• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

OZNAM ŠJ

1. Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že z dôvodu celoročnej uzávierky je možné vyhlásiť alebo prihlásiť obed v školskej jedálni najneskôr do: 18.12.2018 / 14,00 hod./

Po tomto termíne sa odhlasovať už nebude. V prípade choroby, alebo iných nepredvídaných okolností je možné si obed vybrať do obedára.

 

2. Upozorňujeme na zmenu vo výdaji obedov a to:

Piatok 21.12.2018   od 11,30 hod. do 13,30 hod.

Organizácia dňa 21.12.2018

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa  21.12.2018   upravuje  žiakom výchovno-vzdelávací proces následovne:

1.-4.ročník končí vyučovanie 4.vyučovacou hodinou  

5.-9. ročník končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou 

Na poslednej vyučovacej hodine   - „Vianočná besiedka“  pod vedením tr. učiteľa.

Prevádzka ŠKD v uvedený deň bude zabezpečená v riadnom režime.

 

 

                                                                   PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                            riaditeľka školy

Vianočné prázdniny v šk. roku 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Nastáva čas Vianoc...

Nech vchádza pokorne a ticho do Vašich príbytkov so všetkým s čím sa spájajú najkrajšie sviatky roka.

Želáme Vám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a vzájomnú spolupatričnosť . Prajeme Vám, aby ste vianočné sviatky prežili v kruhu najbližších a do  Nového roka 2019 veľa pohody, šťastia, zdravia a lásky.

 

Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2018 a končia 7. januára 2019.

Školské vyučovanie začína 8. januára 2019 (utorok).

Pytagoriáda 2018

V dňoch 12.12.2018 a 13.12.2018  sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zoznam úspešných riešiteľov uvádzame v prílohe.

 

Úspešní riešitelia Pytagoriády 2018

 

Školský časopis

Aktualizácia sekcie školský časopis

Surfer 2018/ 2019

Jazykový časopis ŠAFRAN

Predstavujeme ďalšie číslo nášho školského časopisu ŠAFRAN. 

Výsledková listina - školské kolo GeO 2018

Dňa 05.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. O postup bojovalo 43 žiakov v kategórii  E,F,G. Z každej kategórie do okresného kola, ktoré bude 7.2.2019   postupujú prví traja súťažiaci. 

 

     SRDEČNE BLAHOŽELÁME

         Mgr. R. Klučárová

OLYMPIÁDA Z RUSKÉHO JAZYKA,  NOVEMBER 2018

V posledných novembrových dňoch sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády z ruského jazyka /kat. A1, A2/.  Záujem a chuť žiakov zapojiť sa do olympiády vyvrcholili v podobe dvoch príjemne strávených popoludní venovaných ruskému jazyku, počas ktorých si žiaci otestovali množstvo svojich schopností a vedomostí z oblasti gramatiky, čítania či počúvania s porozumením, ale aj kulturológie a hovorenej reči.

 

Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Katarína Klimková

KRÁĽ SPOLOČENSKÝCH HIER, 29.11.2018

Spoločenské hry majú v živote dieťaťa nezastupiteľné miesto. Aj z toho dôvodu sme si v ŠKD pripravili akciu s názvom „Kráľ spoločenských hier“. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si mohli „zmerať svoje sily“ v štyroch spoločenských hrách, a to: v Dobble, v Pexese, v Človeče, nehnevaj sa! a v hre Aktivity. V každej vekovej kategórii bol „zvolený“ kráľ danej spoločenskej hry. Víťazi si domov odniesli diplom a kvarteto. Každý zapojený hráč získal pre svoje oddelenie spoločenskú hru Tik-Tak BUM.

 

Víťazom blahoželáme!                                                           

Mgr.Viera Brendzová

UČÍME SA HOSPODÁRIŤ

,,Učíme sa hospodáriť"  bola téma prednášky, ktorej sa v dňoch 27.-28.11.2018 zúčastnili žiaci 9.ročníka. Cieľom prednášky bol rozvoj základných finančných zručností potrebných pre bežný život.

 

Koordinátor finančnej gramotnosti

          Anna Hantáková