• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

AKRYLOVÉ MAĽOVANIE V PRÍRODE, OKTÓBER 2018

Dňa 12.10.2018 sa v ŠKD konala celoklubová akcia pod názvom „Akrylové maľovanie v prírode“. Deti sa zahrali na „PANI JESEŇ“, ktorá krásnymi farbami čaruje v prírode. Vyskúšali si netradičnú techniku maľovania na fóliu. Táto aktivita sa deťom veľmi páčila a počasie nám dopomohlo k nádhernej atmosfére. Vznikli jedinečné diela plné detskej fantázie, šikovnosti a kreativity.

 

Lucia Vardžiková

JAZYKOVO-PLAVECKÝ KURZ, október 2018

V dňoch 8.10. - 12. 10. 2018 v krásnom prostredí  Staroľubovnianskych kúpeľov absolvovali žiaci 6. ročníka jazykovo-plavecký kurz, na ktorom rozvíjali svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku a zároveň zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Pod vedením Mgr. Evy Magdziakovej, Mgr. Zuzany Milej, Mgr. Mariána Feríka a Mgr. Lenky Kušnírovej, žiaci prežili týždeň, ktorý bol naplnený slovíčkami, dialógmi, plávaním, ale aj zábavou, hrami a smiechom.

Imatrikulácia prvákov, 15.10.2018

Pondelok  15.10.2018 bol zvláštny deň pre našich prvákov. V telocvični našej školy boli  slávnostne pasovaní  do prváckeho  cechu. Čakalo ich splnenie troch úloh, ktoré zvládli na výbornú, čím dokázali, že naozaj patria medzi  žiakov našej školy. Po  zaspievaní prváckej hymny ,  zatancovaní  tancov a zložení sľubu,  boli slávnostne dekorovaní pani riaditeľkou PaedDr. Evou Bilišňanskou a vedením školy. Smelí prváci odchádzali  z imatrikulácie pod vedením svojich triednych učiteliek  a vychovávateliek sprevádzaní hymnou našej školy, plní  krásnych zážitkov do svojich tried, kde ich čakalo malé pohostenie.

 

Zapísali: Triedne učiteľky  prvých ročníkov

Bezpečne na ceste – v spolupráci s autoškolou VaV

Dňa 15.10.2018 sa deti z ŠKD zúčastnili školskej akcie pod názvom „Bezpečne na ceste“ – v spolupráci s autoškolou VaV.  Deti sa dozvedeli  dôležité informácie, ktoré sa týkali dopravnej výchovy. Rozprávali sme sa o správaní chodcov, o dodržiavaní  pravidiel cestnej premávky, dopravných značkách a o svetelnej signalizácii. Pripomenuli sme si  dôležité telefónne čísla 112, 155, 150 a 158, ktoré je potrebné vedieť pre záchranu ľudského života či majetku.

                                                                                                 

                                                                          zapísala  vych. Mgr. M Smažilová

Exkurzia v Gréckokatolíckej charite v Prešove

Dňa 06.10.2018 sa žiaci 9.C triedy zúčastnili exkurzie v Gréckokatolíckej charite v Prešove. Prednášky resp. svedectvá drogovo závislých klientov /alkohol a tvrdé drogy - pervitín/ vyvolali u žiakov silné emócie.

 

                Zapísala: Mgr.Ľ.Kmecová                                                                               

 

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Hlasuj za svoju Školu a vyhraj!

Hlasujte na https://nanovylevel.sk/ všetci s jedným spoločným cieľom – získať pre svoju školu čo najviac hlasov a vyhrať plne vybavenú interaktívnu (počítačovú) učebňu.

Navyše každý hlasujúci je zaradený do žrebovania o viac ako 100 vecných cien.

 

Spolu to dokážeme!!!

 

Počítačové kurzy pre mládež

Občianske združenie Impulz v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou ponúka kurzy v oblasti IT pre základné školy. Ide o kurz Wordprocessingu a kurz Tvorby webových stránok. Kurzy sú určené najmä pre žiakov 5.-9. ročníka základných škôl. V prípade dostatočného záujmu budú kurzy prebiehať v popoludňajších hodinách, 2x týždenne na Základnej škole Kúpeľná 2, Prešov.

 

                       Poplatok: 1€/hod./žiak

                         Tešíme sa na Vás.

EXKURZIA DUKLA, október 2018

Ako každý rok v októbri, aj v tomto školskom roku, sme si  so žiakmi na vlastivednej exkurzii, pripomenuli významnú udalosť dejín nášho štátu Karpatsko – dukelskú operáciu, ktorej 74. výročie si pripomíname 6. 10. 2018.

 

Pripravila : PaedDr. E.Bucková

Európsky týždeň športu, september 2018

Posledný septembrový týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Už štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive.

 

Mgr. Iveta Rennerová, Mgr. Zuzana Milá, Mgr. Marián Ferík