• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Supermatik v šk. roku 2017/2018

Súťaž  „Supermatik“

V 1. polroku školského roka 2017/2018 zrealizovali vyučujúci matematiky pre žiakov 5.6. a 7. ročníka vedomostnú súťaž pod názvom SUPERMATIK. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci jednotlivých tried. Najúspešnejší žiaci boli ocenení vecnými cenami.

 

 

Spracovala: Jana Toderišková

 

 

 

 

 

Vianočná akadémia, 18.12.2017

Pozrite si záznam z Vianočnej akadémie, ktorá sa uskutočnila 18.12.2017.

 

Mgr. Maroš Semančík

Novoročný športový turnaj, 24.1.2018

Vážení rodičia!                                

Srdečne Vás pozývame na „Novoročný športový turnaj – Škola a rodina“ , ktorý sa uskutoční dňa 24.1.2018 o 17.00 hod. v priestoroch veľkej a malej telocvične. Svoje pohybové zručnosti  si budete môcť posilniť v rôznych športových disciplínach (futbal, vybíjaná) a pohybových súťažiach spolu so svojimi deťmi.

 

Za dobrý športový výkon a dobrú náladu Vás odmeníme kapustnicou. 

 Tešíme sa na Vás.

                                                                                                PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                          raditeľka školy

 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 20.12.2017

Dňa 20. 12. 2017 žiaci 4. ročníkov navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Prostredníctvom umelej hviezdnej oblohy a videoprojekcie o slnečnej sústave si žiaci mali možnosť doplniť získané vedomosti z predmetu prírodoveda o nové vedecké poznatky z astronómie a kozmonautiky.

 

Pripravila:  Mgr. Ivana Hermanovská

Výsledky školského kola olympiády FRJ, 14.12.2017

Dňa 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci si zmerali svoje vedomosti a šikovnosť v oboch kategóriách (1A – 5.,6.,7. roč.; 1B – 8.,9. roč.). 

 

Mgr. Mária Palková 

OLYPMIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA, DECEMBER 2017

Dňa 09.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si tak mohli overiť získané vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením, posluchu, 13 konverzačných tém a opisu obrázkov. Aj napriek tomu, že nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, naši žiaci preukázali výborné vedomosti, komunikačné zručnosti a pri opise obrázkov i kreativitu v danom jazyku. 

 

PaedDr. Marta Beňková, Mgr. Mária Popjaková

Jazyková čajovňa NEJ alebo nemecké adventné popoludnie

Zastaviť sa na chvíľu, pookriať v tichu na duši, očakávať radostnú zvesť Vianoc, spájať ľudí dobrej vôle, to  je posolstvo adventu.

 

PaedDr. M. Beňková; Mgr. M. Popjaková

Čarovné Vianoce, 18.12.2017

Dňa 18. 12. sa konala v kine Scala  Vianočná akadémia pod názvom ,, Čarovné Vianoce“, aj s prekvapením v spolupráci s Orange Slovensko a produkčnou agentúrou Leopard a.s. Bratislava. Čarovná atmosféra vianočného programu nás už tradične obklopuje rok, čo rok.  Deti školského klubu spolu  pani vychovávateľkami pripravili krásny program. Naladili sme sa sviatočne – prostredníctvom kolied, básni, vinšov, piesni a tanca. 

 

Mgr.  Tatiana Goliašová

 

Vianočné prázdniny 23.12.2017 – 05.01.2018

 

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že vianočné prázdniny sú 23.12.2017 – 05.01.2018.

ŠKD a telovýchovné priestory školy sú mimo prevádzky .

Vyučovanie začína 08.01.2018.

 

               PaedDr. Eva Bilišňanská

                         riaditeľka školy