• Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • Hviezdoslavov Kubín 2016

  Hviezdoslavov Kubín 2016

  8.marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 • MDŽ v 7.A

  MDŽ v 7.A

  Chlapci z našej triedy 7.A si spomenuli aj na nás –dievčatá zo 7.A, keď cez prestávku sa zrazu zjavili so žltými ružami v rukách a milým blahoželaním k MDŽ.

 • aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  Dňa 26.1.2016 sa v Detskej knižnici Slniečko v Prešove konal 23. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti.

 • Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Nový rok 2016 privítal naše deti a ich rodičov v športovom duchu. Dňa 15.januára sme spolu zažili príjemné športové popoludnie.

 • Staré grécke báje a povesti

  Staré grécke báje a povesti

  Dňa 24. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila dejepisná súťaž s názvom „Staré grécke báje a povesti“.

 • SUPERSTAR 2016

  SUPERSTAR 2016

  Dňa 1.3.2016 sme sa zábavali – spievali a tancovali.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Pestrý program v podaní detí, plný spevu, tanca a príjemnej atmosféry

 • Školská májová akadémia

  Školská májová akadémia

  27. máj 2016, PKO Prešov

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL)  je každoročne vyhlasovaná a organizovaná Slovenským inštitútom mládeže ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Halloweenska párty

Dňa 20.10.2016 navštívili deti X. oddelenia Denné centrum pre seniorov na Sabinovskej ulici. Bolo to druhé stretnutie detí a seniorov v tomto školskom roku v rámci projektu Starší mladým a naopak.

Memoriál Janky Jakubíkovej 2016

Dňa 22.10.2016 sa v Púchove  konal 4.ročník priateľskej súťaže mažoretiek. Naše dievčatá si tam zmerali svoje sily so súbormi z celého Slovenska a domov si doniesli ocenenia najvyššie.

Návšteva ŠKD u Hasičov

Dňa 18. a 19. 10. sa žiaci ZŠ Kúpeľná zúčastnili návštevy hasičského zboru v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili 4 oddelenia ŠKD. Žiaci sa oboznámili s prácou hasičov, prezreli si hasičské autá a
ich vybavenie.

EXKURZIA DO PLANETÁRIA

V dňoch 4.10. a 12.10.2016 sa žiaci 5.A, 5.B a 5.C spolu so svojimi vyučujúcimi  zúčastnili exkurzie do Krajského planetária v Prešove.

 

Pracovníci planetária  pripravili  prednášku o Slnečnej sústave , ktorá bola doplnená o vizualizáciu  našej galaxie a hviezdnej oblohy.  Aj vďaka tomu si žiaci mohli porovnať a overiť už získané poznatky zo školských lavíc a dozvedeli sa ešte ďalšie zaujímavosti. Exkurzia sa žiakom páčila a radi by si ju opäť zopakovali.

 

Vyučujúci: Mgr. R. Klučárová,  Mgr. M. Čeremeta

Plavecký výcvik 2016

V dňoch od 3.10. - do14.10.2016  sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili  plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci sa oboznámili s rôznymi plaveckými štýlmi. Bol to krátky ale intenzívny kurz. Za svoju usilovnosť boli odmenení mokrým vysvedčením.
 

Pripravili: Mgr.Jana Augustínová,Mgr. Ivana Hermanovská,
                  Mgr.Jana Zánová, Mgr.Zuzana Stašová

Deň mlieka 2016

Deň mlieka-30.9.2016  si žiaci na našej škole pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch, písaním projektov, výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou mlieka.


Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

Cvičme v rytme

V školskom klube detí sme pripravili pre žiakov pohybové popoludnie plné tanca a hudby.  Táto akcia sa niesla v znamení zdravého životného štýlu. To že  pohyb je pre ludí veľmi dôležitý a potrebný si uvedomili aj naše deti.

 

Mgr. Ivana Blšková - vychovávateľka

Exkurzia do NKP Solivaru

Dňa 27. a 29. septembra sa žiaci 9. ročníka v rámci hodín chémie zúčastnili exkurzie do Solivaru. Táto národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.  Tento komplex obsahuje niekoľko objektov (šachta Leopoldov, četerne, huta, varňa, sklad soli, dielne a klopačka), ktoré slúžili na ťaženie a varenie soli zo soľanky.

 

RNDr. Michaela Semančíková

Francúzsky jazyk

Aktualizácia sekcie Francúzsky jazyk