• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Aktuality

Vianočné ozdoby 2023

Dňa 15.11.2023 sme v našej škole privítali našich milých seniorov. Po spoločnom zvítaní sme sa spolu porozprávali a začali pracovať na Vianočných ozdobách na stromček, keďže Vianoce sú už čoskoro tu. Deti spoločne so seniormi kreslili, strihali, lepili a tvorili. Zo spoločne vyrobených vianočných gúľ mali deti radosť. Medzi deťmi a seniormi prevládala príjemná atmosféra. Navzájom si pomáhali a spolupracovali, čím prehlbovali svoj vzájomný vzťah.

 

Ďakujeme za spoločne strávený čas a tešíme sa na stretnutie s Vami aj nabudúce.

Vychovávateľka: Mgr. Fecková a deti 1.C a 3.A triedy z 3. oddelenia

Termínovník školských akcií

Plán školských aktivít v mesiaci november

CHEER JE COOL

Na našej škole prebieha projekt MODULY - CHEER JE COOL - koncept pohybovej aktivity, ktorý zapája zábavnou a hravou formou do činnosti celú triedu.

 

Cheer je cool je súčasťou projektu MODULY, ktoré sú projektom MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je skvalitniť hodiny telesnej a športovej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód. Projekt koordinovane prepája prostredie škôl s prostredím športových zväzov, klubov a organizácií. Okrem skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy je jeho cieľom ukázať žiakom možnosti a spôsoby trávenia voľného času. V neposlednom rade inšpiruje a motivuje pedagógov využívať inovatívne metódy, pomáha im napredovať v kariérnom raste.

Jeseň na papieri v ŠKD 2023

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa mení celá príroda a všetko okolo nás. Znakom príchodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú nám spievajú pred odletom. Aj stromy sa začínajú meniť, sfarbujú sa im listy do krásnych teplých farieb – žltej, oranžovej, červenej a vytvárajú nádherný farebný koberec na zemi.

 

p. vych. Bombová

Jazykový WocaBee šampionát

Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát pre žiakov piateho a šiesteho ročníka.
Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťažilo sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee (čít. "vokebí").

 

 

Vyučujúce ANJ

MYMACHINE 2023

Vzdelávací program MyMachine je medzinárodný projekt. Celý projekt je založený na spoluvytváraní a spolupráci medzi žiakmi ZŠ, SŠ a VŠ. Tí spolupracujú ako rovnocenní partneri pri výrobe vysnívaných vynálezov počas jedného šk. roka. Žiaci zo ZŠ vymyslia a nakreslia svoj vynález snov, vysokoškoláci navrhnú dizajn a funkciu, ako by mal vyzerať a stredoškoláci ho vyrobia. Jedinečné prototypy vystavujú na košickom Expe.

 

Spracovala:  Mgr. Jana Augustínová

Tematické vyučovanie V 4.D – HALLOWEEN

Tematické vyučovanie je orientované vyučovanie na žiaka, tiež chápané ako humanistické vzdelávanie. Zohľadňuje v praktickej aplikácii nevyhnutnú zmenu, ktorá sa v klasickom vzdelávaní stáva už nevyhnutnosťou. Zmenu, ktorá vyžaduje prechod od informatívneho vyučovania k objavnému, kde žiaci daný jav objavujú, zažívajú, od direktívneho typu vyučovania ku komunikatívnemu typu s rozvojom sociálnych zručností žiakov. Je to alternatívny model zameraný na žiaka. Model integrovaného tematického vyučovania je najkomplexnejším prepracovaným alternatívnym programom, ktorý je obohatený z vnútropredmetových a medzipredmetových vzťahov. Prepája učivo 4. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,  matematika, anglický jazyk,  prírodoveda,  vlastiveda, pracovné vyučovanie, hudobná výchova a telesná výchova.  Téma Halloween  umožnila žiakom ucelene spoznávať tému v súvislostiach a v praktických činnostiach cez zážitok a poznanie.

 

 

PhDr. Anna Hyrjová

Dajme spolu gól 2023

Projekt Dajme spolu gól organizovaný pod záštitou Slovenského futbalového zväzu oslovil tých najmenších aj na našej škole. Jeho úlohou je rozhýbať deti už v útlom veku a vybudovať u nich prirodzený vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu. Tento školský rok sa koná tento projekt pod vedením trénera Mgr. Kristiána Blahovského, ktorý oboznamuje deti so základnými pravidlami futbalu, vedením lopty, či orientovaním sa v priestore. V tomto školskom roku tento projekt navštevuje 17 prváčikov, ktorí sa veľmi radi zapájajú do všetkých aktivít a prejavujú radosť z pohybu. 

 

Športu zdar!

Spracovali: Mgr. Lucia Švedová a Mgr. Kristián Blahovský

Stretnutie po 22 rokoch

Dňa 28.10.2023 sa uskutočnila triednická hodina jednej dávnej 9.A, ktorá ukončila povinnú školskú dochádzku na ZŠ Kúpeľná pred 22 rokmi (2000/2001). Triednickú hodinu viedla triedna učiteľka, dnes už bývalej 9.A, Mgr. Lídia Balaníková, spolu so zastupujúcou pani učiteľkou Mgr. Emíliou Bakajsovou. Stretnutie po 22 rokoch len potvrdilo, že kolektív, ktorý sa niekedy dávno, v rokoch 1992 - 2001 postupne tvoril, ostal silný súdržný a pevný, čo je to najpodstatnejšie v kontexte medziľudských vzťahov na základných školách. Pevný sa ukázal aj vzťah učiteliek k svojim žiakom. Čo je ale ešte viac podstatnejšie a zároveň je to odkaz aj pre všetkých žiakov je to, aby nikdy nezabudli na priateľstvá, kamarátov a učiteľov, ktorí ich vedú celých 9 rokov. Aby vždy, aj po rokoch si spomenuli na to, že každý jeden učiteľ ich viedol k zodpovednosti, k disciplíne, k samostatnosti, k sebadôvere a k odhodlaniu. Každá základná škola je tým prvým a najdôležitejším mostom k dosiahnutiu budúcich cieľov a z toho dôvodu sú učitelia tí, ktorí v živote žiakov zohrávajú isté obdobie, jednu z hlavných úloh v živote každého jedného žiaka. 9.A ďakuje riaditeľke ZŠ Kúpeľná PaedDr. Eve Bilišňanskej za ústretovosť a možnosť vrátiť sa späť na základnú školu, ktorá v našom živote mala ten najpodstatnejší význam.

 

Ladislav Pribulla  a   kolektív 9.A (2000/2001)

Escape room v ŠKD

Na konci mesiaca október si deti z ŠKD vyskúšali Escape room s témou Narodeninová oslava. Po krátkom privítaní, zostali zamknuté v jednej triede a ich úlohou bolo nájsť kľúč od dverí a dostať sa z triedy von. Nebolo to však len o hľadaní. Kľúčik bol zamknutý v trezore a na jeho otvorenie potrebovali deti kód, ktorý uhádli, len ak splnili správne všetky úlohy. Keď sa im to podarilo do 15 minút, čakala ich aj sladká odmena. Čo všetko ich tam čakalo a ako sa darilo jednej skupine, si môžete pozrieť v krátkom videu:

https://www.youtube.com/watch?v=MeRFK76qZTg

 

p. vych. Ondičová

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK