• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský rok 2022/2023

Na dvere nám klopú letné prázdniny. S nimi sa spája i množstvo aktivít, športov  a činností. Deti sa  rady hýbu a vo veľkej obľube sú bicykle, kolobežky či korčule. Záver školského roka sme preto venovali pozornosť dopravnej výchove a spoločne sme si so žiakmi tried prvého a druhého ročníka pripomenuli základné pravidlá cestnej premávky, zopakovali sme si niektoré dopravné značky a pripomenuli pravidlá bezpečnosti. Žiaci sa snažili tieto poznatky previesť do praxe jazdou na školských kolobežkách. Za svoje vedomosti, snahu a bezpečnú jazdu boli odmenené knihami o cestovaní a doprave alebo základoch prvej pomoci.

 

Zapísala: Mgr. Daniela Verešpejová

Posledné mesiace školského roka sú u žiakov veľmi obľúbené. Nie kvôli oprave známok a písaniu posledných písomiek, ale kvôli školským výletom. Naši štvrtáci sa spoločne s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD zúčastnili Školy v prírode.

 

 

Zapísali: triedne učiteľky 4.ročníka

Školský rok sa nám pomaly chýli ku koncu a my si v ŠKD užívame posledné spoločné akcie. Pre deti sme prichystali záverečnú diskotéku. Nechýbala rytmická hudba, spev, perfektní a vytrvalí tanečníci. Mixovali sa tie najväčšie hity, pri ktorých sa deti vybláznili do sýtosti. Tešíme sa na Vás znova o rok.

 

vych. Adela Kručayová

          V rámci aktivít na spoluprácu s mestom Prešov sa aj tento rok naša škola ZŠ Kúpeľná 2, zúčastnila projektu Milujem svoje mesto Prešov 2023, dňa 25.5.2023 sa žiaci tried 8.A  a 8.D vybrali pomôcť pri skrášľovaní okolia školy a ulíc v mete Prešov čím prispeli svojou troškou k čistote v meste.

          Tento rok sa do festivalu dobrovoľníctva Milujem svoje mesto Prešov prihlásilo okrem našej školy aj 12 stredných škôl, 11 základných škôl, dve materské školy a šesť iných organizácií. „Celkovo sa zapojilo 3 518 dobrovoľníkov,“.

 

Mgr. M. Čeremeta

Mgr. L. Sidorjak

Dňa 23.06.2023 sa žiaci našej ZŠ Kúpeľná z 2.C triedy, 7. oddelenia streli so seniormi s Ekoparku. Deti súťažili v rôznych disciplínach. Pri splnení úlohy dostali sladkú odmenu. Úlohou detí bolo hádzanie loptičkou do cieľa, nafukovanie balóna, zahrali si veselé piškvorky, hádzali loptu do vedra, zahrali sa farebná zrkadlo a tiež absolvovali zdravotnú disciplínu so zdravotníkmi. Deti boli súťaživé, hry ich bavili a s radosťou ich plnili. Tiež si deti mohli prezrieť areál Ekoparku, všetky zvieratká a detské atrakcie, preliezačky a i.  Do školy sme sa vracali s dobrým pocitom, zo splnenia úloh a s veselou náladou.

 

Vychovávateľka Mgr. Fecková

Mesiac poľovníctva a ochrany prírody oslávili naši žiaci na SOŠL v Prešove, kde ich privítal pán riaditeľ Ing. Miroslav Fuchs, PhD. a organizátorka podujatia Ing. Vlasta Bodnárová. Pani Ing. V. Bodnárová vysvetlila žiakom, čo si pre nás pripravili. Okrem krásneho prostredia okolo školy a zaujímavého interiéru s vystavenými trofejami, bolo pre žiakov prichystaných desať stanovíšť, na ktorých si precvičili telo i myseľ, získavali malé obrázky, ktoré im po splnení úlohy lepili študenti SOŠL na papier. Po splnení všetkých úloh im vznikol veľmi pekný veľký obrázok prírody, ktorý si ako odmenu odnášali spolu s malými darčekmi zo stanovíšť so sebou. Najväčší úspech zožali študenti, ktorí žiakom predstavili terária s pavúkmi a hadmi. Hada si mohli zobrať na plecia alebo pohladiť. Pri odchode z areálu školy čakalo žiakov posledné prekvapenie, maľovanie na tvár. Ďakujeme za veľmi príjemne prežité dopoludnie všetkým usporiadateľom a pánovi riaditeľovi za pozvanie.

 

Lesu zdar!

Pani učiteľky druhého a tretieho ročníka...

Žiaci 3. C triedy  sa na hodine anglického jazyka dostali do sveta rozprávky. Čítali sme si rozprávku : „DUCK SAYS DON´T!“  Hrdinami príbehu boli zvieratká, ktoré si šťastne žili svoje životy, až dokiaľ sa nestal správcom panovačný káčer. Cieľom bolo naďalej podporovať  kladný a trvalý vzťah ku knihám a povzbudiť do čítania kníh aj v anglickom jazyku. Táto rozprávka s poučným obsahom bola veľmi zaujímavá a žiakom sa veľmi páčila. Nakreslili si značky, ktoré zakazovali zvieratkám ich prirodzené činnosti aj tabule, na ktorých sa káčer ospravedlnil  za nevhodné správanie. Žiaci si obohatili a rozšírili slovnú zásobu. V detských srdiečkach ostalo ponaučenie, že panovačný človek nie je obľúbený. Len človek, ktorý je tolerantný, chápavý a nápomocný iným je v živote šťastný.

 

PaedDr. Beáta Holingová

Lesy sú známe ako pľúca Zeme. Uvedomujeme si to všetci, ale je potrebné si túto ich dôležitosť neustále pripomínať. Posledným tématickým celkom prírodovedy štvrtého ročníka sú i rôzne prírodné spoločenstvá. Jedným z nich je lesné spoločenstvo, ktoré sme spoznávali nielen na hodinách prirodovedy, ale počas mesiacov april a máj i priamo v teréne. Navštívili sme lesný náučný chodník Sigord, kde si pre nás lesníci pripravili mnoho zaujímavých aktivít a my sme im položili množstvo zvedavých otázok. Veľkým zážitkom bolo i opekanie a kreslenie len za pomoci prírodných zdrojov. Deti si odnášali  množstvo zážitkov i nových vedomostí.

 

Zapísala: Mgr. Daniela Verešpejová

Dňa 12.6.2023 naši piataci navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Zúčastnili sa prehliadky v skleníkoch s drevinami, exotickými plodmi, zvlášť obdivovali kaktusy z rôznych krajín a svetadielov. Žiaci mali záujem okrem prehliadky skleníkov, aj o prechádzku v záhrade a pokochali sa vzhliadnutím rôznych druhov drevín a kvetov. Pozorovali ryby v jazierku a nechali sa unášať krásou nevšedných ihličnatých i listnatých stromov s ich plodmi. 

 

Počas prechádzky po skleníkoch mohli obdivovať krásy rastlín, ktoré v našich podmienkach nenájdeme, potešili sa aj výstave motýľov a mini ZOO s domácimi zvieratkami.

 

Prechádzka po záhrade žiakom veľmi prospela a domov odchádzali s krásnymi zážitkami.

 

PaedDr. Miroslav Leščinský 

1.6.2023 - 2.6.2023 sa uskutočnilo 2.účelové cvičenie OŽAZ  pre žiakov 5.- 9.ročníka.

 

1.6.2023 v teoretický deň  sa žiaci  oboznámili  s tým, ako sa zachovať a správať v mimoriadnych život ohrozujúcich situáciách. Z dopravnej výchovy, CO prípravy, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy, environmentálnej výchovy, výchovy k bezpečnému správaniu. V piatok 2.6. 2023 žiaci prakticky využili svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretickej časti z predchádzajúceho dňa v športovom areáli Bowling pri trati. Tam sa nachádzali rôzne stanovištia. CO obyvateľstva, športová príprava, zdravotnícka príprava, topografická príprava, environmentálna príprava a dopravná výchova. Praktickou formou pod vedením a usmernením pedagógov riešili rôzne imitované mimoriadne život ohrozujúce situácie. Riešenie úloh striedali so športovými aktivitami.

 

 Mgr.Milá, Mgr.Ferík, Mgr.Gadžinovský

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK