• Týždeň zdravej výživy a Deň jablka

  Týždeň zdravej výživy a Deň jablka

  Týždeň zdravej výživy sme si pripomenuli od 17.10 do 21.10.2016

 • Prváci na Mestskej polícii

  Prváci na Mestskej polícii

  Dňa 26. septembra 2016 sme sa oboznámili s prácou Mestskej polície v Prešove

 • Návšteva u Hasičov

  Návšteva u Hasičov

  Dňa 18.10. a 19. 10. sme sa oboznámili s prácou hasičov

 • Začiatok školského roka 2016/2017

  Začiatok školského roka 2016/2017

  Nech sa nám spolu dobre darí!

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Slovenský jazyk/literatúra

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka a pripomíname si ho od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom,  kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. 

 

Mgr. Eva Magdziaková

Dejepisná olympiáda 2017

Dňa 14. 2. 2017 sa uskutočnil 9. ročník  Dejepisnej  olympiády.

V okresnom kole Dejepisnej olympiády našu školu reprezentovali 3 žiaci v kategórii C, D a F.

 

Jozef Kuruc 8. A – obsadil  1. miesto  v kategórii D.

Richard Klimko 9. C – obsadil 2. miesto  v kategórii C.

Nevena Kraviarová 6. B – obsadila 5. miesto  v kategórii F.

 

Mgr. S. Krajňáková

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 2017

Dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch ZŠ Mukačevská v Prešove pod záštitou ABC CVČ konalo krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka.

 

Žiak Martin Derňar (5.A) v kategórii 1A získal 3. miesto.

 

Srdečne blahoželáme!

 

PaedDr. Marta Beňková

Valentínske stretnutie 2017

Dňa 15.2.2017 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie seniorov a našich žiakov tentoraz v znamení Valentína. Deti sa na stretnutie v rámci projektu Starší mladým a naopak tešili a pripravili malé darčeky - symbolické srdiečka.

 

Mgr. Eva Labudová

Školský časopis

Aktualizácie sekcie školský časopis

Surfer jeseň, zima  2016

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT ETWINNING V RJ

Tentokrát sme v rámci projektu mali predstaviť svoju krajinu (zaujímavé miesta a významné osobnosti) za pomoci interaktívneho plagátu Glogster. Obsahová stránka plagátu bola v kompetencii žiačok. Rozhodli sa prezentovať tie miesta a osobnosti Slovenska, ktoré sú pre našu krajinu významné z rôznych sfér – história, kultúra, jazyk, príroda, šport, technika.

 

Mgr. Juliána Vozárová

45. ročník GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 7. februára 2017  sa v priestoroch našej  školy v spolupráci s ABC CVČ v Prešove konal 45. ročník GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY,  ktorého sa zúčastnili  žiaci 23 základných škôl okresu Prešov v 3 kategóriách. Naši žiaci boli veľmi úspešní a získali sme postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26.apríla 2017.

 

Mgr. R. Klučárová

Olympiáda z ruského jazyka, 10.2.2017

Dňa 10. februára 2017 sa pod záštitou ABC CVČ konalo krajské kolo Olympiády z ruského jazyka. Konkurencia bola veľká a jednotlivé časti olympiády náročné. Žiačka Lucia Farkašová (7.A) sa dlhodobo svedomito pripravovala, ale stálo to za to! V kategórii A1 získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Juliána Vozárová

SÚŤAŽ ELEsparks

Dňa 27.1.2017 sa uskutočnilo 2. domáce kolo súťaže ELEsparks v anglickom jazyku, ktorú organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Je určená žiakom 7., 8. a 9. ročníka. Jej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 24 našich žiakov, ktorí boli rozdelení do tímov a spoločne riešili rôzne testové úlohy. Tým si zároveň precvičili aj schopnosť spolupracovať a to nielen s ich spolužiakmi, ale aj s o dva roky staršími žiakmi našej školy. Do školského kola postupujú dva tímy našich žiakov, ktorých členovia sú Mária Boldyová, Nina Palšová, Laura Švecová, Richard Klimko, Ester Halagová a Patrik Gabriely. Prajeme im veľa šťastia!

 

Mgr. Margaréta Vargová

Celoslovenská súťaž - Objavujeme čaro chémie

Cieľom súťaže je pomocou zážitkovej formy vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ. Úlohou žiakov bolo zrealizovať pokus formou prezentácie bez pomoci učiteľa. Tohto roku sa zapojilo do tejto súťaže  75 žiakov z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali žiačky zo 7.B triedy G. Benková, E. Langová s experimentom „Slonia pasta“ a z 8.A triedy L. Švecová a T. Vraňuchová s pokusom „Tajné písmo“. Ich práce síce nezískali žiadne ocenenia, avšak ich ochota a záujem o realizáciu chemických experimentov sú veľmi hodnotné pre učiteľa chémie. Prajem veľa úspechov žiakom, ktorí sa zapoja do budúceho ročníka súťaže. 

 

RNDr. Michaela Semančíková