• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Slávik Slovenska, 11.4.2018

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Spevácky talent preukázali žiaci v speve ľudových piesní.

 

Mgr. Eva Vašková, Mgr. Beáta Karašová a Mgr. Ladislav Markovič

Ekodni jar – Sigord , 12.4.2018

Dňa 12. apríla 2018 sa  žiaci 4. ročníka  zúčastnili veľmi peknej prírodovednej exkurzie na Sigorde.  Pracovníci štátnych lesov nás pozvali pri príležitosti mesiaca lesov na lesný náučný chodník Sigord.                                       

                         

Mgr. Beáta Karašová a Mgr. Jana Zánová

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo, 27.3.2018

Dňa 27.03.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže s názvom Ruské slovo v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Lucia Farkašová (VIII.A), ktorá svojím prednesom získala v neľahkej konkurencii 3. miesto. Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Víťazke ešte raz gratulujeme!

 

Mgr. Katarína Prevužňáková

DOTAZNÍK – prieskum spokojnosti so službami a stravovaním v šk. jedálni

Vážení rodičia, milí žiaci,

v snahe o skvalitnenie stravovania a služieb v školskej jedálni na ZŠ Kúpeľná 2, Prešov si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude na našej stránke dostupný od 9.4.2018 do 9.5.2018. Za Vaše odpovede a názory vopred ďakujeme.

Odkaz:

https://www.survio.com/survey/d/G3I8D2H3K8Q5V8T6H

                                                                               Ďakujeme

                                                              S pozdravom stravovacia komisia

Jarné vydanie nášho Magazínu

Pozrite si jarné vydanie nášho Magazínu.

Mgr. Maroš Semančík

Kvíz: Anglické rozprávky, 21.3.2018

Dňa 21.3.2018 sa v Knižnici cudzích jazykov konal kvíz: ,,Anglické rozprávky“. Kvízu sa zúčastnilo 9 žiakov z 3. až 5.ročníka. Ich úlohou bolo preložiť názvy 15 rozprávok z anglického jazyka do slovenského jazyka. Víťazi poznali 5 až 10 rozprávok, čo nebolo jednoduché, pretože veľakrát nešlo o doslovný preklad.

 

Mgr. Beáta Karašová

Chemická olympiáda 2018

Dňa 23.marca 2018 sa konal 54.ročník Chemickej olympiády na ZŠ Matici slovenskej v Prešove. Tohto roku bola teoretická časť venovaná téme „Kyslík“ a praktickú časť tvorila analytická chémia.  S týmito neľahkými úlohami sa potrápila žiačka, Timea Vraňuchová z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila na 7. mieste z  32 žiakov Prešovského kraja.

 

Srdečne blahoželáme !

RNDr. Michaela Semančíková

Deň vody, 22. marec 2018

Berieme ju ako samozrejmosť avšak jej význam presahuje hranice všeobecnej potreby. Voda je totiž život a život bez nej... nuž, ten si radšej ani nepredstavujme. Obyčajná, číra, spojená s našim každodenným dotykom i pôžitkom.

Oznamy

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že MŠVV a Š SR s účinnosťou od 01.09.2017  určuje zmenu postupu pri prideľovaní príspevku na dopravu žiakov základnej školy v súlade so Smernicou č. 50/2017 – R, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica MŠ SR č. 7/2015-R

                                               

                                              PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                    riaditeľka školy  

Triedny aktív 12.04.2018

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy, v mene všetkých pedagogických zamestnancov školy,  Vás pozýva na triedny aktív , ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2018 o 16,30 hod. v triedach 1.-9. ročníka.

Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v uvedený deň o 16,00 hod. v zborovni školy.

 

Tešíme sa na stretnutie

                                              PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                                                                    riaditeľka školy