• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Úspechy našich žiakov

Pridaná sekcia ÚSPECHY ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Poďakovanie za šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia,

Škola a rodina sa v čase mimoriadnej situácie ukázali, ako dvaja nerozluční partneri. Všetci sme prešli náročným obdobím ,,korony“, obdobím  napätia, zmien, zásahov do života, o ktorých nikto dopredu nevedel, ako dlho  budú trvať.

 

                                                                                                   PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                        riaditeľka školy

Školská televízia - slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020

Pozrite si zostrih zo slávnostného ukončenia školského roka 2019//2020.

 

Mgr. Maroš Semančík

Školský časopis

Aktualizácia sekcie školský časopis

Surfer 2019/ 2020

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

JASPO 2020 - BULLETIN

 Koniec školského roka je pre každého z nás akýmsi bilancovaním práce. A nebolo jej  vôbec málo. Pár dlhých týždňov nás oddelilo od seba, preto radi spomíname na časy, keď sme boli spolu v škole na začiatku druhého polroka. A to nielen naši žiaci a učitelia, ale aj žiaci z iných prešovských škôl so svojimi pedagógmi na pôde našej školy.

 

  Pripomeňme si naším bulletinom obdobie tesne pred vypuknutím koronakrízy, kedy sa na našej škole uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž JASPO 2020/Jazyková súťaž Prešov/ pre žiakov prešovských škôl, a to v piatich cudzích jazykoch – v angličtine, v nemčine, v ruštine, vo francúzštine a v španielčine.

 

Chceme pochváliť tých žiakov našej školy, ktorí sa už tretí rok ukázali ako vynikajúci študenti, herci,  moderátori  či organizátori súťaže JASPO. Deviataci síce odídu, ale určite sú a budú vhodným príkladom pre mladších žiakov.

 

Už teraz vyzývame prešovské školy a osemročné gymnáziá, aby sa zaujímali o našu webstránku školy, na ktorej budú v septembri oznámené  podmienky 4. ročníka súťaže JASPO 2021. Tešíme sa na stretnutie!

 

Mgr. Eva Magdziaková

Oznam rodičom a všetkým stravníkom

Oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom,

že školská jedáleň

končí prevádzku školského roka  2019/2020

30.06.2020

 

Milí rodičia,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, že ste využili možnosť stravovania Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni.

 

                                                                           Ing. Poperníková Natália

                                                                             Vedúca školskej jedálne

MEDZIRIADKY 2020

Určite ste už neraz zahliadli v televízii nejaký film, ktorý bol natočený na základe biografie či autobiografie známeho spisovateľa. Kedysi boli tzv. literárne alebo čitateľské kluby bežnou súčasťou spoločnosti, organizovali sa veľmi často a taktiež vo všeobecnosti bol o knihy väčší záujem. Teraz mládež vystriedala knihy skôr za počítačové hry alebo televíziu. Je však medzi nami stále dostatok čitateľských nadšencov, o čom svedčí aj zapájanie sa našich žiakov do literárnych súťaží.

 

Súťaž Medziriadky otvorila začiatkom kalendárneho roka 2020 svoj 11. ročník. Táto súťaž je výnimočná tým, že približne 50 najlepších účastníkov nie je iba pozvaných na slávnostné vyhodnotenie, čaká ich koncom augusta týždenný pobyt na Duchonke, kde budú môcť práve prostredníctvom dialógov o literatúre načerpať množstvo skúseností a posunúť sa o niečo ďalej vo svojej tvorbe.

 

Spomínaný letný tábor čaká tento rok už druhýkrát v poradí aj našu žiačku Nevenu Kraviarovú (9.B), ktorá svojou poviedkou zaujala porotu natoľko, že sa ju naň  rozhodli pozvať. Tento rok bolo do súťaže odoslaných spolu 455 príspevkov, takže to Nevenka vôbec nemala ľahké. Ale svojím svojským štýlom písania, v ktorom nikdy nechýba humor, porotu presvedčila.

 

Žiačke želáme krásny pobyt a prajeme veľa ďalších úspechov

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Manuál organizácie vyučovania k 15.06.2020 a 22.06.2020

Vážení rodičia,

riaditeľstvo školy oznamuje, že  na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR zo dňa 9. júna 2020 základná škola upravuje organizáciu školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD pre nástup žiakov 1.-5.ročníka k 15.6.2020 a pre nástup žiakov 6.-9.ročníka k 22.6.2020 .

 

Zároveň Vám odporúčame dôsledne sa oboznámiť s celkovou organizáciou vyučovania v 1.-9.ročniku.