• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Školské kolo Šalianskeho Maťka - II. a III. kategória

Keď sa v roku 1991 v meste Šaľa zrodila iniciatíva usporiadať recitačnú súťaž s názvom Šaliansky Maťko, nikto asi nečakal, že bude mať taký ohromný úspech. Prečo je to tak? Možno preto, lebo si žiaci merajú sily v recitácii povestí. Teda príbehov, ktoré sa vymykajú obyčajnému životu, ale nie natoľko, aby ich človek neprežíval tak, akoby bol jednou z hlavných postáv.

 

 

Mgr. Zuzana Gorneková

Hudobné talenty 2019/ 2020

V tomto školskom roku dňa 18. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil v poradí štvrtý ročník hudobnej šúťaže  pod názvom „Hudobné talenty“. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách.  Porota v zložení Mgr. L. Markoviča a Mgr. I. Hermanovskej mala aj tentokrát  veľmi ťažkú úlohu vybrať výhercu. Silné zastúpenie bolo v kategóriách spev, ale aj v hre na hudobnom nástroji. Veríme, že aj tí žiaci, ktorí nevyhrali nadobudli skúsenosti a budú ďalej svoj talent rozvíjať. Výhercovia v kategórii spev zase uplatnia svoje nadanie v mimoškolskej súťaži -Slávici z lavice.

 

 

Napísala Mgr. Ivana Hermanovská  

Vianočná akadémia  Kúzelné Vianoce

       Dňa 16.12.2019 deti školského klubu spolu s pani vychovávateľkami prichystali Vianočnú akadémiu.  Kúzelná atmosféra školského programu nás už tradične obklopuje rok, čo rok. Aj v tento večer sme sa naladili sviatočne prostredníctvom kolied, básni, vinšovačiek, piesni a tanca. Na záver sa rozlúčili piesňou Tichá noc a všetci sme si odniesli domov krásny kultúrny zážitok.

                     

                                                                                                             Mgr. Tatiana Goliašová

Magazín december 2019

Pozrite si vianočné vydanie nášho Magazínu.

 

Mgr. M. Semančík

Vianoce v Ruskom centre 2019

Ruské centrum navštívili aj naši najmladší žiaci druhého stupňa, ktorí sa v tomto školskom roku začali učiť druhý cudzí jazyk. Piataci v tomto predvianočnom čase absolvovali prezentáciu a tvorivé dielne pod názvom Vianoce.

 

Mgr. Martina Mikitová

Olympiáda v ruskom jazyku a Ruský film v škole

Každý rok sa na našej škole organizuje Olympiáda v ruskom jazyku a ani tento rok nebol výnimkou. Zúčastnení súťažili v jednej kategórii, ktorá zahŕňa žiakov 6.-9. ročníka.

 

Mgr. Martina Mikitová

Spoznávame Petrohrad 2019

V mesiacoch november a december pokračujeme v našich návštevách Ruského centra PU v Prešove. V predchádzajúcich dňoch sme spestrili touto vychádzkou vyučovanie žiakom 9. ročníka. Spoločne so svojimi vyučujúcimi absolvovali prednášku pod názvom «Санкт-Петербург в загадках». Žiaci mali možnosť hravou formou uplatniť a preveriť svoje vedomosti, ktoré získali na hodinách ruského jazyka o jednom z najkrajších miest v Rusku o Petrohrade. Prednášajúca si pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu, pri ktorej museli hádať názvy pamiatok, ktoré boli ukryté v hádankách. V závere prezentácie si spoločne zaspievali pieseň a žiaci opúšťali tieto priestory s úsmevom na perách.

 

Mgr. Martina Mikitová

YPSILON – Slovina je hra

Dňa  12.12.2019 sa naši štvrtáci prvýkrát zapojili do súťaže v slovenskom jazyku. Získané vedomosti  museli aplikovať v rôznych zaujímavých úlohách. Test bol zameraný na čítanie s porozumením a písanie, kde si žiaci overili svoju originalitu a flexibilitu.

Verím, že budú žiaci úspešní a zapoja sa do súťaže  aj v budúcom školskom roku.

 

Mgr. Jana Vachmanská

Školák – združenie rodičov a priateľov školy

Vážení rodičia,

riaditeľstvo školy  Vám oznamuje, že  v súvislosti s predloženým návrhom o založení  občianskeho združenia ( ďalej OZ) „Školák – združenie rodičov a priateľov školy“, sa  dňa  17.12. 2019 uskutočnilo  mimoriadne zasadnutie Rodičovskej rady, na ktorom boli schválené Stanovy  OZ.