• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Športový deň Slovenskej sporiteľne a O₂ Športovej akadémie Mateja Tótha

Dňa 12.6.2018 sa 12 žiakov 1.-4. ročníka zúčastnilo športového dopoludnia, kde v piatich disciplínach a  v pomerne silnej konkurencii prešovských škôl, ale aj škôl z blízkych obcí, súťažilo na stanovištiach. Matej Tóth  reprezentant v chôdzi na 20 km a 50 km a  olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016aj napriek intenzívnej príprave na ďalšie súťaže, ktoré ho čakajú, bol aktívnym podporovateľom žiakov, ktorých nabádal k  lepším výkonom. Cieľom tejto akcie bola propagácia športu a zdravého životného štýlu.

 

                                                                           Mgr.Jana Zánová

 

Slovensko v Európe, 22.5.2018

Dňa 22.5.2018 sa na ZŠ Kúpeľná konalo zábavné, vedomostné,  súťažné  popoludnie pod názvom: „Slovensko v Európe“. 

Žiaci súťažili v 10 vedomostných úlohách týkajúcich sa Slovenska a následne v 10 športových aktivitách. Za každú splnenú úlohu dostávali body vo forme symbolov.

 

                                                                                       zapísala: Mgr. Martina Smažilová

Exkurzia – Dolný Kubín, 2018

Zážitkové učenie je súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry, a preto sme spolu s ôsmakmi navštívili miesta, na ktorých zanechali stopu naši významní spisovatelia – P. O. Hviezdoslav, Martin Kukučín. Keďže  títo spisovatelia žili na Orave a neodmysliteľnou súčasťou literatúry sú i dejiny, nazreli sme i do komnát Oravského hradu.

 

                                                                            Mgr. Katarína Pappová

Ocenenie HVIEZDA PREŠOVA patrí nášmu spolužiakovi

       1.júna 2018 bol náš spolužiak JOZEF KURUC z 9.A ocenený titulom HVIEZDA PREŠOVA vo vedomostnej časti.

       Jožko si to skutočne zaslúži a my sme spolu aj s našou triednou učiteľkou Mgr. Evou Magdziakovou  veľmi hrdí, že vedenie mesta Prešov akceptovalo náš návrh. Jozef je veľmi inteligentný, múdry spolužiak, ktorého si vážime  nielen pre jeho rozsiahle vedomosti , ale hlavne pre jeho skromnosť a ľudskosť. Každému poradí a pomôže, keď môže. A málokedy nemôže. Vlastne len vtedy, keď je na nejakej olympiáde, ktorých veru za tie roky od piateho ročníka bolo neúrekom. Vyhrával a vyhráva dejepisné, matematické, geografické, rétorické súťaže nielen na školských, regionálnych, okresných kolách, ale i krajských a celoslovenských.

 

Oznam - odhlasovanie zo stravy

Z dôvodu ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni môžete odhlasovať stravu  najneskôr do 25.06.2018 do 14. hodiny

 

Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné!

 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA STRAVNÍKA NA STRAVOVANIE

OŽAZ 2018

Na deň OŽAZ -u som sa už dlhšie tešil. Rozmýšľal som, čo sa v tých dňoch bude diať, aký bude program a tak podobne. V pondelok, teda v teoretický deň sme sa učili o dopravnej výchove, o tom, ako si máme nasadiť plynové masky v prípade mimoriadnych, život ohrozujúcich situáciách, o topografických značkách a ešte o tom, ako sa máme zachovať, keď sa nejaký človek zraní, zlomí si nohu, popáli sa, vyvrtne si členok, atď. V utorok, teda v deň praktický  sme svoje vedomosti a zručnosti z predošlého dňa využili vonku na školskom dvore.

Festival Milujem svoje mesto

Dňa 21. a 22. mája sa žiaci 7.A, 7.B, 7.C a 7.D zúčastnili dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto. Žiaci pod vedením koordinátorov a vyučujúcich Mgr. L. Markoviča a Mgr. M. Čeremetu čistili a upratovali priestory na Hlavnej ul., Floriánovej, ul. Tarasa Ševčenka, okolie Františkánskeho kostola a priestory pred Divadlom Jonáša Záborského. Žiaci pracovali s nadšením a tešili sa na pokračovanie dobrovoľníckeho festivalu na budúci rok.

 

Vyhodnotenie ankety – Školské stravovanie

Školské stravovanie má svoje špecifické kritériá, súvisiace so správnym vývojom dospievajúcej generácie. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je variť jedlá z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality. Tieto princípy sú dané legislatívne.  Ministerstvo školstva každoročne inovuje Materiálno-spotrebné normy, ktoré sú pre školské stravovacie zariadenia záväzné. Medzi rovnako dôležité kritériá patria správne pomery živočíšnych a rastlinných bielkovín, tukov a sacharidov pri zostavovaní jedálneho lístka.

Školská májová akadémia, 25.5.2018

Vážení rodičia!

            Riaditeľstvo základnej školy  oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia Školskej májovej akadémie konanej dňa 25.5.2018, sa upravuje vyučovanie nasledovne:

1.- 3. VH vyučovanie podľa rozvrhu

11:00 hod. dopoludňajšie vystúpenie v PKO

Po ukončení programu  sa vo vyučovaní  nepokračuje.

ŠKD je v prevádzke  do 16:30 hod.

 

PaedDr.Eva Bilišňanská

          riaditeľka školy

Babadlo v ŠKD, Ezopové bájky: Ako sova líške bájky čítala

Dňa 16.5. 2018 pre deti školského klubu Babadlo pripravilo zaujímavé divadelné predstavenie. Tak ako v bájkach je častým hrdinom líška, tak aj v tomto predstavení sprevádza diváka spolu s múdrou sovou. Líška sa počas dňa stretne s havranom, ktorý doplatí na svoju hlúposť, pýchu a príde o syr. Návšteva pána bociana presvedčí líšku, že každému patrí, čo jeho je. Zistí, že nenásytnosť sa nevypláca a že všade je dobre, ale doma najlepšie.

 

Toto predstavenie bolo pre deti veľmi poučné a zároveň strávili príjemné popoludnie.

Mgr. Tatiana Goliašová