• Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Vyhodnotenie súťaže English Star!

V minulom školskom roku sa na našej škole konala medzinárodná súťaž ENGLISH STAR, kde sa zišlo 58 žiakov zo všetkých ročníkov. Úlohy sa týkali nielen slovnej zásoby ale aj gramatiky. Súťaž sa nám podarilo vyhodnotiť začiatkom tohto školského roku a výsledky nás náramne potešili. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme k úspechom!

 

Na konci minulého školského roka som sa zúčastnila súťaže English Star. Nebola som na tejto súťaži prvýkrát, a preto som vedela, čo ma čaká, aj keď úlohy sa každým rokom menia. Úlohy boli zamerané na slovnú zásobu a gramatiku, ktoré sme preberali v tom roku, ale aj na opakovanie. Otázky neboli, podľa mňa, ťažké, ale boli veľmi dobre vymyslené na zopakovanie celého učiva. Keď budem mať možnosť, určite sa zapojím do tejto súťaže aj v tomto školskom roku a všetkým ju určite odporúčam!  (Veronika Babiková, 9. B)

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Antigénové samotesty

OZNAM

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že  dňa 10.9.2021 si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

od 11,00  hod.– 13,30 hod 

 • v  miestnosti č. 60 (vstup hlavným vchodom 01)  pre žiakov 1.-9.ročníka 

od 14,00  hod. – 17,00 hod.

 • 1.-4. ročník  - na chodbe pri šk. jedálni ( vstup hlavným vchodom 01)
 • 5.-9.ročník -  na chodbe prízemie  (vstup do budovy školy predným vchodom 02)

 

POZOR:

Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý do 26.8.2021  nahlásil škole  svoj záujem 

Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

 

                                                                                                          PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                              riaditeľka školy   

Usmernenie k preplácaniu dopravy žiakov

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo školy  Vám  predkladá  usmernenie k preplácaniu dopravy žiakov v školskom oku 2021/2022 v súlade so Smernicou č. 22/2021  MŠVV a Š  SR.

 

Príloha:

Informovaný súhlas k zúčtovaniu cestovných výdavkov

Smernica č.22/2021 MŚVVa Š SR

 

                                                                                              PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                   riaditeľka školy

Riaditeľské voľno 14.09.2021
Oznámenie.
 
Riaditeľka školy, v zmysle §150 ods. 5  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , poskytuje  
 
                                                                 riaditeľské voľno
 
pre žiakov 1.- 9. ročníka dňa 14.09.2021,  z prevádzkových dôvodov.
 
Činnosť ŠKD  a zariadenie školského stravovania sú v uvedený deň mimo prevádzky. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni budú v uvedený deň  hromadne odhlásení.
 
Vyučovanie pokračuje 16.09.2021.
 
 
                                                                                       PaedDr. Eva Bilišňanská
                                                                                             riaditeľka školy
 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Pozrite si zostrih zo slávnostného otvorenia nového školského roka.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení  rodičia, milí žiaci!

 

Riaditeľstvo školy  oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9.2021 o 8,30 hod. v triedach 1.-9.ročníka.

 

Pri nástupe do školy je  žiak  povinný odovzdať písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti osobne do rúk triedneho učiteľa alebo  jeho odovzdanie zabezpečí zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom Edupage. 

 

Vstup do budovy školy len s rúškom!    

                                                          

                                                                          PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                               riaditeľka školy

 

COVID - opatrenia pre šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súvislosti s otvorením školského roka 2021/2022 a v záujme udržania bezpečného prostredia v škole, Ministerstvo školstva zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. 

 

                                                                                                             PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                                      riaditeľka školy

O Z N A M  ŠJ

Zákonný zástupca prihlási žiaka do zariadenia školského stravovania prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (podľa §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z.), v ktorom svojim podpisom berie zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, súhlasí s podmienkami organizácie režimu stravovania v školskej jedálni a s podmienkami úhrady nákladov na stravovanie.