• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Internetová žiacka knižka

Kompletný internetový systém na zadávanie a zobrazovanie známok žiakov.

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/d6f46a328abbbac7c4f6732b338a3db6.jpg