• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Jazykový časopis ŠAFRAN

Školský rok 2015/2016

         http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/d109d6b93d30926cc9778fb5af911681.png

         http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/b81b1cab5b7f005d606eeb73a0180685.png

         http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/a579d91afe300c4ebf8ced55517d0350.png

 

Školský rok 2016/2017

      http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/576675327ec96c0579e3f09c268b9247.png

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/b81b1cab5b7f005d606eeb73a0180685.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Školský rok 2018/2019

 

Školský rok 2019/2020