• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Štvrtácka bublanina, 2019

Pracovný postup preberaný na hodine slovenského jazyka  v 4. B sme si vyskúšali prakticky v školskej kuchynke, kde sú vytvorené výborné podmienky na prípravu chutných a zdravých jedál. Do prípravy sa zapojili všetci žiaci  či už vážením ingrediencií, alebo odkôstkovaním čerešní. Nekonečný čas pečenia sme si krátili úpravou kuchynky.

 

Mgr.Jana Zánová

Projekty v rámci vyučovania slovenského jazyka, 2019

Módni návrhári, modelky, ale i chlapci ako modeli, moderátori – tieto i mnohé ďalšie úlohy sme si vyskúšali na školskom projekte Módna prehliadka. Po celý týždeň sme pracovali na plagáte módnych návrhov a samotnej módnej prehliadky. Tento projekt nám ukázal, ako využívať učivo celého roka v praxi. Za tento týždeň sa podľa mňa ukázalo, kto je aký zodpovedný a kto vie pracovať v tíme.  

                                                                                                          

 Martin Rázus, 6.A

Športová olympiáda, 2019

          Dňa 29.5.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili súťažno-zábavného podujatia v ZŠ Šmeralova a Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách: beh na 50m, prekážkový beh na 20-30m, hod do diaľky kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, plávanie na 25m. Naši žiaci Dávid KirňakZuzana Vargová sa umiestnili na krásnom 3.mieste v kategórii hod do diaľky kriketovou loptičkou. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník športovej olympiády.

    

Mgr.Veronika Repková

Pristáli alebo nepristáli ľudia na Mesiaci?

  Určite každý z nás počul teórie o tom, ako ľudia pristáli alebo nepristáli na Mesiaci. Zatiaľ čo časť populácie zásadne popiera toto pristátie, iní sú presvedčení o opaku. Avšak kde je pravda? Na túto otázku sa snažili nájsť odpoveď žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Kúpeľná na žiackej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 16.5.2019 na našej škole.

 

Autor: Richard Gmitter 8.B

Spievam po francúzsky 2019

Dňa 22. marca 2019 sa žiačky a žiaci francúzskeho jazyka zapojili do speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2019 (SPF 2019). Súťaž bola organizovaná pod záštitou Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Francúzskej aliancie v Košiciach a Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

 

 

Mgr. Beáta Papugová

Dopraváčik, 21.5.2019

      Dňa 29.4.2019 sa vybraní žiaci z tried druhého a tretieho ročníka zúčastnili kvízu z dopravnej výchovy pod názvom Dopraváčik. Pred začiatkom kvízu sme si spoločne zopakovali základné pojmy a informácie z dopravnej výchovy a následne žiaci v dvojiciach odpovedali na rozličné hádanky, otázky a určovali názvy dopravných značiek. V závere sme si zahrali živé pexeso a každý účastník kvízu bol odmenený za svoju usilovnosť diplomom, ktorý si mohol vymaľovať.

 

Mgr. D. Tarkaničová

Ekopark  Holá hora, 26.4.2019

Dňa 26.04.2019 sme sa zúčastnili Dňa Zeme v Ekoparku Holá hora v Prešove. Téma tohtoročného Dňa Zeme bola „Protect our species - Chráňme naše druhy.“ Pripravené pre nás boli kvízy, hry a súťaže s témou ochrany prírody. Skladali sme  napr. veľké puzzle, výsledkom ktorých bol medveď s mláďatkom. Ďalej sme určovali stopy zvierat, ktoré boli z papiera a my sme ich mali priradiť k zvieratám. Potom sme dostali obaly od vajec, na nich sme mali nalepené čo máme zbierať, napr. kamienok, slamu, vetvičku z ihličnatého stromu, kvietok a pod.

Škola v prírode 2019

V termíne od 8.4.2019 do 12.4.2019 žiaci štvrtého ročníka (IV.A, IV.C a IV.D) absolvovali Školu v prírode v Novej Lesnej. Prostredníctvom pracovných listov si upevnili učivo z matematiky, slovenského jazyka i angličtiny. Vedomosti z vlastivedy a prírodovedy si vyskúšali a zároveň rozširovali priamo v teréne spoznávaním prírody v Tatrách. Počas týždňa sme navštívili Štrbské pleso, Popradské pleso, Beliansku jaskyňu a prešli sme sa Starým Smokovcom. Počas prechádzky v Novej Lesnej sme si pozreli Park horských vodcov. Spoločne sme navštívili i Tricklandiu, kde mali deti možnosť vidieť a vyskúšať si silu mnohých optických ilúzií. Školu v prírode sme ukončili záverečným vyhodnotením, ktoré bolo spojené s tombolou, ako odmenou za usilovnosť a aktivitu počas celého týždňa.

 

Triedne učiteľky:      

D. Tarkaničová, E. Vašková, T. Žigová

Život je pohyb, 22.5.2019

,,Život je pohyb“ Aristoteles

 

Výrokom tohto známeho gréckeho filozofa sme sa inšpirovali i na hodine telesnej výchovy. Tradičné prípravné športové hry, atletiku, či loptové hry sme vystriedali aktivitami na stanovištiach, kde sme zahrnuli niekoľko športových aktivít. Spojenie dvoch tried vzájomne vzbudzovalo žiakov k nevzdávaniu sa a odvedeniu výborného výkonu.

 

Mgr. D. Tarkaničová, Mgr. A. Hyrjová

TESTOVANIE 5 a 9 v školskom roku 2018/2019

Vážení rodičia,

výsledky Testovania 5 a 9 si môžete prezrieť prostredníctvom Internetovej žiackej knižky. Pre každý testovaný predmet  sú uvedené dve hodnoty - percento a percentil. Percento znamená percentuálnu úspešnosť v teste, percentil zase znamená koľko percent rovesníkov sa žiakovi podarilo v teste z daného predmetu predbehnúť.

Žiakom prídu do aplikácie ako notifikácia,  po kliknutí na ňu sa im zobrazia.