• Hviezdoslavov Kubín 2016

  Hviezdoslavov Kubín 2016

  8.marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 • MDŽ v 7.A

  MDŽ v 7.A

  Chlapci z našej triedy 7.A si spomenuli aj na nás –dievčatá zo 7.A, keď cez prestávku sa zrazu zjavili so žltými ružami v rukách a milým blahoželaním k MDŽ.

 • aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  aliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2016

  Dňa 26.1.2016 sa v Detskej knižnici Slniečko v Prešove konal 23. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti.

 • Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Novoročný športový turnaj rodičov a žiakov

  Nový rok 2016 privítal naše deti a ich rodičov v športovom duchu. Dňa 15.januára sme spolu zažili príjemné športové popoludnie.

 • Staré grécke báje a povesti

  Staré grécke báje a povesti

  Dňa 24. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila dejepisná súťaž s názvom „Staré grécke báje a povesti“.

 • SUPERSTAR 2016

  SUPERSTAR 2016

  Dňa 1.3.2016 sme sa zábavali – spievali a tancovali.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Pestrý program v podaní detí, plný spevu, tanca a príjemnej atmosféry

 • Školská májová akadémia

  Školská májová akadémia

  27. máj 2016, PKO Prešov

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Úspechy našich žiakov

Pridaná sekcia ÚSPECHY ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Jazykovo-geografická exkurzia

Dňa 08.06.2016 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili zaujímavej exkurzie. V dopoludňajších hodinách navštívili vodnú nádrž Starina (okr. Humenné). Na vodnej nádrži im premietli zaujímavý dokument o výstavbe a význame vodnej nádrže.

 

zást. riad. Mgr. R. Klučárová, PaedDr. M. Beňková, Mgr. M. Chovancová, Mgr. J. Vozárová

 

ŠKOLSKÝ VÝLET PAVLOVCE

Dňa 2.6.a 6.6.2016 absolvovali  žiaci 2.ročníkov výlet v Pavlovciach. Aj keď  II.C a II.D triede neprialo počasie, výlet sa vydaril. Žiaci mali možnosť sa na náučnom chodníku oboznámiť s faunou a flórou tunajších lesov, s turistickými značkami. Najväčší zážitok mali z farmy a z jej obyvateľov.


Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 19.5.2016 sa 55 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl.

 

Naša škola sa umiestnila medzi 10 školami s počtom nad 50 žiakov na krásnom 2.mieste s najvyššou priemernou % úspešnosťou v riešení úloh, t.j.80,71%.

Posledné vydanie nášho Magazínu v tomto školskom roku

Pozrite si posledné vydanie nášho Magazínu v tomto školskom roku.

 

Mgr. Maroš Semančík

Pomôcky pre 2.-4. roč.

Pridaná sekcia

 

"Pomôcky pre 2.-4.roč."
Návšteva Divadla Jonáša Záborského

Vedomosti o divadle a divadelnom umení získané na hodinách literatúry  si žiaci rozšírili  prostredníctvom obhliadky zákulisných priestorov  a jednotlivých sál v Divadle Jonáša Záborského. V rámci prehliadky si prezreli rekvizity, kulisy a kostýmy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých inscenácií.  Okrem toho sa oboznámili so životom Jonáša Záborského a s  históriou samotného divadla.

 

Mgr. Maroš Semančík

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

OZNAM   ŠJ

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že z dôvodu finančného ukončenia školského roka je možné prípadné odhlášky zo stravy akceptovať najneskôr v deň - 27.6.2016 do 14.00 hod.

 

V prípade choroby žiaka po tomto termíne je možné vyzdvihnúť obed do obedára.

Ďakujeme za pochopenie.

Jazykový časopis ŠAFRAN

Predstavujeme tretie číslo nášho nového školského časopisu ŠAFRAN. Od existujúceho časopisu Surfer sa odlišuje tým, že je to časopis cudzojazyčný.