• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2020/2021

            Vedeli ste, že naša planéta má viac ako sedem miliárd obyvateľov (najviac ich žije v Ázii a Afrike) a na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov?

         

Vyučujúci CUJ

Vážení rodičia.

Rodičovský príspevok v školskom roku 2020/2021 je možné uhradiť  aj bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
-   číslo účtu: SK19 0900 0000 005173224128, OZ-  „Školák - združenie  rodičov a priateľov školy“
-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.


Za všetkých žiakov  zo ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov  Vám ďakujeme.

Mlieko v ľudskej výžive sa považuje za najhodnotnejšiu potravinu, pretože obsahuje všetky živiny, nevyhnutné
pre zachovanie a vývoj života. Obsahuje  živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika.
Deň mlieka- 30.9.2020 si žiaci na 1.stupni  pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch,  výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou  mlieka.


Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

V rámci Európskeho týždňa mobility pripravili pani vychovávateľky deťom nášho ŠKD zábavné popoludnie na kolobežkách. Z dôvodu zvýšených  hygienických opatrení sa deti striedali po oddeleniach a p.vychovávteľky vydezinfikovali prilby aj kolobežky. Deťom sa akcia páčila a určite si ju v budúcnosti zopakujeme.

 

Mgr.Eva Labudová

V slnečné jesenné popoludnie si deti spolu s p. vychovávateľkami natiahli gumené rukavice a vyzbierali odpadky, ktoré sa povaľovali na našom školskom ihrisku.  Po dobre vykonanej práci školské ihrisko žiarilo čistotou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto milej akcie zapojili.

 

Mgr.Eva Labudová

O tom, že Prešov číta rád aj v pandemickom období niet pochýb, pretože organizátorom festivalu  – Knižnici Slniečko, sa podarilo počas troch dní od 23.9. – 25.9.2020  vyskladať pestrú mozaiku podujatí tohto  pre Prešov už  tradičného knižného festivalu. Podujatia festivalu, samozrejme, sprevádzali prísne pandemické opatrenia, ale aj vďaka nim sa mohli zorganizovať živé besedy so známymi aj menej známymi spisovateľmi. Svojou účasťou festival poctili okrem iných aj spisovatelia V. Šefčík, B. Jobus, D. Majling, M.E. Hajduková, I. Ondriová a literárny moderátor D. Nagy, ktorý moderoval aj Literárnu talkshow v divadle Alexandra Duchnoviča. Všetky besedy boli vysielané aj naživo na facebookovej stránke knižnice.

 

Mgr. Maroš Semančík; Mgr. Mária Popjaková – vyučujúci SJL

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí večer nezaspia bez toho, aby prečítali aspoň úryvok z práve rozčítanej knihy, určite s počtom prečítaných kníh rastú aj Vaše očakávania a nároky na nové knihy. Rozhľadený čitateľ potrebuje zakaždým dostať možnosť rozvíjať aj vlastné predstavy a dostať od autora nie úplne jasný obraz prostredia, nie dôkladný a presný opis osobností či dej bez akéhokoľvek momentu napätia. 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

V rámci Týždňa dobrovoľníctva usporiadala Detská knižnica Slniečko Workshop háčkovania pre deti.17.09.2020 sa deti 8.oddelenia tohto zaujímavého podujatia zúčastnili.  Naučili sa základy háčkovania a vyrobili si háčkované náramky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré nám knižnica pripraví.

 

Mgr. Eva Labudová

Medzi radosti dieťaťa patrí aj posledný deň šk. roka a nástup na prázdniny po desaťmesačnej drine. V tomto roku to úplne tak nebolo, keďže boli školskí kamaráti od seba „odlúčení“ vyše dvoch mesiacov kvôli nepríjemnej udalosti spojenej s hrozbou vírusu. Aj keď zvyknú všetci po návrate do školy hovoriť, že prázdniny boli krátke a ostali by doma aspoň týždeň navyše, určite sa aj títo žiaci istým spôsobom na začiatok niečoho nového tešili. 

 

                                                                                                          Mgr.Nikola  Varcholíková