• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Okresné kolo - Basketbal žiačok, 13.3.2019

     V stredu 13.3.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola mesta Prešov v basketbale žiačok 2.stupňa základných škôl. Naše družstvo v zložení Amy Baršayová, Nicole Bebková, Eli Ivančová, sestry Kamila a Simona Slivkové, Marianna Kimák Fejková, Natália Kyrcová, Eva Pullmannová, Denisa Tartaľová, Viktória Vasiliková, Emma Višňovská, Michaela Ondrejčáková, Michaela Remetová  obsadilo krásne 2.miesto.

 

Srdečne blahoželáme

                                         Mgr.Zuzana Milá

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Návšteva knižnice Slniečko, 13.3.2019

Marec je známy ako mesiac kníh.  Pri tejto príležitosti sme sa dňa 13.3.2019 rozhodli navštíviť knižnicu Slniečko. Pani knihovníčka prichystala  deťom zo školského klubu príjemné popoludnie.  Pripravila si pre nás rozprávku Žabiak a cudzinec. Popri čítaní si zároveň deti prezerali obrázky, ktoré sprevádzali samotný dej. Rozprávka mala poučný obsah a deti veľmi zaujala. Nakoniec sme sa pani knihovníčke poďakovali.

 

Mgr. Veronika Repková

MDŽ so seniormi, 2019

Dňa 14.3.2019 si deti v rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ stretli so seniormi  na Sabinovskej ulici. Deti si pre seniorov pripravili básničky a pesničky k príležitosti MDŽ a vyrobili nádherné darčeky. Potom všetci spoločne kreslili, strihali a lepili veľkonočné vajíčka a zajačikov, na farebné papiere a dokresľovali podľa svojej fantázie. Počas práce prevládala veselá a uvoľnená atmosféra.

 

vypracovala: Martina Smažilová

Čítanie mladším žiakom v 1.B

     V dnešnej modernej dobe je čítanie veľmi dôležité a zvlášť na 1.st. ZŠ. O tom nás presvedčili 27.2. aj žiaci 4.C pod vedením pani  učiteľky Žigovej, ktorá pripravila zaujímavú žážitkovú hodinu pre žiakov v 1.B. Hodina bola zameraná na čítanie, dramatizáciu a tvorbu M. Ďuríčekovej. Príbeh Danky a Janky vtiahol do deja všetkých, čoho výsledkom bol kvíz a ilustrácia hlavných postáv. Trieda,, dýchala,, neopakovateľnou atmosférou.

 

Pripravila : Mgr. T. Žigová

Projekt - Viem, čo zjem, 2019

     Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. A práve preto aj naša škola podporujúca zdravie sa zapojila do tohto projektu. Žiaci 3.,4. a 5.ročníkov  sa v dňoch 14. a 15.2019 februára zúčastnili prednášky s odbornou výživovou poradkyňou. Prostredníctvom interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy oboznámila žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

 

    Zapísala: RNDr.Michaela Baňasová

Celoslovenská súťaž Expert geniality show 2018/2019

Dňa 28.novembra sa žiaci 5. až 8. ročníka v počte 20 žiakov súťažili na našej škole v celoslovenskej súťaži „Expert geniality show“.  Do súťaže  sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky.

 

Všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov . PaedDr. M. Gabrielyová, RNDr. M. Baňasová

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín, 28.2.2019

       Február – marec sa u nás nesie v duchu poézie a prózy. V jednotlivých triedach odzneli ukážky známych i menej známych autorov, na základe ktorých učitelia slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom triednych kôl vybrali najlepších recitátorov. Títo žiaci sa nám predviedli 28.2., a to ozaj predviedli – ich texty boli  skutočne ukážkové, niektoré nás pobavili, iné poučili, zanechali v nás estetický zážitok. Komisie II. a III. kategórie mali ťažkú úlohu, no predsa rozhodli a zvíťazili tí najlepší.

 

Víťazom blahoželáme!

 

Mgr. Katarína Papppová

MOJE RODNÉ MESTO PREŠOV 2019

Dňa 14.2.2019 sa pod vedením vychovávateľky Mgr. Ivany Blškovej uskutočnila súťaž o Prešove, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka v rámci školského klubu detí. Deti si overili svoje vedomosti a nadobudli nové o svojom meste Prešov, v ktorom žijú. Nadobudnuté poznatky využili vo vedomostnom kvíze. Nezabudli sme ani na ich fantáziu a kreativitu, ktoré  rozvíjali  pri vytváraní nových návrhov erbu Prešova.

 

Mgr.Ivana Blšková

Projekt: Starší čítajú mladším. Téma: Z rozprávky do rozprávky.

V mesiaci február čítali žiaci 4.ročníka príbehy našim prvákom a žiaci 3.ročníka našim druhákom v projekte Starší čítajú mladším na tému Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybrané a spracované veselé príhody písané pre deti od autoriek Nataša Tanská a Jaroslava Blažková. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy, ktoré im čítali starší spolužiaci, obdivovať ich čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom. Starším žiakom sa páčilo, ako boli mladší žiaci tichúčko a aj to, akí sú bystrí, lebo vedia odpovedať na všetky otázky z príbehov. Dúfajme, že aj takou formou boli žiaci starší i mladší motivovaní k čítaniu  a vytvorili si bližší vzťah ku knihám.

 

Mgr. Beáta Karašová