• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Zápis do 1. ročníka 2020

Zápis do 1. ročníka

 Oznámenie o zabezpečení opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu

Vážení rodičia,

 

v rámci preventívnych opatrení vás žiadame, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, riadili sa nasledovnými odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR:

 

"Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára."

 

              

                                                                                      PaedDr. Eva  Bilišňanská

                                                                                           riaditeľka školy

Magazín február 2020

Pozrite si ďalšie vydanie našej relácie Magazín.

Mgr. M. Semančík

JASPO 2020 – Vyhodnotenie

   Dňa 20.2.2020 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník  zábavno – vedomostnej súťaže JASPO 2020 / Jazyková súťaž pre prešovské školy/ , a to v piatich cudzích jazykoch – v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom. Aj tento ročník sa konal pod záštitou pani primátorky Prešova Ing. Andrey Turčanovej.

 

 

Pozývame všetky základné školy na JASPO 2021 !

Mgr. Eva Magdziaková

Pozastavený výdaj stravy do obedárov

Na základe opatrení MZ SR a Ústredného krízového štábu, týmto oznamujeme rodičom stravníkov školskej jedálne, že v období od 10.03.2020 do 31.03.2020 z dôvodu šírenia sa koronavírusu     COVID – 19 bude výdaj stravy do obedárov pozastavený. Odhlášky sa budú realizovať hlavne telefonický, mailom a SMS.

 

                                                                               PaedDr. E. Bilišňanská

                                                                                     riaditeľka školy

Slávik Slovenska 2020

Dňa 27.2.2020 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V rámci školy preukázali svoje spevácke schopnosti žiaci 1.-8. ročníka. 

 

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Medzinárodný deň materinského jazyka – 21.2.2020

    Celosvetovo známy deň, ktorý vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru v novembri 1999, sa po prvý raz oslavoval 21. februára 2000 ako Medzinárodný deň materinského jazyka.

 

                                                                          Mgr. Katarína Pappová

Lyžiarsky výcvikový kurz 2020

Lyžiarsky výcvikový kurz bol uskutočnený formou 5-dňového pobytového zájazdu v krásnom prostredí Ski Telgárt pod Kráľovou Hoľou.Zúčastnilo sa ho 59 žiakov 7.ročníka pod vedením Mgr.Milej,Mgr.Feríka,Bc.Vardžíkovej,Mgr.Purdeša.LVK prebiehal za výborných snehových a poveternostných podmienok.Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev podľa výkonnosti.Počas výcviku žiaci pracovali podľa plánu dňa,pokynov inštruktora,plánu tématického celku lyžovanie. 

 

Mgr.Zuzana Milá

VESMÍR OČAMI DETÍ V ŠKD

    Dňa 18.2.2020 sa deti z ŠKD aktívne zapojili do zábavno-súťažného popoludnia „Vesmír očami detí“. Deti, si vyskúšali prekážkový beh s raketou, hod meteoritom, skladanie súhvezdia, ale taktiež si mohli pozrieť výstavu o planétach vo vesmíre.

 

Za svoju aktívnu účasť si každé dieťa odnieslo nielen zážitky, ale aj malú odmenu.

                                                                          Mgr.Falatová Katarína