• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí  elektronickou formou v termíne od 01.04.2021 –  30.04.2021.   

 

                                                          PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                riaditeľka školy

Dejepisná olympiáda 2021

            Aj napriek náročnej situácii a dištančnému vzdelávaniu sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2021 online formou. Svoje schopnosti a vedomosti preukázali v úlohách zameraných na historické obdobia praveku, staroveku, stredoveku, novoveku a moderných dejín.

 

Mgr. Beáta Papugová

Varíme a učíme sa s Ruským centrom – Tradičná ruská kuchyňa

Dňa 15. februára sme sa spoločne so žiakmi zúčastnili veľmi inšpiratívnej a nápaditej „online videohodiny“. Pani Mgr. Gabriela Turisová (Ruské centrum PU v Prešove) si pre žiakov siedmeho ročníka pripravila interaktívnu prednášku pod názvom „Tradičná ruská kuchyňa“. A ako sa takéto vyučovanie páčilo našim žiakom? 

 

Mgr. Miroslava Chovancová

Slovo 2020

Aj v šk. roku 2020/2021 sa veľa žiakov našej školy - nádejných spisovateľov - určite tešilo na množstvo literárnych súťaží. Po necelých dvoch mesiacoch za školskými lavicami, 21. októbra 2020, vyhlásilo vydavateľstvo Orbis Pictus Istroplitana 6. ročník literárnej súťaže v tvorivom písaní pod názvom SLOVO 2020. V školskom roku 2019/2020 získala v III. kategórii 1. miesto Hanka Vorobelová (9.A), preto sme sa rozhodli, že sa do súťaže zapojíme aj tento rok a dokážeme, že v Prešove vyrastá veľa nových talentov v písaní. To sa potvrdilo, keďže minulý utorok, 23.2.2021, zverejnili súťažné príspevky, ktoré vybrala porota a dala tak možnosť spomedzi najlepších príspevkov hlasovať aj širokej verejnosti. Porotu zaujala v tomto ročníku poviedka s názvom Rozmanitosť spomienok, ktorú napísala žiačka 9. A triedy Klára Vaščáková. Klára súťažila taktiež v III. kategórii (II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza)). Motto tohto ročníka súťaže znelo „Mám ťa rád takého, aký si“. Klára sa rozhodla vyjadriť vzťah k mame. Určite nejedna dospievajúca dievčina neraz mame vyčíta množstvo „trapasov“, ktoré jej spôsobuje, ale nakoniec si uvedomí, že by mamka pre ňu urobila aj to posledné.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Rodina bez cigariet (9. ročník)

Úlohou všetkých pedagógov je nielen neustále vzdelávať žiakov v predmete, ktorý vyučujú, ale zároveň ich pripraviť na život po stránke morálnej, naučiť ich využívať voľný čas zmysluplne a myslieť pri tom na svoje zdravie. Preto sa na našej skole realizuje množstvo zaujímavých aktivít, ktorých účelom je predchádzať zlým návykom, poškodzovaniu vlastného zdravia a šikanovaniu u žiakov. Počas takýchto aktivít sa veľakrát spolužiaci dozvedia o sebe niečo nové, nájdu si nové záujmy a vytvoria medzi sebou pevnejšie priateľstvá.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA - 2021

Tak ako každoročne aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V sťažených podmienkach a za prísnych opatrení  18. februára 2021 žiaci I. kategórie t. j. 2. – 4. ročníka, za prítomnosti trojčlennej poroty zloženej z pani učiteliek Mgr. J. Augustínovej, PaedDr. E. Buckovej a Mgr. B . Karašovej súťažili so svojimi ukážkami. Porota mala ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších.

 

Paed Dr. Eva Bucková

Projekt: Starší čítajú mladším...

V mesiaci február navštívili naši štvrtáci prvákov a čítali im príbehy v projekte Starší čítajú mladším na tému Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybrané a spracované veselé príhody písané pre deti a krátky životopis autorky N. Tanskej. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy, ktoré im čítali starší spolužiaci, obdivovať ich čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom. Starším žiakom sa páčilo, ako boli mladší žiaci tichúčko a aj to, akí sú bystrí, lebo vedeli odpovedať na všetky otázky z príbehov. Dúfajme, že aj takým spôsobom sú naši starší i mladší žiaci motivovaní k čítaniu  a postupne si budú vytvárať bližší a bližší vzťah ku knihám...

 

                                                                                                                   Školský knihovník

RUSKÉ SLOVO – CELOSLOVENSKÉ KOLO 2021

5. februára 2021 sa konala 15. celoslovenská súťaž recitátorov a spevákov –  „Ruské slovo“. Súťaže sa zúčastnilo 240 žiakov z 89 základných a stredných škôl na Slovensku. Tohtoročná téma súťaže bola venovaná rodine a jej tradičným hodnotám. Vďaka on-line vysielaniu mohli diváci sledovať vystúpenia recitátorov, spevákov a milovníkov ruskej kultúry v rôznych častiach Slovenska i zahraničia.

 

Našu školu v prednese poézie reprezentovala žiačka Eva Pullmannová (IX.B), ktorá predniesla báseň o vrúcnom vzťahu medzi mamkou a dcérkou. Evka obsadila krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Juliána Vozárová, PhD.

 

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Víkendové testovanie

 

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že  samospráva víkendové testovanie na odberných miestach základných škôl nebude zabezpečovať.

 

V súvislosti s návratom žiakov 1.-4. ročníka do školy po jarných prázdninách je potrebné, aby ste si zabezpečili testovanie po svojej línii ( na stránke mesta Prešov sú zverejnené MOM).

 

                                                            PaedDr. Eva  Bilišňanská

                                                                    riaditeľka školy