• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Olympiáda v ANJ, 16.1.2018

Dňa 16.1.2018 sa Zina Višňovská (7.B) a Boris Karpják (9.C), víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku, zúčastnili okresného kola. Obaja súťažiaci s chuťou a entuziazmom ukázali komisiám všetko, čo v nich je a spomedzi všetkých súťažiacich sa umiestnili nasledovne:

Zina Višňovská – kat. 1A – 2. miesto (17 súťažiacich)

Boris Karpják – kat. 1B – 8. miesto (23 súťažiacich)

Našim žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Miroslava Chovancová

Novoročný športový turnaj, január 2018

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj. Žiaci prvého stupňa a  ich rodičia si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, florbal, prehadzovaná loptičiek, preťahovanie lanom a v súťaživých hrách – slalomový beh, sánkovačka, lavičkový beh, beh s dieťaťom na chrbte, beh s novinami, skoky s loptou,  streľba do bránky.

 

Celý turnaj mal správnu športovú  atmosféru. Žiaci i rodičia statočne bojovali, no nakoniec sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci, ktorí si prišli zašportovať. Po športovom zápolení dobre padla kapustnica, ktorú pre nás pripravili naše  pani kuchárky. 

  

Mgr. Jana Augustínová

1. vydanie Magazínu v novom kalendárnom roku

Pozrite si prvé vydanie nášho Magazínu v novom kalendárnom roku. Boli sme na Novoročnom športovom turnaji, zisťovali sme, prečo je ruština pre žiakov atraktívna a zúčastnili sme sa odovzdávania cien Talenty 2017.

 

Mgr. Maroš Semančík

3. ročník športovej akadémie

26.január 2018  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník- vybíjaná, 6.ročník-prehadzovaná,7.ročník-florbal,8.ročník-basketbal,9.ročník-volejbal.Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom,ktorý im zo svojich rúk odovzdala PaedDr.Eva Bilišňanská,riaditeľka školy.

 

Mgr.Zuzana Milá,Mgr.Marián Ferík

            vyučujúci TSV

SPOLOČENSKÉ HRY SO SENIORMI, JANUÁR 2018

Dňa 24. 1. 2018 nás v rámci projektu „ Starší mladým a naopak “ navštívili seniori z DS Sabinovská. Deti si pre seniorov pripravili veselé popoludnie plné spoločenských hier. Zahrali si spoločenské hry, ako sú napr. Aktivity, Scrabble, Legendárium, Človeče nehnevaj sa a podobne. Čas strávený so seniormi bol plný smiechu, dobrej nálady a hier. Touto cestou vyjadrujeme vďaku seniorom za vyčarenie úsmevu na tvári.

 

Bc. Lucia Vardžiková 

BAVME DETI ŠPORTOM, JANUÁR 2018

Dňa 19.01.2018 sa na ZŠ Sibírska v Prešove konali atletické preteky „Bavme deti športom“ pod záštitou Slovenského atletického zväzu v spolupráci s atletickým klubom Šport  Hrou.  Preteky prebiehali na šiestich stanovištiach. Spomedzi zúčastnených v kategórii základných škôl sa naše 8-členné družstvo umiestnilo na krásnom 3. mieste.

 

vych. Z. Merkovská, L. Vardžiková 

LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ 2018

Lyžovanie patrí k obľúbeným zimným športom. Aj v tomto školskom roku netrpezlivo žiaci siedmych ročníkov čakali na lyžiarsky kurz, aby sa naučili lyžovať alebo zdokonalili v lyžovaní.

 

V januári sme sa vybrali na lyžiarsky kurz pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Zánovej, pani učiteľky Ing.Anny Hantákovej, pani učiteľky telesnej výchovy Mgr. Z. Milej, pána učiteľa telesnej výchovy Mgr. M. Ferika a ako dozor pani vychovávateľky Bc. L. Vardžíkovej.

 

Nevena Kraviarová,7.B

Novoročné hry v ŠKD, január 2018

Dňa 19.1.2018 nám pani zima  dopriala novú  snehovú nádielku a my  sme neváhali a pre deti z ŠKD sme pripravili zábavné zimné hry na snehu. Deti sa vyšantili v rôznych športových disciplínach -hľadanie vrchnákov v snehu, vzájomné ťahanie sa na boboch, stavanie snehuliakov, hod snehovou guľou.

 

Na záver si deti zasúťažili v ťahaní svojich pani vychovávateliek.

vych. Kručayová Adela

Výsledky KOMPARO 2017

16. novembra 2017 písalo 17 043 žiakov 9. ročníka ZŠ a kvarty OG zo 668 škôl testy KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Výsledkami  našich žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa ZŠ Kúpeľná zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.

 

Koordinátor KOMPARO: RNDr. Jana Toderišková

Supermatik v šk. roku 2017/2018

Súťaž  „Supermatik“

V 1. polroku školského roka 2017/2018 zrealizovali vyučujúci matematiky pre žiakov 5.6. a 7. ročníka vedomostnú súťaž pod názvom SUPERMATIK. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci jednotlivých tried. Najúspešnejší žiaci boli ocenení vecnými cenami.

 

 

Spracovala: Jana Toderišková