• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: 2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2%  zaplatenej dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  zaplatenej dane z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 %  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% resp. 3% zaplatenej dane!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • rozvoj vzdelanostnej úrovne žiakov
 • vylepšenie materiálno-technický podmienok školy
 • skvalitnenie mimo vyučovacej a mimoškolskej činnosti školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Maroško, neinvestičný fond

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Kúpeľná 2, 080 01  Prešov

Právna forma:

Neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID):

36167207

   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

       priznania  (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% resp. 3% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech 3 prijímateľov .
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Maroško, neinvestičný fond

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Kúpeľná 2, 080 01  Prešov

Právna forma:

Neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID):

36167207

     5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list  papiera    

         ako  prílohu.

    6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

        priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

 

Potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov

alebo

www.rozhodni.sk