• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: ALF online

Online testovanie - VSTUP

 

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/612f621e001b1e139140cbe18759a212.jpg