• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Na kolobežke bezpečne, 26.9. 2018

Dňa 26.9. 2018 v rámci Európskeho týždňa športu  sme v ŠKD pre deti pripravili akciu pod názvom „Na kolobežke bezpečne“ .  Deti si precvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežke a zároveň si zopakovali pravidlá bezpečnej jazdy.

                                                                                                                    

PhDr. Tatiana Mušková

EKO jeseň - Ovocníčkovia v ŠKD

Dňa 26. 9. 2018 sme si pre deti v ŠKD v rámci projektu EKO jeseň – OVOCNÍČKOVIA pripravili ochutnávku ovocia. Deti zábavnou formou so šatkou na očiach mali možnosť ochutnať a správne určiť o aký druh ovocia a zeleniny ide.

Beseda so spisovateľkami Gabrielou Futovou a Katarínou Škorupovou

Že  „Prešov  číta  rád“  ukázali aj žiaci 3.A  a 3.B v piatok 28.9.2018 na besede. Veľmi pútavo rozprávali o knihách a písaní spisovateľky Gabriela  Futová a Katarína Škorupová. Okrem rozprávania sme čítali, tancovali, hádali, premýšľali, pýtali sa, predvádzali a veľa smiali. Žiaci 3.A odovzdali p.Škorupovej darčeky, ktoré potešili aj pobavili. Na záver nechýbalo ani fotenie a podpisovanie kníh autorkami.

 

Ďakujeme.

Jana Vachmanská

Európsky týždeň mobility, september 2018

Na Slovensku sa každoročne na národnej úrovni uskutočňuje Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý prebieha v dňoch od 16. do 22.septembra. Dnešná doba je natoľko motorizovaná, že ľudia postupne prestávajú využívať hromadné dopravné prostriedky a často sa i dvaja členovia rodiny presúvajú každý vlastným dopravným prostriedkom. 

                                                                                                          

Mgr. Daniela Tarkaničová

1. vydanie Magazímu v šk. roku 2018/2019

Pozrite si 1. vydanie Magazínu v tomto školskom roku.

Mgr. Maroš Semančík

ŠPORTOVÝ DEŇ – MINIMARATÓN, SEPTEMBER 2018

Dňa 14. 09. 2018 zorganizoval Slovenský atletický zväz – Detská atletika pre deti športovú akciu – MINIMARATÓN, ktorý sa konal pod záštitou mesta Prešov a fakulty športu PU. Deti mali príležitosť si vyskúšať niektoré z disciplín detskej atletiky a súčasne otestovať svoju rýchlosť v behu na 150 m.

 

Bc. Lucia Vardžiková 

VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ - NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

Nielen firmy, podniky, ale i školy si vytvárajú svoje webstránky, ktoré odzrkadľujú ich prácu, úspechy, aktivity či samotný život v škole.   V dnešnej dobe sa webová stránka stala súčasťou  nás všetkých, občas si nedokážeme bez nej predstaviť náš chod firmy či školy.   A my sme práve jedna z takýchto škôl. Na našej stránke  sa záujemci môžu dočítať o našom aktuálnom dianí, našich úspechoch. Môžu ju sledovať  ľudia aj za hranicami nášho mesta a možno aj štátu.        

Ukončenie školského roka 2017/2018

Pozrite si video zo slávnostného ukončenia školského roka 2017/2018.

ENGLISHSTAR 2018

Ešte pred posledným odbitím školského zvončeka sa žiaci našej školy dočkali ocenenia za úspech v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pod názvom ENGLISHSTAR. Súťaž, ktorá zábavnou formou nabáda žiakov k učeniu sa anglického jazyka sa našim žiakom veľmi páčila, o čom svedčia aj úsmevy detí na fotografiách z oceňovania... a teraz ... Hor sa na prázdniny!

 

Mgr.Miroslava Chovancová, Mgr.Lenka Kušnírová

Úspechy našich žiakov

Pridaná sekcia ÚSPECHY ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018