• Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • Hviezdoslavov Kubín 2016

  Hviezdoslavov Kubín 2016

  8.marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 • MDŽ v 7.A

  MDŽ v 7.A

  Chlapci z našej triedy 7.A si spomenuli aj na nás –dievčatá zo 7.A, keď cez prestávku sa zrazu zjavili so žltými ružami v rukách a milým blahoželaním k MDŽ.

 • aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  Dňa 26.1.2016 sa v Detskej knižnici Slniečko v Prešove konal 23. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti.

 • Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Nový rok 2016 privítal naše deti a ich rodičov v športovom duchu. Dňa 15.januára sme spolu zažili príjemné športové popoludnie.

 • Staré grécke báje a povesti

  Staré grécke báje a povesti

  Dňa 24. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila dejepisná súťaž s názvom „Staré grécke báje a povesti“.

 • SUPERSTAR 2016

  SUPERSTAR 2016

  Dňa 1.3.2016 sme sa zábavali – spievali a tancovali.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Pestrý program v podaní detí, plný spevu, tanca a príjemnej atmosféry

 • Školská májová akadémia

  Školská májová akadémia

  27. máj 2016, PKO Prešov

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Exkurzia Bardejov, Bardejovské Kúpele

V dňoch  21. 9. a 23. 9. 2016 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na prírodovednej a vlastivednej exkurzii  Bardejov, Bardejovské Kúpele. V Bardejove obdivovali historické námestie, mestskú radnicu, kostol. V Bardejovských Kúpeľoch kolonádu, minerálne pramene, skanzen.

 

Pripravili: Mgr.Jana Augustínová,  Mgr.Ivana Hermanovská,   Mgr.Zuzana Stašová

Ekofest 2016

Dňa 23. 9. 2016 sa žiaci 3.B a 3.D triedy zúčastnili na Ekofeste 2016, ktorý sa konal v Ekoparku Holá hora. Žiaci sa zapojili do aktivít ako bolo zážitkové čítanie v parku so spisovateľkou Oľgou Feldekovou a pozorovania Slnka prostredníctvom ďalekohľadov.


Pripravili: Mgr.Jana Augustínová,    Mgr.Ivana Hermanovská

Prváci na Mestskej polícii 26. 9. 2016

Dňa 26. septembra 2016 navštívili žiaci prvého ročníka Mestskú políciu v Prešove. Oboznámili  sa s prácou  Mestskej polície, preverili si poznatky  z oblasti bezpečnosti  cestnej premávky  a vyskúšali si povinnú výstroj, výzbroj mestského policajta. Súčasťou práce Mestskej polície je monitorovanie časti mesta Prešov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť v meste. Žiaci mali možnosť vidieť prostredníctvom kamerového systému niektoré časti mesta Prešov.

 

Ďakujeme Mestskej polícií v Prešove za ochotný a milý prístup k prvákom ZŠ Kúpeľná.

Mgr. Anna Hyrjová, Mgr. Gabriela Matisová

Slávnostná imatrikulácia prvákov 2016

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka!

 

Riaditeľstvo školy, v mene kolektívu učiteľov a vychovávateľov školy,  Vás  srdečne pozýva na slávnostnú imatrikuláciu žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2016 o 17,00 hod v telocvični školy.

 

Prajeme Vám príjemný a nevšedný zážitok.

Tešíme sa na spoluprácu.                                               

 

                                                        PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                                                      riaditeľka školy

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Chémia

Aktualizácia sekcie CHÉMIA

Európsky týždeň športu 2016 na našej škole

Európsky týždeň športu sme si pripomenuli aj na našej škole. Našich žiakov sme sa opýtali, ktorý šport majú najradšej. Pozrite si krátku anketu.

 

Mgr. Maroš Semančík

 

Európsky týždeň športu 13.9.2016

Problémom súčasnosti  sa stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, počítača alebo mobilu. Pribúda veľa detí s nadváhou , s chorobami srdca a ciev, bolesťami chrbtice, ale aj psychickými problémami...

Zapísali: Mgr. Ivana Hermanovská, Mgr.Jana  Augustínová,
               Mgr.Zuzana Stašová

Anglický jazyk

Aktualizácia sekcie Anglický jazyk

Prvé vydanie nášho Magazínu v novom školskom roku

Slávnostné otvorenie nového školského roka, Deň otvorených dverí Rádia Regina a výstava Ilustrátorský Olymp. To sú témy prvého vydania nášho Magazínu v novom školskom roku. 

 

Mgr. Semančík Maroš