• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Oznam o zatvorení tried

 

Vážení rodičia,


riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súvislosti s výskytom pozitivity na ochorenie Covid 19  sú  od 20.1. a 21.01.2022 zatvorené 1.D a 8.B trieda  a od  22.1.2022  sú   zatvorené  2.A, 6.C, 7.A trieda a časť 7.B triedy (9 žiakov).

 

Žiaci sú v karanténe z dôvodu priameho kontaktu s osobou pozitívnou.
Žiaci sa budú  od 24.01.2022 vzdelávať dištančne.

 

Vzhľadom k zvýšenej chorobnosti pedagógov  odporúčame , z organizačných dôvodov, dodržať 10 dňovú karanténu pre žiaka bez uplatnenia výnimky z karantény.

 

Bližšie informácie k organizácii vyučovania  v 1.-9.ročníku sú zverejnené cez EDUPAGE.
                                                                                                        

                                                                            PaedDr. Eva Bilišňanská
                                                                                      riaditeľka školy

2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Za podporu vopred ďakujeme.
Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Hľadá sa vianočná pohľadnica!

Tak znela výzva, ktorú ministerstvo školstva vyhlásilo v novembri. Cieľom tejto výzvy bolo motivovať žiakov k zhotoveniu návrhu originálnej vianočnej pohľadnice, ktoré neskôr ministerstvo školstva zasielalo svojim domácim, ale aj zahraničným kolegom. Stačilo mať nápad, preniesť to do výtvarného spracovania a poslať ministerstvu školstva. Za našu školu sme odovzdali 55 návrhov, za čo nás odmenili malou pozornosťou a listom od ministra školstva. 

 

Žiakom prajeme veľa tvorivosti aj do ďalšieho obdobia.

Na vianočnú výzvu sa tešíme opäť o rok!

Mgr. Kristína Urdová

Jazykový časopis ŠAFRAN

Predstavujeme ďalšie číslo nášho školského časopisu ŠAFRAN. 

Vianočný čas v I. oddelení ŠKD

Zvoní, zvoní zvonček malý,

Vianoce sú pred dverami.

Rozvoniava celý dom,

vianočný je plný stôl.

 

Mgr. Ľubomíra Bombová

Snehuliaci v ŠKD 2021

S deťmi v ŠKD sme sa tak ako každú zimu tešili na stavanie snehuliaka zo snehu. Keďže nám nenasnežilo, rozhodli sme sa vytvoriť si snehuliakov v triedach. Deti vyrobili krásnych snehuliakov rôznymi technikami, z papiera, vaty či slaného cesta. Veď, presvedčte sa sami...

 

Vychovávateľky ŠKD

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU 2021

Niektorí žiaci našej školy, nadšenci ruského jazyka, sa začiatkom decembra stretli vo virtuálnom prostredí, aby si overili svoje vedomosti z gramatiky ruského jazyka a znalosti kultúry ruského národa v školskom kole olympiády. Žiaci najprv individuálne vypracovali písomnú časť, ktorá pozostávala z čítania s porozumením, počúvania s porozumením a kulturologického testu. Následne žiaci, ktorí postúpili do ústnej časti olympiády, opisovali obrázky a konverzovali s porotou, tvorenou učiteľkami ruského jazyka, na tému opisu prírody a ročných období.

 

PaedDr. Miroslava Chovancová      

VIANOČNÁ HODINA S RUSKÝM CENTROM PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

Ani sme sa nenazdali a vo vzduchu znova po roku cítiť čarovnú atmosféru Vianoc. Na oslavy tohto veľkolepého sviatku sme nezabudli ani na posledných hodinách ruského jazyka v tomto kalendárnom roku. Spoločne s Mgr. Gabrielou Turisovou, metodičkou Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove, sa žiaci 5.C, učiaci sa ruský jazyk, preniesli do osláv Vianoc a príchodu nového roka v Ruskej federácii.

 

 PaedDr. Miroslava Chovancová

Olympiáda z francúzskeho jazyka 2021/2022

Školské kolo 2021/2022

 

            Aj tento školský rok sa naši žiaci a žiačky zúčastnili školského kola olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2021 online formou prostredníctvom portálu Edupage. Svoje schopnosti a vedomosti preukázali v úlohách zameraných na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomný prejav. Do krajského kola postupujú prví dvaja umiestnení z každej kategórie.

 

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a gratulujeme k umiestneniu!

Mgr. Beáta Papugová