• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Imatrikulácia prvákov 2019

Prebiehajúci školský rok je významným medzníkom najmä v živote prváka, ktorý prechádza zo sveta hier do sveta školských povinností. Aj naši prváci boli po mesiaci snaženia, dňa 14. októbra, uvedení do školského prváckeho cechu slávnostnou imatrikuláciou. Aby to však nebolo tak jednoduché, museli splniť tri úlohy, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, sebadisciplínu a sľúbili, že budú pozorne plniť svoje prvácke žiacke povinnosti. Splnením úloh ukázali, že sú plnohodnotnými a šikovnými žiakmi našej školy, a preto boli pani riaditeľkou, PaedDr. Evou Bilišňanskou, slávnostne pasovaní za školákov. Po imatrikulácii odišli žiaci do tried,  kde ich čakalo malé občerstvenie.

 

Zapísali: triedne učiteľky prvého ročníka

Ako vychovať nerozbitné deti v 21. storočí

prednáška so Slávkou Kubíkovou

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry /OSJL/ – školské kolo

    OSJL ako jedna z prvých olympiád v školskom roku, ktorá odštartovala ďalšie olympiády z iných predmetov, sa konala už 7.11.2019.

 

                                                                       Mgr. Katarína Pappová

„Cesta nie je ihrisko“ v spolupráci s autoškolou VaV

V rámci dopravnej výchovy dňa 11.10.2019, zavítali medzi deti 1. ročníka, inštruktori z autoškoly VaV. Pre deti si pripravili zaujímavú prednášku o bezpečnosti na cestách.  Deťom sa prednáška veľmi páčila a vedeli pohotovo odpovedať na všetky otázky. Za svoju snahu a znalosti boli odmenené vecnými cenami.

 Za príjemné a poučné popoludnie ďakujeme autoškole VaV.

Mgr. Ľudmila Krištofová

JAZYKOVO-PLAVECKÝ KURZ 2019

V dňoch 14.10. - 18. 10. 2019 v krásne jesennom prostredí  Staroľubovnianskych kúpeľov absolvovali žiaci 6. ročníka jazykovo-plavecký kurz, ktorého cieľom bolo rozšíriť slovnú zásobu žiakov, ako aj ich komunikačné schopnosti, rovnako zdokonaľovať sa v rôznych plaveckých spôsoboch. Pod vedením Mgr. Jany Pavlíkovej, Mgr. Zuzany Milej, Mgr. Mariána Feríka a Mgr. Lenky Kušnírovej, žiaci prežili týždeň, ktorý bol bohatý na slovíčka, plávanie, ale aj zábavu a hry.

 

Mgr. Zuzana Milá, Mgr. Marián Ferík, Mgr. Jana Pavlíková, Mgr. Lenka Kušnírová

BIELA PASTELKA 2019

   Cieľom zbierky Biela pastelka je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos  je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Aj žiaci a zamestnanci našej školy   prispeli do zbierky sumou 300,41€.

Ďakujeme

Októbrové vydanie Magazínu

Pozrite si októbrové vydanie Magazínu.

 

Mgr. Maroš Semančík

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

   Dňa 28.10.2019 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou bolo:

„Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.                                                                                                                                                                        

 

Školský knihovník

Pirátske popoludnie

Slnečnú  jeseň  sme  dňa 23.10.2019 v našom školskom klube detí využili na zábavné popoludnie plné hier a súťaží pod názvom Pirátske popoludnie. Z detí sa stali piráti a pod vedením našich kapitánok- pani vychovávateliek sme na ceste k pokladu zažili veľa zábavy.

 

Mgr.Eva Labudová