• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

JASPO 2019

Pridaná sekcia "JASPO 2019"

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 6.11.2018

S cieľom zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru sme pripravili školské kole OSJL pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Komisia zasadla 6.11. v zložení p. učiteľov: K. Pappová, N. Varcholiková, M. Semančík, výpomoc sme neodmietli od p. uč Popjakovej, ktorá nám pomohla pri opravovaní písomnej časti.

 

                                                                                 Mgr. Katarína Pappová

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Finalizácia projektu z nemeckého jazyka Experimentieren auf deutsch

Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.“

 Flora Lewis

 

Takúto možnosť učenia sa cudzieho jazyka, konkrétne nemeckého jazyka, mali aj žiaci našej školy, a to prostredníctvom experimentov realizovaných v rámci projektu Experimentieren auf deutsch.

 

                                                                             Mgr. Mária Popjaková

Popoludnie ŠKD v školskej knižnici

       V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, aj tento rok deti z ŠKD  navštívili našu školskú knižnicu. Počas celého týždňa, oddelenia klubu detí strávili zaujímavé popoludnia  rôznymi formami práce s knihou. Pozorne počúvali ako spolužiaci čítajú, iné deti si vybrali svoju obľúbenú knihu a čítali si rozprávky, či rozprávali si navzájom príbehy z prečítaných kníh. Deti si takto vytvárali pozitívny vzťah ku knihe v školskej knižnici.

 

                                                                       Mgr. Tatiana Goliašová

Testovanie prvých ročníkov 2018

Dňa 24.10. a 25.10. 2018 sa na našej škole konalo celoslovenské  testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých  ročníkov ZŠ. Cieľom testovania bol výber talentov, predpokladov pre daný šport a správne nasmerovanie k danému športu. Prváci boli testovaní v 9 športových disciplínach. Disciplíny ich veľmi zaujali, ale najväčší úspech mala  vlajková naháňačka a  člnkový beh. Žiaci predviedli svoje zručnosti, spoznali limity a možnosti.


Napísali: učiteľky 1.ročníkov

NA NÁVŠTEVA KR HaZZ PREŠOV, OKTÓBER 2018

V dňoch 22.10. a 24.10. prváci zo 4 oddelení ŠKD navštívili Hasičský a záchranný zbor v Prešove. Deťom bola prezentovaná nielen hasičská technika, výstroj a výzbroj, no videli tiež, ako reálne prebieha výjazd hasičov k hlásenej udalosti. Mohli si vyskúšať hasičské prilby a opýtať sa hasičov na čokoľvek, čo ich zaujímalo. Deťom sa na hasičskej stanici páčilo natoľko, že si v klube kreslili pekné obrázky s hasičskou tematikou.

 

Mgr. Viera Brendzová

Medzinárodný deň školských knižníc, 22.10.2018

Dňa 22.10.2018 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou bolo: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.

                                                                                                                                                                  

Mgr. B.Karašová, Mgr. S.Krajňáková, Mgr. N.Varcholíková

CINEAMA

CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou amatérskej filmovej tvorby. Každoročne sa do nej zapája aj naša školská televízia. Tentoraz získala ocenenie naša mimoriadna relácia Po škole.

 

Mgr. Maroš Semančík

Beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou

Jesenné obdobie našich piatakov v škole spestrila svojou prítomnosťou p. A. Verešpejová, spisovateľka píšuca nielen pre deti, ale tvoriaca i pre rozhlas a divadlo.

 

                                                                                  

 Mgr. Katarína Pappová