• Týždeň zdravej výživy a Deň jablka

  Týždeň zdravej výživy a Deň jablka

  Týždeň zdravej výživy sme si pripomenuli od 17.10 do 21.10.2016

 • Prváci na Mestskej polícii

  Prváci na Mestskej polícii

  Dňa 26. septembra 2016 sme sa oboznámili s prácou Mestskej polície v Prešove

 • Návšteva u Hasičov

  Návšteva u Hasičov

  Dňa 18.10. a 19. 10. sme sa oboznámili s prácou hasičov

 • Začiatok školského roka 2016/2017

  Začiatok školského roka 2016/2017

  Nech sa nám spolu dobre darí!

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

RUSKÝ FILM V ŠKOLE, 11. ročník

Nedávno sme Vás informovali o zapojení sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. Žiaci sa pod vedením p. uč. M. Chovancovej a p. uč. J. Vozárovej v rámci vyučovacích hodín a záujmových útvarov z ruského jazyka zoznámili s ruskou rozprávkou „Vovka v tridevjatom carstve“. Inšpirovaní hlbokou myšlienkou rozprávky vytvorili výtvarné práce, ktoré boli zaslané do súťaže. Žiačka Kristína Kubicová (VII.B) získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa nový ročník súťaže.

 

            Mgr. Miroslava Chovancová a Mgr. Juliána Vozárová

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2016

Dňa 22.11.2016 sa uskutočnila písomná časť školského kola olympiády z anglického jazyka v kategórii 1A (5.-7.roč.) a 1B (8.-9.roč.). Spolu 41 žiakov si zmeralo sily v počúvaní, čítaní, gramatike a slovnej zásobe anglického jazyka.

 

Mgr. L.Augustínová

BESEDA S PODNIKATEĽMI

V posledných novembrových dňoch sa uskutočnili na hodinách Občianskej náuky v deviatom ročníku besedy s podnikateľkami  na tému – Podnikanie v trhovom hospodárstve.  Tu sú postrehy našich deviatakov z týchto besied.

EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2016

30 . novembra 2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili veľmi peknej akcie EKOTOPFILM -  ENVIROFILM.

 

Akcia bola zameraná na environmentálnu výchovu žiakov, recykláciu surovín a triedenie odpadu. Prostredníctvom víťazných krátkych filmov pre deti s environmentálnou tematikou : Objímač stromov, Zachráňme Zem, Uzavretý kruh, Môj starý otec, čerešňa, získali primeranou fomou informácie o danej problematike. Potom si svoje vedomosti mohli prakticky vyskúšať v rôznych skupinových aktivitách. Za úspešne zvládnuté úlohy boli žiaci odmenení peknými darčekmi.

Akcia sa žiakom veľmi páčila.

 

Pripravila : Paed Dr. Bucková

Autoškola VaV pre deti v ŠKD

V dňoch 29. a 30. novembra, navštívili našu školu inštruktori z Autoškoly VaV. Našich zvedavých prváčikov z I., II., III. A IV. oddelenia naučili základy prvej pomoci a dopravnej výchovy. Prednáška bola pre deti veľmi zábavná dynamická a poučná. Takéto veselé popoludnie zanechalo deťom pekný zážitok.

 

p. vych. Mária  Mlynarčíková , Mgr. Martina Smažilová,

Mgr. Ľudmila Garberová, Mgr. Tatiana Goliašová

Triedny aktív 13.12.2016

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy, v mene všetkých pedagogických zamestnancov školy,  Vás pozýva na triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2016 o 16,30 hod. v triedach 1.-9. ročníka.

 

Tešíme sa na stretnutie.

       

                        PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                        

                                riad. školy

Rozlúčka s jeseňou

Vo štvrtok 24.11.2016 súťažili deti v poslednom zbere úrody. Všetky deti  z ŠKD sa zapojili do súťažných hier v  "zbere"  mrkvy, paradajok, orechov.

 

Mgr.Ľudmila Garberová

Ručné práce so seniormi

30.11.2016 deti X.oddelenia ŠKD privítali seniorov z DCS na Sabinovskej ulici. V rámci projektu Starší mladým a naopak sa deti naučili vyšívať krížikový steh a porozprávali sa so seniormi na tému Vianoce a vianočné zvyky na Slovensku.

 

Mgr.Eva Labudová

Olympiáda v nemeckom jazyku 24.11.2016

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

 

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková