• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Exkurzia v Steelparku Košice

Počas týždňa vedy a techniky sa žiaci 8.ročníka dňa 8.11.2017 zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice. Žiaci si overili svoje vedomosti z hodín fyziky aj praktickou formou. Ôsmaci si mohli vyskúšať  experimenty s tekutým dusíkom, supravodivosťou  magnetov,  elektrické a magnetické vlastnosti látok. Žiaci odchádzali s veľkými zážitkami a dobrým pocitom z toho, že vedia svoje poznatky aplikovať  v praxi.

 

 Mgr. Milan Čeremeta

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

RUSKÝ FILM V ŠKOLE 2017

Aký by to bol školský rok na našej škole, keby sme doň nevpustili rozprávky! Tie, ktoré potešia dušičky malých aj veľkých. Vždy! Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy, ktorí obľubujú ruský jazyk, zapojili do akcie Ruský film v škole 2017. 

 

Mgr.Miroslava Chovancová

NÁJDI SVOJ ŠPORT

V piatok 3.novembra sme sa zúčastnili na ZŠ Sibírska podujatia  Nájdi svoj šport. Keď sme vošli dnu, zbadali  sme, že telocvičňa je rozdelená na časti. Hneď sme sa rozbehli na prvé stanovište, kde sme sa oboznámili s volejbalom. Naučili sme sa základy odbíjania lopty. 

                                                                                                                                                    

Adam Maruša,5.B

ŠKD v školskej knižnici, október 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovenku, deti školského klubu navštívili našu Knižnicu. Deti si vybrali svoje obľúbené knihy, prečítali si pekné rozprávky, z ktorých  si porozprávali  navzájom zaujímavé príbehy. Prostredníctvom rôznych aktivít sme chceli podporiť sviatok školských knižníc a aj takto vytvárať pozitívny vzťah ku knihám. V tento deň sme s knihou v ruke prežili príjemné popoludnie.

 

 Mgr. Tatiana Goliašová

Autoškola VaV v ŠKD, 26.10.2017

26.10.2017 v rámci dopravnej výchovy zavítali medzi prváčikov z ŠKD inštruktori z Autoškoly VaV. V rámci prednášky sa deti dozvedeli ako sa bezpečne správať na ceste a ako poskytnúť prvú pomoc. Deťom sa prednáška páčila a za správne odpovede boli odmenené omaľovánkami.  Za príjemne a poučne strávené popoludnie ďakujeme inštruktorom autoškoly a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Mgr.E.Labudová a Mgr.D.Tarkaničová

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, október 2017

Ôsmaci a deviataci sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo OSJL, ktoré sa konalo v pondelok, 23. 10.2017. Urobilo tak 15 žiakov, z toho dvaja sa nezúčastnili.

 

Mgr. Katarína Pappová

 

 

Exkurzia národnej kultúrnej pamiatky - Solivar

V dňoch 18. a 20. októbra sme sa my, žiaci deviateho ročníka zúčastnili v rámci hodín chémie exkurzie do národnej kultúrnej pamiatky – Solivar.

Týždeň zdravej výživy, október 2017

16. október je Svetovým dňom zdravej výživy, preto sme sa aj na našej škole v uplynulom týždni od 16. 10. do 20. 10.  2017 venovali tejto problematike. Žiaci pod vedením učiteľov plnili rôzne projektové úlohy. Prostredníctvom kvízov, pracovných listov, výtvarných a literárnyc prác, či interaktívnych cvičení si pripomenuli dôležitosť zdravej výživy, ktorá sa určite oplatí. 

JASPO 2018

Pridaná sekcia "JASPO 2018"