• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

 

Informácie ŠKD

 

-       ranné schádzanie od 6:30 hod.

        ( oddelenia č. 5 a 6 )

-    činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:30 hod. ( náplň tvoria odpočinkové, relaxačné, rekreačné činnosti, tematické oblasti výchovy / spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a turistická / a príprava na vyučovanie).

-        od 16:30- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie v oddelení č.1

-        žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na 

zvonček príslušného oddelenia

 

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

 

-        vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku.                            

                               

  Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!

 

-        poplatok 12€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max.48€ za 4 mesiace)

                        IBAN: SK8275000000004008097255, BIC: CEKOSKBX

                          / do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu /

 

-      stravu zabezpečuje rodič u vedúcej školskej jedálne, z obedov vyhlasuje rodič dieťaťa

-      rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

-      hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

-      zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom

-       pribaliť olovrant, pitný režim

 

Ďakujeme za dodržiavanie týchto informácií a tešíme sa na spoluprácu .

Kontaktná osoba Mgr. Tatiana Goliašová – vedúca  ŠKD           

       


,,Veselo v školskom klube“

 2018/2019

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

Jeseň:

Ovocníčkovia v ŠKD 

Deň mlieka, Biela pastelka                                                           

Na kolobežke bezpečne – súťažné popoludnie

Hawajské popoludnie   - spoznajme sa tancom v ŠKD                                                        

Návšteva hasičského zboru   

Svetový deň výživy a Deň jablka, Deň knižníc                                                   

Bezpečne na ceste v spolupráci s autoškolou VaV               

,,Sporko“ - finančná gramotnosť                                           

Dni bezpečnosti v cestnej premávke

Akrylové maľovanie v prírode         

 

 Zima:              

Kráľ spoločenských hier  - zábavno –súťažné popoludnie                                                   

Mikuláš v ŠKD                                                                    

Vianočná akadémia  ,,Šťastné a veselé..“                                                            

Superhlas -  súťaž v speve                                                                            

Zimná rozprávka – zábavné popoludnie                                                                 

Moje rodné mesto Prešov – vedomostný kvíz

 

Jar:

,,Pokladnička“ finančná gramotnosť                                     

Fašiangy Turíce – ľudové pásmo                                         

,,Rozprávkovo“ - divadielko – čitateľská gramotnosť      

Chránime si našu Zem – Deň Zeme                                      

Cesta za veľkonočným pokladom -  zábavno - súťažné popoludnie                                        

 

Leto:

Mamičke z lásky - kreatívne popoludnie                                                                   

SMŠ Mamajáčik – návšteva                                                  

Indiánsky poklad – zábavno- súťažné popoludnie                                                                    

MDD –športové popoludnie na šk. dvore          

 

Starší mladým a naopak - projekt  - celoročne

Športové  projekty - celoročne         

 

Rozdelenie vychovávateliek v šk. roku  2018/2019

Oddelenie Meno Triedy
1. odd. Bc. Vardžíková Lucia I.A +   III.B
2.odd. Mgr. Garberová Ľudmila I.B +   III.C
3.odd. Mgr. Brendzová Viera I.C +   IV.D
4.odd. Mgr. Smažilová Martina I.D +   III.A
5.odd. Mgr. Blšková Ivana II.A +  IV.B
6.odd. Mgr. Labudová Eva II.B +  III.C, IV.D
7.odd. PhDr. Mušková Tatiana II.C +  III.B
8.odd. Kručayová Adela II.D +  IV.A, III.A
9.odd. Mgr. Goliašová Tatiana III.D + IV.A
10.odd. Mgr. Repková Veronika IV.E +  III.A, IV.C