• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

KARNEVAL, 1.2.2018

Dňa 1.2.2018 sa v telocvični našej základnej školy uskutočnil KARNEVAL pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci predviedli svoje masky, ktoré zaujali  svojou originalitou a farebnosťou. Pani učiteľky sa predviedli tento školský rok ako kuchárky. Odmenou pre všetkých bola výborná zábava a krásne strávené dopoludnie.

 

Pripravila: Mgr. A. Hyrjová

Vyhodnotenie zábavno - vedomostnej súťaže JASPO 2018

Vyhodnotenie zábavno - vedomostnej  súťaže JASPO 2018, ktorej 1. ročník vyhlásila a organizovala ZŠ Kúpeľná 2, Prešov v školskom roku 2017/2018 pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

Chrípkové prázdniny

Riaditeľka  školy, v súlade s platnou legislatívou  a na základe Metodického usmernenia  MŠ SR č.15/2005 a  po odporúčaní RÚVZ SR v Prešove rozhodla takto:

 

V dňoch  19. - 21.02.2018   prerušuje  výchovno-vzdelávací proces z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení u žiakov a zamestnancov školy  vyhlasuje chrípkové prázdniny.

 

V uvedených dňoch bude prerušená aj  výchovná činnosť v ŠKD a stravovanie v školskej jedálni. Všetci žiaci sú v uvedených dňoch odhlásení zo stravovania.

 

Prevádzka školy  a nástup na vyučovanie bude pokračovať dňa 22.2.2018 ( štvrtok) v riadnom režime.

 

                                      PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                                                                     riad. školy

DOČASNÉ ZMENY V MH

V dňoch 14.2. – 15.2.2018, 21.2. – 22.2.2018, 28.2. – 1.3.2018 (t. j. stredy a štvrtky) v čase 9.00 – 21.00h nepretržite linky č. 29, 32, 32A a školský spoj K premávajú obojsmerne cez Hlavnú ulicu (z dôvodu uzávierky Štefánikovej ulice).

Projekt z nemeckého jazyka

Pridaná nová sekcia "Projekt z nemeckého jazyka"

Šaliansky Maťko, január 2018

Dňa 30. januára 2018 sa v detskej knižnici Slniečko v Prešove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí obsadili prvé miesta v školskom kole tejto súťaže. V neľahkej konkurencii sa na 3.mieste umiestnila žiačka Sára Chovancová (V.B). Všetkým recitátorom povestí patrí pochvala za snahu a námahu počas prípravy na súťaž a víťazke srdečne blahoželáme.

 

Mgr. Katarína Prevužňáková

Moje rodné mesto Prešov

Dňa 26.01.2018 sa deti zo všetkých oddelení ŠKD prezentovali svojimi vedomosťami o Prešove vo vedomostnom kvíze „Moje rodné mesto Prešov“. Deti zvládli kvíz ľavou zadnou a tí najúspešnejší sa tešili z pekných cien.

 

vychovávateľka V. Brendzová

Šarišská galéria v Prešove

Dňa 31. 1. 2018 žiaci IV. A, IV. B a IV. D triedy navštívili Šarišskú galériu v Prešove, ktorá patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Prezreli si výstavu s odborným výkladom pod názvom „ Versus 2017 – Rozprávka a jej reflexie v súčasnom umení. Vystavené diela vyobrazovali rozprávkové námety vytvorené súčasnými technikami v konfrontácií s realitou dneška. Cieľom výstavy bola aj popularizácia ľudového umenia, ale aj posolstvo hľadanie hodnôt ako je pravda, láska a dobro.


Mgr. Ivana Hermanovská

Štvrtáci v múzeu

Dňa 6.2.2018 žiaci štvrtých  ročníkov  navštívili Krajské múzeum v Prešove. Žiaci si pozreli výstavu „ Koňare“ s podtitulom Tradícia chovu koní v Prešove a okolí. Obdivovali aj expozície požiarnej techniky v minulosti, mincí, hrnčiarskeho umenia, archeologických nálezov  z okolia Prešova.

 

Mgr. Zuzana Stašová