• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020

Aktuálna situácia vo svete je už dlhý čas nepriaznivá, množstvo každodenných informácií, ktoré sú neraz prehnané, vytvárajú zbytočný tlak na našu psychiku. Pre udržanie dobrého fyzického zdravia potrebujeme športovať, zdravo jesť, starať sa o svoje telo dostatočnou hygienou, pre udržanie psychického zdravia potrebujeme nájsť činnosť, ktorá spôsobí „únik z reality“, činnosť, pri ktorej človek nadobudne pocit šťastia. 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

 

Oznam ŠJ - stravovanie od 18.11.2020

Vážení rodičia.

 

Žiaci 1.-4. ročníka, od 18.11.2020 /streda/, na základe obnovenia prevádzky školy,  budú celoplošne prihlásení na stravovanie v školskej jedálni.

 

V prípade, ak rodič  resp. zákonný zástupca  nebude mať záujem o stravovanie  pre svoje dieťa v školskej jedálni,  nech  osobne vykoná odhlášku v termíne  do 16.11.2020 do 14.00 hod.

 

Odhlásenie zo stravy bude možne realizovať telefonicky, sms-správou alebo mailom (resp. cez internetové prihlásenie ak bola platba za mesiac november realizovaná).

 

  

                                                                                       Ing. Natália Poperníková

                                                                                        vedúca školskej jedálne

 

 

Organizácia vyučovania od 18.11.2020

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo školy  oznamuje, že od 18.11.2020 /streda/   obnovuje  pre žiakov 1.- 4. ročníka prevádzku školy .

 

Žiaci 1.-4. ročníka  budú pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania podľa riadneho rozvrhu   hodín.  Činnosť Školského klubu detí bude zabezpečená v riadnom režime.

 

Žiaci 5.-9. ročníka pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín.

 

Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy po absolvovaní merania teploty pri vstupe predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti .        

 

U žiakov vo veku 10 rokov je potrebný certifikát, resp. potvrdenie od lekára.                  

 

 

                                                                                                              PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                                       riaditeľka školy

Medzinárodný deň školských knižníc 26.10.2020

Aj napriek zatvorenej školskej knižnici sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Témou bola: „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

                                                          

                                                                                                                  Školský knihovník                                                         

 

Dištančné vzdelávanie vo všetkých ročníkoch od 3.11.2020

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo školy, na základe výskytu  pozitívného výsledku  z celoplošného testovania u pedagogických zamestnancoch a na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR , OŠK a CR v Prešove  oznamuje, že od 03.11.2020/utorok/   prechádza škola na

                                        d i š t a n č n é  vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

Žiaci 1.-9. ročníka  budú postupovať podľa pokynov triedneho učiteľa a jednotlivých vyučujúcich.

Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy po absolvovaní merania teploty pri vstupe predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Ďalšie informácie budú priebežne a včas aktualizované.

                                                                                           PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                  riaditeľka školy

 

Jesenné prázdniny 2020

Oznam

 

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v dňoch:

30.10.2020 / piatok / -  02.11.2020 / pondelok /

06.11.2020 / piatok / -  09.11.2020 / pondelok /

 

V dňoch 02.11.2020 /pondelok/ a 09.11.2020 /pondelok/ sa v škole uskutoční dezinfekcia.

 

Ak bude situácia v škole priaznivá, v utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci 1. - 4. ročníka vrátia do školy a bude prebiehať prezenčná výučba podľa riadneho rozvrhu hodín.

 

Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( viď príloha).

 

Žiaci 1.-4.ročníka, ktorí majú nad 10 rokov sa musia tiež preukázať negatívnym  výsledkom RT-PCR testu alebo antigenového testu. V opačnom prípade podľa Uznesenia vlády č. 678/2020 sa nemôže daný žiak zúčastňovať prezenčnej výučby.

 

ŠKD a ŠJ budú v riadnej prevádzke.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

 

                                                                                  PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                           riaditeľka školy

 

OZNAM ŠJ - hromadné odhlásenie od 26.10. 2020 do 27.11.2020

Oznamujem, že žiaci 5.-9. ročníka sú hromadne odhlásení od 26.10. 2020  do 27.11.2020 zo školského stravovania.

Od pondelka 26.10. 2020 nebude žiakom 2. stupňa poskytované stravovanie (balená strava), a to z dôvodu karanténneho stavu na Slovensku.

Žiaci 1. – 4. ročníka sa stravujú v bežnom režime podľa rozpisu školy.

 

Rodič, ktorý nestihne pre chorobu odhlásiť dieťa z obeda, má možnosť odobrať stravu zo ŠJ a nahlásiť to vedúcej ŠJ do 9.00 hod. v deň odobratia stravy. Číslo telefónu ŠJ +421 910 216 002, +421 51 77 32 103.

Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu hygienického zabalenia obeda do jednorazových nádob, počas COVID-19, ktoré musia zabezpečiť zamestnanci ŠJ vopred.

Takto prichystaný obed si rodič vyzdvihne pri zadnom vchode do ŠJ v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod. a obed vie bezpečné skonzumovať do jednej hodiny od odobratia obeda zo ŠJ.

 

                                                                                 Ing. Natália Poperníková

                                                                                           vedúca ZŠS

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas obdobia od 26.10.2020

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a vlády SR oznamuje, že od 26.10.2020 – 27.11.2020  žiaci 5.-9.ročníka sa budú vzdelávať dištančnou formou. Žiaci 1.-4. ročníka pokračujú vo vzdelávaní  v riadnom režime prezenčnou formou vzdelávania.

 

Žiaci 5.-9. ročníka sú hromadné odhlásení od 26.10. 2020  zo školského stravovania. 

 

                                                                         PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                   riaditeľka školy

26. september - Európsky deň jazykov

            Vedeli ste, že naša planéta má viac ako sedem miliárd obyvateľov (najviac ich žije v Ázii a Afrike) a na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov?

         

Vyučujúci CUJ