• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Fotogaléria

V jedno slnečné popoludnie sme sa s pani vychovávateľkou vybrali do školskej kuchynky, kde sme si podľa svojho výberu ovocia a chuti, pripravili osviežujúce ovocné poháre. Samozrejme nemohla chýbať šľahačka. Zamaškrtili sme si na jednotku.

2024-06-06 00:00

Deň detí sme oslávili zábavou, tancom  a radosťou. Dobrá hudba, nálada a tanec posilnili atmosféru a všetkým sa to veľmi páčilo. Nechýbala ani sladká odmena, ktorú sme si museli nájsť na školskom dvore ukrytú v guľôčkach. Tešíme sa na budúci rok. 

 

2024-06-06 00:00

V mesiaci marec bola pri príležitosti 50. výročia našej školy vyhlásená výtvarná súťaž Zahraj sa na ilustrátora. Spomedzi všetkých doručených prác bolo vybraných a ocenených 11  žiakov našej školy. Výtvarné práce boli vystavené aj počas Májovej akadémie 10.5.2024 v Divadle Jonáša Záborského.  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a prajem Vám naďalej veľa kreatívnych nápadov.

 

2024-05-24 00:00

        Dňa 22.4.2024 si naši tretiaci zmerali sily v hláskovacej súťaži  v anglickom jazyku, ktorá je vo svete známa pod názvom “Spelling Bee”. Vedieť správne vyhláskovať slová v anglickom jazyku je dôležité, pretože mnohé slová sa inak čítajú a inak píšu.  Súťažiaci mali správne vyhláskovať 10 anglických slov v čo najkratšom čase.  Zvíťazili traja najlepší a najrýchlejší:

2024-04-25 00:00

Súťaž žiakov v speve populárnych piesní „Slávici z lavice“ každoročne organizujú centrá voľného času v rámci celého východného Slovenska. Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 19.4.2024 v ABC- Centre voľného času v Prešove. Spevácke výkony súťažiacich boli na vysokej umeleckej úrovni. V každej kategórii porota vyhodnotila tri najlepšie interpretácie.

2024-04-25 00:00

Bolo že to radosti, dojatia a veľkého potešenia, keď naši prváci v mesiaci marec navštívili so školskou knihovníčkou školskú knižnicu. Plní očakávania, čo všetko musia zvládnuť, aby sa stali čitateľmi školskej knižnice. Nakoniec stačilo prečítať zopár slov z básničky Do školy od Ľudmily Podjavorinskej a napísať svoje meno na čitateľský preukaz. Všetci prváci to zvládli bez problémov a pri odchode zo školskej knižnice si niesli čitateľský preukaz, aby sa ním popýšili svojej triednej učiteľke. Všetkým novým čitateľom srdečne blahoželá a už teraz sa na nich v školskej knižnici každý utorok teší ...

2024-04-10 00:00

Dňa 19. 3. 2024 sa žiaci našej školy zapojili do školského kola súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Najväčšie zastúpenie mali žiaci      1. kategórie 1. – 3. ročník. Výber piesní bol pestrý, súťažiaci prekvapili svojou odvahou a krásnym speváckym prejavom. Porota mala skutočne veľmi ťažkú úlohu vybrať troch najlepších spevákov  z každej kategórie. Víťazom blahoželáme. Postupujú ďalej do okresného kola.

 

2024-03-24 00:00

V mesiaci február čítali žiaci štvrtého ročníka príbehy našim prvákom v projekte Čítanie starší mladším s názvom Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybraté a spracované veselé príhody písané pre deti od spisovateľky Nataše Tanskej. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si rozprávky, ktoré im čítali starší spolužiaci. V jednej triede sa prváci pýtali svojej triednej učiteľky, či aj oni budú môcť čítať mladším žiakom rozprávky. Starší žiaci sa priznali, že mali trému, či svojich najmladších spolužiakov zaujmú. Nakoniec boli prekvapení, ako ich prváci pozorne počúvali a vedeli odpovedať na všetky otázky z príbehov. Niektorým štvrtákom sa táto aktivita veľmi páčila a informovali sa u školského knihovníka, či by si to mohli zopakovať. Iní sa cítili ako učitelia. Veríme, že aj vďaka takýmto malým krôčikom vedieme našich najmenších k literatúre a zážitkom, ktoré prostredníctvom kníh môžu zažiť.


 
2024-03-12 00:00

     Prednes povestí je jednou zo súťaží, ktorej sa venujeme každý rok. Naši recitátori nás prostredníctvom povestí prenesú do dôb, kedy žili páni či chudobný ľud, zrazu sa ocitneme na hradoch známych či menej známych, na miestach z nášho okolia, ale aj z iných kútov Slovenska.

 

2024-03-08 00:00

V mesiaci október sa naša škola zapojila do výzvy: Zber šípok spoločne s LESMI SR.

 

Do zberu sa zapojili žiaci I. a II.stupňa. Cieľom výzvy bolo motivovať žiakov a ich rodinnýchpríslušníkov tráviť čo najviac času v prírode, a tým podporovať návrat k tradíciám a aktivitám, ktoré boli donedávna úplne bežnou súčasťou života. Spoločne sa vyzbieralo 321 472 gramov šípok. Pre našu školu sme získali 160,74 eur. Máme aj 8 žiakov, ktorí nazbierali viac ako 10 kg šípok a obdržali od Lesov SR darčeky. Ďalších 60 zberačov dostalo malú pozornosť a veľké poďakovanie za zapojenie sa do zberu. Všetkým žiakom, ktorí prispeli na dobrú vec a strávili príjemný pobyt v prírode s rodinou, srdečne ďakujem.

 

 

2014-09-10 00:00

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a hodovania - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“.

 

2024-02-22 00:00

Čím je svet komplikovanejší, tým radšej siahame po knihe, deti mladšieho školského veku najčastejšie po rozprávkovej. V klasických rozprávkach sú veci zreteľné: dobro je dobro, zlo je zlo a na záver je potrestané. Rozprávka je malým balzamom a ubezpečením, že existuje aj iný, lepší svet.

 

2024-02-14 00:00

Dňa 5.2.2024 sa žiaci  2.C triedy zúčastnili stretnutia vynálezcov, ktoré sa konalo na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Bolo tam hojné zastúpenie žiakov z rôznych častí Slovenska. Tím vysokoškolákov predstavil každej škole ich vynález. Z troch návrhov  našej triedy, vybrali študenti SŠ, VŠ a učitelia víťazný –Bazénový dom. Vysokoškoláci predstavili našim žiakom  finálny zmenšený návrh. Žiaci mali možnosť sa k nemu vyjadriť, čo by chceli zmeniť, inovovať. Ich nápady a pripomienky si vysokoškoláci zapisovali. Malí vynálezcovia  boli nadšení a pochvaľovali si, že sa môžu podieľať na jeho spoluvytváraní. Záver stretnutia patril exkurzii v priestoroch školy-vodíkový autobus, auto MH2.

 

2024-02-12 00:00

Keďže folklór súvisí s našimi tradíciami sa deti našej ZŠ Kúpeľná 25.1.2024 zúčastnili na celoklubovej aktivite pod názvom  „ Maľované košieľky“. Na úvod sme si spolu zahrali hru, pri ktorej sme sa ako správny folkloristi rozcvičili a pozitívne sa naladili. Každé oddelenie dostalo jednu košieľku aj s daným motívom vzorov, ktorý mohli na košieľku tvoriť. Deti maľovali, lepili, strihali a pracovali v skupinách. Navzájom si pomáhali a spolupracovali. Nádherné košieľky boli odmenou za ich spoluprácu a tvorivosť. Počas práce prevládala príjemná atmosféra. Každé oddelenie dostalo za svoju prácu diplom.

 

2024-01-31 00:00

Dňa 15. januára 2024 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj. Žiaci prvého stupňa a  ich rodičia si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, loptičková prehadzovaná, preťahovanie lanom a v súťaživých hrách – slalomový beh, sánkovačka na deke, lavičkový beh, beh s dieťaťom na chrbte, beh s novinami, skoky s loptou, beh trojnohých a iné hry. Celý turnaj mal správnu športovú  atmosféru. Žiaci i rodičia statočne bojovali, no nakoniec sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci, ktorí si prišli zašportovať.
Po športovom zápolení dobre padla kapustnica, ktorú  pre nás pripravili naše  tety kuchárky. 

Zapísali: učiteľky 2.ročníka

 

Záznam z novoročného športového turnaja: https://www.youtube.com/watch?v=F9x0bv4n-ec

2024-01-19 00:00

Vianočná besiedka je jednou z najkrajších tradícií našej základnej školy, ktorá sa koná v čase posledného adventného týždňa. Je to čas Vianoc, kedy sa rodiny a priatelia stretávajú, aby si užili spoločné chvíle a oslávili narodenie Ježiša Krista. Vianočná besiedka bola opäť výnimočnou príležitosťou, pretože žiaci učiaci sa druhý cudzí jazyk predviedli na svojom stretnutí svoje talenty v oblasti nácviku zábavných dramatizácii, ktoré boli plné humoru a zároveň poučné, či ukážkou svojho talentu pri speve, alebo hre na saxofón, gitaru, či klávesové nástroje. Táto besiedka nám zároveň všetkým pripomenula, že by sme mali byť vďační za to, čo máme, byť štedrí, ale i ochotní pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

2024-01-08 00:00

Dňa  1.12.2023 sa družstvo našich žiakov v zložení: Šimon Komara 9.D, Richard Kaščák 9.D, Damián Fogaš 7. C a Adam Slovenský 7. C zúčastnili 22. ročníka súťaže Lomihlav  v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. 

 

2024-01-03 00:00

Všade vládne ticho, vo vzduchu cítiť vôňu koláčikov... blížia sa Vianoce! Vedia to už všetci, aj žiaci ZŠ na Kúpeľnej ulici. Nemôžu sa dočkať toho radostného obdobia, kedy sa navôkol rozhostí pokoj a v srdciach zavládne láska.

 

Vianočná rozprávky pre pohladenie duší väčších i menších, starších aj mladších, známych a neznámych. Odkaz, ktorý pohladí myseľ, rozbúši srdce, oči rozžiari a pookreje úsmev.

 

2023-12-23 00:00

         Opäť je tu čas najkrajší, čas hojnosti a pokoja. Po roku sme sa stretli pri oslave     čarovných sviatkov, akými sú Vianoce...  Ako úprimné slová  piesne Najkrajšie Vianoce, tak aj posolstvo programu bolo odkazom pre pokoj, mier a vzájomné porozumenie medzi ľuďmi. Tanečné vystúpenia v duchu Najkrajších Vianoc, koledy, či vinše, to všetko zaznelo v programe. Veríme, že všetci zúčastnení mali krásny umelecký zážitok.

 

2023-12-22 00:00

Vianočné sviatky sa blížia a ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj koledy, ktoré sa počas tohto obdobia spievajú.

2023-12-22 00:00

Vianočné sviatky sú sviatkami dobrosrdečnosti, šťastia pokoja a stíšenia. Štedrý deň je dňom splnených želaní. Tým, ktorí sa po celý deň postili, sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod vianočný stromček nosí „Ježiško – Santa Claus – Mikuláš“. Našim zámerom je spájať školu a rodinu – rodičov a žiakov, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu pri tvorbe darčeka blízkemu.

 

2023-12-22 00:00

Dňa 13.12.2023 sa naše deti  zo ZŠ Kúpeľná stretli s  milými seniormi zo Sabinovskej pri vianočnom stromčeku v centre mesta Prešov, kde si mohli vychutnať nádhernú predvianočnú atmosféru. Pri vianočnom stromčeku sme si spolu pozreli nádherný Betlehem. Prešli sme sa  po námestí a presunuli sme sa k stromčekom, ktoré vyzdobili deti našej aj iných základných škôl. Porozprávali sme sa o Vianociach a vianočných zvykoch. Každý sa snažil zapojiť a niečo nám  o Vianociach povedať. Seniorom sme odovzdali vianočné pozdravy, ktoré z lásky vyrobili naše deti z 3. oddelenia. Následne deti dostali od seniorov nádherný darček „kamaráta v dobrom aj v zlom“. Spolu sme sa radovali a medzi deťmi a seniormi prevládala veľmi príjemná atmosféra. Cestu do školy sme si spríjemnili ochutnávkou vanilkových oplátok, ktoré deťom veľmi chutili. Vianoce sú predsa o rodine,  láske, priateľstve, láskavosti. Vianoce je čas, keď sme k sebe vždy o niečo lepší. Je to nádherný čas, kedy sme všetci k sebe milší, pozornejší a krajší.

                                                                     

 

2023-12-19 00:00

Mesiace september a október ponúkli nádejným mladým spisovateľom našej školy hneď niekoľko možností, ako sa so svojou tvorbou podeliť a získať aj nejakú spätnú väzbu. Je už peknou tradíciou zapojiť sa do súťaží: Literárna Senica Laca Novomeského, Gorazdov literárny Prešov a Jašíkove Kysuce.

 

2023-12-19 00:00

   Počas plaveckého výcviku si žiaci 6.ročníka osvojovali a upevňovali plavecké zručnosti ako dýchanie vo vode, vznášanie, splývanie, skok do vody, ponáranie. Zdokonaľovali štartový skok, plavecké spôsoby kraul, znak, prsia, dopomoc unavenému plavcovi. Žiaci sa učili základy záchrany topiaceho sa. Hravou formou, lovením predmetov z dna pracovali s dýchaním pod vodou. Záverečným pretekom na 50 metrov vybraným plaveckým spôsobom sme zakončili túto krásnu športovú disciplínu. Vďaka patrí kolegom učiteľom, ktorí svojim prístupom a odbornosťou umožnili žiakom napredovať v tomto športe.

 

2023-12-19 00:00

Otázka, nad ktorou sa zamýšľali žiaci 9.ročníka. Zúčastnili sa prednášky o finančnej gramotnosti. Dozvedeli sa, ako správne narábať s peniazmi, sporiť a investovať. Vyskúšali si  aj zaujímavé praktické  úlohy a načerpali základné vedomosti z finančnej gramotnosti.

 

2023-12-18 00:00

Pod vedením pani učiteliek Mgr. K. Rešetár, Mgr. L. Švedovej, Mgr. I. Hermanovskej a Mgr. Z. Stašovej sa 15.12. konali tvorivé dielne. V dobrej nálade so žiakmi a ich rodičmi ukázali, čo všetko dokážu šikovné ruky a fantázia. Žiaci pre svojich najbližších vytvorili vianočné dekorácie. Využili rôzny materiál, ktorý premenili na anjelikov, vianočné stromčeky, gule a čaro v sklíčku. Tieto originálne darčeky sú presným opakom narýchlo zakúpených. Snáď aj našim prínosom majú najkrajšie sviatky roka skutočne pridanú hodnotu. Veríme totiž, že sa nám podarilo vyčariť úsmev na tvárach najbližších a prehĺbiť lásku v ich srdciach. Veríme, že touto nádielkou sme jedinečnú vianočnú náladu a nezameniteľnú rodinnú atmosféru pri vianočnom stromčeku aspoň trochu priblížili.

 

 

2023-12-18 00:00

Aj naše oddelenie sa zapojilo do písania Vianočnej pošty. Na pohľadnici nebol veľmi priestor na rozpisovanie sa všetkých našich prianí, ale deti sa zhodli, že naším najväčším prianím je, aby sme boli všetci zdraví. Tak sme to na pohľadnicu napísali, podpísali sa, nalepili známku a spoločne odniesli do schránky na Hlavnej pošte. Veríme, že sa nám naše priania, aspoň tie pekné, aj naplnia.

 

2023-12-18 00:00

Dňa 1.12. 2023 sa pod organizačnou taktovkou Zväzu Rusov Košice konalo v našom meste Prešov krajské kolo 18. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Tejto súťaže sa po prvýkrát zúčastnila aj žiačka našej školy, Zoja Vozárová. Napriek tomu, že Zojka je žiačkou prvého ročníka, a teda sa s ruským jazykom ako vyučovacím predmetom ešte doposiaľ nestretla, obsadila v prednese poézie 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

2014-09-10 00:00

Problematika ľudských práv a práv dieťaťa je stará ako samotné ľudstvo. Vývojom ľudskej spoločnosti rástla potreba presadzovať práva jednotlivcov a napokon všetkých ľudí tejto planéty. Život každého človeka je od narodenia spätý s  určitými pravidlami a  zvykmi. Každý človek (teda aj ŽIAK) má v  spoločnosti svoje práva, ale zároveň i  povinnosti. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. 

2023-12-15 00:00

Počas mesiaca december v našom 5. oddelení prebiehajú adventné výzvy. Spolu s deťmi sme si vyrobili vlastný adventný kalendár. V každom vrecúšku je ukrytá kartička s konkrétnou výzvou na daný deň. Tie sú zamerané rôzne, napr. na rozvoj osobnosti a empatie  – Buď usmievavý; Povedz spolužiakovi niečo, čo ho poteší;  Priprav krabicu pre seniorov; Napíš list Ježiškovi;  alebo na rozvoj tvorivosti – Vyrob si adventné pexeso;  Urob pokus a vytvor sneh v triede;  Nakresli vianočnú pohľadnicu; Zaspievaj koledu; Pozri si vianočný film; či pohybovo – Nauč sa vianočný tanček. Postav snehuliaka.

 

2023-12-13 00:00

„WE ALL TOGETHER SAY: STOP DRUGS!“

Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie. Týždeň sme začali myšlienkou: „My všetci  povieme: Zastavme drogy! / We all  together say: Stop drugs!“.

 

2023-12-03 00:00

Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnilo 219 žiakov našej školy z toho úspešných riešiteľov bolo 100 žiakov.  Celkovo sa na Slovensku do súťaže zapojilo 129 965 súťažiacich.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

2023-11-23 00:00

      V predsviatočný deň deti školského klubu  pripravili v školskej kuchynke pre svojich spolužiakov sladkú nepečenú dobrotu. Najprv si prečítali recept a  podľa neho spolu pripravili  obľúbené Rafaelo. Vyskúšali si po akú čiarku majú nasypať múku alebo nabrať vodu. Ale zaujímavá bola aj práca s váhou. Matematické zručnosti pomohli deťom pri príprave dobroty podľa receptu a práci s odmerkou. Rafaelo deťom veľmi chutilo a rozhodli sa, že si také urobia aj doma.

 

2023-11-22 00:00

Hudobný talent je vzácna a obdivuhodná  schopnosť, ktorú majú niektorí ľudia prirodzene. Niektorí dokážu tvoriť hudbu spevom, iní hrou na nástroji s neuveriteľným pôvabom.

Naše hudobné talenty sa prezentovali v rôznych žánroch a štýloch. Zazneli tóny klasickej hudby, ale aj ľudovej a populárnej. Priniesli radosť a inšpiráciu do života zúčastnených žiakov.Za mnohými z nich sa skrýva množstvo tvrdej práce.

 

 

2023-11-21 00:00

V dňoch 6.11- 10.11.2023 absolvovali základný plavecký výcvik žiaci 3.B a 3.D triedy v bazéne Šťuka na ZŠ Mirka Nešpora 2. Do vody sa tešili všetci, plavci aj neplavci. Plnohodnotný život človeka vyžaduje, aby vedel plávať, čo je určitý prejav kvality vzdelania každého. Aj preto mnohé aktivity smerujú k tomu, aby sa deti naučili plávať a túto pohybovú aktivitu využívali pre svoje zdravie.

 

2023-11-21 00:00

Vzdelávací program MyMachine je medzinárodný projekt. Celý projekt je založený na spoluvytváraní a spolupráci medzi žiakmi ZŠ, SŠ a VŠ. Tí spolupracujú ako rovnocenní partneri pri výrobe vysnívaných vynálezov počas jedného šk. roka. Žiaci zo ZŠ vymyslia a nakreslia svoj vynález snov, vysokoškoláci navrhnú dizajn a funkciu, ako by mal vyzerať a stredoškoláci ho vyrobia. Jedinečné prototypy vystavujú na košickom Expe.

2023-11-09 00:00

V jedno slnečné popoludnie sa v ŠKD opäť tancovalo. Deti všetkých oddelení sa zúčastnili na akcii „Discomania“. Party otvorili žiačky zo 6.oddelenia svojou choreografiou od známej chlapčenskej speváckej skupiny z 90. rokov „Backstreet Boys“. Školský dvor ožil smiechom a dobrou náladou. Ďalším číslom akcie bolo tancovanie sprevádzané predcvičovaním rozmanitých krokov pani vychovávateľky zo 6.oddelenia. Program pokračoval voľnou tanečnou zábavou. Diskotéka sa ukončila odkazom na ďalšie takéto stretnutie.

 

2023-11-03 00:00
2023-11-03 00:00

Dňa 23.10.2023 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročná téma mala názov: ,,Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“

 

2023-11-02 00:00

Dňa 25.10.2023 si deti našej Základnej školy pripravili program pre seniorov na Sabinovskej ulici v Prešove. Deti zarecitovali básne, zaspievali piesne a spoločne so seniormi si aj zatancovali. Za program boli deti odmenené veľkým potleskom a radosťou v očiach našich milých seniorov. Následne po programe sme si spoločne so seniormi vyrobili darček, ktorým sme babky a dedkov obdarovali. Dostali sme aj sladkú odmenu a s radosťou a dobrým pocitom sme odchádzali naspäť do školy.

 

2023-10-30 00:00

Týždeň od 16. do 20. októbra 2023 sa na našej škole niesol v duchu zdravia a výživy. Žiaci spoznávali, čo je dobré a správne pre ich zdravý vývin, ako sa majú stravovať, čomu sa majú vyhýbať, ako zdravo žiť. V rámci toho sme sa zapojili do projektu „Viem, čo zjem“.

 

2023-10-27 00:00

Začiatkom školského roka brány školy prvýkrát prekročili i naši prváci. Začal sa kolotoč príprav, domácich úloh a neustáleho opakovania toho, čo sa naučili. Zároveň sa počas prvého mesiaca, pod vedením svojich triednych učiteliek, poctivo pripravovali aj na svoju prvú veľkú udalosť - Imatrikuláciu prvákov. Dňa 9.októbra nadišla slávnostná chvíľa a žiakov čakal významný deň. V popoludňajších hodinách sme sa spoločne stretli v priestoroch telocvične, kde žiaci zložili prvácky  sľub, zaspievali hymnu prvákov a ukázali, čo si ako trieda pripravili. Po zvládnutí týchto úloh boli žiaci riaditeľkou školy, PaedDr. Evou Bilišňanskou, oficiálne pasovaní za prvákov našej školy. Za svoju šikovnosť a odvahu boli odmenení malým občerstvením.

 

2023-10-19 00:00

Začiatkom školského roka brány školy prvýkrát prekročili i naši prváci. Začal sa kolotoč príprav, domácich úloh a neustáleho opakovania toho, čo sa naučili. Zároveň sa počas prvého mesiaca, pod vedením svojich triednych učiteliek, poctivo pripravovali aj na svoju prvú veľkú udalosť - Imatrikuláciu prvákov. Dňa 9.októbra nadišla slávnostná chvíľa a žiakov čakal významný deň. V popoludňajších hodinách sme sa spoločne stretli v priestoroch telocvične, kde žiaci zložili prvácky  sľub, zaspievali hymnu prvákov a ukázali, čo si ako trieda pripravili. Po zvládnutí týchto úloh boli žiaci riaditeľkou školy, PaedDr. Evou Bilišňanskou, oficiálne pasovaní za prvákov našej školy. Za svoju šikovnosť a odvahu boli odmenení malým občerstvením.

 

2023-10-19 00:00

V mesiaci október sa naši prváčikovia zúčastnili testovania pohybových predpokladov, kde si overili akú majú nielen rýchlosť a vytrvalosť, no taktiež aj koordináciu, presnosť a určite aj obratnosť. Testovania bolo rozdelené do dvoch, po sebe nasledujúcich dní.

2023-10-18 00:00

„Naša škola, v ktorej sme rástli a trávili detstvo,

50. výročie už má, je tu stále veselo....

Zaspievajme, zatancujme, oslávme to spoločne,

nech naše tváre žiaria šťastím, majme sa radi vrúcne.....“

 
2023-10-16 00:00

Naši najmladší žiaci - naši prváčikovia privítali vo svojich oddeleniach ŠKD vzácnu návštevu. Prišla k nám pani policajtka z OR PZ Prešov, ktorá nám v rámci projektu „Póla radí deťom“ porozprávala, ako sa máme správať na ceste do školy, alebo keď sme sami doma. Zopakovali sme si telefónne čísla na záchranne zložky a naučili sme sa čo všetko používa pri práci policajt. 

 

2023-10-16 00:00

V utorok, 10.10.2023, navštívili žiaci 4.ročníka expozície Vojenského historického múzea. Vo Svidníku sme si pri pamätníku uctili pamiatku padlých vojakov a prezreli sme si vojenskú techniku v okolí múzea. V samotnom múzeu žiakov zaujalo nielen pútavé rozprávanie o živote jednoduchých ľudí, o bojoch v okolí, ale aj množstvo zbraní a uniforiem. Na Dukle sme si pozreli pamätník a navštívili obe kupoly vyhliadkovej veže. Zaujímavé rozprávanie, nádherný výhľad, autentické zábery, zvukové a svetelné efekty doplnili pohár zážitkov až po okraj.

 

2023-10-16 00:00

Silent  travelling  alebo Tiché putovanie je názov výstavy, ktorú sme mali možnosť vidieť v krásnych priestoroch knižnice Slniečko. Žiaci 4.B triedy si prezreli „tiché“ knihy z 35 krajín sveta, ale aj vyskúšali rôzne aktivity a vymysleli – prerozprávali príbeh podľa obrázkov.  A ani sme nepotrebovali rozumieť cudzím jazykom, pretože v knihách žiadne texty neboli.

 

2023-10-05 00:00

V rámci 18.ročníka literárneho festivalu „PREŠOV  ČÍTA  RÁD“ sa triedy 3.C a.4.B zúčastnili zaujímavého podujatia v knižnici Slniečko. Pani Martina Jánošíková, storytellerka z Bratislavy, rozprávala so žiakmi o dôležitosti rozprávania príbehov, o ľudovej slovesnosti, postavení panovníkov a poddaných v minulosti, o vzťahoch medzi nimi, či o ťažkej práci na salaši. Žiaci nielen aktívne počúvali veľmi pútavé rozprávanie, ale zapojili sa do individuálnych aj skupinových aktivít.

 

2023-10-05 00:00

A bol tu zase! 26. september - sviatočný deň nás, všetkých nadšencov európskych jazykov. Aj v tomto školskom roku sme si so žiakmi na hodinách cudzích jazykov pripomenuli tento oslavný deň – Európsky deň jazykov. Prostredníctvom stolných, počítačových aj pohybových hier si žiaci zdokonaľovali ich jazykové zručnosti a tímovú spoluprácu. Žiaci sa v kvízoch dozvedeli mnoho informácií o cudzích jazykoch i krajinách, v ktorých sa danými jazykmi komunikuje, precvičili si tvárové svaly na krkolomných jazykolamoch, pri lúštení neľahkých úloh prepájali vedomosti z geografie s cudzím jazykom. Veď, pozrite sa sami!  

 

2023-10-03 00:00

Na prvom stupni sme spojili témy = Európsky týždeň mobility a Európsky týždeň jazykov pri  príležitosti 50. výročia NAŠEJ ŠKOLY a spoločne sme si zaskákali  50 kruhovú mriežku na pieseň: Minue.

 

 

2023-10-03 00:00

Mlieko v ľudskej výžive sa považuje za najhodnotnejšiu potravinu, pretože obsahuje všetky živiny, nevyhnutné pre zachovanie a vývoj života. Obsahuje  živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika.


Deň mlieka27.9.2023 si žiaci na 1.stupni  pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch,  výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou  mlieka.
Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

2023-10-02 00:00

Je tu opäť september a žiaci našej ZŠ Kúpeľná sa môžu tešiť na stretnutie a spoluprácu s našimi milými seniormi. Tentoraz sme našich seniorov zo Sabinovskej privítali dňa 26.09.2023 na našej ZŠ Kúpeľná v 1.C triede v 3. oddelení. Cieľom bola vzájomná spolupráca a tvorenie sovičiek z prírodného materiálu technikou frotáže, strihanie a lepenie. Deti táto technika zaujala a seniori ochotne našim prváčikom pomáhali. Pracovali sme v skupinkách. Prevládala príjemná pracovná atmosféra. Z krásnych sovičiek sme si vyrobili výstavku. Seniori nám poďakovali a každému dali sladkú odmenu. Ďakujeme a tešíme sa aj na budúce.

 

2023-10-02 00:00

Tak ako každý rok, aj tentoraz  sa naša škola zapojila do zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje život nevidiacich ľudí.

 

2014-09-10 00:00

V popoludňajších hodinách, dňa 28. septembra sa deti z 1. a 4. oddelenia zúčastnili exkurzie u hasičov. Oboznámili nás s technikou, so svojim výstrojom a ukázali nám aj to, ako sa spúšťajú na tyči, keď sa ponáhľajú pomáhať ľuďom v núdzi. Predviedli nám hasičské autá a vyskúšali sme si ich prilby, porozprávali sme sa o rôznych druhoch zásahov a čo všetko je potrebné pre prácu hasičov. Počas rozhovoru boli deti veľmi aktívne a výklad ich zaujal. Z tejto exkurzie si odnášame kopec nových zážitkov.

 

 

2023-10-02 00:00

Dňa 19.9. sme s 8.oddelením navštívili školskú kuchynku a spoločne sme si vytvorili čoko-pochúťku nielen pre jazýčky, ale aj peknú na pohľad. Postup bol jednoduchý: poukladať rôznofarebnú čokoládu na plech, dať ju do vyhriatej rúry zmäknúť, medzitým si nachystať drobné jahôdky, lentilky a polámanú čokoládu do misiek a keď je čokoláda dostatočne mäkká, môžeme ju vybrať a pozapichovať do nej pripravené ozdoby. Najťažšie na tomto postupe bolo čakať 24 hodín, kým nám čokoláda opäť stuhla. No deti poctivo čakali a na druhý deň, si čokoládu spravodlivo nalámali, niečo zjedli a niečo zabalili aj súrodencom.

2023-09-29 00:00

Dňa 21.9.2023 sa v priestoroch Aquaparku Delňa uskutočnila akcia s názvom Detský Festival Mieru. Tento festival bol predprípravou na Letné olympíjske hry, ktoré sa uskutočnia v júni 2024 v Paríži. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa, pričom s každého ročníka bol vybratý jeden chlapec a jedno dievča. Žiaci v priebehu tohto dňa absolvovali rôzne pohybové aktivity. Všetky aktivity sa niesli v duchu hesla, ktoré vyslovil zakladateľ novodobých olympíjskych hier Pierre de Coubertine: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Za každú splnenú úlohu žiaci dostali náramok rôznej farby, ktoré symbolizujú päť kontinentov: Európu, Afriku, Ameriku, Áziu a Austráliu s Oceániou. Pohybové aktivity boli sprevádzané zaujímavým kultúrnym programom. Nechýbali ani sprievodné aktivity, ako napríklad cyklotrenažéry. Cieľom tejto aktivity bolo taktiež podporiť mier na Ukrajine, ktorá je zasiahnutá vojnou.

 

2023-09-28 00:00

Európsky týždeň športu sme si pripomenuli aj v školskom klube. V rámci pohybovej aktivity a na podporu športu sme strávili aktívne popoludnie na kolobežkách. Deti si aj takto zopakovali pravidlá cestnej premávky. Na dopravnom ihrisku v átriu školy deti prejavili svoju rýchlosť, ale aj zodpovednosť a kolektívnosť.

 

2023-09-25 00:00

     V rámci osvety prišli na našu školu zástupcovia Odboru dopravy MsÚ a Mestskej polície v Prešove, ktorí prostredníctvom ukážok, príkladov a názorných výkladov priblížili deťom problematiku bezpečnosti chodcov a cyklistov v cestnej premávke. Deťom sa akcia veľmi páčila a za aktívny prístup boli odmenení vecnými cenami.

 

2023-09-21 00:00

Tvorivosť predstavuje v modernom edukačnom procese významný zdroj rozvoja osobnostného potenciálu žiaka. Stáva sa pre žiaka dôležitou vlastnosťou. Každý žiak je prirodzeným spôsobom tvorivý. Vyučovanie môže v silnejšej či slabšej miere tvorivosť rozvíjať. Dôležité preto je vychádzať pri diagnostikovaní zo stanoviska, že tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len niektorých žiakov, ale každý žiak má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery rozvíjať.

 

2023-09-18 00:00

 22.jún 2023  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried 5.-9.ročníka zmerali a porovnali vlastné športové a pohybové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník - vybíjaná, 6.ročník -prehadzovaná, 7.ročník - basketbal, 8.ročník - basketbal, 9.ročník - basketbal. Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom, ktorý im zo svojich rúk odovzdala v zastúpení pani riaditeľky, Mgr.Renáta Klučárová, zástupkyňa riaditeľky školy. Víťazi jednotlivých ročníkov: 5.C,6.C,7.A,8.D,9.C. Víťazom, ale aj porazeným za fair play prístup srdečne blahoželáme.

 

2023-06-30 00:00

Posledné mesiace školského roka sú u žiakov veľmi obľúbené. Nie kvôli oprave známok a písaniu posledných písomiek, ale kvôli školským výletom. Naši štvrtáci sa spoločne s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD zúčastnili Školy v prírode.

 

2023-06-29 00:00

Školský rok sa nám pomaly chýli ku koncu a my si v ŠKD užívame posledné spoločné akcie. Pre deti sme prichystali záverečnú diskotéku. Nechýbala rytmická hudba, spev, perfektní a vytrvalí tanečníci. Mixovali sa tie najväčšie hity, pri ktorých sa deti vybláznili do sýtosti. Tešíme sa na Vás znova o rok.

 

2023-06-28 00:00

Téma lásky nás sprevádza celými dejinami. Láska má mnoho podôb – to je asi najčastejšia fráza spojená s týmto slovom. Preto sme na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec, ktorej tohtoročná téma bola láska, mohli vidieť rôznorodé práce. Keďže poznáme rôzne grafické techniky, práce boli zaujímavé nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke. 

2023-06-27 00:00

Aj v tomto školskom roku dokázali žiaci na ZŠ Kúpeľnej v Prešove, že dokážu pri stvárnení témy vesmír vždy nachádzať nové podnety a vytvárať originálne práce. Porota na okresnom kole zaradila medzi najlepšie práce postupujúce na celoslovenské kolo v III. kategórii až 4 práce našich žiakov, a to Matúša Robu (7.D), Márie Kušnírovej (8.D), Alexandra Korža (8.D) a Emmy Ligusovej (9.C). V III. kategórii ešte ocenila diplomom ďalšie 3 práce, a to Daniely Beňovej (8.A), Sofie Dolinskej (8.D) a Karolíny Pavlíkovej (9.C). V II. kategórii ocenila diplomom prácu Adama Šuhaja (2.C).

 

 

2014-09-10 00:00

Lesy sú známe ako pľúca Zeme. Uvedomujeme si to všetci, ale je potrebné si túto ich dôležitosť neustále pripomínať. Posledným tématickým celkom prírodovedy štvrtého ročníka sú i rôzne prírodné spoločenstvá. Jedným z nich je lesné spoločenstvo, ktoré sme spoznávali nielen na hodinách prirodovedy, ale počas mesiacov april a máj i priamo v teréne. Navštívili sme lesný náučný chodník Sigord, kde si pre nás lesníci pripravili mnoho zaujímavých aktivít a my sme im položili množstvo zvedavých otázok. Veľkým zážitkom bolo i opekanie a kreslenie len za pomoci prírodných zdrojov. Deti si odnášali  množstvo zážitkov i nových vedomostí.

 

2023-06-14 00:00

Dňa 7.6.2023 sa v poobedných hodinách uskutočnila ústna časť olympiády z anglického jazyka pre 4. ročník. Ústnej časti predchádzala písomná časť, kde na základe testu postúpilo do ďalšieho kola 8 najlepších. Na ústnej časti sa žiaci museli popasovať s dvomi výzvami - prvou bol opis predloženého obrázka a druhou hra rolí v určenej situácii. Štvrtáci sa s danými úlohami popasovali veľmi statočne a ceny za najlepšie tri miesta si odniesli títo žiaci:

2023-06-14 00:00

Dňa 30. 5. 2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil koncert finalistu súťaže Slovensko hľadá SuperStar Martina Krausza. Žiaci si koncert užili, zapojili sa do spevu piesní a na záver si všetci spolu zatancovali na pieseň Macarena.

 

2023-06-09 00:00

V posledný májový deň sme spolu so 4.oddelením navštívili deti zo SMŠ Deťúrkovo na Čapajejovej ulici v Prešove. Navzájom sme sa potešili veselými pesničkami a detičky nám poukazovali svoje priestory a hračky, s ktorými si potrápili hlávky aj naši prváci. Aby nám cesta naspäť do školy ubehla rýchlejšie, spríjemnila nám ju pesnička Arizona. Máme za sebou krásne popoludnie a tešíme sa aj na ďalšie takéto návštevy.

 

2023-06-05 00:00

Dňa 18.5.2023 sa žiaci našej Základnej školy zúčastnili príjemného posedenia s našimi seniormi zo Sabinovskej ulice. Keďže nám počasie neprialo, náš májový piknik sa konal v cukrárni, kde sme si všetci pochutili na výbornom koláčiku. Vzájomné stretnutie detí a seniorov prevládalo v príjemnom rozhovore. Deti vyrobili seniorom nádherné záložky do knihy, niektoré boli s motívom jarných kvetov, ktorými sme ich obdarovali. Samozrejme aj s venovaním. Seniori si deti pripravili nádherné farebné kvety z krepového papiera, v ktorých bolo sladké prekvapenie. Ďakujeme seniori a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

 

2023-05-22 00:00

V dňoch 24 - 28. 4. 2023 sa uskutočnil jazykový kurz anglického jazyka pre žiakov piateho ročníka. Tohto roku sa prvýkrát konal dennou formou, čo však ani zďaleka neubralo na jeho úrovni. Práve naopak, vyučujúce mali pre žiakov pripravených množstvo rôznych aktivít, ktoré prebiehali či už v priestoroch školy alebo mimo nej.

 

2023-05-16 00:00

Či už deti alebo i my, dospelí, veľmi radi siahneme po rozprávkových knihách. Po jednej sme spoločne siahli i 30. marca a naša škola sa premenila na krásne kráľovstvo, kde dobro vyhráva nad zlom a Soľ nad zlatom. V tento deň naša škola otvorila dokorán svoje čarovné brány pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Vrámci dňa otvorených dverí si deti tried štvrtého ročníka pripravili krásny a bohatý program. Využili svoje talenty a pripravili si pre divákov divadielko, zaspievali krásne piesne, zatancovali kráľovský tanec i sa popasovali s básňami v cudzích jazykoch. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére.

 

2023-05-11 00:00

Vo vybraných aprílových dňoch prváci spolu s pani vychovávateľkami navštívili detskú knižnicu Slniečko. V priestoroch knižnice sa konala Prvácka pasovačka – pani knihovníčka slávnostne deti pasovala za čitateľov a odovzdala im ich prvé čitateľské preukazy. Taktiež im porozprávala o histórii knižnice, sprevádzala ich priestormi, no a v neposlednom rade im vysvetlila výpožičný poriadok. V závere našej návštevy si deti mohli poprezerať knihy, resp. si ich aj vypožičať, a tak si zároveň  prvýkrát vyskúšať svoj čitateľský preukaz.

 

 

2023-05-05 00:00

V piatok 28.4.2023 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca uskutočnilo na školskom dvore tanečné popoludnie. Pre všetky deti zo školského klubu bol pripravený program plný veselej a dynamickej hudby. Prialo aj počasie a slnečné lúče rozihrali úsmevy na detských tvárach. Pod vedením pani vychovávateľky Katky sa žiaci naučili nové tanečné prvky a dosýta sa vyskákali. Striedali sa rôzne hudobné žánre a krokové variácie. Nakoniec deti vytvorili dlhého hada a na pieseň „Letkis“ pretancovali celé ihrisko.

 

2023-05-05 00:00

Apríl ako mesiac lesov sa pripomína každoročne od roku 1952. Kto by nám vedel lepšie priblížiť učivo o živočíchoch žijúcich v lese ako človek spätý s prírodou? Preto sme si pozvali pána lesníka a učiteľa na SOŠL v Prešove Ing. Petra Kormoša. Dňa 28.4.2023 pán lesník navštívil všetky triedy druhých ročníkov. Krásnou prezentáciou žiakov oboznámil o tom, ktoré živočíchy môžeme v lese stretnúť a ako sa zachovať pri stretnutí s nimi. Najviac sa deťom páčili príbehy so zvieratami, ktoré pán lesník zažil. Každý si mohol prezrieť a ohmatať zhody jeleňa, srnca, lebky jazveca, bobra, muflóna ... Pánovi lesníkovi ďakujeme za to, že sa s nami podelil o svoje zážitky a skúsenosti. Pevne veríme, že o rok sa znova stretneme.

 

2023-05-05 00:00

Už od roku 1970 si populácia našej planéty pripomína “Deň Zeme“ ktorým sa zároveň všetci snažíme upriamiť pozornosť na jej krehkosť a zraniteľnosť. Pripomínaním si tohto dňa chcú zároveň vedci a ekológovia demonštratívne vyjadriť potrebu ochrany so všetkými prostriedkami, ktoré Zem robia vo vesmíre jedinečnou. Aj žiaci našej školy sa iniciatívne zapojili a svojou “troškou“ prispeli k zveľaďovaniu okolia našej školy výsadbou ihličnatých a listnatých drevín čím súčasne obohatili okolie exteriéru športových aktivít žiakov. Veríme, že aj po rokoch, keď prejdú okolo školy a uvidia rastúce plody svojej práce, spomenú si na časy výsadby a potešia sa chvíľam keď prispeli svojou snahou k podpore zdravého životného prostredia.

 

2023-05-02 00:00

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v meste Prešov po dlhšej prestávke uskutočnilo podujatie Lesnícky deň. Po slávnostnom otvorení sa žiaci s pani učiteľkami vybrali k prvému stánku, kde im lesní pedagógovia vysvetlili, čo si pre nich pripravili. Rozdali žiakom kartičky s číslami. Každé číslo predstavovalo jednu aktivitu, ak ju žiak splní, dostane pečiatku. Úlohou žiakov bolo získať 9 pečiatok, popritom mali možnosť obdivovať dravce sokoliarov, poľovné psy, prácu včelárov, trubačov, ukážky pílenia dreva, poznávať zvieratá, rastliny, minerály. Po získaní 9 pečiatok na kartičkách sa vrátili naspäť k prvému stánku, kde získali odmenu. Žiaci odchádzali z podujatia s úsmevom na tvári a plnými rukami darčekov, ktoré si sami vytvorili, alebo získali vďaka svojim vedomostiam. Za príjemné dopoludnie ďakujeme všetkým organizátorom  Lesníckych dní.

 

2023-05-02 00:00

V anglickom jazyku sa mnohé slová inak čítajú a inak píšu. Preto je často potrebné vedieť ich správne vyhláskovať (mená, adresy...). Dňa 24.4.2023 sa v našej škole konala súťaž v hláskovaní v anglickom jazyku, ktorá je vo svete známa pod názvom “Spelling Bee”. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov tretích ročníkov. Ich úlohou bolo správne vyhláskovať 12 anglických slov v čo najkratšom čase.

2023-04-27 00:00

Súťaž žiakov v speve populárnych piesní Slávici z lavice už niekoľko rokov organizujú centrá voľného času v rámci celého východného Slovenska. Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 21.4.2023 v ABC centre voľného času v Prešove. Kvalitu umeleckých výkonov v tejto súťaži posudzovala odborná porota, ktorej predsedal spevák prešovskej skupiny Komajota- Martin Husovský.                 

2023-04-24 00:00

Naši žiaci reprezentovali školu v geografickej súťaži, ktorú organizovala ZŠ Československej armády v Prešove kde využili svoje teoretické a praktické poznatky. Súťaž pozostávala z tvorby projektu, písomnej a praktickej časti, ktorá sa konala formou populárnej celosvetovej  „hry“ geocaching. Náš tím zložený zo zástupcov Tomáš Ligus 5.B, Filip Kamenický 6.C, Filip Forrai 6.B, Branislav Breza 7.C, Šimon Komara 8.D a Tomáš Marcin 9.B sa na záver vyhodnotenia súťaže stretli s prvým slovenským kozmonautom brigádnym generálom vo výslužbe Ing. Ivanom Bellom, speleológom Rudolfom Koščom a prodekanom FHPV Štefanom Kocom, ktorí im pripravili zaujímavé besedy a názorné ukážky používania techniky.

2023-04-24 00:00

Bolo že to radosti, dojatia a veľkého potešenia, keď naši prváci v mesiaci marec navštívili so školskou knihovníčkou školskú knižnicu. Plní očakávania, čo všetko musia zvládnuť, aby sa stali čitateľmi školskej knižnice. Nakoniec stačilo prečítať zopár slov z básničky Do školy od Ľudmily Podjavorinskej a napísať svoje meno na čitateľský preukaz. Všetci prváci to zvládli bez problémov a pri odchode zo školskej knižnice si niesli čitateľský preukaz, aby sa ním popýšili svojej triednej učiteľke. Všetkým novým čitateľom srdečne blahoželá a už teraz sa na nich v školskej knižnici každý utorok teší ...

 

2023-04-18 00:00

Súčasťou učebných osnov 2.ročníka sú aj živočíšne spoločenstvá, konkrétne Spoločenstvo včiel. Na vysvetlenie danej témy sme si pozvali dlhoročného včelára a učiteľa včelárstva na SOŠL v Prešove, Ing.Slavomíra Karaša. Prezentáciou, prispôsobenou našim malým poslucháčom, nám pán včelár priblížil život včiel a ich produkty. Následne, všetko čo odprezentoval, predstavil aj prakticky. Žiaci mali možnosť obzrieť si úľ, rámiky s plástami, pomôcku na zbieranie peľu, vyskúšať oblečenie včelára, ovoňať vosk, propolisovú mastičku, peľ a veľa, veľa ďalších zaujímavostí, ktoré zo sebou profesia včelára prináša. Najzaujímavejšou časťou vyučovacej hodiny boli samozrejme živé včielky, od ktorých sme my, triedne učiteľky, mali veľký problém vrátiť žiakov späť do bežného vyučovacieho procesu. Pánovi inžinierovi veľmi pekne ďakujeme a prajeme aj naďalej zdravé včelstvo a bohatú úrodu.

 

2023-04-04 00:00

Vo vybraných marcových dňoch si 1.oddelenie pripravilo pre všetky deti školského klubu zdieľané čítanie obrazovo-textového naratívu Strom, ktorý dáva od amerického autora Shela Silversteina. Súčasťou celoklubovej akcie bolo aj krátke scénické pásmo hovoreného slova, divadelného, hudobného, tanečného či výtvarného umenia. V závere bolo úlohou detí potešiť strom z nášho príbehu a svoje nápady prezentovať. Oddelenia ŠKD boli ocenené diplomom za svoju aktívnu účasť.

 

2023-04-04 00:00

Dňa 22. 3. 2023 si žiaci 1.– 2. ročníka pripomenuli Svetový deň vody. Prostredníctvom rôznych aktivít zistili, že voda je základnou podmienkou všetkého života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. V rámci vyučovania čítali texty o vode, realizovali pokusy s vodou, vytvárali práce, ktorými skrášlili interiér školy.

2023-03-30 00:00

V utorok 21. marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Deti zo všetkých oddelení ŠKD sa zapojili do ponožkovej výzvy a prišli v tento deň v rozdielnych ponožkách. Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu preto, lebo chromozóm má tvar ponožky. V jednotlivých oddeleniach ŠKD sme sa rozprávali, diskutovali  o tolerancii a rešpektovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Okrem týchto aktivít sme sa zapojili aj do iniciatívy Beh pre Downov syndróm, ktorú vyhlásila organizácia Downov syndróm a spoločne sme si zabehali na školskom dvore.

 

2023-03-30 00:00

Aj deti školského klubu radi varia, pečú, pripravujú chutné dobroty a ich spoločnou prípravou jedla si tak utužujú priateľské vzťahy. Na jedno takéto popoludnie sme sa veľmi tešili. Deti pociťovali radosť a úspech, pretože ich zásluhou si mohlo celé deviate oddelenie vychutnať skvelé koláčiky.

 

2023-03-28 00:00

Určite ste už počuli niektorých starších ľudí povedať: „Keď sme my boli mladí, žilo sa nám lepšie“. Prípadne, ak nie sú fanúšikmi moderných technológií a pod., presný opak. Každý vníma dobu, v ktorej žije, inak - na základe výchovy, zvykov, skúseností atď. Jedno je však isté – človek si určí, čo je jeho istotou, zároveň bojuje s neistotami. Mladí ľudia nie sú výnimkou, hoci sa zvykne hovoriť, že je detstvo „bezstarostné“. So spomínanou problematikou sa už pár rokov snažia popasovať žiaci našej školy. Výsledkom ich úvah nie je text, ale výtvarné práce, ktorými následne reprezentujeme školu na súťaži Moje (ne) istoty.

 

2023-03-22 00:00

Dňa 16. marca 2023 boli naši žiaci z II.C a III.B pozvaní na besedu so spisovateľkou Silviou Kaščákovou pri príležitosti osláv Dňa ľudovej rozprávky v knižnici Slniečko. Celé podujatie sa nieslo v duchu spoznávania nášho najznámejšieho spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok, Pavla Dobšinského. Pani spisovateľka prečítala žiakom úryvok zo svojej knihy: Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. Ide o veršovaný príbeh o tom, ako sa malý Paľko Dobšinský stal slávnym zberateľom ľudových rozprávok, písaný ľahkou zábavnou formou zrozumiteľnou pre tých najmenších. Pani spisovateľka do svojho rozprávania o vzťahu k Pavlovi Dobšinskému a o svojej tvorbe zapájala aj žiakov rôznymi pohybovými aktivitami. Čas nám uplynul ako voda. Na záver besedy mali žiaci možnosť položiť pani spisovateľke rôzne otázky. A bolo ich dosť...najviac ich zaujímalo, kedy pani spisovateľka začala písať svoje prvé verše, za aký čas vznikne nová kniha, koľko kníh napísala, ktorá bola najhrubšia, a pod.

 

2023-03-22 00:00

Možno aj niektorí z Vás počas cesty na západ Slovenska s cieľom spoznať naše hlavné mesto urobili prestávku v Seredi, aby si pripomenuli nepríjemný osud židov spojený s 2. sv. vojnou.

Múzeum Holokaustu v Seredi v tomto šk. roku pripravilo pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž, prostredníctvom ktorej mohli poukázať na spomínané nepríjemné udalosti. Aj keď je táto tematika náročná, dve žiačky našej školy vytvorili naozaj obdivuhodné práce.

 

2023-03-13 00:00

Vlastivedná téma MOJA OBEC má osobité, nezastupiteľné postavenie v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov. Vlastiveda v 3. ročníku je obsahovo naplnená emotívnym poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce. Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybranú tému sme realizovali formou pozorovania mimo triedy.

 

2023-03-13 00:00

Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. A práve v prostredí plnom informácií je potrebné žiakov pripravovať na vyhľadávanie informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného od zbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií. Jednou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách.

2023-03-13 00:00

V mesiacoch február a marec žiaci štvrtého ročníka čítali príbehy našim prvákom v projekte Čítanie starší mladším s názvom Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybraté a spracované veselé príhody písané pre deti od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si rozprávky, ktoré im čítali starší spolužiaci. V jednej triede sa prváci pýtali svojej triednej pani učiteľky, či aj oni budú môcť čítať mladším žiakom rozprávky. Starší žiaci sa priznali, že mali trému, či svojich najmladších spolužiakov zaujmú. Nakoniec boli prekvapení, ako ich prváci pozorne počúvali a vedeli odpovedať na všetky otázky z príbehov. Niektorým štvrtákom sa táto aktivita veľmi páčila a informovali sa u školského knihovníka, či by si to mohli zopakovať. Veríme, že aj vďaka takýmto malým krôčikom vedieme našich najmenších k literatúre a zážitkom, ktoré prostredníctvom kníh môžu zažiť.


 
2023-03-13 00:00

Dňa 2.3. 2023 našu školu navštívilo Babadlo s divadelným predstavením Danka a Janka. Ich dobrodružstvá s človiečikom z budíka Gevenduchou, s medveďom Demeterom nám porozprávali dve rovnaké dievčatá – Danka a Janka. Deťom školského klubu sa predstavenie veľmi páčilo a strávili tak príjemné kultúrne popoludnie.

                                         

2023-03-07 00:00

Po dlhšej odmlke sme opäť mohli otvoriť brány našej školy a privítať žiakov rôznych prešovských škôl pri príležitosti štvrtého ročníka zábavno-vedomostnej súťaže JASPO. Tento ročník sa venoval téme Svet okolo nás. Už tradične sa tímy najprv zabavili prostredníctvom pripravených dramatizácií a neskôr si zmerali sily vo vedomostnom kvíze, kde ich potrápili otázky z oblasti školy, rodiny, voľného času, počasia a gramatiky. Okrem domácich tímov sme s radosťou privítali aj žiakov zo základnej školy Šmeralova či Važecká. Napriek tomu, že súťažných tímov bolo tento rok menej, veríme, že súťaž sa všetkým zúčastneným páčila a budúci rok sa do súťaže zapojí omnoho viac tímov.

 

 

2023-03-03 00:00

 Pavol Orságh Hviezdoslav je náš velikán, ktorý svojou tvorbou okúzlil nejedného čitateľa, interpréta. Písal lyriku, epiku a drámu. Je nám známe, že práve podľa jeho rodiska je pomenovaná súťaž prednesu poézie a prózy, a to Kubín – krásne oravské prostredie.  Ide teda o celoštátnu postupovú súťažnú prehliadku v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie.

2023-03-02 00:00

Pri príležitosti Dňa svätého Valentína sme sa spolu s deťmi  z 2. oddelenia rozhodli potešiť seniorov z DS Sabinovská vychádzkou do centra mesta Prešov.  V rámci  projektu „Starší mladším a naopak“ nám seniori porozprávali zaujímavé príbehy o pamiatkach a pomníkoch v mestskom parku. Deti im poďakovali milými darčekmi a pozdravmi, ktoré pre nich vyrobili deti so všetkých oddelení ŠKD.

 

2023-02-21 00:00

Dňa 15.2.2023 sme odovzdávali ceny  za súťaž Expert geniality show. Každý súťažiaci bol odmenený perom s logom súťaže a diplomom.

 

2023-02-20 00:00

Vo februári sa deti dočkali snehu a na školskom dvore zavládla pravá zimná atmosféra. Okrem kĺzania sa, guľovačiek a stavania minisnehuliakov si deti do snehu skladali obrázky z farebných vrchnáčikov. Svoje sily si zmerali v súťaži, snažili sa loptou trafiť cieľ v snehu a tak získať pre svoju skupinu čo najviac bodov. Aj takto si deti  v školskom klube vychutnávali trošku snehu, ktorý sa nám pod slniečkom znova stráca.

                                                                     

2023-02-15 00:00

Február so sebou prináša i veselé obdobie fašiangov. Všade sa konajúce plesy a karnevaly, veľa zábavy, hudby, smiechu, radosti, masiek. I naši žiaci sa spoločne stretli na školskom karnevale.  Videli sme množstvo zaujímavých masiek. Od princezien cez zvieratká až po rôzne rozprávkové bytosti. Na parkete sme sa vyskákali a zažili sme i veľa zábavy pri súťažiach. Každý si vyslúžil i malú odmenu. Radosť a smiech naplnili našu školu počas celého dňa.

2023-02-13 00:00

Hudba a spev sú neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia.  Aj náš školský klub, pod vedením svojich vychovávateliek, pripravili vo svojich oddeleniach zábavné a spevavé popoludnie. Každý súťažiaci nám svojím očarujúcim spevom predviedol jednu pieseň podľa vlastného výberu, deti spievali svoje obľúbené piesne. Víťazi sa tešili z diplomu a sladkej odmeny.

2023-02-09 00:00

Dňa 16. januára 2023 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj. Žiaci prvého stupňa a  ich rodičia si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, florbal, guľovačka, preťahovanie lanom a v súťaživých hrách – slalomový beh, sánkovačka, lavičkový beh, beh s dieťaťom na chrbte, beh s novinami, skoky s loptou,  streľba do bránky. Celý turnaj mal správnu športovú  atmosféru. Žiaci i rodičia statočne bojovali, no nakoniec sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci, ktorí si prišli zašportovať.Po športovom zápolení dobre padla kapustnica, ktorú  pre nás pripravili naše  pani kuchárky. 

 

2023-01-23 00:00

Dňa 9.12.2022 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. 

 

 

2022-12-15 00:00

Vianočnú atmosféru sme si na hodinách výtvarnej výchovy začali užívať už koncom októbra. Okrem vianočných pohľadníc sme sa v rámci rozvíjania kresby postavy venovali magickým stvoreniam – anjelom. Pred samotnou tvorivou činnosťou sme sa pokúšali v diskusii uvažovať nad tým, kde všade sa môže anjel objaviť. Prišli sme na to, že nám môže z vesmíru osvetľovať Zem, že môže spoza stromu sledovať otca, ktorý sa pokúša v zamrznutom potoku uloviť rodine vianočného kapra, ale aj na to, že skupina anjelov môže lietať nad našou majestátnou prešovskou katedrálou a prinášať Prešovčanom kúzlo Vianoc. Nápadov bolo, samozrejme, viac, môžete sa o tom v galérii sami presvedčiť. 10 najoriginálnejších prác sme poslali do Tatranskej galérie v Poprade, ktorá už 17. rok organizovala súťaž s krásnym názvom Anjel Vianoc. Porota uznala, že na ZŠ Kúpeľnej deti venovali prácam kus seba, pretože sa rozhodla udeliť v kategórii ZŠ 2. stupeň kolekcii prác od žiakov: Alexandra Korža (8.D), Veroniky Oboňovej (7.C), Sofie Dolinskej (8.D) a Janky Tomkovej (9.C) 2. miesto a žiačke Emme Ligusovej (9.C) 1. miesto ako jednotlivcovi. S Emmkou a Alexom sme sa 6.12.2022 zúčastnili vyhodnotenia súťaže. O tom, aký zážitok si z podujatia odniesli, sa dozviete nižšie.

 

 

2022-12-13 00:00

S vianočnými sviatkami sa spája množstvo vianočných tradícií a zvykov. Ich neodmysliteľným symbolom je samozrejme aj vianočný stromček, ktorého tradícia je známa na celom svete. Vianoce bez krásne vyzdobeného stromčeka si nevieme ani prestaviť.

 

Aj tento školský rok sme sa ako škola zapojili do peknej myšlienky mesta Prešov „Zdobenie vianočných stromčekov“, ktoré tvoria nádhernú aleju v mestskom parku na námestí. Stromček sme vyzdobili vlastnoručne vyrobenými ozdobami pod vedením pani vychovávateliek školského klubu detí.

 

Pevne veríme, že sme pre všetkých návštevníkov mesta takto umocnili jedinečnú vianočnú atmosféru v tomto čarovnom predvianočnom čase.

 

                                                          

2022-12-13 00:00

Sviatok svätého Mikuláša je známy mnoho storočí. Pripomíname si ho 6. decembra.  Spomíname na dobré skutky biskupa, spojené s obdarovávaním chudobných. Podľa legendy je patrónom detí, lekárnikov, námorníkov. Najväčšiu radosť z tohto sviatku majú deti, ktoré si na okno kladú topánky, aby v nich ráno našli veľa sladkostí, ovocia a iných dobrôt. Túžobné očakávanie bolo vidieť aj v očiach našich prvákov. Keďže Mikuláš nechodil a nechodil, prváci sa ho vydali hľadať. Na hlasné vyslovovanie jeho mena prišiel medzi žiakov spolu s anjelikmi. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš, povedz nám deduško, čo v tom koši máš... Aj touto piesňou Mikuláša privítali. Nasledovali básničky, riekanky a rozsvietenie jedličky pani zástupkyňou Mgr. Renátou Klučárovou.   

 

2022-12-08 00:00

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci veľmi ochotne „zapotili“ pri riešení školského kola Olympiády v ruskom jazyku. Svoje jazykové zručnosti si zmerali v písomnom teste pozostávajúcom z čítania s porozumením, počúvania s porozumením a kulturologického testu. Najúspešnejší z nich postúpili do ústnej časti, kde predviedli svoje komunikačné zručnosti vo voľnom dialógu s členmi školskej komisie, opise obrázku či besede so spolusúťažiacimi.

 

 

2022-12-06 00:00

Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je súťaž pre talentovaných žiakov, pre ktorých je nemecký jazyk cudzí jazyk (nie materinský).

2022-12-06 00:00

Aj v tom školskom roku navštívili školský klub detí milí inštruktori Autoškoly VaV. Rozprávali sa s deťmi o pravidlách cestnej premávky, dopravných značkách a reflexných prvkoch. Zopakovali si základné pravidlá cestnej premávky, povinnosti chodcov, cyklistov, spoznali nové dopravné značky. Poznatky, ktoré získali sa im určite hodia nielen pri ceste do školy a zo školy, ale aj počas nadchádzajúcich Vianočných prázdnin. ,,VaVkáčom“ ďakujeme za skvelé aktivity a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

2022-12-05 00:00

Nezabudli ste v nedeľu zapáliť prvú zo štyroch adventných sviečok na vašom venci? Bola to prvá zo štyroch, ktoré symbolizujú čas pred štedrým dňom, než dorazí Ježiško, na ktorého sa tešia asi úplne najviac hlavne deti. Aj v 2. oddelení sme spolu s deťmi vyrobili Adventný veniec, ktorý poputoval seniorom z DS Sabinovská. Veríme, že im spríjemní predvianočné chvíle plné pokoja, pohody a rozjímania.

 

2022-11-29 00:00

Jeseň je v našej škole tradične spojená s púšťaním šarkanov. Deti v ŠKD aj tento rok netrpezlivo čakali na celoklubovú akciu „Šarkaniádu“. Deti si na akciu priniesli svojich farebných šarkanov a ukázali svoje schopnosti púšťania šarkanov. Atmosféru spríjemnilo príjemné počasie. Deti mali z akcie nielen pekný zážitok, ale aj odmenu pre svoje oddelenie.

 

2022-11-22 00:00

Každoročne je prvý, resp. druhý novembrový týždeň termínom konania celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku a tento rok sa uskutočnil od 7. – 11. 11. 2022. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa rozhodla pripraviť pre verejnosť podujatia, ktoré sú zamerané na popularizáciu vedy.

2022-11-21 00:00

Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko.....

Názov súťaže dokonale vystihol, že ZŠ- Kúpeľná má talenty ! Za mnohými z nich sa skrýva množstvo tvrdej práce, no úspech sa vždy dostaví. Bolo to tak aj dňa 8.11.2022, keď sa do súťaže  zapojilo 42 žiakov našej školy. Súťažilo sa v 3.kategóriách na prvom a druhom stupni. Diplomy a ocenenia si vyspievalo 18 žiakov.

 

2022-11-11 00:00

Pri plánovaní vychádzky je cieľom učiteľa vytvárať pre žiakov podnetné prostredie, ktoré im umožní osvojiť si nové pohybové zručnosti a tie budú predpokladom pre vykonávanie pohybovej aktivity i mimo školského prostredia. V prípade účinného osvojenia si týchto zručností existuje reálna možnosť vytvorenia si trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, ktorá je kľúčom k zdravému životnému štýlu.

 

2022-11-09 00:00

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania na prvom stupni školy je, aby žiaci nadobúdali spôsobilosti potrebné pre skúmanie sveta aj netradičnou formou vyučovania ako je exkurzia. Pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine. Úlohou žiakov je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou, ktorá vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.

 

2022-11-08 00:00

Dňa 27.10.2022 nás  v dopoludňajších hodinách  navštívili deti z  MŠ Čapajevova. Predškoláci si popozerali priestory  a výzdobu našej školy, pozdravili svojich kamarátov v prváckych triedach. Navštívili aj telocvične, školskú knižnicu, školský dvor a školskú jedáleň. Najviac sa im páčila naša veľká telocvičňa ,v ktorej si niektorí z nich zacvičia v budúcom školskom roku ako prváci. S peknými zážitkami a so sladkou odmenou  ukončili predškoláci svoju návštevu v našej škole.

 

2022-11-08 00:00

K správnej starostlivosti o zuby je potrebné viesť deti už odmalička. V rámci projektu „Zdravý úsmev“ nás o tom poučili študenti z Katedry dentálnej hygieny PU v Prešove. V dňoch 13.10. a 3.11.2022 vysvetlili a ukázali žiakom 1. stupňa správnu techniku čistenia zubov, oboznámili ich s pomôckami dentálnej hygieny, stavbou mliečneho i trvalého chrupu.

 

2022-11-08 00:00

V dňoch 19. a 27. októbra 2022 navštívili žiaci tretích ročníkov Bardejov, Bardejovské Kúpele. V Bardejove obdivovali historické námestie, mestskú radnicu s expozíciou brnení a prírodovedné múzeum s pestrou živočíšnou ríšou. Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch im ponúkol históriu a návrat do čias tradičnej dediny z 19. a prvej polovice 20. storočia.

 

 

2022-11-04 00:00

Keď sa na hodinách literatúry začne skloňovať meno Jozef Horák, väčšina žiakov ihneď príde na to, že bude reč o povestiach. Spojenie reálnych prvkov s fiktívnymi prináša zakaždým príjemný čitateľský zážitok. Prítomnosť nadprirodzených postáv navyše ponúka množstvo možností zobrazenia ilustrátorom.

 

2022-11-04 00:00

Mesiac október je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ku všetkým starším ľuďom.  Vrámci projektu „Starší mladším a naopak“ nás dňa 27.10. navštívili seniori z DS Sabinovská. Deti z 2. oddelenia im pri tejto príležitosti pripravili pásmo básní a piesní. Deti nakreslili seniorom  obrázky, ktorým sa veľmi potešili a naopak seniori darovali deťom malú pozornosť.  Našim seniorom prajeme veľa zdravia a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

 

 

2022-11-04 00:00

Október je všeobecne považovaný za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. V rámci tohto mesiaca sa uskutočňuje množstvo odborných, ale aj popularizačných aktivít v rôznych štátoch Európskej únie. Zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je dôležitá úloha, ktorú si uvedomujeme aj na našej základnej škole. Výučba v oblasti ochrany súkromia a ochrany pred bezpečnostnými hrozbami začína už v predprimárnom vzdelávaní a rozvíja sa najmä u žiakov základných škôl. Žiaci v tomto období začínajú pravidelne používať smartfóny, navštevovať rôzne webové stránky a portály ako aj komunikovať navzájom, či hrať online hry. Inými slovami, vstupujú do digitálneho priestoru, čo so sebou neprináša len množstvo zaujímavých služieb, informácií, ale aj rôzne nástrahy a hrozby.

 

 

2022-11-04 00:00

Svetový deň chrbtice je stanovený na 16. októbra, ale na chrbát treba myslieť po celý rok. Pri tejto príležitosti dňa 25.10.2022 nás navštívili študenti Strednej zdravotnícka školy. Cieľom tejto návštevy bolo prezentovať „školu chrbta“ a edukovať žiakov 7.ročníka o zásadách a pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nás nebolel chrbát.  Oboznámili žiakov s pravidlami správneho držania tela, nacvičili so žiakmi správny sed a stoj.

2022-10-27 00:00

Týždeň od 17. do 21. októbra 2022 bol na našej škole venovaný zdraviu. V tomto týždni žiaci spoznávali, čo je dobré a správne pre ich zdravý vývin, ako sa majú stravovať, čomu sa majú vyhýbať, ako zdravo žiť.

 

2014-09-10 00:00

Dňa 18.10.2022 sa v ŠKD konala akcia s názvom Športový maratón. Využili sme krásne jesenné počasie a deťom pripravili súťažno-zábavné popoludnie. Spolu s pani vychovávateľkami prechádzali jednotlivými stanovišťami a súťažili v rôznych disciplínach ako napr. beh cez prekážky, preťahovanie lanom, skákanie v mechu, indiánsky beh, či hod loptičkou do vedierka.

2022-10-25 00:00

Dňa 18.10.2022 sme sa zúčastnili II. ročníka mítingu pre žiakov základných škôl v skoku do diaľky „Prešovská diaľka“ na atletickom štadióne ZŠ Šmeralova. Mali sme zastúpenie vo všetkých troch súťažných kategóriách. V kategórii najmladších žiakov našu školu reprezentovali: Anton Lipár, Hugo Halecký, Alexandra Tancošová, Karolína Martha Hlivjaková a Anastasia Kopytko. V kategórii mladších žiakov Andrej Bednár. V kategórii starśích žiakov Tereza Kostrabová, Mário Miškuf, Bruno Gerenčér a Dominik Gadič. Z tejto súťaže sme si odniesli dve druhé miesta, konkrétne nám ich vyskákali Anastasia Kopytko a Dominik Gladič. Všetkým zúčastneným gratulujeme a veríme, že si odniesli mnoho skúseností a a dobrých pocitov z reprezentácie našej školy.

2022-10-24 00:00

8. ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol znova v duchu hesla Buď aktívny. V roku 2022 bolo  na Slovensku registrovaných cez 700 športových akcií. Celkovo bolo na podporu Európskeho týždňa športu registrovaných viac ako 1000 podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnilo vyše 200 000 detí a dospelých. Medzi účastníkmi bola aj naša škola. Podujatie Pobehnime za zdravím  2022m sme si zopakovali v utorok 13.10.2022 v dopoludňajších hodinách. Žiaci 5.-9.ročníka pod dozorom vyučujúcich zabehli, alebo prešli chôdzou symbolických 2022m. Podujatie sa uskutočnilo v športovom areáli školy. Zapojili sa aj vyučujúci a všetci sa zhodli, že to bola výborná zdravie podporujúca aktivita. Už sa tešíme na ďalší ročník a našich 2023m.

 

2022-10-24 00:00

Dňa 17.10.2022 sme sa so žiakmi 7. oddelenia našej Základnej školy v rámci ŠKD zúčastnili tvorivého popoludnia.

 

Rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, aké druhy ovocia a zeleniny poznajú. Prečo je pre človeka dôležitý príjem zdravej a výživnej stravy. S deťmi sme tvorili rôzne druhy nátierok, ktoré sme si aj zdobili zeleninou. Spoločne sme si krájali červenú a zelenú papriku, pór a paradajky. Deti sa do činnosti zapájali ako aj do natierania a dekorovanie chlebíkov.  Naše spoločne vytvorené pochúťky  sme si nakoniec aj ochutnali. Všetci boli pri práci nápomocní a počas tvorivého popoludnia prebiehala príjemná atmosféra. Deti boli na seba hrdé a spokojné ako sa im pri práci darilo. Nakoniec sme si po sebe pekne poupratovali a porozprávali sme sa o udržiavaní čistoty a bezpečnosti pri práci.

 

2022-10-21 00:00

Dňa 13. a 14. 10.2022 sa naši žiaci prvých ročníkov zúčastnili testovania pohybových predpokladov. Prostredníctvom rôznych stanovíšť si otestovali svoje pohybové zručnosti. V BEEP teste mali možnosť ukázať svoju vytrvalosť. Najväčší úspech mala vlajková naháňačka. Žiaci si tento deň užili, podali výborné výkony, unavení, ale s radosťou odchádzali z telocvične školy. Poďakovanie patrí aj spolužiakom z 8.D triedy, ktorí boli nápomocní pri testovaní. Športu zdar!

2022-10-20 00:00

Aj jeseň nám dopriala krásne slnečné dni. Jeden z takýchto sme strávili s deťmi z ŠKD na kolobežkách    v  školskom átriu. Nechýbali ani „policajti“, ktorí riadili dopravu a dohliadali na bezpečnú jazdu. Deťom sa akcia páčila a spolu s nimi sa tešíme na ďalšie krásne popoludnia.

 

2014-09-10 00:00
     Jednou z dôležitých úloh pedagógov je naučiť žiakov ovládať súhrn pravidiel a spoločenských zvykov. Každý žiak by mal vedieť slušne pozdraviť a poďakovať sa za všetko, čo preňho učiteľ alebo spolužiak urobil.  Preto žiaci 3. oddelenia 26.9.2022 navštívili školskú kuchynku a oboznámili sa s pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať pri stolovaní. Keďže si žiaci v školskej jedálni pochutnávajú na obedoch  už takmer mesiac, mnohé pravidlá už ovládali, ale niektoré informácie boli pre nich nové. 
 
 
2022-10-18 00:00

Posledný septembrový pondelok sa na našej škole niesol v duchu osláv učenia sa jazykov. Prostredníctvom písania veľkého jazykového kvízu si žiaci 3. až 9. ročníka pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci súťažili v 51 tímoch v troch kategóriách. Prezentovali svoje vedomosti a znalosti zo svojho materinského, ale aj všetkých cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole učia. Žiaci si v jazykovom kvíze vybojovali krásne hodnotné ceny. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

2022-10-14 00:00

„Tľiskam, macham, stavam, šidam.“

Takouto rozcvičkou začala beseda s Jozefom Jenčom, autorom východniarskych rozprávok. Na svojom konte má tri rozprávky, ktoré napísal v šarišskom nárečí – Vichodňarske rozpravočki, Vichodňarske rozpravočki 2 na 3, Vjanočne vichodňarske rozpravočki. 

Žiakom netradičnou formou predstavil svoje knihy. Vďaka divadelnej hranej prezentácii zaujal žiakov od úplného začiatku. Doniesol so sebou radosť, východniarsky vtip a netradičný literárny žáner.

2014-09-10 00:00

V dňoch od 26. 9.2022 do 7.10. 2022 sa žiaci našej Základnej školy zúčastnili prehliadky hasičskej zbrojnice. Hasiči nás oboznámili s technikou, ukázali a predviedli nám hasičské autá, vyskúšali sme si prilby. Porozprávali sme sa o rôznych druhoch zásahov a čo všetko je potrebné pre  prácu hasičov. Počas rozhovoru boli deti aktívne a výklad ich zaujal.

 

2022-10-11 00:00

7. októbra 2022 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili vlastivednej exkurzie do Svidníka a na Duklu. Cieľom exkurzie bolo navštíviť miesta spojené s významnými udalosťami našej histórie. Navštívili sme vojenské múzeum vo Svidníku , pamätníky obetiam Karpatsko – duklianskej operácie vo Svidníku a na Dukle, prezreli sme si Údolie smrti aj bunkre  3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru . Žiakov exkurzia zaujala a prostredníctvom autentických miest a exponátov získali nové vedomosti o tejto historickej udalosti.

 

2022-10-11 00:00

Mlieko v ľudskej výžive sa považuje za najhodnotnejšiu potravinu, pretože obsahuje všetky živiny, nevyhnutné pre zachovanie a vývoj života. Obsahuje  živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika.

 

2022-10-04 00:00

Dňa 14.júna 2022 organizovali Olympijský klub regiónu Prešov, ABC Centrum voľného času v Prešove a Fakulta športu PU v Prešove vedomostnú súťaž o olympizme pre základné školy. Zúčastnilo sa jej aj trojčlenné družstvo našich deviatakov Matúš Fúsek, Róbert Gmitter a Marek Terpák (všetci 9.B), ktorí okrem toho, že sú veľmi zdatní pri realizácii rôznych pohybových disciplín, nerobilo im žiaden problém naštudovať si históriu a súčasnosť slovenského olympijského hnutia. Nič nenechali na náhodu a suverénne ovládli vedomostnú súťaž, ktorej cieľom nebolo len zistiť vedomosti žiakov, ale ich aj poučiť a priblížiť im hlavné zásady „fair play“ počas akéhokoľvek zápolenia.

2022-06-29 00:00

Niektorí mladí ľudia vo voľnom čase radi čítajú, iní sa venujú rôznym športom, ďalší zasa radi trávia čas so svojimi blízkymi pri hraní spoločenských hier, niektorí vezmú ceruzu alebo štetec a niečo pekné nakreslia, namaľujú.  Nájdu sa, samozrejme, aj takí, ktorí stále siahnu po niečom inom, majú radi z každého rožka troška.

 

2022-06-29 00:00

Konečne po dlhom období sme sa so žiakmi tretích ročníkov dostali na školský výlet. V dňoch 31. mája a 2. júna 2022 sme navštívili  hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Počasie nám prialo a tak sme popri prehliadke historických pamiatok hradu mohli obdivovať aj krásy slovenskej prírody a z najvyššej veže hradu sme videli až na  štíty Vysokých Tatier. Výlet našim žiakom  poskytol množstvo zaujímavých zážitkov, ale aj informácií o tom ako sa žilo dávnych dobách.

                                                                                               

 

2022-06-22 00:00

Školský rok sa pomaly končí a preto sme pre  deti v ŠKD dňa 14.6.2022 pripravili odmenu v podobe diskotéky.

 

Nechýbali ani zábavné súťaže, v ktorých si deti zmerali svoje tanečné zručnosti. Spolu so  svojimi p. vychovávateľkami strávili popoludnie plné zážitkov.

 

 

2022-06-21 00:00

Žiaci 5. B  v rámci VYV navštívili 10. 6. 2022 Krajskú galériu v Prešove, kde sa oboznámili s prácou reštaurátorov pri úprave starých obrazov pod názvom Prebudená minulosť. Prezreli si aktuálnu výstavu diel Anny Gregovej, ktorá väčšinu žiakov zaujala. Zoznámili sa aj s tvorbou karikaturistu Fedora Vica. Možno, že niektorí našli inšpiráciu pre svoje budúce povolanie pri prezeraní prác žiakov Školy umeleckého priemyslu v Prešove. Zaujali ich návrhy vybavenia interiéru, dizajn obalov, návrhy na hračky, či zaujímavé návrhy na tričká a pod.

2022-06-18 00:00

Dňa 7.6.2022 deti z 8. oddelenia navštívili seniorov z DS Sabinovská a spríjemnili im popoludnie. V rámci projektu „Starší mladším a naopak“ si deti pripravili kultúrny program, ktorý sa niesol v ľudovom duchu. Spoločne  si zaspievali ľudové piesne a zarecitovali im básne. Seniori sa tejto návšteve veľmi potešili. Deti si odniesli nielen vecnú odmenu, ale aj množstvo nových zážitkov.

 

2022-06-18 00:00

Návšteva múzeí i Oravského hradu bola zaujímavou exkurziou, plná nových informácií, zážitkov pre našich žiakov. Prečítajte si ich dojmy a zážitky!

2022-06-18 00:00

Aj v tomto školskom roku si žiaci 4.ročníka zmerali sily v anglickom jazyku. Tí najšikovnejší súťažili v dvoch kategóriách. Ich úlohou bolo nielen vypracovať test s čo najväčším počtom správnych odpovedí, ale aj porozprávať o obrázku a pohotovo reagovať počas rozhovoru.

 

2022-06-17 00:00

Tropické rastliny, banánovník, pomarančovník, papája, kakaovník, rôzne kaktusy, mäsožravé rastliny, lekná, pestrofarebné lietajúce motýle... To všetko videli naši piataci na exkurzii v Botanickej záhrade v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 7. júna 2022.

 

Počas prechádzky po skleníkoch mohli obdivovať krásy rastlín, ktoré v našich podmienkach nenájdeme, potešili sa aj výstave motýľov a mini ZOO s domácimi zvieratkami.

 

Prechádzka po záhrade im veľmi prospela a vrátili sa plní zážitkov.

 

2022-06-17 00:00

V uplynulom týždni v termíne od 30. 5.  –  3. 6. 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy. Okrem turistických vychádzok, športových aktivít a rôznych súťaží, zažili kopec zábavy. Ale hlavne strávili väčšiu časť pobytu  na čerstvom vzduchu. Neopakovateľné zážitky v prekrásnej tatranskej prírode ostanú určite dlho v pamäti všetkých zúčastnených.

 

2022-06-17 00:00

Dňa 27. mája 2022 sa po dvojročnej prestávke uskutočnila Detská športová olympiáda, organizovaná ABC- CVČ na ZŠ Šmeralovej.  Našu školu reprezentovali  štyri dievčatá a štyria chlapci z 3. a 4. ročníkov. Súťažili v štyroch disciplínach, z ktorých si odniesli aj pekné umiestnenia. V celkovom poradí sa im podarilo umiestniť na peknom 2. mieste.

 

 

 

2022-06-17 00:00

Deti často snívajú o práci policajta, hasiča či lekára, záchranára. Túžia byť hrdinami a pomáhať svojmu okoliu alebo i svetu. Žiaci prvého stupňa sa počas cvičení v prírode troška bližšie zoznámili s prácou policajtov. Pri ich práci si najčastejšie vieme predstaviť napríklad psíka. Ale nie každý už vie, že do práce chodia i väčšie zvieratká - kone. Policajná hipológia je súčasťou policajného zboru a poriadkových síl. Sídlia v Košiciach a Bratislave. Koníky a policajti z Košíc nám spoločne ukázali, čo je náplňou ich práce - zadržanie výtržníkov, prekonanie prekážok, prejazd cez dymovú clonu a mnoho iného. Dych sa nám zastavil pre skákaní cez horiacu prekážku, ale veľmi sme sa zabavili pri hádzaní loptičiek proti koňom a ich jazdcom. Žiaci mali veľa otázok, na ktoré im policajti ochotne odpovedali. Odvážlivci si koníkov i pohladili. Dupi a Comero boli na záver odmenení sladkými jabĺčkami, ktoré si deti pre ne nachystali.

2022-06-17 00:00

Určite každý z nás už videl na oblohe lietať vtáky. Odlišujú sa veľkosťou, farbou či spevom. Často im závidíme ich slobodu, voľnosť a ľahkosť, ktorou plachta vzduchom. Niektoré z nich ľudia označujú ako otravných a škodcov, ale mnoho z nich nás práve zbaví otravného lietajúceho hmyzu. Sú však i také, ktoré často len z diaľky obdivujeme. Zvyčajne sú rýchle a dravé, no zároveň majestátne. Vyzerajú neskrotne. Medzi nami sú ľudia, ktorí sa týmto dravcom venujú a dokážu s nimi, na základe vzájomnej dôvery, spolupracovať. Týchto ľudí voláme sokoliari. Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov. Patrí k tradičnej oblasti poľovníctva. Sokoliarstvo v sebe skrýva túžbu po spojení s divokou prírodou a určite láka mnoho ľudí. Na Slovensku máme i školy, na ktorých sa sokoliarstvo vyučuje rovnako ako slovenský jazyk alebo matematika. Našu školu navštívili sokoliari Horus z Košíc, ktorí ukážkami práce obohatili piatkové predpoludnie. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií zo života dravcov, ktoré sa im prišli ukázať a predviesť. Voľne lietajúce dravé vtáky ponad hlavu či privolanie jedného z dravcov na ruku, boli mimoriadnym zážitkom pre všetkých.

 

2022-05-24 00:00

V rámci mesiaca lesov, v peknom slnečnom počasí, sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie Náučný chodník Sigord. Oboznámili sa s flórou, faunou a významom vody. Putovanie po Náučnom chodníku bolo ukončené opekaním slaninky a špekáčikov. Žiaci boli odmenení odznakmi ochranárov prírody. Z pútavého rozprávania Ing. Repku si žiaci priniesli veľa vedomostí a poznatkov o prírode.

 

2022-05-23 00:00

Žiaci štvrtých  ročníkov sa zúčastnili KOMPARA celoslovenského testovania, ktorého úlohou bolo vytvárať možnosť neskoršieho porovnávania výsledkov žiakov s ich východiskovou pozíciou a zároveň išlo o priebežné testovanie.

 

Pre niektorých  žiakov boli úlohy dosť náročné, nakoľko čítanie s porozumením im robí ešte stále problémy a zároveň počas roka sa s takou formou testovania nestretávajú.

 

2022-05-23 00:00

Soľ je cennejšia ako zlato! Túto vetu určite poznáte zo slovenskej rozprávky, do ktorej vás v Prešove zavedie Slovenské technické múzeum. Solivar, jedna z najstarších pamiatok v meste, dlhé roky slúžil na výrobu soli, no dnes je už len spomienkou na tvrdú prácu a výsledok v podobe krištáľovo priezračnej pochutiny do jedla. Spoločne zo žiakmi sme prešli všetky otvorené a prístupné expozície - šachta Leopold, gápeľ, četerne, prehrievacie a odparovanie pece, sušiareň i sklad soli. Videli sme i klopačku, ktorá je však pre verejnosť otvorená len raz v roku počas Noci múzeí. Celý postup spracovania soľanky sme si v závere prehliadky zopakovali za pomoci makiet komplexu budov Solivaru. Žiaci 3.B a 3.C si z vlastivednej exkurzie v Solivare odniesli mnoho zaujímavých informácií o výrobe prešovskej soli.

 

2022-05-23 00:00

,,Knihy sú bránou do sveta poznania!´´

 

          Dňa 17. mája 2022 boli naši prváci slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice Slniečko. V kráľovstve kníh nás privítali usmievavé tety knihovníčky. S našimi prvákmi sa porozprávali o tom ako sa treba o knižky starať a čo všetko ľuďom knižka prináša. Prváci sľúbili že budú radi čítať, že sa budú snažiť aby knihy neničili, a že budú často navštevovať knižnicu Slniečko. Tety knihovníčky previedli prváčikov ich priestormi knižnice. Žiaci si okrem krásnych zážitkov odniesli aj vypožičané knihy. Tešili sa z čítania, keďže už poznajú takmer všetky písmenká.

 

2014-09-10 00:00

Dňa 5. mája 2022 sa v priestoroch haly Hotelovej akadémie v Prešove, konal florbalový turnaj starších žiakov. Zúčastnila sa ho aj naša škola. Do nominácie sa dostalo 12 žiakov- zväčša chlapcov deviateho a ôsmeho ročníka. Postupovej okresnej súťaže sa v našej skupine zúčastnilo 6 škôl. Tie boli rozdelené do dvoch podskupín, v ktorých sa hralo systémom „KAŽĎÝ S KAŽDÝM“, prví dvaja z podskupín postúpili do semifinále.

 

2014-09-10 00:00

Chráňme, našu ZEM! VODA je vzácny dar!

 

„VÝZVA“ takto sa to všetko začalo. Zrodil sa veľmi pekný nápad, ktorý prepojil naše obľúbené dni spojené s našou vzácnou ZEMOU, a to DEŇ VODY (22.3.) a DEŇ ZEME (22.4.). Žiaci si vypočuli rozhlasové okienko a rozprávku „Odkaz vo fľaši“ od autora Johna Boundariesa. Úlohou žiakov bolo akýmkoľvek spôsobom vytvoriť nový odkaz pre našu Zem. Rôzne práce, vlastné odkazy, plagáty, básne vznikli nápaditým spôsobom. Potešili sme sa a touto cestou sme si pripomenuli vzácnosť daru VODY, ktorá je tak vzácna pre našu ZEM.

 

2022-05-09 00:00

Dňa 27.4.2022 sa uskutočnila súťaž pre angličtinárov v hláskovaní „Spelling“.

Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 13 detí. Jazykové popoludnie sa vydarilo, súťažiaci si overili svoje schopnosti v hláskovaní anglických slov a získali nové skúsenosti.

 

2022-04-28 00:00

Dňa 21. apríla  sa v ŠKD uskutočnila celoklubová akcia – Jarné tvorenie. Úlohou detí bolo vytvoriť svoj obraz pričom používali prírodný materiál. Keďže nám počasie prialo a mali sme dostatok prírodného materiálu každé oddelenie si vytvorilo svoj vlastný jedinečný obraz. Napríklad naši prváci si vytvorili kvetinové zvieratá. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila. V galérii si môžete pozrieť naše výsledné výtvory ako aj samotný proces ich tvorenia.

2022-04-28 00:00

Opustiť farbičky je niekedy pre deti ťažké, ale práve výsledky okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2022 dokázali, že sa netreba báť nových techník a experimentovania. Jedine hľadaním nových prístupov zobrazovania môže človek zaujať aj skúsených výtvarníkov.

2022-04-28 00:00

Dňa 13.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili veľmi príjemného športového  dopoludnia  v ABC centre voľného času  pod názvom NIE DROGÁM. Žiaci si mali možnosť zmerať sily so svojimi rovesníkmi zo základných škôl mesta Prešov v rôznych zaujímavých  a miestami vtipne pripravených  športových disciplínach. Nám sa podarilo obsadiť pekné 3.miesto. Ale ešte viac ako umiestnenie je myšlienka podporiť zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. Našu školu reprezentovali: Birošová Emma 6.D, Ščerbová Soňa 7.A, Balážová Charlott 8.A, Kašpar Samuel 6.B, Ceperko Jakub 7.B, Gladič Dominik 8.B.

 

2022-04-26 00:00

Novým obľúbeným predmetom pre žiakov 3.D triedy, je vlastiveda.

 

Veľkým prínosom bola pre nich hodina, na ktorej mali za  úlohu prinesené predmety chronologicky zoradiť. Rozprávanie podľa časovej príamky bolo vtipné, zaujímavé, ale aj napínavé. Urobili výstavku veci, ktoré používali a vyrobili ich  prastarí a starí rodičia. Žiaci dokázali spojiť históriu so súčasnosťou a zistili, že nie len na internete, v knihách, ale aj doma máme veľa uchovaných historických veci.

 

2022-04-14 00:00

Dňa 30.3.2022 usporiadala Miniknižnica ANJ kvíz: ,,Hrdinovia z anglických rozprávok“. Kvízu sa zúčastnilo 10 žiakov zo 4. a 5.ročníka. Ich úlohou bolo napísať názvy 15 rozprávok,  z ktorých pochádzali hrdinovia v kvíze. Víťazi spoznali 9 až 11 hrdinov, čo nebolo jednoduché, pretože málokto pozná názvy anglických rozprávok podľa mena hlavnej postavy napísanej v anglickom jazyku.

 

 

 

2022-04-14 00:00

Bolo že to radosti, dojatia a veľkého potešenia, keď naši prváci v mesiaci marec navštívili so školskou knihovníčkou školskú knižnicu. Plní očakávania, čo všetko musia zvládnuť, aby sa stali čitateľmi školskej knižnice. Nakoniec stačilo prečítať zopár slov z básničky Do školy od Ľudmily Podjavorinskej a napísať svoje meno na čitateľský preukaz. Všetci prváci to zvládli bez problémov a pri odchode zo školskej knižnice si niesli čitateľský preukaz, aby sa ním popýšili svojej triednej učiteľke. Všetkým novým čitateľom srdečne blahoželá a už teraz sa na nich v školskej knižnici každý štvrtok teší ....

2022-04-04 00:00

Dňa 22. 3. 2022 si žiaci 1.– 4. roč. pripomenuli Svetový deň vody. Témou v tomto roku bola „Podzemná voda“. Postavy Kvapka a Kvapko vyzvali žiakov, aby napísali odkaz do fľaše, ako nadväznosť na blížiaci sa Deň Zeme. Žiaci si popri rôznych aktivitách uvedomili dôležitosť vody, jej ochrany, významu pre zdravie človeka a celého ekosystému. Využili k tomu prezentácie,  riešili problémové úlohy, čítali texty o vode, tvorili básne o vode, realizovali pokusy... Výtvarnými prácami, na tému vody skrášlili interiér školy.

 

2022-03-31 00:00

Na výtvarnej výchove sa žiaci učia osvojiť si určite pravidlá, techniky a pod., no okrem iného je snahou vyučujúcich vysvetliť im, že výtvarným dielom podobne ako slovami, textami a skutkami môžu poukázať na súčasné problémy a ich riešenia. Nájdu sa aj takí, ktorí by potvrdili, že neraz je vyjadrenie pocitov pomocou obrazov oveľa jednoduchšie ako slovom.

2022-03-22 04:00

V dňoch 28.2.2022 - 4.3.2022 sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu vo Vyšnej Boci. Kurzu sa zúčastnilo 72 žiakov z toho 32 bolo pokročilých lyžiarov, 14  žiakov bolo  stredne pokročilých a 26 žiakov začiatočníkov. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola veľmi náročná, nielen po prvé dni ako je to zvykom, ale počas celého kurzu vzhľadom k pohybovým danostiam a fyzickej kondícii niektorých žiakov čo určite ovplyvnila aj dvojročná pandémia. Žiaci boli rozdelení do 5  -tich družstiev podľa úrovne lyžiarskej zdatnosti. Ubytovaní sme boli v hoteli Barbora priamo na svahu Bačova roveň. Spokojnosť môžeme vyjadriť aj so službami, ktoré nám poskytovali zamestnanci lyžiarskeho strediska a ubytovacieho zariadenia. Voči nám a našim požiadavkám sa správali maximálne ústretovo.

2022-03-10 06:00

Čas Adventu, aj čas Vianoc má magický charakter. S týmto obdobím súvisia rôzne ľudové zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie. Nebolo tomu inak ani v našom prvom oddelení. Napriek rôznym okolnostiam sme sa toto skrátené predvianočné obdobie snažili vyplniť rôznymi aktivitami, ktoré nám ho spríjemnili. Vyrábali sme vianočné ozdoby a darčeky pre rodičov, vianočné pozdravy, ale aj snehuliaka, ktorého sme postavili bez snehu. Tento magický čas nám urobili príjemnejším vianočné koledy a pesničky.

 

2022-01-05 00:00

Všetci sme už zvyknutí na nával vianočných prianí prostredníctvom sms, správy na sociálnych sieťach alebo mailu. No stále sú medzi nami výnimky, ktoré naďalej uprednostňujú tradičný vianočný pozdrav a posielajú pohľadnice. Adresáta tým určite milo prekvapia. A prekvapia ho o to viac, ak mu namiesto motívov, ktoré považujeme za klišé, ponúknu originálny pozdrav vlastnej výroby. Aby deti na formu komunikácie medzi ich rodičmi v detstve nezabudli, pripomíname si ju aj na hodinách výtvarnej výchovy v rámci významných sviatkov v roku.

 

2021-12-22 00:00

Predvianočné obdobie je najkrajším obdobím v roku. Deti jedenásteho oddelenia ŠKD si spríjemnili čakanie na Vianoce spoločným tvorením. Vyrobili si vianočné pozdravy a darčeky pre svojich blízkych, vianočný stromček a snehuliaka, ktorý nám zdobil triedu. Zmysluplne strávený spoločný čas  nám atmosféru dotvárali vianočné pesničky a koledy.

 

2021-12-17 00:00

Stalo sa už milou tradíciou, že sa žiaci našej školy každoročne zapájajú do celoslovenskej súťaže, ktorá nesie názov „Ruský film v škole“. Nenechali sme si ujsť ani tohoročný, 18. ročník. Aj keď situácia realizovať túto akciu na našej škole spoločne nebola práve v poslednom období „pandemicky priaznivá“, mnohí žiaci si našli čas a najmä chuť pozrieť si rozprávku „Strieborné kopýtko“ v pohodlí svojich domovov a následne vytvorili krásne kresby, ktoré sme zaslali usporiadateľovi.

 

2021-12-13 00:00

Vianoce sú za dverami a my sa s radosťou a láskou postupne púšťame do spoločných rodinných tradícií. Niektorí už pracujú na výrobe vlastnoručne zhotovených darčekov, iní vyrábajú vianočné ozdoby a iné dekorácie, niektorí zasa zhromažďujú recepty, aby si mohli po pôste poriadne zamaškrtiť. Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa na Vianoce pripravovali už v októbri a novembri, a to výrobou vianočných pohľadníc a iných prác s touto tematikou. Niektorí sa rozhodli znázorniť duchovnú stránku Vianoc znázornením nadpozemskej postavy – anjela.

2021-12-09 00:00

Dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov je aj absolvovanie naplánovaných exkurzií. Žiaci sa počas nich môžu dozvedieť veľa nových vecí, a to zaujímavou formou. Bohužiaľ, pandémia nám to skomplikovala. Mnohí žiaci ostali smutní, avšak niektorí sa rozhodli, že si informácie nájdu na internete alebo v knihách, pričom využijú virtuálne prehliadky múzeí či fotografie miest, ktoré mali navštíviť. Deviataci mali navštíviť v tomto školskom roku Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Žiačka 9.A triedy - Elie Ivančová - pri prezeraní ich stránky v minulom šk. roku natrafila na  možnosť zapojiť sa do literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2021.

2021-12-09 00:00

Každoročne si 1.12. pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa je červená stužka, ktorá symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. 

2021-12-02 00:00

Jeseň sa nám už končí, preto by sme sa s Vami radi podelili o zážitky v 9.oddeleni, počas prvých mesiacov školského roka 2021/2022.

 

2021-11-30 00:00

Aj napriek náročnej situácii sa žiaci a žiačky našej školy dňa 22. novembra zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku. Mohli si overiť svoje vedomosti z oblasti gramatiky, čítania s porozumením, slovnej zásoby ba dokonca prezentovať svoje schopnosti pri konverzovaní s našimi pedagógmi.

 

2021-11-30 00:00

Dňa 25.10.2021 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročná téma mala názov: „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

2021-11-25 00:00

Mesiac október je tradične venovaný úcte ku starším ľuďom. Hoci sme sa so starkými z DS Sabinovská nemohli stretnúť osobne, nezabudli sme na nich a v rámci projektu „Starší mladším a naopak“ sme s deťmi z 8. oddelenia vyrobili pozdravy k ich sviatku. Veríme, že ich naše výrobky potešia a prajeme im pevné zdravie, veľa síl a energie.

 

2021-10-27 00:00

Dňa 21.10.2021 sa po minulom roku začal na našej škole realizovať projekt Zdravý úsmev. Projekt Zdravý úsmev sa zameriava na oblasť vzdelávania, uplatňovania najnovších poznatkov vedy v zdravotníctve a v školstve. Študenti z Fakulty zdravotníctva PU v Prešove oboznámili našich žiakov I. stupňa s pomôckami dentálnej hygieny, starostlivosťou o zubnú kefku a správnou technikou čistenia zubov.

2021-10-25 00:00

,,Vaša strava nech je Vašim liekom“ zdôrazňoval svojim žiakom už kedysi dávno Hippokrates. Odvtedy prešlo už vyše 2500 rokov a Hippokratov citát je viac než aktuálny.

 

Našich žiakov učíme, že práve správna výživa od útleho veku zohráva významnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia, prejavujúcich sa často až v dospelosti.

 

2021-10-25 00:00

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname od roku 2001, a to 26. septembra. Cieľom tohto dňa je podporiť výučbu jazykov - nielen materinského, ale predovšetkým cudzích jazykov.

2021-10-12 00:00

Mlieko v ľudskej výžive sa považuje za najhodnotnejšiu potravinu, pretože obsahuje všetky živiny, nevyhnutnépre zachovanie a vývoj života. Obsahuje  živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika.


Deň mlieka30.9.2021 si žiaci na 1.stupni  pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch,  výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou  mlieka.

 

2021-10-07 00:00

Dvere do čarovného sveta kníh sa v tejto neľahkej pandemickej dobe podarilo otvoriť aj našim deviatakom – žiakom 9.C v piatok 24.9.2021, a to vďaka pozvaniu na besedu s pani spisovateľkou Lenou Riečanskou.  Hlavným organizátorom podujatia bola Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove.

2021-09-30 00:00

Vnímať jednotlivé druhy umenia rovnako zanietene určite nedokáže veľa ľudí. Niekto má skôr hudobný talent, iný zasa výtvarný, ďalší dokáže presvedčivo stvárniť umelecký text pomocou zvukových prostriedkov reči. Existujú však druhy umenia, pri ktorých sú viaceré zložky bezvýhradne späté. Príkladom je komiks. Aj keď ide v prvom rade o výtvarný prejav, nevznikol by bez príbehu, ktorý musí obsahovaťKeďže sa veľmi ťažko hľadá človek, ktorý zvládne vymyslieť aj scenár, aj ho výtvarne spracovať, mnohokrát musí vzniknúť spolupráca dvoch ľudí, a to scenáristu a výtvarníka.

2014-09-10 00:00

Medzinárodná súťaž ENGLISH STAR sa konala 17.júna 2021  od 8,00 v školskej jedálni, kde  sa zišlo 58 žiakov zo všetkých ročníkov. Naše úlohy 8.ročníka sa týkali prevažne slovnej zásoby a boli doplnené obrázkami, takže preverili aj našu čitateľskú gramotnosť. Ani  úlohy z gramatiky mi nerobili problém, všetko sme sa učili.

Som zvedavá na výsledky! 

  Sofia Lihosithová, 8.C

2021-06-21 00:00

Aj tento rok sa naša škola ZŠ Kúpeľná zúčastnila projektu Milujem svoje mesto, keď dňa 2.6.2021 sa žiaci 7.C a 8.B zapojili do pomoci pri úprave a skrášľovaní okolia Katedrály svätého Mikuláša a južného parku mesta Prešova čím prispeli svojou troškou k čistote v meste.

 

2021-06-16 00:00

Prvého júna  na  Medzinárodný deň detí prišli aj teplé slnečné dni. Snažíme sa byť čo najviac vonku a načerpávať energiu zo slnečných lúčov a preto sme  aj v tento krásny deň pripravili pre deti zábavno- tanečné popoludnie. Pani vychovávateľky deti milo prekvapili  zaujímavými aktivitami pri obľúbených pesničkách.  Deťom sa popoludnie veľmi páčilo a odniesli si domov krásny zážitok.

 

2021-06-04 00:00

Deti z 9. oddelenia majú predstavu o tom, čo sa deje s našou planétou Zem, čo spôsobuje klimatickú zmenu, aké sú jej príčiny ale aj dôsledky. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“.

 

2021-05-28 00:00

Občianske združenie Podaj ďalej, ktoré sídli v Prešove a svojimi úžasnými projektmi pomáha zlepšiť život mnohým ľuďom má nový projekt. PODAJKOVÁ  POŠTA, do ktorej sa zapojila aj naša škola má za cieľ podporiť, potešiť, povzbudiť a vyčariť úsmev na tvári ľuďom, ktorí bojujú s chorobou ležiac na nemocničnom lôžku bez možnosti vidieť svojich blízkych, z dôvodu aktuálnej situácie, prípadne svojich blízkych nemajú a chorobu znášajú osamelo.

 

2021-05-28 00:00

Fantázia detí niekedy nepozná hranice. Veľmi pestro s ňou dokážu pracovať najmä vtedy, keď potrebujú vymyslieť výhovorku, prečo nesplnili úlohu, ktorú od nich rodičia či učitelia vyžadovali. Škoda, že to je s fantáziou horšie na hodinách výtvarnej výchovy a literatúry. Učitelia často počúvajú frázy: „nemáme nápady“,  „nám sa nechce“, „nedá sa“, „nejde to“ a pod. Pritom je toľko možností stvárnenia daných tém! Ešte že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí sa nenechajú úplne pohltiť svetom reálnym, v ktorom je všetko presne určené, a sú si vedomí, že svet fantázie je pestrofarebný ako dúha.

2021-05-17 00:00

Častým snom mladých chlapcov je byť kozmonautom. Vlastnosti, ktoré musí kozmonaut mať, v nás vyvolávajú obdiv. Opustiť istoty, ktoré nám Zem ponúka, nedokáže hocikto. Ide predsa o nepoznané územie, ktoré môže človeka prekvapiť napriek výskumom, ktoré sa realizovali dlhé roky. Pre každého pozemšťana je v tomto smere určite hrdinom prvý človek vo vesmíre Jurij Gagarin. Od jeho letu uplynulo nedávno 60 rokov.

2021-05-05 00:00

V pondelok, 29.3.2021, do online prostredia žiakov ruského jazyka (8. ročník) zavítala jar. Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove, zastúpené Mgr. Gabrielou Turisovou, prenieslo atmosféru jari a blížiacich sa sviatkov Veľkej noci do domovov každého z nás. Vďaka p. Turisovej sme sa dozvedeli nielen to, ako oslavujú tieto najväčšie kresťanské sviatky ľudia v Rusku, ale aj to, ako vyzerá pôstne obdobie v Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktoré im predchádza. Taktiež sme sa dozvedeli, aké tradičné jedlá a obyčaje sprevádzajú toto obdobie. Prezentácia, ktorú si pre nás p. Turisová pripravila, bola obohatená o nádherné obrázky rôznych druhov ruských kraslíc, čo v nás umocnilo radosť z udalostí nadchádzajúceho obdobia.  

2021-04-06 00:00

Pri príležitosti mesiaca knihy sa deti v ŠKD popasovali so svojimi vedomosťami o knihách a ich autoroch. V zábavnom kvíze sme si pripomenuli slovenských rozprávkarov a ich najvýznamnejšie diela.

2021-03-31 00:00

Nekonečný. Pestrofarebný. Záhadný. Čarovný. Strašidelný... Prívlastkov, ktoré by sme mohli k slovu vesmír pridať, je veľmi veľa. To, že ide o stále nepreskúmané územie, ponúka našej fantázií obrovský priestor na jej realizáciu. Napríklad aj pomocou výtvarných výrazových prostriedkov. Pri hodnotení výtvarných prác s vesmírnou tematikou na hodinách výtvarnej výchovy máme stále k dispozícii najväčšie množstvo úplne odlišných prác. Nielen obsahovo, ale aj v rámci výberu techník. Keďže je väčšina prác naozaj inšpiratívna a zaslúžia si byť videné aj širšou verejnosťou, každoročne vyberiem potrebné množstvo a zúčastníme sa veľmi známej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Začiatkom februára 2021 bol vyhlásený už jej XXXVI. ročník.

 

2021-03-24 00:00

       Dňa 22.3. sme si so žiakmi pripomenuli význam VODY pre naše životy pri príležitosti Svetového dňa vody. Spoločne sme sa zamysleli nad témou: Čistota našich vôd je aj v mojich rukách.

 

2014-09-10 00:00

Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955, ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Túto snahu sme mali aj my v našom 9. oddelení v ŠKD, a preto sme sa tento mesiac snažili čo najviac aktivít venovať práve KNIHE. Začali sme hneď po jarných prázdninách tvorivým popoludním, ktorého výsledkom boli vlastnoručne vyrobené titulné strany obľúbených kníh. Vyrobili sme si plagát, ktorý nám počas celého mesiaca pripomína, aké je zábavné a poučné čítanie si kníh. Deti si tiež veľmi užívajú spoločné čítanie detskej knihy v triede.  

 

Celá trieda bola aktivitami nadšená a záujem o knihy stále pretrváva, a preto chcem aj naďalej motivovať deti, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.

2014-09-10 00:00

Úlohou všetkých pedagógov je nielen neustále vzdelávať žiakov v predmete, ktorý vyučujú, ale zároveň ich pripraviť na život po stránke morálnej, naučiť ich využívať voľný čas zmysluplne a myslieť pri tom na svoje zdravie. Preto sa na našej skole realizuje množstvo zaujímavých aktivít, ktorých účelom je predchádzať zlým návykom, poškodzovaniu vlastného zdravia a šikanovaniu u žiakov. Počas takýchto aktivít sa veľakrát spolužiaci dozvedia o sebe niečo nové, nájdu si nové záujmy a vytvoria medzi sebou pevnejšie priateľstvá.

 

2021-03-01 00:00

V mesiaci február navštívili naši štvrtáci prvákov a čítali im príbehy v projekte Starší čítajú mladším na tému Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybrané a spracované veselé príhody písané pre deti a krátky životopis autorky N. Tanskej. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy, ktoré im čítali starší spolužiaci, obdivovať ich čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom. Starším žiakom sa páčilo, ako boli mladší žiaci tichúčko a aj to, akí sú bystrí, lebo vedeli odpovedať na všetky otázky z príbehov. Dúfajme, že aj takým spôsobom sú naši starší i mladší žiaci motivovaní k čítaniu  a postupne si budú vytvárať bližší a bližší vzťah ku knihám...

2021-03-01 00:00

Tak ako každoročne aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V sťažených podmienkach a za prísnych opatrení  18. februára 2021 žiaci I. kategórie t. j. 2. – 4. ročníka, za prítomnosti trojčlennej poroty zloženej z pani učiteliek Mgr. J. Augustínovej, PaedDr. E. Buckovej a Mgr. B . Karašovej súťažili so svojimi ukážkami. Porota mala ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších.

 

2021-03-01 00:00

Aj v tejto neľahkej dobe sa snažíme deťom spríjemniť chvíle v školskom klube detí. Spoločne s pani učiteľkou T.Žigovou sme pripravili pre deti 8.oddelenia zábavné popoludnie s maskami a hrami. Všetci sa dobre zabavili a už teraz tešíme na karneval o rok.

 

2021-02-22 00:00

 Tento obľúbený sviatok sa v školskom klube  niesol  v duchu priateľstva a radosti. Deti pripravili pre svojich blízkych krásne Valentínky a oddelenie si vyzdobili peknými kresbami.

                                                                                                                                   

2021-02-18 00:00

Aj keď sme sa počas tejto situácie nemohli stretávať v škole, deti zo 4. oddelenia usilovne pracovali aj z domu. Síce ŠKD neprebiehalo tradičnou formou, no prostredníctvom internetu sme sa mohli spojiť a odovzdať si svoje zážitky. Keďže nás zima prekvapila svojou snehovou nádielkou, deti využili tento čas a stavali snehuliakov, vytvárali anjelov a naučili sa lyžovať či korčuľovať. Z detí sa na chvíľu stali malí pozorovatelia, skúmali ako sa mení voda na ľad a robili pokus so soľou a vodou, ale takisto si vytvárali aj zaujímavé veci z plastelíny a papiera. Dúfam, že sa  čoskoro uvidíme v našej škole a budeme si môcť vyrozprávať všetky zážitky!

 

2021-02-08 00:00

Celé ŠKD sa ponorilo do predvianočnej atmosféry. Nebolo tomu inak ani v 5.oddelení. Toto obdobie sme si spríjemnili mikulášskym posedením, vyrábaním vianočných dekorácií, dokonca sme si uplietli vianočné čiapočky. Samozrejme nechýbali vianočne pesničky a koledy, a takisto sme príjemne strávili čas pri čítaní vianočných príbehov.

2021-01-09 00:00

Každé usilovné dieťa školského klubu pridalo ruku k dielu a vzniklo z toho veľké množstvo pekných vecí. S veľkou radosťou  sa pustili do výroby vianočných ozdôb, darčekov a vianočných pozdravov.  Deti strávili príjemné popoludnia, nesmierne sa tešili a mali krásny zážitok.

 

 

2020-12-22 00:00

Od začiatku decembra sa 8.oddelenie premenilo na vianočnú dielňu. Deti pod vedením p. vychovávateľky Labudovej vyrábali darčeky, ozdoby, pohľadnice a menovky, aby potešili svojich najbližších. Dielo sa podarilo a posledné dni pred prázdninami už mohli deti oddychovať s pocitom dobre vykonanej práce.

 

2020-12-21 00:00

Tohtoročného Mikuláša oslávili deti 8.oddelenia netradičným spôsobom v znamení hesla „V zdravom tele, zdravý duch“. Namiesto sladkostí a hračiek dostali darček v podobe Mikulášskych hier. Zabavili sa spoločne s pani vychovávateľkou na školskom dvore a pridali sa aj deti z iných oddele

2020-12-21 00:00

     Predvianočné obdobie je najkrajším obdobím v roku.  Deti v školskom klube sa spoločne zabavili a naladili na vianočnú atmosféru. Okrem samotného kreslenia, strihania, lepenia nám atmosféru spríjemňovali vianočné pesničky a koledy. 

                                                                              

2020-12-17 00:00

Medzi tradíciu mnohých z nás v súvislosti s prichádzajúcimi Vianocami patrí prechádzka po námestí s cieľom obdivovať vianočnú výzdobu, ktorú pre nás mesto pripravilo. Aj keď sa tento rok nemohli otvoriť vianočné trhy, potešilo nás, že sme sa ako škola mohli už druhýkrát zapojiť do súťaže o najkrajší vianočný stromček.​

2020-12-10 00:00

        Okrem získavania nových poznatkov a osvojovania si učiva potrebujú žiaci v škole rozvíjať aj kreativitu. Aj keď sa niekedy čas na zábavnejšie činnosti počas vyučovania nenájde, možnosť umelecky sa rozvíjať ponúka ŠKD. S blížiacimi sa Vianocami nechýbali v jednotlivých oddeleniach aktivity zamerané na skrášlenie interiéru vianočnými ozdobami. Deti zo 7. oddelenia vyrábali krásne papierové vločky. Každý si mohol zvoliť vlastný tvar, preto vzniklo množstvo rozličných vločiek. Za odmenu čakala deti menšia vianočná diskotéka.

 

 

2020-12-09 00:00

Koniec roka je o chvíľku za nami a my sa chceme s Vami podeliť o to, ako deti zo Školského klubu, trávili čas počas jesenných mesiacov.

2020-12-02 00:00

Aj napriek zatvorenej školskej knižnici sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Témou bola: „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

                                               

 

2020-11-09 00:00

            Vedeli ste, že naša planéta má viac ako sedem miliárd obyvateľov (najviac ich žije v Ázii a Afrike) a na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov?

           

2020-10-18 00:00

V rámci Európskeho týždňa mobility pripravili pani vychovávateľky deťom nášho ŠKD zábavné popoludnie na kolobežkách. Z dôvodu zvýšených  hygienických opatrení sa deti striedali po oddeleniach a p.vychovávteľky vydezinfikovali prilby aj kolobežky. Deťom sa akcia páčila a určite si ju v budúcnosti zopakujeme.

 

 

2020-10-05 00:00

V slnečné jesenné popoludnie si deti spolu s p. vychovávateľkami natiahli gumené rukavice a vyzbierali odpadky, ktoré sa povaľovali na našom školskom ihrisku.  Po dobre vykonanej práci školské ihrisko žiarilo čistotou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto milej akcie zapojili.

2020-10-05 00:00

V rámci Týždňa dobrovoľníctva usporiadala Detská knižnica Slniečko Workshop háčkovania pre deti.17.09.2020 sa deti 8.oddelenia tohto zaujímavého podujatia zúčastnili.  Naučili sa základy háčkovania a vyrobili si háčkované náramky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré nám knižnica pripraví.

2020-09-24 00:00

   Dňa 20.2.2020 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník  zábavno – vedomostnej súťaže JASPO 2020 / Jazyková súťaž pre prešovské školy/ , a to v piatich cudzích jazykoch – v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom. Aj tento ročník sa konal pod záštitou pani primátorky Prešova Ing. Andrey Turčanovej.

2020-03-09 00:00

    Celosvetovo známy deň, ktorý vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru v novembri 1999, sa po prvý raz oslavoval 21. februára 2000 ako Medzinárodný deň materinského jazyka.

 

2020-02-27 00:00

Dňa 14.2.2020 sa III.A zúčastnila v knižnici Slniečko na prednáške ,,Včely“. Pani knihovníčka nám vysvetľovala vznik a význam včiel pre život človeka, dá sa povedať od praveku až po súčasnosť. Žiaci sa dozvedeli, že med bol v minulosti pochúťkou iba pre bohatých, akú pochúťku jedával na raňajky rímsky cisár Nero, ako vyzerali v minulosti úle, na čo všetko sa med používa.

2020-02-24 00:00

    Dňa 18.2.2020 sa deti z ŠKD aktívne zapojili do zábavno-súťažného popoludnia „Vesmír očami detí“. Deti, si vyskúšali prekážkový beh s raketou, hod meteoritom, skladanie súhvezdia, ale taktiež si mohli pozrieť výstavu o planétach vo vesmíre.

Za svoju aktívnu účasť si každé dieťa odnieslo nielen zážitky, ale aj malú odmenu.

             

2020-02-24 00:00

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori z triednych kôl 2. – 4. ročníka predviedli svoj talent v prednese poézie a prózy. Ich texty boli ukážkové, zanechali v nás estetický a umelecký zážitok.

2020-02-12 00:00

   5.2.2020 odzneli pútavé, zábavné, ale i poučné prednesy žiakov našej školy, a to vo forme poézie i prózy. Žiaci súťažili na druhom stupni v dvoch kategóriách, a to v druhej a tretej.

 

Všetci sme trpezlivo a so záujmom počúvali prednášané úryvky známych i menej známych slovenských, ale aj zahraničných autorov. Prednášajúci svojím kultivovaným prednesom vzbudili v nás príjemný umelecký estetický zážitok. I preto nemali komisie 2. a 3. kategórie ľahké rozhodnúť sa nad víťazom. Každý už zvíťazil tým, že našiel odvahu prísť a  predstaviť sa so svojím úryvkom.

2020-02-05 00:00

Po úspešnom absolvovaní školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 11.12.2019, víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu na okresnom kole dňa 28.1.2020 v krásnych historických priestoroch Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove.

2020-02-04 00:00

   Dňa   29.01.2020  sme sa zobudili  do sviežeho  a krásne  zasneženého  rána.  Zima nám ukázala svoje čaro v podobe  bielej  "periny".  Deti  z ŠKD,  Kúpeľná  2  s veľkou radosťou  tú  perinu  využili vo svoj prospech.  Všetci  sa  zapojili  do akcie   a začali   súťažiť v stavaní  najkrajšieho  snehuliaka, bunkru, anjela  a iných  objektov. Nie  menej  zaujímavé bolo aj maľovanie do snehu  - prešovských stavieb.

2020-02-04 00:00

Dňa 13. januára 2020 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj. Žiaci prvého stupňa a  ich rodičia si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, florbal, prehadzovaná loptičiek, preťahovanie lanom a v súťaživých hrách – slalomový beh, sánkovačka, lavičkový beh, beh s dieťaťom na chrbte, beh s novinami, skoky s loptou,  streľba do bránky. Celý turnaj mal správnu športovú  atmosféru. Žiaci i rodičia statočne bojovali, no nakoniec sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci, ktorí si prišli zašportovať.

 

2020-01-21 00:00

Dátum 6.12. je iste veľmi očakávaným a radostným dátumom pre všetky deti, ktoré túžobne očakávajú čo im Mikuláš nadelí do ich vyčistených čižmičiek. Mikuláš si tento rok spravil zastávku aj u nás v škole, aby potešil najmä našich najmenších - prvákov, ale i všetky deti v škole. Ešte pred jeho príchodom však deti privítali pani riaditeľku , PaedDr. Evu Bilišňanskú, ktorá rozsvietila vianočný stromček a výzdobu. Žiaci následne hlasným volaním privolali  Mikuláša, ktorý si pre ne so svojimi anjelskými asistentkami prichystal vecné i sladké odmeny. Prváci zasa na oplátku Mikulášovi zarecitovali, zaspievali a nakoniec sa s ním aj odfotili.

 

2014-09-10 00:00

Keď sa v roku 1991 v meste Šaľa zrodila iniciatíva usporiadať recitačnú súťaž s názvom Šaliansky Maťko, nikto asi nečakal, že bude mať taký ohromný úspech. Prečo je to tak? Možno preto, lebo si žiaci merajú sily v recitácii povestí. Teda príbehov, ktoré sa vymykajú obyčajnému životu, ale nie natoľko, aby ich človek neprežíval tak, akoby bol jednou z hlavných postáv.

 

2020-01-14 00:00

Ruské centrum navštívili aj naši najmladší žiaci druhého stupňa, ktorí sa v tomto školskom roku začali učiť druhý cudzí jazyk. Piataci v tomto predvianočnom čase absolvovali prezentáciu a tvorivé dielne pod názvom Vianoce.

2019-12-19 00:00

V mesiacoch november a december pokračujeme v našich návštevách Ruského centra PU v Prešove. V predchádzajúcich dňoch sme spestrili touto vychádzkou vyučovanie žiakom 9. ročníka. Spoločne so svojimi vyučujúcimi absolvovali prednášku pod názvom «Санкт-Петербург в загадках». Žiaci mali možnosť hravou formou uplatniť a preveriť svoje vedomosti, ktoré získali na hodinách ruského jazyka o jednom z najkrajších miest v Rusku o Petrohrade. Prednášajúca si pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu, pri ktorej museli hádať názvy pamiatok, ktoré boli ukryté v hádankách. V závere prezentácie si spoločne zaspievali pieseň a žiaci opúšťali tieto priestory s úsmevom na perách.

 

2019-12-19 00:00

Každý rok sa na našej škole organizuje Olympiáda v ruskom jazyku a ani tento rok nebol výnimkou. Zúčastnení súťažili v jednej kategórii, ktorá zahŕňa žiakov 6.-9. ročníka.

 

2019-12-19 00:00

Plávanie patrí medzi najobľúbenejšie rekreačné aktivity a najpopulárnejšie olympijské športy. Ide o ideálnu aktivitu, ktorou udržujeme telo fit po celý život. Zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela - zlepšuje držanie tela, znižuje škodlivé účinky stresu a pozitívne ovplyvňuje kvalitu života. A teraz to vedia aj naši tretiaci. Druhý decembrový týždeň absolvovali  dlho očakávaný plavecký výcvik na ZŠ Mirka Nešpora.

 

2019-12-17 00:00

Dňa 5.12. 2019 sme sa my, žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Steel Parku v Košiciach. Prednáška bola venovaná optike a tieňom . Hravou formou sme sa dozvedeli, kedy, kde a ako sa tiene zobrazujú a vytvárajú. Taktiež sme si mohli vyskúšať tieň aj vytvoriť. V druhej časti exkurzie sme sa pokúšali ovládať rôzne elektronické vynálezy a riešiť hlavolamy. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a určite by sme technický park radi prišli navštíviť aj nabudúce.

 

2019-12-17 00:00

6. decembra žiaci III. B triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Ivetou Rennerovou navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove.

 

2019-12-11 00:00

Počas Týždňa vedy a techniky od 2.12.2019 do 6.12.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočňuje výstavka žiackych prác z predmetu technika. Žiaci, ale aj rodičia si budú môcť prezrieť tvorivú činnosť žiakov 5. až 9. ročníka našej školy. Cieľom predmetu technika je nielen naučiť žiakov teoretické vedomosti, ale aj základom pracovných zručností a kreativite. Súčasťou toho  je porozumieť základným technickým postupom, získanie pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov a problémom v kľúčových oblastiach techniky, ktorými sú materiály, technológie, komunikačné systémy a konštruovanie, čo v konečnom dôsledku žiaci môžu využiť v bežnom živote.

 

2019-12-05 00:00

Mytológia starovekého Grécka, bohyne, bohovia a polobohovia, ich vlastnosti, príbehy a osudy sú predmetom veľkého záujmu aj v dnešnej dobe. Mnohé z príbehov gréckej mytológie sú všeobecne známe, učíme sa o nich v školách a veľa z nich dostalo aj filmovú podobu.

 

2019-12-04 06:00

     Koniec jesene sme si v ŠKD spestrili púšťaním šarkanov.  V piatok 15.11.2019 sme si pre deti pripravili Šarkaniádu. Pekné počasie a vietor nás potešili a deti sa mohli vyšantiť na školskom dvore. Mali sme možnosť vidieť ako zakúpených, tak i vlastnou rukou zhotovených šarkanov. Každý sa tešil ak šarkany vzlietli nad zem. Niektoré  šarkany však nechceli poslúchať, ale deti sa nedali odradiť a trpezlivo skúšali kým sa im to nepodarilo. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí. Všetci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na budúcu šarkaniádu.

 

2019-12-03 00:00

Ani sme sa nenazdali a je tu znova november – čas ruských rozprávok. Aj tento rok sme sa so žiakmi našej školy, malými aj veľkými, zapojili do súťaže Ruský film v škole. Žiaci si pod vedením svojich vyučujúcich pozreli rozprávku Krokodil Gena i Čeburaška, spoločne si následne formou prezentácie vypracovali krátky kvíz o rozprávke a na záver nakreslili krásne scény zo spomínanej rozprávky. Vyučujúce ruského jazyka vybrali z kresieb dve najlepšie, ktoré zaslali do súťaže.

 

2019-12-03 00:00

Nastal čas školských kôl predmetových olympiád, a preto sme nezaháľali ani my, angličtinárky a spoločne sme pre žiakov našej školy pripravili písomnú a ústnu časť olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 1A  /žiaci 5.,6.,7. ročníka/ a 1B /žiaci 8. a 9. ročníka/.

2019-11-21 00:00

„ACH, TÁ ŠKOLA“ alias SIEDMACI V RUSKOM CENTRE

V piatok 15.11.2019 žiaci siedmeho ročníka strávili s učiteľkami ruského jazyka netradičnú hodinu ruského jazyka v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove.

2019-11-21 00:00

V dňoch 11. a 12. 11. 2019 v rámci požiarnej ochrany, sa žiaci druhých  ročníkov zúčastnili prehliadky Hasičskej stanice v Prešove. Veľmi sa na túto akciu tešili. Mohli si obzrieť hasičské autá a ďalšiu techniku. Veku primerane boli oboznámení ako sa s tou technikou narába a na čo slúži. Zaujímali sa o náročnú prácu hasičov. Žiaci boli aktívni, veľa sa pýtali a otázkam nebolo konca. Mnohí prejavili záujem vykonávať toto povolanie, keď vyrastú.

 

2019-11-21 00:00

    OSJL ako jedna z prvých olympiád v školskom roku, ktorá odštartovala ďalšie olympiády z iných predmetov, sa konala už 7.11.2019.

 

2019-11-13 00:00

Prebiehajúci školský rok je významným medzníkom najmä v živote prváka, ktorý prechádza zo sveta hier do sveta školských povinností. Aj naši prváci boli po mesiaci snaženia, dňa 14. októbra, uvedení do školského prváckeho cechu slávnostnou imatrikuláciou. Aby to však nebolo tak jednoduché, museli splniť tri úlohy, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, sebadisciplínu a sľúbili, že budú pozorne plniť svoje prvácke žiacke povinnosti. Splnením úloh ukázali, že sú plnohodnotnými a šikovnými žiakmi našej školy, a preto boli pani riaditeľkou, PaedDr. Evou Bilišňanskou, slávnostne pasovaní za školákov. Po imatrikulácii odišli žiaci do tried,  kde ich čakalo malé občerstvenie.

 

2019-11-13 00:00

V dňoch 14.10. - 18. 10. 2019 v krásne jesennom prostredí  Staroľubovnianskych kúpeľov absolvovali žiaci 6. ročníka jazykovo-plavecký kurz, ktorého cieľom bolo rozšíriť slovnú zásobu žiakov, ako aj ich komunikačné schopnosti, rovnako zdokonaľovať sa v rôznych plaveckých spôsoboch. Pod vedením Mgr. Jany Pavlíkovej, Mgr. Zuzany Milej, Mgr. Mariána Feríka a Mgr. Lenky Kušnírovej, žiaci prežili týždeň, ktorý bol bohatý na slovíčka, plávanie, ale aj zábavu a hry.

2019-11-06 00:00

   Dňa 28.10.2019 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou bolo: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.                                                                                                                                                                        

2014-09-10 00:00

Slnečnú  jeseň  sme  dňa 23.10.2019 v našom školskom klube detí využili na zábavné popoludnie plné hier a súťaží pod názvom Pirátske popoludnie. Z detí sa stali piráti a pod vedením našich kapitánok- pani vychovávateliek sme na ceste k pokladu zažili veľa zábavy.

2014-09-10 00:00

      V polovičke októbra sa naše prvácke oddelenia ŠKD zúčastnili exkurzie Hasičského  a záchranného zboru v Prešove. Deti sa na exkurziu tešili a ujov hasičov zahrnuli množstvom otázok, na ktoré dostali kvalifikované odpovede. Pani vychovávateľky si spolu s deťmi prehliadli  hasičskú a záchrannú techniku. Z exkurzie odchádzali deti  plné dojmov a vedomostí.

 

2019-10-28 00:00

16. októbra sme oslávili Deň jablka. Jabĺčko patrí medzi zdravé ovocie a určite si takýto deň zaslúži. Žiaci sa nedali zahanbiť a svedomito sa pripravili. Priniesli jabĺčka rôznej farby, veľkosti, odrody.

2019-10-23 00:00

V priebehu posledných dní sme my, ôsmaci, pod vedením učiteliek Mgr. Martiny Mikitovej a Mgr. Miroslavy Chovancovej navštívili Ruské centrum Prešovskej Univerzity v Prešove. 

2019-10-23 00:00

Dňa 9. októbra 2019 žiaci štvrtých ročníkov navštívili významné miesta našej národnej histórie, ktoré pripomínajú udalosti z čias 1. a 2. svetovej vojny na našom území. 

2019-10-15 00:00

24.9.2019 bol pre žiakov 2.ročníkov zaujímavý. Tento deň sa niesol v znamení hesla: „Poď, budem ti čítať! ”
Knižnica Slniečko pre našich žiakov  pripravila, v rámci knižničného festivalu  Prešov číta rád,  stretnutie s pani spisovateľkou Miroslavou Grajciarovou, ktorá   im  predstavila  svoju   knihu Môj otec je sardinka a prostredníctvom dramatizovaného čítania  žiakom priblížila svoju dvojjazyčnú knihu To, aby som ťa  mohla lepšie zožrať!

 

2019-10-02 00:00

V rámci Európskeho týždňa športu , sme si pre deti v ŠKD pripravili dňa 23.09.2019 akciu s názvom „Na kolobežke bezpečne“. Deti si najprv zopakovali pravidlá cestnej premávky a bezpečnej jazdy. Nakoniec si všetci vyskúšali a precvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežke.

 

2019-10-01 00:00

Mlieko v ľudskej výžive sa považuje za najhodnotnejšiu potravinu, pretože obsahuje všetky živiny, nevyhnutné
pre zachovanie a vývoj života. Obsahuje  živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika.
Deň mlieka- 20.9.2019 si žiaci na 1.stupni  pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch,  výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou  mlieka.
Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

2019-09-27 00:00

V piatok 13.9.2019 sme sa zúčastnili krásnej športovej akcie pod názvom  DETSKÁ ATLETIKA.

 

2019-09-22 00:00

V piatok 7.6.2019 sa deti z ŠKD zúčastnili na zábavnom popoludní, ktoré  nieslo  názov “Indiánsky poklad". Deti si zahrali rôzne hry, napríklad Tanec kmeňa, Slepý indián, Indiánska skúška obratnosti a iné,   kde predviedli svoju šikovnosť, múdrosť, opatrnosť a zručnosť. Najdôležitejšie bolo, aby  si každé oddelenie určilo svojho "náčelníka". Úlohou "náčelníkov" bolo vyriešiť  tajničku, ktorá napovedala kde nájdu poklad pre svoj "kmeň" - oddelenie.  Po  určitom  riešení, úsudku a zvážení, náčelník náčelníkov vyriekol výsledok znenia tajničky: Indiánsky poklad nájdeme na ZŠ Kúpeľná 2. Všetky deti boli odmenené sladkosťou, oddelenia hračkami  a "náčelníci" osobným darčekom a hlasným  pokrikom od detí zo svojich "kmeňov" -  oddelení.
 

 

2019-06-17 00:00

Pracovný postup preberaný na hodine slovenského jazyka  v 4. B sme si vyskúšali prakticky v školskej kuchynke, kde sú vytvorené výborné podmienky na prípravu chutných a zdravých jedál. Do prípravy sa zapojili všetci žiaci  či už vážením ingrediencií, alebo odkôstkovaním čerešní. Nekonečný čas pečenia sme si krátili úpravou kuchynky.

2019-06-05 00:00

          Dňa 29.5.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili súťažno-zábavného podujatia v ZŠ Šmeralova a Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách: beh na 50m, prekážkový beh na 20-30m, hod do diaľky kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, plávanie na 25m. Naši žiaci Dávid Kirňak a Zuzana Vargová sa umiestnili na krásnom 3.mieste v kategórii hod do diaľky kriketovou loptičkou. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník športovej olympiády.

    

Mgr.Veronika Repková

2019-06-04 00:00

  Určite každý z nás počul teórie o tom, ako ľudia pristáli alebo nepristáli na Mesiaci. Zatiaľ čo časť populácie zásadne popiera toto pristátie, iní sú presvedčení o opaku. Avšak kde je pravda? Na túto otázku sa snažili nájsť odpoveď žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Kúpeľná na žiackej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 16.5.2019 na našej škole.

2019-06-04 00:00

V termíne od 8.4.2019 do 12.4.2019 žiaci štvrtého ročníka (IV.A, IV.C a IV.D) absolvovali Školu v prírode v Novej Lesnej. Prostredníctvom pracovných listov si upevnili učivo z matematiky, slovenského jazyka i angličtiny. Vedomosti z vlastivedy a prírodovedy si vyskúšali a zároveň rozširovali priamo v teréne spoznávaním prírody v Tatrách. Počas týždňa sme navštívili Štrbské pleso, Popradské pleso, Beliansku jaskyňu a prešli sme sa Starým Smokovcom. Počas prechádzky v Novej Lesnej sme si pozreli Park horských vodcov. Spoločne sme navštívili i Tricklandiu, kde mali deti možnosť vidieť a vyskúšať si silu mnohých optických ilúzií. Školu v prírode sme ukončili záverečným vyhodnotením, ktoré bolo spojené s tombolou, ako odmenou za usilovnosť a aktivitu počas celého týždňa.

2019-05-29 00:00

Výrokom tohto známeho gréckeho filozofa sme sa inšpirovali i na hodine telesnej výchovy. Tradičné prípravné športové hry, atletiku, či loptové hry sme vystriedali aktivitami na stanovištiach, kde sme zahrnuli niekoľko športových aktivít. Spojenie dvoch tried vzájomne vzbudzovalo žiakov k nevzdávaniu sa a odvedeniu výborného výkonu.

2019-05-28 00:00

Dňa 15.5.2019 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ so seniormi a našimi deťmi v znamení „Máj lásky čas“. Deti sa na stretnutie tešili a pripravili si prekvapenie – papierové kytičky tulipánov. Počas spoločného posedenia deti vyrábali so seniormi srdiečka, ako znak úcty a vďaky. Ďakujeme seniorom za návštevu a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

2019-05-22 00:00

Dňa 24.4.2019 si žiaci tretieho ročníka zmerali sily v hláskovaní anglických slov. Ich úlohou bolo vyhláskovať 10 vylosovaných slov.

2019-05-21 00:00

Májové daždivé  popoludnie spestrili pani vychovávateľky deťom z ŠKD akciou s názvom Balloon day. Chodby našej školy sa premenili na obrovskú diskotéku, kde si deti s balónami zatancovali a naučili sa nové tanečné variácie. Jede jede mašinka , Kačací tanec, Makarena, Bzum breke – keke, Detská párty, Poď cvičiť a ďalšiechytľavé skladby roztancovali celú školu  a popoludnie plné dažďa sa premenilo na popoludnie plné tanca. Všetci sa dobre zabavili a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto veselé tanečné popoludnie.

2019-05-16 00:00

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Žiaci II.A triedy si pre svoje mamky ako poďakovanie pripravili Besiedku. Mamkám 10.5.2019 spestrili popoludnie básničkami, pesničkami, zostavou z gymnastiky, moderným a ľudovým tancom, dramatizáciou nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Na záver mamky obdarovali kvietkom, ktorý sami vytvorili.

2014-09-10 00:00
2019-05-16 00:00

Vzbudiť záujem o čítanie kníh je dôležité už od útleho detstva. V marci, v mesiaci knihy a v apríli boli naši prváci slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice Slniečko. V kráľovstve kníh nás privítali milé a usmievavé tety knihovníčky, ktoré pripravili pre deti rôzne úlohy a previedli ich priestormi knižnice. Možno aj touto milou akciou sa podarilo ukázať krásu kníh a formovať vzťah ku knižnej kultúre. Žiaci si okrem zážitkov odniesli aj vypožičané knihy. Tešili sa, že si v nich budú môcť sami čítať. Veď už poznajú skoro všetky písmená!

2019-05-02 00:00

Apríl je mesiac lesov. Naši žiaci počas tohto mesiaca trávia čo najviac času v prírode, či už v Škole v prírode, na exkurzii na náučnom chodníku Sigord alebo iba tak, na vychádzkach počas hodín prvouky a prírodovedy. Na našej škole si pripomíname aj Deň Zeme rôznymi aktivitami. 

2019-04-29 00:00
Po postupe z krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, sa žiačky našej školy zúčastnili celoslovenského kola, ktoré sa konalo 5. apríla v Košiciach v Kulturparku. Do súťaže bolo zapojených 177 žiakov/študentov a 67 pedagógov zo 64. škôl celého Slovenska. Aj naše žiačky si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky:
Ili Ivančová, Jana Saksunová, VIII.B - 2. miesto, II. kategória, spev (duet)
Dievčatám srdečne blahoželáme.
 
2019-04-18 08:00

Dňa 10.4.2019 sa deti stretli so seniormi v rámci projektu  „Starší mladým a naopak“.  Seniori si pre deti pripravili výstavu veľkonočných vajíčok, ktoré vyrobili.  Spoločné popoludnie sme si spríjemnili básňami, piesňou a hrou na husliach. Od seniorov sme dostali ako darček veľkonočné vajíčka. Už teraz sa tešíme  na ďalšie stretnutie. 

2019-04-20 00:00

  „Ten kto je múdry, slabších ochraňuje, ten kto sa rád hrá, v maličkostiach poklad objavuje, ten kto vie načúvať, v tichu lesa najkrajšie rozprávky započuje.“

 

    Dňa 1.4.2019 na našu školu prišlo bábkové divadlo Babadlo s predstavením ,,Sen jedného duba“. Krásny príbeh o prírode, o stromoch, o lesných škriatkoch, o vílach a vtákoch, o ročných obdobiach, ale aj o ničivej sile ľudí. Je o záchrane stromov a ich osude. Deti si prišli na svoje, lebo aj pre  nich  všemocná a múdra príroda nestratila  svoje čaro.

 

2019-04-12 08:00

   V dňoch od 18.03. – do 29.03.2019  sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili  plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, s ohľadom na ich doposiaľ nadobudnuté plavecké zručnosti. Tí, ktorí s plávaním nemali veľkú skúsenosť, sa hravou formou adaptovali na vodné prostredie a postupne si osvojovali základné plavecké zručnosti, splývanie, ponáranie, vydychovanie do vody, jednoduché plavecké pohyby. Pokročilejší sa zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch (kraul, prsia). V závere plaveckého výcviku žiaci preukázali svoje nadobudnuté plavecké zručnosti v plaveckej súťaži a ich snaha bola odmenená „Mokrým vysvedčením“.

                                                                                   

2019-04-04 00:00

Dňa 25.marca 2019 sa prvýkrát otvorili dvere našej školy pre budúcich prvákov. Žiaci školy si pre nich pripravili krátky program na tému: Môj prvý školský krôčik. Ukázali budúcim spolužiakom jazykové, spevácke, pohybové a recitačné schopnosti, ktoré nadobudli na hodinách a v záujmových krúžkoch. Budúci prváci si spoločne s rodičmi mali možnosť pozrieť priestory školy, triedy, knižnicu a odborné učebne. Po prehliadke sa mali možnosť občerstviť malým pohostením – koláčikom a čajom. Na našich budúcich žiačikov sa všetci tešíme!

 

2019-04-02 00:00
Dňa 14.marca sa žiačky 8. a 9. ročníka zúčastnili krajského kola 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, ktoré sa konalo v Prešove v Múzeu rusínskej kultúry. 
 
2019-03-28 00:00

Dňa 14.3.2019 si deti v rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ stretli so seniormi  na Sabinovskej ulici. Deti si pre seniorov pripravili básničky a pesničky k príležitosti MDŽ a vyrobili nádherné darčeky. Potom všetci spoločne kreslili, strihali a lepili veľkonočné vajíčka a zajačikov, na farebné papiere a dokresľovali podľa svojej fantázie. Počas práce prevládala veselá a uvoľnená atmosféra.

 

 

2019-03-18 00:00

     V dnešnej modernej dobe je čítanie veľmi dôležité a zvlášť na 1.st. ZŠ. O tom nás presvedčili 27.2. aj žiaci 4.C pod vedením pani  učiteľky Žigovej, ktorá pripravila zaujímavú žážitkovú hodinu pre žiakov v 1.B. Hodina bola zameraná na čítanie, dramatizáciu a tvorbu M. Ďuríčekovej. Príbeh Danky a Janky vtiahol do deja všetkých, čoho výsledkom bol kvíz a ilustrácia hlavných postáv. Trieda,, dýchala,, neopakovateľnou atmosférou.

2019-03-18 00:00

Dňa 28.novembra sa žiaci 5. až 8. ročníka v počte 20 žiakov súťažili na našej škole v celoslovenskej súťaži „Expert geniality show“.  Do súťaže  sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky.

2019-03-15 00:00

     Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. A práve preto aj naša škola podporujúca zdravie sa zapojila do tohto projektu. Žiaci 3.,4. a 5.ročníkov  sa v dňoch 14. a 15.2019 februára zúčastnili prednášky s odbornou výživovou poradkyňou. Prostredníctvom interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy oboznámila žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

 

                      

2019-03-15 00:00

Dňa 28.2.2019 sme si pre deti pripravili celoklubovú akciu pod názvom „Folklórny deň“.  Deti v skupinách tvorivo maľovali folklórne prvky na predkreslený kroj z papiera. Naučili sme sa aj pár základných tanečným krokov. Každé oddelenie bolo odmenené diplomom a vecnou cenou.

 

2019-03-04 07:00

Dňa 12. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Spevácky talent preukázali žiaci v speve ľudových piesní. Súťažilo sa v troch kategóriách. V I.kategórii sa predstavili žiaci 1.ročníka, 2.ročníka a 3.ročníka. V II.kategórii súťažili žiaci 4.ročníka, 5.ročníka a 6.ročníka. V poslednej III.kategórii si zmerali svoje sily žiaci 7.ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka.

2019-03-04 00:00

Dňa 14.2.2019 sme v našej škole privítali našich milých seniorov z projektu „Starší mladým a naopak“,  na ktorých sme sa veľmi tešili. Po srdečnom privítaní sme sa pustili do spoločnej tvorivej práce.

2019-02-25 00:00

29. januára 2019 sa v priestoroch knižnice Slniečko uskutočnilo oblastné kolo 26. ročníka súťaže v prednese povestí  - Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií.

 

2019-02-11 00:00

Dňa 24.1.2019 sa deti ŠKD zúčastnili speváckeho popoludnia pod názvom „Superhlas“. Pred svojimi spolužiakmi mohli ukázať svoj hudobný talent.  Žiaci zaspievali piesne podľa vlastného výberu.  Na záver sme si účinkujúcich vyhodnotili. Deti boli odmenené veľkým potleskom  a traja najlepší dostali aj vecnú cenu.​

2019-02-02 04:00
2019-01-18 05:00

Šťastné a veselé ..., iba jediné sviatky v roku majú také prívlastky – Vianoce. Dňa 17.12.2018 o 16:30 hod. v telocvični  ZŠ sa uskutočnila Vianočná akadémia pod názvom ,,Šťastné a veselé...“ . Deti, ktoré účinkovali v programe vynaložili veľké úsilie, aby ich výkon  na pódiu bol čo najlepší.. Pod vedením svojich pani vychovávateliek  prichystali krásny program.  Prostredníctvom  kolied, básni, vinšovačiek, piesní a tanca sme sa naladili sviatočne.  Všetci spoločne sme strávili príjemný predvianočný podvečer. 

                                                                                         

2019-01-18 06:00

Dňa 20.12.2018 sme sa posledný krát v tomto roku v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ stretli s našimi seniormi na Vianočnom posedení.

 

2019-01-05 05:00

Dňa 12.12.2018 deti našej školy v rámci   projektu„ Starší mladým a naopak“  vystúpili na vianočnom programe v PKO. Deti sa prezentovali  hrou na flaute a husliach.

 

 

2019-01-05 04:00

Šiesteho decembra zvyknú žiaci písať na tabuľu Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, preto sme sa rozhodli pre našich piatakov z 5.A uskutočniť vyučovanie zábavnejšou formou.

 

2018-12-19 00:00

Vedeli ste, že v staroveké Grécko usporadúvalo Olympijské hry na počet boha Dia? Odkiaľ pochádza výraz „Trójsky kôň“ a čo pôvodne predstavoval? Mnohí žiaci to už netušia a história ich veľmi nenadchla. Stále sa však nájde zopár nadšencov, ktorí nevidia históriu len ako chronologický súpis udalostí, ale čosi viac.

 

2018-12-19 07:00

Sviatok svätého Mikuláša je známy mnoho storočí. Pripomíname si ho 6. decembra.  Spomíname na dobré skutky biskupa, spojené s obdarovávaním chudobných. Podľa legendy je patrónom detí, lekárnikov, námorníkov. Najväčšiu radosť z tohto sviatku majú deti, ktoré si na okno kladú topánky, aby v nich ráno našli veľa sladkostí, ovocia a iných dobrôt. Túžobné očakávanie bolo vidieť aj v očiach našich prvákov. Keďže Mikuláš nechodil a nechodil, prváci sa ho vydali hľadať. Na hlasné vyslovovanie jeho mena prišiel medzi žiakov spolu s anjelikmi. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš, povedz nám deduško, čo v tom koši máš... Aj touto piesňou Mikuláša privítali. Nasledovali básničky, riekanky a rozsvietenie jedličky pani riaditeľkou PaedDr. Evou Bilišňanskou. 

 

2018-12-18 06:00

Aj tento rok si žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku v rámci informatickej súťaže iBOBOR.  Súťažiaci, ktorí sa umiestnili  na 1., 2. a 3. mieste v celoslovenskom rebríčku, si odniesli domov diplom.Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
 

 

2018-12-18 00:10

Spoločenské hry majú v živote dieťaťa nezastupiteľné miesto. Aj z toho dôvodu sme si v ŠKD pripravili akciu s názvom „Kráľ spoločenských hier“. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si mohli „zmerať svoje sily“ v štyroch spoločenských hrách, a to: v Dobble, v Pexese, v Človeče, nehnevaj sa! a v hre Aktivity. V každej vekovej kategórii bol „zvolený“ kráľ danej spoločenskej hry. Víťazi si domov odniesli diplom a kvarteto. Každý zapojený hráč získal pre svoje oddelenie spoločenskú hru Tik-Tak BUM.

 

2018-12-10 05:16

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Napriek tomu, že dnešná doba dáva do popredia jazyky a moderné technológie, veľa detí má kladný vzťah k spevu, či hre na hudobný nástroj. Preto sa aj v tomto školskom roku uskutočnila na našej škole hudobná súťaž dňa 19. 11. 2018 pod názvom „Hudobné talenty“.

 

 

2018-11-27 00:00

S cieľom zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru sme pripravili školské kole OSJL pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Komisia zasadla 6.11. v zložení p. učiteľov: K. Pappová, N. Varcholiková, M. Semančík, výpomoc sme neodmietli od p. uč Popjakovej, ktorá nám pomohla pri opravovaní písomnej časti.

2018-11-12 00:00

    V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, aj tento rok deti z ŠKD  navštívili našu školskú knižnicu. Počas celého týždňa, oddelenia klubu detí strávili zaujímavé popoludnia  rôznymi formami práce s knihou. Pozorne počúvali ako spolužiaci čítajú, iné deti si vybrali svoju obľúbenú knihu a čítali si rozprávky, či rozprávali si navzájom príbehy z prečítaných kníh. Deti si takto vytvárali pozitívny vzťah ku knihe v školskej knižnici.

 

                                                                      

2018-11-06 04:17

Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.“

 Flora Lewis

 

Takúto možnosť učenia sa cudzieho jazyka, konkrétne nemeckého jazyka, mali aj žiaci našej školy, a to prostredníctvom experimentov realizovaných v rámci projektu Experimentieren auf deutsch.

 

2018-11-06 05:09

Dňa 24.10. a 25.10. 2018 sa na našej škole konalo celoslovenské  testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých  ročníkov ZŠ. Cieľom testovania bol výber talentov, predpokladov pre daný šport a správne nasmerovanie k danému športu. Prváci boli testovaní v 9 športových disciplínach. Disciplíny ich veľmi zaujali, ale najväčší úspech mala  vlajková naháňačka a  člnkový beh. Žiaci predviedli svoje zručnosti, spoznali limity a možnosti.

2018-11-05 06:00

V dňoch 22.10. a 24.10. prváci zo 4 oddelení ŠKD navštívili Hasičský a záchranný zbor v Prešove. Deťom bola prezentovaná nielen hasičská technika, výstroj a výzbroj, no videli tiež, ako reálne prebieha výjazd hasičov k hlásenej udalosti. Mohli si vyskúšať hasičské prilby a opýtať sa hasičov na čokoľvek, čo ich zaujímalo. Deťom sa na hasičskej stanici páčilo natoľko, že si v klube kreslili pekné obrázky s hasičskou tematikou.

2018-11-05 04:12

Dňa 22.10.2018 sme na našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou bolo: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.

2018-10-29 06:00

Dňa 19.10.2018 sa žiaci zo IV. odd. ŠKD stretli so seniormi v rámci projektu „Starší mladým a naopak“. Keďže október je mesiac „Úcty k starším“,  pripravili  sme si pre našich seniorov  vystúpenie, aby sme ich potešili a rozveselili.

2018-10-25 06:14

Jesenné obdobie našich piatakov v škole spestrila svojou prítomnosťou p. A. Verešpejová, spisovateľka píšuca nielen pre deti, ale tvoriaca i pre rozhlas a divadlo.

 

2018-10-25 06:14

„Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené, jeho jasná farba žiari a mamka daj ho mne.“  Takto veselo sme začínali náš tohtoročný Deň jablka.  Celá škola sa razom premenila na kôš plný červených chodiacich  jabĺčok. Žiaci sa s chuťou a radosťou zapájali do aktivít, súťaží, hier a kvízov. Dozvedeli sme sa veľa o blahodárnych účinkoch  jabĺk na naše zdravie, pochutili sme si na jablkových dobrotách a zmerali si sily v jedení, v hode či  v nosení  jabĺčka. Spomienkou na tento vydarený deň sú nádherné výtvarné dielka, ktoré zdobia každú triedu.

2018-10-25 06:08

Dňa 17.10.2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Exkurzie Krakow – Oswienčim. Žiaci sa v Oswienčime  - koncentračnom tábore  na vlastné oči mohli presvedčiť o tom, aké to bolo ťažké počas 2.sv. vojny. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Krakowa, kde sme navštívili podzemné múzeum na Hlavnom rynku, ktoré je nádherné a odporúčame navštíviť. Hlavný rynok  je najväčším námestím v STREDNEJ EURÓPE s krásnymi gotickými, renesančnými a barokovými budovami ako sú Sukienica, Mariánsky kostol  a Barbakan. Deň sme zavŕšili krásnou prechádzkou po námestí Krakova.

                                                     

2018-10-24 05:00

Dňa 12.10.2018 sa v ŠKD konala celoklubová akcia pod názvom „Akrylové maľovanie v prírode“. Deti sa zahrali na „PANI JESEŇ“, ktorá krásnymi farbami čaruje v prírode. Vyskúšali si netradičnú techniku maľovania na fóliu. Táto aktivita sa deťom veľmi páčila a počasie nám dopomohlo k nádhernej atmosfére. Vznikli jedinečné diela plné detskej fantázie, šikovnosti a kreativity.

2018-10-21 00:00

Pondelok  15.10.2018 bol zvláštny deň pre našich prvákov. V telocvični našej školy boli  slávnostne pasovaní  do prváckeho  cechu. Čakalo ich splnenie troch úloh, ktoré zvládli na výbornú, čím dokázali, že naozaj patria medzi  žiakov našej školy. Po  zaspievaní prváckej hymny ,  zatancovaní  tancov a zložení sľubu,  boli slávnostne dekorovaní pani riaditeľkou PaedDr. Evou Bilišňanskou a vedením školy. Smelí prváci odchádzali  z imatrikulácie pod vedením svojich triednych učiteliek  a vychovávateliek sprevádzaní hymnou našej školy, plní  krásnych zážitkov do svojich tried, kde ich čakalo malé pohostenie.

2018-10-19 06:00

Dňa 15.10.2018 sa deti z ŠKD zúčastnili školskej akcie pod názvom „Bezpečne na ceste“ – v spolupráci s autoškolou VaV.  Deti sa dozvedeli  dôležité informácie, ktoré sa týkali dopravnej výchovy. Rozprávali sme sa o správaní chodcov, o dodržiavaní  pravidiel cestnej premávky, dopravných značkách a o svetelnej signalizácii. Pripomenuli sme si  dôležité telefónne čísla 112, 155, 150 a 158, ktoré je potrebné vedieť pre záchranu ľudského života či majetku.

2018-10-19 00:00

Dňa 06.10.2018 sa žiaci 9.C triedy zúčastnili exkurzie v Gréckokatolíckej charite v Prešove. Prednášky resp. svedectvá drogovo závislých klientov /alkohol a tvrdé drogy - pervitín/ vyvolali u žiakov silné emócie.

 

2018-10-19 00:00

Ako každý rok v októbri, aj v tomto školskom roku, sme si  so žiakmi na vlastivednej exkurzii, pripomenuli významnú udalosť dejín nášho štátu Karpatsko – dukelskú operáciu, ktorej 74. výročie si pripomíname 6. 10. 2018.

2018-10-11 07:00

Posledný septembrový týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Už štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive.

2018-10-08 07:00

Dňa 26. 9. 2018 sme si pre deti v ŠKD v rámci projektu EKO jeseň – OVOCNÍČKOVIA pripravili ochutnávku ovocia. Deti zábavnou formou so šatkou na očiach mali možnosť ochutnať a správne určiť o aký druh ovocia a zeleniny ide.

2018-10-03 05:00

Dňa 26.9. 2018 v rámci Európskeho týždňa športu  sme v ŠKD pre deti pripravili akciu pod názvom „Na kolobežke bezpečne“ .  Deti si precvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežke a zároveň si zopakovali pravidlá bezpečnej jazdy. 

2018-10-03 00:00

Na Slovensku sa každoročne na národnej úrovni uskutočňuje Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý prebieha v dňoch od 16. do 22.septembra. Dnešná doba je natoľko motorizovaná, že ľudia postupne prestávajú využívať hromadné dopravné prostriedky a často sa i dvaja členovia rodiny presúvajú každý vlastným dopravným prostriedkom

2018-09-29 05:00

Dňa 14. 09. 2018 zorganizoval Slovenský atletický zväz – Detská atletika pre deti športovú akciu – MINIMARATÓN, ktorý sa konal pod záštitou mesta Prešov a fakulty športu PU. Deti mali príležitosť si vyskúšať niektoré z disciplín detskej atletiky a súčasne otestovať svoju rýchlosť v behu na 150 m.

2018-09-29 07:00

Ešte pred posledným odbitím školského zvončeka sa žiaci našej školy dočkali ocenenia za úspech v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pod názvom ENGLISHSTAR. Súťaž, ktorá zábavnou formou nabáda žiakov k učeniu sa anglického jazyka sa našim žiakom veľmi páčila, o čom svedčia aj úsmevy detí na fotografiách z oceňovania... a teraz ... Hor sa na prázdniny!

2018-08-23 05:00

Dňa 15.06.2018 sa v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ konal celodenný výlet do najzábavnejšej galérie v Starom Smokovci – TRICKLANDIA. Seniori spolu s deťmi navštívili Tricklandiu -  je to miesto, kde sme zažili jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sme našli námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov SlovenskaBola to naša posledná spoločná akcia v tomto školskom roku. Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok a našich seniorov.

2018-06-29 08:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 01.06.2018, sa stretli žiaci so seniormi v rámci projektu „Starší mladým a naopak“. Stretnutie prebiehalo v krásnom prírodnom areáli Ekoparku Holá hora v Prešove. Nechýbala ani pani primátorka Andrea Turčanová, ktorá nás prišla pozdraviť a zasúťažiť si spolu s nami. Seniori si pripravili rôzne súťaže ako hod granátom, šípky, prenos loptičky v polievkovej lyžici, rybárčenie nad fľašou a veľa ďalších vtipných súťaží. Okrem súťaží si deti prezreli areál Ekoparku a zvieratá, ktoré sa tam nachádzajú. Za absolvované súťaže boli deti odmenené sladkosťami. V Ekoparku bolo slnečno a teplo, príjemne a veselo. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie.

2018-06-20 00:00

Dňa 12.6.2018 sa 12 žiakov 1.-4. ročníka zúčastnilo športového dopoludnia, kde v piatich disciplínach a  v pomerne silnej konkurencii prešovských škôl, ale aj škôl z blízkych obcí, súťažilo na stanovištiach. Matej Tóth  reprezentant v chôdzi na 20 km a 50 km a  olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016aj napriek intenzívnej príprave na ďalšie súťaže, ktoré ho čakajú, bol aktívnym podporovateľom žiakov, ktorých nabádal k  lepším výkonom. Cieľom tejto akcie bola propagácia športu a zdravého životného štýlu.

2018-06-19 03:00

Dňa 22.5.2018 sa na ZŠ Kúpeľná konalo zábavné, vedomostné,  súťažné  popoludnie pod názvom: „Slovensko v Európe“. 

Žiaci súťažili v 10 vedomostných úlohách týkajúcich sa Slovenska a následne v 10 športových aktivitách. Za každú splnenú úlohu dostávali body vo forme symbolov.

 

2018-06-11 05:00

Na deň OŽAZ -u som sa už dlhšie tešil. Rozmýšľal som, čo sa v tých dňoch bude diať, aký bude program a tak podobne. V pondelok, teda v teoretický deň sme sa učili o dopravnej výchove, o tom, ako si máme nasadiť plynové masky v prípade mimoriadnych, život ohrozujúcich situáciách, o topografických značkách a ešte o tom, ako sa máme zachovať, keď sa nejaký človek zraní, zlomí si nohu, popáli sa, vyvrtne si členok, atď. V utorok, teda v deň praktický  sme svoje vedomosti a zručnosti z predošlého dňa využili vonku na školskom dvore.

2018-06-11 00:00

Dňa 21. a 22. mája sa žiaci 7.A, 7.B, 7.C a 7.D zúčastnili dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto. Žiaci pod vedením koordinátorov a vyučujúcich Mgr. L. Markoviča a Mgr. M. Čeremetu čistili a upratovali priestory na Hlavnej ul., Floriánovej, ul. Tarasa Ševčenka, okolie Františkánskeho kostola a priestory pred Divadlom Jonáša Záborského. Žiaci pracovali s nadšením a tešili sa na pokračovanie dobrovoľníckeho festivalu na budúci rok.

2018-06-01 04:00

V dňoch 16.4. - 20.4.2018 v krásnom prostredí Vysokých Tatier v Hoteli Rysy*** (Tatranská Štrba) absolvovali žiaci 5. ročníka jazykový kurz, na ktorom rozvíjali svoje jazykové zručnosti v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Pod vedením PaedDr. Marty Beňkovej, Mgr. Kataríny Lažovej, Mgr. Lenky Kušnírovej, Mgr. Viery Brendzovej, Mgr. Miroslavy Chovancovej a Mgr. Petra Mašiku žiaci prežili krásnych 5 dní, ktoré boli nasýtené slovíčkami, dialógmi, gramatikou, ale aj zábavou, hrami, piesňami a smiechom. 

2018-05-21 07:18

Posledné aprílové popoludnie v ŠKD sa nieslo v duchu hesla  „Športom k zdraviu“. Deti mohli predviesť svoju šikovnosť v jedenástich športových disciplínach. Tí najlepší si domov odniesli pekné ceny. Víťazom blahoželáme!

2018-05-14 06:17

Aj na našej škole sme si pripomenuli 22. apríla Deň Zeme rôznymi aktivitami. Žiaci 1. – 4. ročníka zhotovovali výtvarné práce, plagáty, tvorili výrobky z odpadového materiálu. Riešili rôzne matematické úlohy, zamerané na ochranu životného prostredia. Zapojili sa do úpravy okolia školy. Tvorili slohové práce, básne, prezentácie o Zemi a najmenší kreslili prírodu aj kriedou na chodník. Súčasťou osláv Dňa Zeme bola návšteva žiakov našej školy na Lesníckych dňoch v meste.

2018-05-07 08:00

V uplynulých dvoch týždňoch, v termínoch od 16. 4. - 20. 4.23. 4. – 27. 4. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili Školy v prírodeTatranskej Lomnici v hoteli Tulipán. Okrem turistických vychádzok, športových aktivít a rôznych súťaží, zažili kopec zábavy. Ale hlavne strávili väčšiu časť pobytu  na čerstvom vzduchu. Neopakovateľné zážitky v prekrásnej tatranskej prírode ostanú určite dlho v pamäti všetkých zúčastnených.

2018-05-07 04:18

Dňa 13.4.2018 sa v malej telocvični školy konalo divadelné predstavenie „Šípková Ruženka" pre deti z ŠKD.  Ako malí herci sa predstavili deti z III. oddelenia  /1.C a 3.C/ od p. vychovávateľky PhDr. Tatiany Muškovej. Všetkým zúčastneným sa predstavenie páčilo a tešia sa na ďalšie rozprávky.

 

                                                      

2018-04-23 04:00

Dňa 12. apríla 2018 sa  žiaci 4. ročníka  zúčastnili veľmi peknej prírodovednej exkurzie na Sigorde.  Pracovníci štátnych lesov nás pozvali pri príležitosti mesiaca lesov na lesný náučný chodník Sigord.

2018-04-18 05:12

Dňa 27.03.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže s názvom Ruské slovo v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Lucia Farkašová (VIII.A), ktorá svojím prednesom získala v neľahkej konkurencii 3. miesto. Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Víťazke ešte raz gratulujeme!

2018-04-12 06:00

Dňa 21.3.2018 sa v Knižnici cudzích jazykov konal kvíz: ,,Anglické rozprávky“. Kvízu sa zúčastnilo 9 žiakov z 3. až 5.ročníka. Ich úlohou bolo preložiť názvy 15 rozprávok z anglického jazyka do slovenského jazyka. Víťazi poznali 5 až 10 rozprávok, čo nebolo jednoduché, pretože veľakrát nešlo o doslovný preklad.

2018-04-09 05:18
2018-04-04 07:00

Korčuľovanie je jednou z foriem pohybových zručností, ktorú by mal ovládať každý z nás. Aj žiaci našej školy majú možnosť si túto športovú aktivitu osvojiť od základu, či zdokonaliť sa v rámci hodín TV v PSK Aréne.

2018-03-26 00:00

Dňa 15.3.2018 sa v ŠKD konala spevácka  súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci ZŠ Kúpeľná. Spolu sa súťaže zúčastnilo 10 súťažiacich. Súťaž prebiehala v príjemnej veselej atmosfére.

2018-03-26 05:16

Dňa 14.2.2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci projektu „Starší mladým a naopak“   so seniormi a našimi žiakmi v znamení Valentína. Deti sa na stretnutie tešili a pripravili si prekvapenie – Valentínske pohľadnice. Počas spoločného posedenia deti zarecitovali krásne básničky, zaspievali pesničky a za odmenu dostali od seniorov perníkové srdiečka, ktoré s láskou pre nás napiekli. Ďakujeme seniorom a už sa tešíme na ďalšie stretnutie, pri ktorom budeme zdobiť veľkonočné vajíčka.

 

2018-03-19 08:08

Dňa 22.2.2018 sa v ŠKD uskutočnil zábavno – súťažný deň s názvom „Vesmír okolo nás“. V rámci tohto popoludnia mali deti možnosť vyskúšať si vesmírnu raketu, vžiť sa do role mimozemšťana, vyrobiť si mini raketu a zasúťažiť si v prekážkovom behu. Každé oddelenie sa zapojilo aj do súťaže, pri ktorej malo za úlohu vytvoriť plagát o vesmíre. Deti boli veľmi šikovné, kreatívne a svoju fantáziu využili naplno. Za odmenu získali pekné ceny.

2018-03-19 08:00

Dňa 9. marca 2018 sa uskutočnilo na hodine Občianskej náuky v 9. C stretnutie  s podnikateľom  Ing. Ľubomírom Červeňákom  na tému – Podnikanie v trhovom hospodárstve. 

 

2018-03-19 00:00

Rozprávka je ,,nesmrteľným“ útvarom prežívajúcim jednotlivé generácie, bez toho, aby zostarla, ošúchala sa, alebo sa jednoducho vytratila.

 

2018-03-13 07:10

Ani tento rok sme neostali bez recitácie. Je u nás zvykom robievať triedne kolá HK, po ktorých najlepší zástupcovia z tried prídu predviesť svoje „umenie“ v školskom kole HK. Zaujímavé ukážky poézie či prózy nám predviedli žiaci prvého i druhého stupňa. Súťaží sa v troch kategóriách. Niektoré príbehy nám  vyčarili úsmev na tvári, pobavili nielen žiakov, ale i nás učiteľov, ktorí sme v dňoch 6. a 8. marca boli v úlohe porotcov. Nejeden z nás odchádzal, ozaj, v tento deň s umeleckým estetickým zážitkom.

2018-03-13 06:00

Dňa 26.1.2018 sa naši žiaci 1 – 4. ročníka zúčastnili na Olympiáde v korčuľovaní, ktorú organizovala PSK Aréna v spolupráci so ZŠ Lesníckou. Žiaci sa s veľkým nadšením a odhodlaním v náročných disciplínach snažili prekonať samých seba a zvíťaziť. Súťažilo sa v 3. kategóriách: v rýchlosti, v obratnosti a vytrvalosti.

2018-03-09 07:00

Zaujímavým novým  predmetom pre žiakov 3.C triedy, je vlastiveda.

 

Dozvedia  sa mnoho zaujímavosti, ktoré hneď aj využívajú. Veľkým prínosom bola pre nich hodina, na ktorej  mali za úlohu chronologický zoradiť svoje najkrajšie zážitky  života. Rozprávali príbehy podľa časovej priamky od narodenia po súčasnosť. Bolo to vtipné, zaujímavé, ale aj napínavé. Dokonca sme si urobili aj výstavku historických predmetov, ktoré používali naši starí a prastarí rodičia. Bolo to zvláštne aj tým, že žiaci dokázali spojiť históriu so súčasnosťou.

2018-03-09 07:00

Dňa 20.2.2018 sa naša žiačka Lucia Farkašová (VIII.A) zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže s názvom Ruské slovo. Na súťaži sa stretli nadšenci ruského jazyka („slova“)  a celá akcia prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére. Recitačné prednesy a spev boli na vysokej úrovni, a preto sa tešíme z úspechu, ktorý naša žiačka dosiahla, pretože sa umiestnila na 1.mieste a postupuje na celoslovenské kolo. Celá súťaž bola obohatením nielen pre samotných účinkujúcich, ale aj pre sprevádzajúcich učiteľov.

2018-03-05 07:25

Odborná pedagogická literatúra uvádza, že zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie ako ťažko nadrilované vedomosti.

2018-02-26 00:00

Vyhodnotenie zábavno - vedomostnej  súťaže JASPO 2018, ktorej 1. ročník vyhlásila  organizovala ZŠ Kúpeľná 2, Prešov v školskom roku 2017/2018 pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

2018-02-21 04:17

Dňa 1.2.2018 sa v telocvični našej základnej školy uskutočnil KARNEVAL pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci predviedli svoje masky, ktoré zaujali  svojou originalitou a farebnosťou. Pani učiteľky sa predviedli tento školský rok ako kuchárky. Odmenou pre všetkých bola výborná zábava a krásne strávené dopoludnie.

2018-02-21 06:00

Dňa 31. 1. 2018 žiaci IV. A, IV. B a IV. D triedy navštívili Šarišskú galériu v Prešove, ktorá patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Prezreli si výstavu s odborným výkladom pod názvom „ Versus 2017 – Rozprávka a jej reflexie v súčasnom umení. Vystavené diela vyobrazovali rozprávkové námety vytvorené súčasnými technikami v konfrontácií s realitou dneška. Cieľom výstavy bola aj popularizácia ľudového umenia, ale aj posolstvo hľadanie hodnôt ako je pravda, láska a dobro.

2018-02-12 00:00

Dňa 26.01.2018 sa deti zo všetkých oddelení ŠKD prezentovali svojimi vedomosťami o Prešove vo vedomostnom kvíze „Moje rodné mesto Prešov“. Deti zvládli kvíz ľavou zadnou a tí najúspešnejší sa tešili z pekných cien.

2018-02-12 00:00

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj. Žiaci prvého stupňa a  ich rodičia si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, florbal, prehadzovaná loptičiek, preťahovanie lanom a v súťaživých hrách – slalomový beh, sánkovačka, lavičkový beh, beh s dieťaťom na chrbte, beh s novinami, skoky s loptou,  streľba do bránky.

2018-02-07 06:00

Dňa 24. 1. 2018 nás v rámci projektu „ Starší mladým a naopak “ navštívili seniori z DS Sabinovská. Deti si pre seniorov pripravili veselé popoludnie plné spoločenských hier. Zahrali si spoločenské hry, ako sú napr. Aktivity, Scrabble, Legendárium, Človeče nehnevaj sa a podobne. Čas strávený so seniormi bol plný smiechu, dobrej nálady a hier. Touto cestou vyjadrujeme vďaku seniorom za vyčarenie úsmevu na tvári.

 

2018-02-05 05:00

Dňa 19.01.2018 sa na ZŠ Sibírska v Prešove konali atletické preteky „Bavme deti športom“ pod záštitou Slovenského atletického zväzu v spolupráci s atletickým klubom Šport  Hrou.  Preteky prebiehali na šiestich stanovištiach. Spomedzi zúčastnených v kategórii základných škôl sa naše 8-členné družstvo umiestnilo na krásnom 3. mieste.

 

2018-02-05 00:00

26.január 2018  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník- vybíjaná,6.ročník-prehadzovaná,7.ročník-florbal,8.ročník-basketbal,9.ročník-volejbal.Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom,ktorý im zo svojich rúk odovzdala PaedDr.Eva Bilišňanská,riaditeľka školy.

2018-02-05 00:00

Lyžovanie patrí k obľúbeným zimným športom. Aj v tomto školskom roku netrpezlivo žiaci siedmych ročníkov čakali na lyžiarsky kurz, aby sa naučili lyžovať alebo zdokonalili v lyžovaní.

 

V januári sme sa vybrali na lyžiarsky kurz pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Zánovej, pani učiteľky Ing.Anny Hantákovej, pani učiteľky telesnej výchovy Mgr. Z. Milej, pána učiteľa telesnej výchovy Mgr. M. Ferika a ako dozor pani vychovávateľky Bc. L. Vardžíkovej.

 

 

2018-01-31 07:00

Pani zima nám dopriala snehovú nádielku, kedy sme neváhali a pre deti ŠKD, sme pripravili zábavné zimné hry na snehu. Deti sa vyšantili v rôznych športových disciplínach -hľadanie vrchnákov v snehu, vzájomné ťahanie sa na boboch, stavanie snehuliakov, hod snehovou guľou. Na záver si deti zasúťažili v ťahaní svojich pani vychovávateliek.

 

2018-01-26 00:00

Zastaviť sa na chvíľu, pookriať v tichu na duši, očakávať radostnú zvesť Vianoc, spájať ľudí dobrej vôle, to  je posolstvo adventu.

 

2018-01-08 07:12

Dňa 09.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si tak mohli overiť získané vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením, posluchu, 13 konverzačných tém a opisu obrázkov. Aj napriek tomu, že nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, naši žiaci preukázali výborné vedomosti, komunikačné zručnosti a pri opise obrázkov i kreativitu v danom jazyku. 

 

2018-01-08 05:00

Dňa 18. 12. sa konala v kine Scala  Vianočná akadémia pod názvom ,, Čarovné Vianoce“, aj s prekvapením v spolupráci s Orange Slovensko a produkčnou agentúrou Leopard a.s. Bratislava. Čarovná atmosféra vianočného programu nás už tradične obklopuje rok, čo rok.  Deti školského klubu spolu  pani vychovávateľkami pripravili krásny program. Naladili sme sa sviatočne – prostredníctvom kolied, básni, vinšov, piesni a tanca. Program sme ukončili piesňou All you need is love, počas ktorej vystúpil aj spevák Adam Ďurica a príjemne prekvapil deti a rodičov.

2018-01-08 05:00

Súťaž v umeleckom prednese povestí  s názvom Šaliansky Maťko je na našej škole veľmi obľúbená. Školské kolo tejto súťaže prebehlo 11.12.2017. Každoročne sa jej v hojnom počte zúčastňujú deti od druhého až po siedmy ročník.

2017-12-18 07:00

Učiť sa cudzí jazyk je skvelé, ale precítiť ho a vžiť sa do kože ozajstného nositeľa jazyka je ešte lepšie. A ako na to nám ukázali žiaci 8. ročníka našej školy, ktorých vášňou aj záľubou je ruský jazyk.

2017-12-18 05:09

Dňa 24.11. sa žiaci 3.ročníkov zúčastnili besedy s príslušníčkami policajného zboru. Hlavným cieľom besedy bolo žiakom pripomenúť, na ktoré čísla sa môžu v prípade núdze a potreby pomoci obrátiť.

2017-12-12 05:00

Dňa 7.12.2017 sa naše deti z ŠKD stretli pri posedení so seniormi z DS Sabinovská. Deti zarecitovali zopár básničiek, seniori zaspievali vianočné koledy a potom sa už všetci pustili do zdobenia perníčkov, na ktoré sa tak veľmi tešili. Atmosféra bola naozaj čarovná a všetci sme sa cítili ako jedna veľká rodina – starí rodičia a vnúčatká. Keď sa spoja deti a seniori je to vždy krásny zážitok pre všetkých...  

2017-12-12 04:00

6.12.2017 pani vychovávateľky pripravili  Zábavné popoludnie s Mikulášom.

2017-12-08 04:27

Dňa 22. 11. 2017 nás v rámci projektu „ Starší mladým a naopak “ navštívili seniori z DS Sabinovská. Pripravili si pre nás program v podobe ukážok bojového umenia – karate, ktoré nám predviedol študent Marek Repja. Vysvetlil nám základy sebaobrany a vyskúšali sme si aj rôzne postoje a techniky. Deti sa vďačné poďakovali seniorom veľkým potleskom a úsmevom za program, ktorý sa nám veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, pri ktorom budeme spoločne zdobiť vianočné perníky.  

2017-12-08 06:00

Dňa 24.11.2017 sa na Základnej škole Sibírska v Prešove konali atletické preteky „ Bavme deti športom"ktorú organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom Šport  Hrou. Preteky prebiehali na šiestich atletických stanovištiach. V kategórii základných škôl naše 8 členné družstvo podalo vynikajúci športový výkon a za odmenu získali pekný odznak.

2017-12-08 07:00

Príďte si vyrobiť vianočný darček, také bolo motto tohtoročných tvorivých dielní na našej škole. Rodičia a ich ratolesti si  mohli v príjemnej tvorivej atmosfére vyrobiť originálny vianočný baliaci papier – pod vedením pani učiteľky  Krajňákovej, krásne keramické ozdoby- pod vedením pani učiteľky  Varcholíkovej a bradatého škriatka – gnoma – pod vedením pani učiteľky  Toderiškovej a pani Tertinskej. Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť v reportáži pána učiteľa Semančíka z našej školskej televízie K2. Veríme, že sa tradícia Vianočných tvorivých dielní bude pokračovať a uvidíme sa opäť o rok.

2017-12-05 07:00

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Opatrnosti nie je nikdy dosť a na cestách to platí dvojnásobne. Preto do vyučovacieho procesu zaraďujeme dopravnú výchovu a snažíme sa žiakov vychovávať k pozornosti,  princípom a predvídavosti  na cestách, či chodníkoch.

2017-12-05 00:00

Žiaci našej školy mali prvý krát možnosť zapojiť sa do on-line súťaže iBOBOR. 109 súťažiacich si zmeralo silu v troch kategóriách. 

2017-12-05 08:00

V dňoch 14.11. a 15.11.2017 sa žiaci 4.ročníkov zúčastnili v rámci hodín prírodovedy a vlastivedy exkurzie  najvýznamnejšej  pamiatky na Slovensku Technického  múzea v Solivare. Oboznámili sa s ťažbou, spracovaním , skladovaním soli v minulosti. Navštívili  šachtu Leopold- unikátny  gápeľ, zásobníky  soľanky, varňu František, sklad soli.

 

2017-11-27 07:00

Stredná priemyselná škola v Prešove nás srdečne pozvala na akciu HAPPY HALLOWEEN, aby sme si prišli urobiť veselé fotky s tekvičkami pri halloweenskej bráne na pešej zóne v Prešove. Dňa 26.10.2017 v rámci ŠKD sa deti z 10. oddelenia zúčastnili tejto akcie a prežili zábavné popoludnie so strašidlami. Keďže sa deti strašidiel nezľakli, za odmenu dostali sladkosť. Akcia sa deťom veľmi páčila, a preto sme si aj v triede usporiadali tanečnú párty v maskách.

2017-11-27 00:00

Počas týždňa vedy a techniky sa žiaci 8.ročníka dňa 8.11.2017 zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice. Žiaci si overili svoje vedomosti z hodín fyziky aj praktickou formou. Ôsmaci si mohli vyskúšať  experimenty s tekutým dusíkom, supravodivosťou  magnetov,  elektrické a magnetické vlastnosti látok. Žiaci odchádzali s veľkými zážitkami a dobrým pocitom z toho, že vedia svoje poznatky aplikovať  v praxi.

 

2017-11-20 08:00

Aký by to bol školský rok na našej škole, keby sme doň nevpustili rozprávky! Tie, ktoré potešia dušičky malých aj veľkých. Vždy! Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy, ktorí obľubujú ruský jazyk, zapojili do akcie Ruský film v škole 2017. 

2017-11-16 08:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovenku, deti školského klubu navštívili našu Knižnicu. Deti si vybrali svoje obľúbené knihy, prečítali si pekné rozprávky, z ktorých  si porozprávali  navzájom zaujímavé príbehy. Prostredníctvom rôznych aktivít sme chceli podporiť sviatok školských knižníc a aj takto vytvárať pozitívny vzťah ku knihám. V tento deň sme s knihou v ruke prežili príjemné popoludnie.

2017-11-08 06:00

26.10.2017 v rámci dopravnej výchovy zavítali medzi prváčikov z ŠKD inštruktori z Autoškoly VaV. V rámci prednášky sa deti dozvedeli ako sa bezpečne správať na ceste a ako poskytnúť prvú pomoc. Deťom sa prednáška páčila a za správne odpovede boli odmenené omaľovánkami.  Za príjemne a poučne strávené popoludnie ďakujeme inštruktorom autoškoly a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

2017-11-02 07:00

Ôsmaci a deviataci sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo OSJL, ktoré sa konalo v pondelok, 23. 10.2017. Urobilo tak 15 žiakov, z toho dvaja sa nezúčastnili.

2017-10-31 08:18

V dňoch 18. a 20. októbra sme sa my, žiaci deviateho ročníka zúčastnili v rámci hodín chémie exkurzie do národnej kultúrnej pamiatky – Solivar.

2017-10-31 04:14

16. október je Svetovým dňom zdravej výživy, preto sme sa aj na našej škole v uplynulom týždni od 16. 10. do 20. 10.  2017 venovali tejto problematike. Žiaci pod vedením učiteľov plnili rôzne projektové úlohy. Prostredníctvom kvízov, pracovných listov, výtvarných a literárnyc prác, či interaktívnych cvičení si pripomenuli dôležitosť zdravej výživy, ktorá sa určite oplatí. 

2017-10-31 08:00

Dňa 17.10.2017 sa v ŠKD  uskutočnilo hravé popoludnie. Deti si zábavnou formou pripomenuli zber ovocia a zeleniny pohybovými aktivitami. Súťažili v desiatich družstvách v rôznych športových aktivitách. Každé družstvo sa snažilo podať čo najlepší výkon.

Deti  boli odmenené vecnými cenami a tí najlepší získali diplom, sladkosť a vecnú cenu.

2017-10-23 07:00

Záver roka si naše mažoretky vychutnali v talianskej Giulianove, kde sa tohto roku konali Majstrovstvá Európy. Celoročné tréningy a snaha dievčat neboli zbytočné. Dievčatá súťažili v kategóriách Flag a Pom-pom a domov sa vrátili s oceneniami.

 

2017-07-05 00:00
2017-06-25 00:00

Dňa 15.6.2017 sa žiaci našej školy Dávid Jančík (9.A) a Matej Mižov (9.A) zúčastnili súťaže Legobot 2017, ktorú organizovala SPŠE Prešov spoločne s IT Valley Košice. Súťaž bola zameraná na prácu so stavebnicou Lego mindstorms.

 

 

Mgr. Milan Čeremeta

2017-06-22 10:00

Dňa 16.6.2017 sa v rámci projektu Starší mladým a naopak konal Športový deň. Súťažiacich prišla pozdraviť aj pani primátorka, ktorá si spolu s deťmi a seniormi zasúťažila.

 

 

Mgr. Eva Labudová

2017-06-22 11:00

V rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ strávili žiaci 3.D spolu so seniormi krásny deň v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. Deti sa na výlet tešili a so seniormi si to naozaj užili.

 

Mgr. Eva Labudová

2017-06-22 11:00

Dňa 30. mája 2017 sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili literárnej exkurzie. Navštívili sme expozície venované významným slovenským spisovateľom: Martinovi Kukučínovi a Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Doteraz to boli pre nás len mená, avšak na exkurzii sme ich mohli spoznať aj z inej stránky.

2017-06-06 17:00

Dňa 29.5. deti školského klubu navštívili Súkromnú materskú škôlku Mamajáčik.  Prezreli si veľmi pekné priestory, zahrali sa spolu s deťmi zo škôlky a porozprávali sa s pani učiteľkami.  V telocvični mali pripravené zaujímavé aktivity.

  

Mgr. Tatiana Goliašová

2017-06-06 13:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme pripravili zábavno-súťažné popoludnie na školskom dvore. Deti si zaspievali svoje obľúbené moderné, ale aj ľudové pesničky a zatancovali si na diskotéke.

 

                                                p. vych. Mária Mlynarčíková

2017-06-06 18:00

Dňa 1.6.2017 sme  prijali pozvanie do Šarišskej galérie v Prešove , kde sme si mali možnosť prezrieť aktuálnu výstavu  kresleného humoru Zlatý súdok 2017. Vtipné obrazy nás nielen pobavili, ale nabudili k vlastnej tvorbe.

 

Mgr. Jana Zánová

2017-06-06 17:00

Propagácia zdravého životného štýlu a zapojenie  sa čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do pohybových aktivít počas jedného dňa je hlavnou myšlienkou výzvy, do ktorej sa zapojili učitelia aj žiaci našej základnej školy. Týmto dňom v Prešove bola  streda 31. mája 2017.  Pohyb v rytme po dobu 15. minút  nás oslovil a my sme sa s radosťou pustili do aerobicu.

 

2017-06-05 06:00

24.5.2017  deti X. oddelenia ŠKD strávili popoludnie so seniormi v rámci projektu Starší mladým a naopak.  Deti sa na stretnutie tešili a pripravili  pre návštevu plagát so srdiečkami. Vyšívanie a servítková technika učarili nielen seniorkám a našim dievčatám, ale aj chlapci ukázali svoje zručnosti a vyšili krásne vzory. Už teraz sa tešíme na spoločný výlet do ZOO a Eko deň v Ekoparku.

 

2017-06-05 05:00

27.5.2017 naše mažoretky strávili súťažný deň v Bratislave na 7.ročníku medzinárodnej súťaže Prešporský pohár. Náročný deň bol odmenený a naše dievčatá si domov odniesli ocenenia najvyššie.

2017-06-05 07:00

Dňa 23. mája 2017 prebehlo v našej škole prvé kolo (písomná časť) olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníka. Zúčastnilo sa ho 16 štvrtákov, ktorí písali test zameraný na gramatiku a čítanie s porozumením. 

2017-06-05 05:00

Dňa 11. 5. 2017 sa žiaci  ŠKD ZŠ Kúpeľná zúčastnili na školskej akcií s názvom : „Európske športové dni 2017“.

2017-05-29 06:00

7. november 1247 - jeden z najvýznamnejších dátumov v histórii metropoly Šariša, nádherného mesta Prešov. V tomto roku si tak Prešov pripomína 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti žiaci 7. C pripravili zážitkovú vyučovaciu hodinu pod názvom Moje mesto – Prešov pre svojich mladších spolužiakov.

 

Denisa Kartaľová, Annamária Baršayová, Júlia Musilová

2017-05-28 11:00

Dňa 19.5.2017 si deti nášho ŠKD zopakovali pravidlá cestnej premávky a vyskúšali nové kolobežky v súťaži Na kolobežke bezpečne. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili a odmenení boli diplomom a sladkou odmenou.

 

Mgr. Eva Labudová

2017-05-28 09:00

V týždni od 15.5. do 19.5.2017 sa žiaci IV.B a IV.D zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Hneď po ubytovaní sa začali pre žiakov túry plné zážitkov a poznávania.

Mgr. J. Kráľová, Mgr. B. Karašová

2017-05-28 00:00

Do nášho športového stánku pribudli nové kolobežky. Aj prostredníctvom nich naši žiaci využívajú medzipredmetové vzťahy. Hrajú sa na mladých záchranárov, dopravákov, policajtov a samozrejme športujú.

 

Mgr. Zuzana Milá, vyučujúca TSV

2017-05-28 00:00

Piatok 12.5.2017 sa historická budova DJZ v Prešove stala miestom predstavenia rétorov a ich rečníckeho umenia. Áno,  umenia, pretože to, čo predviedli žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, možno ozaj považovať za umenie. V prvom kole sa podelili o svoje myšlienky a názory na vopred pripravenú tému, ktorú si sami zvolili.   V druhom kole si vyžrebovali tému, na ktorú počas pätnástich minút  pripravili úvahu alebo prejav,  ktorú  potom predniesli pred trojčlennou komisiou.  Z týchto úvah bolo cítiť ozaj zrelé osobnosti majúce svoj triezvy pohľad na danú tému.

2017-05-23 06:00

Vo štvrtok 11.5.2017 si deti nášho ŠKD pripomenuli krásny sviatok Deň matiek a mamičkám vyrobili  symbolické srdcia. Svoje práce deti doniesli na školský dvor, kde spoločne  vytvorili obrovské srdce.

 

 

2017-05-17 08:00

6.-7.5.2017 sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Naše mažoretky tohto roku súťažili v kategórii junior a senior a zo súťaže si okrem ocenení odniesli aj nominácie na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú tento rok konať v talianskej Giulianove.

 

2017-05-17 06:00

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

 

Deň matiek je výnimočný čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

 

2017-05-17 04:00

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásil túto Čitateľskú súťaž pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti, do ktorej sme sa zapojili i my v mesiaci február. Témou bola „Kniha, v ktorej sa píše o odvahe a prekonávaní prekážok“ Žiaci deviateho ročníka sa s touto témou popasovali, vyjadrili svoje myšlienky, snažili sa pochopiť hlavných hrdinov prečítaných kníh, vcítiť sa do myslenia či konania postáv z literárnych diel, ba dokonca vytvoriť komparáciu života v minulosti a súčasnosti. Zhostili sa toho veľmi dobre, výsledkom je i umiestnenie žiaka z 9.A  Mateja Mižova  na 3. mieste.

2017-05-15 06:00

Dňa 27.4.2017 sme pre deti z ŠKD pripravili športovo – pohybové popoludnie pri príležitosti dňa zdravia. V úvode nechýbala krátka rozcvička a po nej už deti pokračovali v meraní síl v rôznych športových disciplínach, ktoré im pripravili pani vychovávateľky z jednotlivých oddelení.

 

   p. vych . Adela Kručayová

2017-05-08 07:00

Aj v tomto roku sa žiaci 7.ročníkov zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Ždiari v Belianskych Tatrách. Možnosť zalyžovať si využilo  68 žiakov v dvoch marcových termínoch. Každý deň poctivo lyžovali nielen dopoludnia, ale aj popoludní. Svoje  lyžiarske  umenie  si mali možnosť porovnať v slalome. Večer patril spoločnej  zábave a tancu.
Svojou správou z tohto podujatia prispela aj žiačka 7.B Sonička Popjaková.

 

                                                                                                                                                                                                                          Mgr.Jana Zánová

2017-04-21 13:38

Cineama je celoslovenská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby. Poskytuje možnosť konfrontácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Práce hodnotí odborná porota, ktorá je zložená z režisérov, dramaturgov, scenáristov a filmárov.

Naša školská televízia K2 sa tohto roku do súťaže zapojila po prvý raz. Uspeli sme na okresnom a krajskom kole.  Do celoslovenského finále postupujú dve naše reportáže (Na minútku pri prvákoch a Quo Vadis, Solivar).

2017-04-18 10:11

Dňa 30.3.2017 vystúpili žiaci 2.C a 4.C - 7 oddelenie s divadelným predstavením s rozprávkou "O dvanástich mesiačikoch." Žiaci sa zahrali na hrdinov v kalendári a zdramatizovali mesiace, ktorých dej je typický pre kalendár v roku.

 

PhDr. Tatiana Mušková

2017-04-09 11:00

Dňa 29.3.2017 našu školu  navštívili seniori v rámci projektu Starší mladým a naopak. Deti z ŠKD ich privítali v školskej knižnici, kde pripravili zábavné popoludnie s knihou. Stretnutie začali kolom otázok, ktoré si deti pripravili.

 

Mgr.Eva Labudová

2017-04-09 14:00

Nakoľko v dnešnej dobe deti príliš neholdujú čítaniu kníh v našej triede 2 .C sme vyhlásili súťaž vybrať si vlastnú knihu z domácej knižnice, ktorú budú prezentovať svojim spolužiakom.

 

Mgr. T. Žigová

2017-04-09 10:00

Marec, mesiac knihy, ako aj rok čitateľskej gramotnosti si žiaci piateho ročníka spestrili ďalším zaujímavým podujatím – besedou s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou. Beseda sa uskutočnila 29.3.2017 v priestoroch našej školskej knižnice.

2017-04-03 06:00

,,Krásny verš je ako slák kĺzajúci po našich ozvučných strunách. Básnik v nás nerozospieva svoje myšlienky, ale naše."


Anatole France 

2017-04-03 04:00

Dňa 22.3.2017 sa v Knižnici cudzích jazykov konal kvíz: ,,Slovenské rozprávky v angličtine“. Kvízu sa zúčastnilo 15 žiakov z 3. až 6.ročníka. Ich úlohou bolo preložiť názvy 15 rozprávok z anglického jazyka do slovenského jazyka. Víťazi poznali 12 a 11 rozprávok, čo nebolo jednoduché, pretože veľakrát nešlo o doslovný preklad.

2017-04-03 00:00

Dňa 22. 3. pri príležitosti  Mesiaca knihy, deti školského klubu navštívili knižnicu Slniečko. Pani knihovníčka im prečítala z detskej knihy rozprávku Žabiak a cudzinec. Pri čítaní si zároveň prezerali obrázky k príbehu. Táto rozprávka s poučným obsahom bola zaujímavá a  deťom sa veľmi páčila. Nakoniec sa deti pani knihovníčke poďakovali a z tohto príjemného popoludnia si odniesli krásny zážitok.

2017-04-03 10:00

Dňa 22.03.2017 sme si na našej škole pripomenuli Deň vody rôznymi spôsobmi, kde žiaci a aj vyučujúci boli v modrom oblečení. Od prvých až po štvrté ročníky sme na hodinách realizovali aktivity, ktoré si pripravili triedne učiteľky pre svojich žiakov.     

 

Mgr. Anna Hyrjová

2017-03-29 11:00

Tento rok sa konal 9. ročník Olympiády slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa naša žiačka, Soňa Sabolová z 9. B triedy prebojovala až do celoslovenského kola konajúceho sa v dňoch od 22.3. do 23.3.2017 a úspešne nás, Prešovský kraj, reprezentovala v kategórii „C“ . Z IUVENT-y – Slovenského inštitútu mládeže odchádzala ako „medailistka“, získala 2. miesto.

 

Mgr. Katarína Pappová

2017-03-29 13:00

Dňa 15.3.2017 sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili akcie zážitkový kurz prvej pomoci so spoločnosťou Falck. Záchranári žiakov oboznámili so základnými informáciami ako postupovať pri poskytnutí prvej pomoci a záchrane ľudského života.

 

Kolektív učiteliek 3. ročníka

2017-03-26 10:00

Dňa 20.3.2017 sa žiaci jednotlivých tried tretieho a štvrtého ročníka stretli na dopravnom kvíze. Žiaci mali možnosť overiť si a precvičiť doterajšie vedomosti z dopravnej výchovy. Výsledky dopravného kvízu ukázali, že žiaci ovládajú pravidlá cestnej premávky, orientujú sa v pojmoch chodec, vodič, cyklista aj účastník cestnej premávky a vedia dobre rozlíšiť dopravné značky.

 

Mgr. J. Kráľová

2017-03-26 05:00

Dňa 3.3.2017 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili besedy s Mgr. Adrianou Haľkovou, ktorá v súčasnosti pôsobí ako pracovníčka základnej poradne na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

2017-03-19 06:00

Aj v tomto roku sa deti z nášho ŠKD zapojili do tradičných osláv Fašiangov a svojimi maskami spestrili karnevalový sprievod centrom mesta. Pani primátorke deti zaspievali a zavinšovali, za čo boli odmenené koláčikom.

 

Mgr. Eva Labudová

2017-03-12 08:00

Dňa 27.2.2017 sa  konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťažili  žiaci 1.,2.,3., a  4.ročníkov. Žiaci preukázali svoje recitačné schopnosti, talent a odvahu.
Ocenení si odniesli diplom a knižnú odmenu.
Diplom za snahu dostala aj najmladšia účastníčka, žiačka 1.ročníka.

2017-03-12 07:21

Dňa 17.2.2017 (vo štvrtok) sa žiaci ZŠ Kúpeľná zúčastnili hudobno  - pohybovej súťaže "Superstar", ktorá prebiehala v priestoroch ŠKD. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.- 4. ročníka. Žiaci predvádzali svoj hudobný a pohybový talent. Každý súťažiaci odspieval svoje vystúpenie ako najlepšie vedel. Dievčatá prekvapili aj krásnou choreografiou a určite im nechýbalo zdravé sebavedomie. Súťaž sa niesla v príjemnej a veselej atmosfére. Dievčatá a jeden chlapec sa navzájom povzbudzovali. Spolu sa súťaže zúčastnilo 18 hudobných talentov. Súťažiaci boli za svoje vystúpenie ohodnotení diplomom, sladkou odmenou a darčekom.   Žiaci svoje účinkovanie v súťaži "Superstar" hodnotili ako pozitívnu skúsenosť. Do budúcna by sa do súťaže určite znova zapojili.

2017-03-03 14:00

Dňa 24.2.2017 sa žiaci IV.D zúčastnili besedy so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou. Pochádza z Prešova a v súčasnosti pracuje ako šéfdramaturgička relácie REFLEX v TV Markíza. V súvislosti s touto prácou vydala aj knihu Skutočné príbehy – Reflex. Okrem toho je aj začínajúcou autorkou detskej literatúry. Napísala tri knihy: Mami, kúp mi psa!, Filipko a Zornička. Ide o knihy, kde hlavnými postavami sú deti a ich zvierací kamaráti. Beseda sa niesla v pokojnej a príjemnej atmosfére knižnice Slniečko. Žiaci pozorne počúvali rozprávanie pani spisovateľky o tom, ako začala písať a prečo sa rozhodla písať knihy pre deti. Pani spisovateľke položili zaujímavé otázky a v závere si každý žiak odniesol so sebou darček, záložku s venovaním a podpisom autorky.

 

2017-03-02 00:00

Dňa 23.2.2017 sa v ŠKD uskutočnil zábavno – súťažný deň s názvom „ Vesmírny deň v ŠKD “ v rámci tohto popoludnia mali deti možnosť si vyskúšať vesmírnu raketu, vžiť sa do role astronauta a zasúťažiť si v prekážkovom behu.  Každé oddelenie sa zapojilo aj do súťaže, pri ktorej za úlohu mali vytvoriť plagát o vesmíre. Deti boli veľmi šikovné, kreatívne a svoju fantáziu využili naplno. Za odmenu získali sladké prekvapenie a diplom za účasť.

 

 

2017-02-28 00:00

Dňa 15.2.2017 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie seniorov a našich žiakov tentoraz v znamení Valentína. Deti sa na stretnutie v rámci projektu Starší mladým a naopak tešili a pripravili malé darčeky - symbolické srdiečka.

 

Mgr. Eva Labudová

2017-02-26 00:00

Dňa 27.1.2017 sa uskutočnilo 2. domáce kolo súťaže ELEsparks v anglickom jazyku, ktorú organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Je určená žiakom 7., 8. a 9. ročníka. Jej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 24 našich žiakov, ktorí boli rozdelení do tímov a spoločne riešili rôzne testové úlohy. Tým si zároveň precvičili aj schopnosť spolupracovať a to nielen s ich spolužiakmi, ale aj s o dva roky staršími žiakmi našej školy. Do školského kola postupujú dva tímy našich žiakov, ktorých členovia sú Mária Boldyová, Nina Palšová, Laura Švecová, Richard Klimko, Ester Halagová a Patrik Gabriely. Prajeme im veľa šťastia!

2017-02-17 07:00

Dňa 16.12.2016 sme v učebni výtvarnej výchovy maľovali na tričká. Prišli mamky, ockovia, ale aj staršie sestry detí z 1.B.  Spoločne sme deťom  pripravili darčeky, ktoré si posledný deň pred prázdninami rozbalili.

 

2017-02-07 05:00

Dňa 26.1.2017 sa v ŠKD uskutočnil kvíz s názvom „ Moje rodne mesto Prešov “ v rámci pripomenutia si 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove. Svoje doterajšie vedomosti o meste Prešov si mohli preveriť žiaci 3. a 4 ročníka. Žiaci boli veľmi šikovní a s otázkami si hravo poradili. Po vyhodnotení ich čakalo sladké prekvapenie a diplom za účasť na kvíze.

2017-02-05 05:00

Dňa 24. januára 2017 sa deti zo všetkých oddelení ŠKD zapojili do zimných hier na školskom dvore.

Súťažili v štyroch disciplínach, a to:

 • v hádzaní lyžiarskou palicou do diaľky,
 • v triafaní snehovou guľou do terčov,
 • v bobovom slalome,
 • v hádzaní šiškou do gymnastických kruhov.

Po zdolaní všetkých disciplín deti čakala sladká odmena. Na pripomenutie si pekného popoludnia stráveného v spoločnosti kamarátov, dostalo ešte každé oddelenie aj diplom za účasť na Zimných radovánkach.

2017-02-05 10:00

Novoročný športový turnaj – Škola a rodina

 

Dňa 13. januára 2017 sa uskutočnil na našej škole Novoročný športový turnaj – Škola a rodina. Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa a ich rodičia, ktorí si zmerali svoje sily v športových disciplínach – futbal, florbal a v pohybových súťažiach – slalomový beh, sánkovačka, lavičkový beh, streľba do brány.

 

 Celý turnaj mal správnu športovú a priateľskú atmosféru. Žiaci i rodičia statočne bojovali o víťazstvo, no nakoniec sa zhodli na tom, že víťazmi sú všetci, ktorí si prišli zašportovať.

 

Po dobrom turnaji nasledovala kapustnica, ktorú pre nás pripravili naše usilovné tety kuchárky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 

Spoločne sa tešíme na ďalší ročník športového turnaja.

Mgr. G. Matisová , Mgr.T.Žigová

2017-01-29 08:00

V roku 2017 si Prešov pripomenie 770.výročie od prvej písomnej zmienky o tomto meste .Určite budú prebiehať mnohé podujatia vo všetkých častiach mesta, rôzne inštitúcie si dajú záležať na dôstojných oslavách tejto významnej udalosti po celý celučičký rok.  Ale žiaci našej školy z 8.A triedy  na Kúpeľnej ulici v Prešove sa môžu pochváliť, že boli medzi prvými, ktorí si dôstojne pripomenuli túto udalosť, a to už v decembri 2016. Prečo už  v decembri?  Pretože 8.12.1997 zomrel  v Prešove jeden veľký obdivovateľ Prešova, vynikajúci človek , pedagóg , stredoškolský učiteľ, matičiar a v neposlednom rade úžasný básnik, člen mladej generácie katolíckej moderny  - Ferdinand Vokál.

2017-01-15 13:00

Takýmto zaželaním šťastia v ruskom jazyku sa dňa 15.12.2016 začínalo školské kolo Olympiády z ruského jazyka /kat. A1/. V tomto školskom roku ide o 47. ročník súťaže. Záujem žiakov bol vysoký. Žiaci si prakticky overili svoju jazykovú úroveň ruského jazyka, komunikačné zručnosti a rozšírili si skúsenosti. Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa stretneme s rovnakou chuťou o zapojenie sa zo strany žiakov.

2017-01-15 10:00
6. decembra bol pre žiakov 2.B a 2. E triedy dvojnásobne výnimočný. Tešili sa nie len na stretnutie s Mikulášom, ale aj na stretnutie s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou. Túto akciu pripravila pre žiakov knižnica Slniečko, s ktorou už dlhodobo spolupracujeme, v rámci akcie Celé Slovensko číta deťom. Pani spisovateľka predstavila svoju najnovšiu knihu. Je to kniha plná humorných príbehov z detstva jej vlastného syna. Žiakom sa akcia veľmi páčila a mnohí si z nej odniesli okrem zážitkov aj svoje  knihy podpísané pani spisovateľkou.

 
2016-12-20 07:16

Historické postavičky, hrady a zámky ožívali i tento rok v školskej knižnici prostredníctvom prednesov pútavých príbehov, povestí  žiakov 4. – 7. ročníka.

 

Konalo sa školské kolo súťaže Šaliansky Maťko – prednes povestí. Žiaci ukázali nielen svoje recitačné schopnosti, ale i záujem o knihu, ktorej ostali verní. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, a to II. – 4. a 5. ročník, III. – 6. a 7. ročník. V každej kategórii boli ocenení žiaci, ktorí okrem diplomu si odniesli i knižnú odmenu.

2016-12-12 06:00

ŽIACI ZŠ KÚPEĽNÁ 2 SI ZMERALI SILY v lokálnej súťaži

STUDENT Automotive Design Challenge

sponzorovanej spoločnosťou Honeywell

2016-12-09 10:00

30 . novembra 2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili veľmi peknej akcie EKOTOPFILM -  ENVIROFILM.

2016-12-08 08:00

Dňa 22.11.2016 sa uskutočnila písomná časť školského kola olympiády z anglického jazyka v kategórii 1A (5.-7.roč.) a 1B (8.-9.roč.). Spolu 41 žiakov si zmeralo sily v počúvaní, čítaní, gramatike a slovnej zásobe anglického jazyka.

2016-12-08 00:00

V posledných novembrových dňoch sa uskutočnili na hodinách Občianskej náuky v deviatom ročníku besedy s podnikateľkami  na tému – Podnikanie v trhovom hospodárstve.  Tu sú postrehy našich deviatakov z týchto besied.

2016-12-08 00:00

V dňoch 29. a 30. novembra, navštívili našu školu inštruktori z Autoškoly VaV. Našich zvedavých prváčikov z I., II., III. A IV. oddelenia naučili základy prvej pomoci a dopravnej výchovy. Prednáška bola pre deti veľmi zábavná dynamická a poučná. Takéto veselé popoludnie zanechalo deťom pekný zážitok.

2016-12-08 10:00

Vo štvrtok 24.11.2016 súťažili deti v poslednom zbere úrody. Všetky deti  z ŠKD sa zapojili do súťažných hier v  "zbere"  mrkvy, paradajok, orechov. Deťom boli nápomocné aj p.  vychovávateľky. Po skončení súťaží bolo vyhodnotenie najlepšieho "hospodára". Vychovávateľka p. Garberová v spolupráci s kolegyňami vyhodnotila, že víťaz bol každý jeden, ktorý držal v rukách aspoň jeden kúsok z pozbieranej úrody. Ale radosť bola o to väčšia, že po sladkej odmene, ktorú dostali od p. vychovávateliek, mohli deti zahryznúť aj do zeleniny, ktorú vlastnoručne zozbierali z "poľa" a tiež, že si mohli polúskať oriešky.

2016-12-05 00:00

30.11.2016 deti X.oddelenia ŠKD privítali seniorov z DCS na Sabinovskej ulici. V rámci projektu Starší mladým a naopak sa deti naučili vyšívať krížikový steh a porozprávali sa so seniormi na tému Vianoce a vianočné zvyky na Slovensku.

 

 

2016-12-05 07:00

Na Katarínu, 25.11.2016, prebehla v našej školskej knižnici súťaž v prednese slovenských povestí. Do školského kola postúpilo 11 žiakov 2. a 3. ročníka.

Výber povestí bol pestrý, hrdinami boli rybári, zázračné jelene, čerti, mnísy, Jánošík...

2016-11-29 00:00

Dňa 15. novembra 2016 si žiaci tretích ročníkov zmerali sily v hláskovaní slov v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo štrnásť tretiakov. Žiaci hláskovali 7 anglických slov na čas, no v prvom rade sa posudzovala správnosť hláskovania. Atmosféra bola uvoľnená a tréma takmer žiadna aj vďaka tomu, že žiaci na vyučovacích hodinách hláskovali veľmi radi. Cieľom súťaže bolo  zvýšiť záujem žiakov o jazyk a povzbudiť ich do ďalších olympiád v tomto jazyku.

2016-11-29 00:00

Aj na hodinách Etickej výchovy sme si pripomenuli Október – mesiac úcty k starším. Žiaci piateho ročníka vyrobili pre svojich starých rodičov “Knihy spomienok“ plné hlavne rodinných fotografií pripomínajúcich spoločné rodinné akcie, plné úsmevov a veselosti. Počas venovania kníh svojím starým rodičom nezbúdajú vyjadriť aj svoju vďaku za ich starostlivosť, či chvíle plné zážitkov a odovzdaných skúseností. Dedko, babka, Ďakujeme.

 

2016-11-16 00:00

V utorok 8.10.2016 sme mali počas futbalového krúžku milú návštevu. A to doslova. Prišiel nás povzbudiť bývalý žiak našej školy Juraj Milý. Juraj je účastníkom dvoch svetových šampionátov v hokeji do 18 a 20 rokov. V súčasnosti je hráčom extraligového hokejového klubu HC Košice. S mladými futbalistami absolvoval rozcvičku a zahral  sa na rozhodcu. Ale to najdôležitejšie je, že ich povzbudil do ďalšej športovej činnosti. Na vlastnom príklade im ukázal, že v živote športovca je dôležitá cieľavedomosť, zdolávanie prekážok, ale hlavne láska, chuť a obrovská sebadisciplína. No a potom príde aj odmena. V podobe množstva zážitkov, výhier, ale aj prehier, spoznávania rôznych kútov sveta, ale aj splnenia snov, ktoré aj títo naši malí futbalisti snívajú.

2016-11-14 00:00

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty starším .  Naše pani vychovávateľky spolu s deťmi ŠKD pri tejto príležitosti pripravili malú oslavu  múdrosti a lásky, ktorú zdobia šediny našich starých rodičov v podobe programu, ktorý niesol symbolický názov Babičkin prekrásny úsmev.

2016-11-06 00:00

Dňa 27.10.2016 sa žiaci IV.B a IV.D zúčastnili predstavenia „Manolito Brejloun“ v detskom oddelení Knižnice P.O.Hviezdoslava Slniečko. Išlo o scénické čítanie pre deti, podujatie programu „Listování - Dni českej kultúry“.  

2016-11-06 00:00

Dňa 24.10.2016 sme pre deti v ŠKD pripravili netradičné popoludnie s knihou, čím sme si pripomenuli Deň knižníc. Deti sa aktívne zapájali do rôznych aktivít, ako napríklad čítaním rozprávkových kníh, ilustráciou rozprávky, výrobou záložky, prezeraním kníh a návštevou školskej knižnice. Dozvedeli sa, ako si môžu knihu vypožičať a ako  sa o ňu starať. Cieľom tejto akcie bolo podporiť  kladný a trvalý vzťah ku knihám.

 

                                                   

2016-10-30 00:00

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Týždeň výživy sme si pripomenuli od 17.10 do 21.10.2016 a bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu.

2016-10-30 00:00

V týždni od 17. – 21. októbra 2016 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili jazykovo-plaveckého kurzu. Ubytovaní boli v hoteli Sorea v Staroľubovnianskych kúpeľoch, kde mali k dispozícii bazén na plavecký výcvik a odborné učebne na výučbu anglického jazyka. Sprevádzali ich pani učiteľky anglického jazyka (p. uč. Magdziaková, p. uč. Chovancová a p. uč. Gabrielyová) a učitelia telesnej výchovy (p. uč. Ferík a p. uč. Milá). O ich zdravie sa starala pani zdravotníčka Futejová.

2016-10-30 00:00

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL)  je každoročne vyhlasovaná a organizovaná Slovenským inštitútom mládeže ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

2016-10-25 16:00

Dňa 20.10.2016 navštívili deti X. oddelenia Denné centrum pre seniorov na Sabinovskej ulici. Bolo to druhé stretnutie detí a seniorov v tomto školskom roku v rámci projektu Starší mladým a naopak.

2016-10-25 16:00

ňa 22.10.2016 sa v Púchove  konal 4.ročník priateľskej súťaže mažoretiek. Naše dievčatá si tam zmerali svoje sily so súbormi z celého Slovenska a domov si doniesli ocenenia najvyššie.

2016-10-25 16:00

Dňa 18. a 19. 10. sa žiaci ZŠ Kúpeľná zúčastnili návštevy hasičského zboru v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili 4 oddelenia ŠKD. Žiaci sa oboznámili s prácou hasičov, prezreli si hasičské autá a ich vybavenie.

2016-10-25 16:00

V dňoch od 3.10. - do14.10.2016  sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili  plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci sa oboznámili s rôznymi plaveckými štýlmi. Bol to krátky ale intenzívny kurz. Za svoju usilovnosť boli odmenení mokrým vysvedčením.

2016-10-21 00:00

Deň mlieka-30.9.2016  si žiaci na našej škole pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch, písaním projektov, výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou mlieka.


 

2016-10-21 00:00

V školskom klube detí sme pripravili pre žiakov pohybové popoludnie plné tanca a hudby.  Táto akcia sa niesla v znamení zdravého životného štýlu. To že  pohyb je pre ludí veľmi dôležitý a potrebný si uvedomili aj naše deti.

2014-09-10 00:00

Dňa 27. a 29. septembra sa žiaci 9. ročníka v rámci hodín chémie zúčastnili exkurzie do Solivaru. Táto národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.  Tento komplex obsahuje niekoľko objektov (šachta Leopoldov, četerne, huta, varňa, sklad soli, dielne a klopačka), ktoré slúžili na ťaženie a varenie soli zo soľanky.

2016-10-18 00:00

Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí sa venujú štúdiu francúzskeho jazyka, sa vo februári oboznámili so slovnou zásobou k téme jedlo. Či už išlo o ovocie, zeleninu alebo bežné potraviny, každá hodina sa skončila škvŕkaním v žalúdkoch... A keďže vo štvrtok je francúzština prvá vyučovacia hodina, vznikol nápad zorganizovať si spoločné raňajky v škole. Každý mal za úlohu priniesť svoje obľúbené ovocie či zeleninu, ale aj obľúbené raňajkové jedlo. Piateho marca som do triedy vchádzala s košíkom raňajkových dobrôt a trošku s malou dušičkou, ako to celé dopadne.

2014-09-10 00:00

V pondelok, 26. septembra sa chodby našej školy zmenili na rôzne krajiny, do ktorých sa žiaci mohli vybrať počas vyučovacích hodín, ale aj počas prestávok. Máša a Míša nám kývali v Rusku, prečítali sme si zopár receptov na španielske špeciality, zatelefonovali sme si z červenej telefónnej búdky a ochutnali sladkosti z nemeckého kornúta. Nakoniec sme sa zastavili pod legendárnou Eiffelovkou, porozprávali sme si o geografii Francúzska, o tradíciách tejto krajiny, o typických jedlách a nakukli sme aj do francúzskej histórie či literatúry. Atmosféra celého dňa bola umocnená tým, že žiaci sa poobliekali do typického oblečenia jednotlivých krajín. A tak sme na chodbách školy mohli stretnúť elegantnú slečnu, ktorá desiatovala croissant, či maliara s paletou, ktorý dotvoril kolorit francúzskej atmosféry. Ďakujem všetkým, ktorí sa o hladký priebeh tohto zaujímavého, ale aj zábavného dňa pričinili.

 

2016-10-17 00:00

Dňa 4. októbra 2016 žiaci štvrtých ročníkov navštívili významné miesta našej národnej histórie, ktoré pripomínajú udalosti z čias 1. a 2. svetovej vojny na našom území.

 

Prezreli si expozíciu Vojensko-historického múzea, pamätník sovietskych vojakov vo Svidníku, navštívili pamätník československých vojakov s vojnovým cintorínom a vyhliadkovú vežu na Dukle. Z vyhliadkovej veže kvôli nepriaznivému počasiu nemali pekný výhľad na slovenskú i poľskú časť Prírodného dukelského bojiska, ale prostredníctvom odborného výkladu získali informácie o veľmi ťažkých bojoch v tomto priestore počas oboch svetových vojen. Súčasne navštívili aj Údolie smrti. 

 

2016-10-09 08:00

Dňa 29.9.2016 sa naša trieda - 7.B zúčastnila zaujímavej prehliadky bonsajov a suiseki. Bola to naozaj originálna výstava, kde sme sa spolu s tr. uč. J. Vozárovou naučili, ako sa pestujú bonsaje a videli sme veľmi vzácne druhy, ktoré mali viac ako 400 rokov a ich hodnota je naozaj veľká. Na výstave sme videli aj suiseki – je to veľmi staré umenie, ktoré vzniklo v Číne pred 2000 rokmi, neskôr sa rozšírilo aj do Japonska. Suiseki je umenie kameňa, ázijskej filozofie, kultúry a náboženstva. Znázorňujú krajinu, prírodu, rastliny. Tieto kamene nie sú mechanicky upravované a predstavujú sa vo svojom prirodzenom tvare.

2016-10-09 08:00

12.9.2016 vystúpili naše mažoretky pred školou v krátkom programe, ktorým potešili okoloidúcich Prešovčanov  a rodičov žiakov ZŠ Kúpeľná. Predstavili sa choreografiami s ktorými súťažili minulý školský rok na Majstrovstvách Slovenska, Majstrovstvách Európy a na Prešporskom pohári v Bratislave.

2016-10-05 09:34

Začiatok školského roka sa u našich mažoretiek niesol v znamení príprav na najdôležitejšiu súťaž sezóny - Majstrovstiev sveta v mažoretkovom športe. Súťaž sa konala v chorvátskom Poreči 22.-25.9.2016. Hneď v prvý deň sa dievčatá zúčastnili slávnostného otváracieho ceremoniálu, na ktorom nastúpili všetky súťažiace súbory z 15 krajín Európy, Ázie a Afriky.

2016-10-05 12:00

Tento školský rok bude náš Školský klub detí opäť spolupracovať s Denným centrom pre seniorov v rámci projektu Starší mladým a naopak. Prvou spoločnou akciou bola návšteva centra na Sabinovskej ulici spojená s hrami. Deti si prezreli priestory centra, v ktorom ich najviac  zaujal detský kútik. Na záhrade boli pre deti pripravené hry a občerstvenie, ktoré nám pripravili zamestnanci centra. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.

2016-10-05 00:00

V rámci Európskeho týždňa mobility žiaci 2. ročníkov v dňoch 27.9. a 28.9.2016 navštívili dopravné ihrisko. Premenili sa na dopravné prostriedky a overili si svoje vedomosti o dopravných značkách, dopravných situáciách a správaní sa na vozovke a mimo nej.  Zaujímavou aktivitou bola aj pohybová hra  „Na autá“, prostredníctvom ktorej si žiaci prakticky vyskúšali aká dôležitá je na ceste znalosť dopravných predpisov, pozornosť, trpezlivosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť za seba aj druhých.

2014-09-10 00:00

V druhý septembrový piatok nám na hodine literatúry naša pani učiteľka Mgr. Juliána Vozárová oznámila, že 23.9.2016 pôjdeme v rámci podujatia „Prešov číta rád“ na besedu do knižnice Slniečko so spisovateľkou pani Paulínou Feriancovou. Veľmi sme sa tejto správe potešili  najmä my – dievčatá, pretože pani spisovateľka píše denníky a tie majú rady hlavne dievčatá. Jeden z jej denníkov sme si prečítali aj na hodine literatúry.

2016-09-30 00:00

V dňoch  21. 9. a 23. 9. 2016 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na prírodovednej a vlastivednej exkurzii  Bardejov, Bardejovské Kúpele. V Bardejove obdivovali historické námestie, mestskú radnicu, kostol. V Bardejovských Kúpeľoch kolonádu, minerálne pramene, skanzen.

 

2016-09-28 06:00

Dňa 23. 9. 2016 sa žiaci 3.B a 3.D triedy zúčastnili na Ekofeste 2016, ktorý sa konal v Ekoparku Holá hora. Žiaci sa zapojili do aktivít ako bolo zážitkové čítanie v parku so spisovateľkou Oľgou Feldekovou a pozorovania Slnka prostredníctvom ďalekohľadov.


Pripravili: Mgr.Jana Augustínová,    Mgr.Ivana Hermanovská

2016-09-28 07:00

Dňa 26. septembra 2016 navštívili žiaci prvého ročníka Mestskú políciu v Prešove. Oboznámili  sa s prácou  Mestskej polície, preverili si poznatky  z oblasti bezpečnosti  cestnej premávky  a vyskúšali si povinnú výstroj, výzbroj mestského policajta. Súčasťou práce Mestskej polície je monitorovanie časti mesta Prešov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť v meste. Žiaci mali možnosť vidieť prostredníctvom kamerového systému niektoré časti mesta Prešov.

2016-09-28 07:00

Problémom súčasnosti  sa stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, počítača alebo mobilu. Pribúda veľa detí s nadváhou , s chorobami srdca a ciev, bolesťami chrbtice, ale aj psychickými problémami... Preto sa aj naša škola zapojila do iniciatívy pod názvom Európsky týždeň športu, ktorého cieľom je inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili 13. 9.  2016 na športových pohybových aktivitách na školskom dvore. Počasie nám prialo a tak si žiaci mohli cvičením na stanovištiach rozhýbať celé telo.

2016-09-19 13:00

 A opäť je to tu!

Vrátili sme sa oddýchnutí, plní elánu začať ďalšiu etapu v našom živote. Hoci nám od rána pršalo Slávnostné otvorenie školského roka sme zrealizovali v telocvični. Prváci  s očami  plnými očakávaní a možno aj slzičiek  majú za sebou prvý deň v škole.

Nech sa nám spolu dobre darí!

                                                                           

2016-09-08 07:28

Na začiatku prázdnin mali naše mažoretky bohatý program. Prvý prázdninový víkend strávili na sústredení mažoretiek, ktoré bolo prípravou na jednu z najdôležitejších udalostí roka 2016 a to Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe. Po troch dňoch usilovného tréningu a troche oddychu, nasadli do autobusu smer Púchov, kde sa ME konali. Celoročné tréningy a prázdninové sústredenie nevyšli nazmar. Dievčatá zatancovali skvele a tak pri vyhlasovaní výsledkov mali tú česť stáť na stupňoch víťazov. Pri odovzdávaní cien stáli hrdo so slovenskou vlajkou a keď zaznela slovenská hymna, neostalo ani jedno oko suché. Domov sa vrátili s medailami a kvalifikáciou na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v septembri v chorvátskom Poreči.

 

2016-09-05 13:00

Dňa 2.6.a 6.6.2016 absolvovali  žiaci 2.ročníkov výlet v Pavlovciach. Aj keď  II.C a II.D triede neprialo počasie, výlet sa vydaril. Žiaci mali možnosť sa na náučnom chodníku oboznámiť s faunou a flórou tunajších lesov, s turistickými značkami. Najväčší zážitok mali z farmy a z jej obyvateľov.

 

2016-07-04 08:00

Dňa 08.06.2016 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili zaujímavej exkurzie. V dopoludňajších hodinách navštívili vodnú nádrž Starina (okr. Humenné). Na vodnej nádrži im premietli zaujímavý dokument o výstavbe a význame vodnej nádrže.

2016-07-04 09:00

Dňa 19.5.2016 sa 55 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl.

2014-09-10 00:00

Vedomosti o divadle a divadelnom umení získané na hodinách literatúry  si žiaci rozšírili  prostredníctvom obhliadky zákulisných priestorov  a jednotlivých sál v Divadle Jonáša Záborského. V rámci prehliadky si prezreli rekvizity, kulisy a kostýmy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých inscenácii.  Okrem toho sa oboznámili so životom Jonáša Záborského a s  históriou samotného divadla.

2016-06-27 08:00

Dňa 10.6.2016 sa v ŠKD uskutočnila súťaž KRÁĽOVNÁ ŠVIHADLA.

Deti súťažili v skákaní cez švihadlo rôznym štýlom.

2016-06-16 08:00

30. mája a 2. júna 2016 sa všetci prváci tešili na svoj prvý školský výlet do ZOO v Košiciach. Aj keď I.D a I.E triede nevyšlo pekné počasie , výlety sa vydarili a žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov.Najväčší dojem v nich zanechal  DinoPark a 3D projekcia. Už teraz sa tešia na ďalší z výletov.

 

2016-06-15 12:00

V časti 4.A triedy si žiaci vyrábali 3D modely svojich izieb. Keďže sme sa na hodinách anglického jazyka venovali precvičovaniu používania predložiek, sl.zásobe týkajúcej sa zariadenia izieb a správnej vetnej skladbe, žiaci pri prezentácii vlastnej izby ukázali ako to vynikajúco zvládli. Modely boli jedinečné a využili sme ich aj na ďalších hodinách pri precvičovaní otázok a odpovedí.

 

 

2016-06-10 07:00

Prvý júnový týždeň prebehla v našej škole olympiáda v anglickom jazyku určená žiakom  4. ročníkov.

Prvého kola, v ktorom sa písal test zameraný na gramatiku a čítanie s porozumením, sa zúčastnilo 33 žiakov. Do druhého kola postúpili siedmi štvrtáci: zo 4.A Alica Augustínová, Martin Derňár, Aneta Miženková, Jonáš Partila a Hana Vorobelová, zo 4.B Eva Pullmannová a zo 4.D Matúš Nazarej.

2016-06-10 09:00

Dňa 1.6.2016 žiaci III.A a III. D oslávili svoj sviatok MDD na školskom výlete. Navštívili sme Demänovskú ľadovú jaskyňu a Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Žiakom sa výlet veľmi páčil a už teraz sa tešia na objavovanie ďalších krásnych miest na Slovensku.

 

                                                                                   

2016-06-07 11:00

Dňa 16.5.2016 sa na ZŠ Šmeralova v Prešove uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK a ČP súťaž  hliadok  mladých zdravotníkov - záchranárov . Deti si  overili vedomosti  v praktickom ošetrovaní zranení, resuscitácii a v teoretických zdravotníckych vedomostiach. Našu školu reprezentovalo  päťčlenné družstvo žiačok  a obsadilo krásne 1. miesto. Srdečne gratulujeme.

2016-06-03 00:00

V poslednom májovom popoludní sa v átriu školy maľovalo na chodník. Pani vychovávateľka Mlynarčíková  so šikovnými maliarmi z ŠKD nakreslili nádherné logo  školy, ktoré vidno zďaleka . Na jeho tvorbe sa podieľali deti z každého oddelenia  ŠKD a tým ukázali nielen, že sú veľmi  šikovní, usilovní a majú estetické cítenie, ale veľmi  vhodne vyzdobili aj priestory vonkajšieho átria školy. 

    

 

2014-09-10 00:00

Deň detí sme oslávili v ŠKD a pripravili súťažno – zábavné popoludnie. Každé oddelenie malo pripravené pohybové aktivity a súťaže, kde mali splniť jednoduché úlohy. Príjemný a zábavný deň sme ukončili diskotékou.                                                          

                                            

2016-06-03 11:00

Plánovaná exkurzia do Dolného Kubína sa stala realitou. Žiaci ôsmeho ročníka si mali možnosť doplniť svoje vedomosti z literatúry a dejepisu prostredníctvom expozícií v múzeách a na hrade. Ako vnímajú túto exkurziu dve žiačky, máte možnosť si prečítať.

2016-05-29 13:00

V dňoch 24. - 29. 04. 2016 sa pre žiakov 5. ročníka našej školy uskutočnil Jazykový kurz zameraný na posilnenie výučby 2. cudzieho jazyka. Zúčastnili sa ho vyučujúci všetkých cudzích jazykov, ktoré poskytuje škola, a to Mgr. Miroslava Chovancová a Mgr. Juliána Vozárová – ruský jazyk, Mgr. Peter Mašika – španielsky jazyk, Mgr. Zuzana Michelčíková – francúzsky jazyk, PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Viktória Koláriková pre nemecký jazyk.

2016-05-27 07:00

Dňa 4.5.2016 počas pobytu v ŠKD sme navštívili súkromnú MŠ MAMAJÁČIK. Počas návštevy   sme si pozreli nový a moderný priestor pre deti v MŠ. Zaujal nás „detský vodný svet“ s virívým bazénom, saunou a ležadlami na oddych, moderná telocvičňa a detské herne. Pri odchode sme sa ešte zahrali na školskom dvore, kde sme vyskúšali preliezky, šmýkalky, záhradný domček...                         

2016-05-25 05:33

Začiatok mája sme v ŠKD privítali veselo a pripravili sme si  „Indiánsky deň“ .  Deti si vyhotovili čelenky, vymysleli si indiánske mená  a každé oddelenie postupne prešlo jednotlivé stanovištia, kde mali splniť  jednoduché úlohy. Na záver sme si zmerali svoje sily v „Indiánskej vojne“ a do ŠKD pribudli aj nové hračky. Počasie nám prialo a deti mali z veselého popoludnia veľkú radosť.

2016-05-20 09:00

Dňa 2.5.2016  nás  vedúca Denného centra na Sabinovskej ulici,  pani Kakaščíková pozvala na slávnostné otvorenie detského kútika. Pani primátorka  Ing. Andrea Turčanová  slávnostne prestrihla pásku a deti z I.B  prispeli aj programom a zatancovali tanček „ Ako letia vtáci „. Vystúpili aj deti z MŠ a folklórny súbor. V detskom kútiku sa nám veľmi páčilo a na záver deti dostali aj maličké občerstvenie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

2016-05-20 08:26

Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k jedným z najkrajších sviatkov. Inak to nebolo tento rok  kedy zástupcovia mesta Prešov pripravili pre viac ako 500 prešovských senioriek vyznanie v podobe kultúrno-spoločenského popoludnia. Aj naši žiaci z krúžku  "Ľudový spev a tanec " prispeli svojím programom, ktorý sa prítomným veľmi páčil a odmenili nás hlasným  potleskom. Máme z toho veľkú radosť a tešíme sa ďalšie podujatia v projekte "Starší mladým a naopak".                                                        

2014-09-10 00:00

14.mája sa v Bratislave konal 6.ročník súťaže v mažoretkovom športe pod názvom Prešporský pohár. Naše mažoretky reprezentovali našu školu a naše mesto opäť úspešne. Unavené po celodennej súťaži, ale šťastné sa vrátili domov s oceneniami najvyššími.

2016-05-19 11:00

V piatok, 13. mája 2016, sa na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave konalo celoslovenské finálové kolo súťaže Jazykový kvet. Z krajského kola doňho postúpili žiaci 6., 8. a 9. ročníka.

2016-05-17 12:00

12.5.2016 sa v kine Scala uskutočnil 6.ročník koncertu O umení umením. Koncert zorganizovala ZŠ Šrobárova pod záštitou pani primátorky Ing. A. Turčanovej. Na koncerte sa predstavili talenty prešovských škôl. Naše mažoretky sa postarali o slávnostný úvod a ich vystúpenie bolo ocenené potleskom divákov.

2016-05-17 13:00

Žiaci siedmeho ročníka sa dňa 4.5.2016 zúčastnili literárnej exkurzie do Liptovského Mikuláša pod vedením p. uč. Chovancovej, p. uč. Magdziakovej a p. uč. Vozárovej. Žiaci sa takouto formou vyučovania zoznámili so životom a tvorbou Janka Kráľa a činnosťou spolku Tatrín. Prečítajte si ich vyjadrenia.

2016-05-17 10:00

Dňa 27. 4 . 2016 sa na našej škole uskutočnila diskusia zameraná na prírodu, spôsoby aktívnej a pasívnej ochrany. Jej nevyhnutnosť ochraňovať našu prírodu pre budúce generácie. Za názorné ukážky a odborný výklad sa chceme poďakovať Ing. Slavomírovi Karašovi a žiakom zo Strednej školy lesníckej v Prešove.

2016-05-17 12:00

Celý týždeň (25.-29.4.2016) bol venovaný spomienke na významného anglického spisovateľa, dramatika  Williama Shakespeara, od smrti ktorého v apríli ubehlo 400 rokov. Pre nás, deviatakov, týždeň vyvrcholil vo štvrtok prezentáciou jeho diel – v rámci žiackej  konferencie o tomto svetovom velikánovi. Žiaci si na hodinách anglického jazyka pripravili scénky, prezentácie, kvízy, boli tematicky oblečení ako hlavné postavy jeho dramatických diel. Veď kto by nepoznal diela ako Rómeo a Júlia, Hamlet, Othello, Sen noci svätojánskej a mnohé iné. 

2016-05-16 10:00

Žiaci štvrtých ročníkov sa tento mesiac zúčastnili akcie s názvom Sigord – Lesný náučný chodník. Bližšie o tejto akcii prezradia žiačky 4.B triedy.    

2016-05-16 14:27

Dňa 28.04. 2016 boli žiaci druhých ročníkov na Mestskom úrade v Prešove, kde sa stretli s pani primátorkou Ing. Andreou Turčanovou a exprimátorom (1. primátorom mesta Prešov) Ing. Viliamom Sopkom.

2016-05-16 06:17

Dňa 5.5.2016 sa žiaci 3.B zúčastnili DOD na Hasičskej stanici v Prešove, ktorý sa organizoval pri príležitosti Dňa sv. Floriána, patróna hasičov. Žiakom hasiči predstavovali hasičské a záchranárske autá a techniku  a tiež ochotne odpovedali na zvedavé otázky žiakov. Deťom sa táto akcia veľmi páčila, mali možnosť prezrieť si interiér hasičských áut a od hasičov si odniesli pekné zážitky.

2016-05-15 07:15

7.5.2016 sa konal 56.ročník Večerného behu, ktorý patrí k obľúbeným podujatiam mesta Prešov. V historickom centre mesta súťažili bežci rôznych vekových kategórií. Naše  mažoretky mali tú česť slávnostne zahájiť jedno z najstarších bežeckých podujatí svojho druhu na Slovensku a za svoje vystúpenia si vyslúžili od divákov veľký potlesk.

2014-09-10 00:00

4. mája 2016 naši prváci prvýkrát absolvovali účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vyskúšali si hromadný presun na trase ZŠ Kúpeľná -  Eko centrum Holá hora. Po ceste si žiaci všímali dopravné značenie, dopravné prostriedky a riadili sa dopravnými predpismi. V cieli našej cesty nás čakal bohatý program. V jednotlivých aktivitách získali nové vedomosti o zvieratkách a rastlinách z nášho okolia. Vďaka výbornému počasiu si akciu užili a veľmi sa im páčila.

2016-05-15 07:00

Dňa 27.apríla sa žiaci našej školy zúčastnili nesúťažnej prezentácie anglických divadiel s názvom DRAMAFEST v Ukrajinskom divadle.

2016-05-12 07:19

Dňa 22.03.2016  sme  sa symbolicky rozlúčili so zimou. Prváci pod vedením  učiteliek prvých ročníkov si s cieľom pripomenúť   staré tradície vyrobili Morenu, ktorú v tento deň zapálili  a vhodili do rieky Torysy so želaním, aby sa studené počasie tejto zimy už natrvalo pobralo preč.

2016-05-11 06:00
2016-05-04 00:00

23.-24.4.2016 sa v Malackách konal 13.ročník MSR v mažoretkovom športe, na ktorom naše dievčatá nemohli chýbať. Celoročnú prípravu zúročili a zo súťaže si domov odnášali cenné trofeje.

2016-05-04 09:00

22. apríl bol v poňatí žiakov 1. ročníkov venovaný našej planéte Zem. V rámci aktivít pozornosť sústredili na vyhľadávanie slov súvisiacich so životným prostredím a jeho ochranou recyklovaním odpadkov. S triednymi učiteľkami vyhodnotili celoročnú súťaž Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM v zbere hliníkových viečok výrobkov SABI a školský zber papiera. Spoločne rozprávali ako môžu pomôcť skrášliť svoje okolie a nadobudnúť dobrý pocit z vykonanej práce. 

2016-04-27 07:18

Aj na našej škole sme si pripomenuli 22. apríla 2016 Deň Zeme rôznymi aktivitami. Žiaci 1. – 4. ročníka zhotovovali výtvarné práce, plagáty, tvorili výrobky z odpadového materiálu. Riešili rôzne matematické úlohy, prírodovedné a vlastivedné úlohy, texty zamerané na ochranu životného prostredia. Zapojili sa do úpravy okolia školy. Tvorili slohové práce, básne a prezentácie o Zemi.

2016-04-26 00:00

Žiaci 3.C a 3.D dňa 19.4.2016 navštívili v rámci exkurzie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku. Spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, ku kaštieľu patrí rozsiahly park.

2016-04-22 07:00

Dňa 22. apríla si tak, ako každý rok, pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Žiaci našej školy sa preto rozhodli, že na hodinách technickej výchovy pomôžu Zemi tak, že poupratujú okolie školy a na jej pozemku povysádzajú nové stromčeky . Tejto ušľachtilej činnosti sa chcú venovať počas celého mesiaca a takto neustále pripomínať potrebu ochrany našej Zeme.

2016-04-18 06:00

Dňa 18.3.2016  žiaci prvého ročníka navštívili knižnicu SLNIEČKO. Pani knihovníčka vysvetlila žiakom pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri návšteve knižnice. Neskôr prebehlo slávnostné pasovanie prvákov.

                                                                        

2016-04-13 13:31

Dňa 7.4.2016 žiaci III.A triedy v rámci Svetového dňa zdravia navštívili Ekopark Holá Hora. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života zvierat, zašportovali si, zasúťažili a strávili krásne slnečné predpoludnie na čerstvom vzduchu. Z návštevy Ekoparku  si odniesli veľa krásnych zážitkov.

2016-04-13 08:00

Pri príležitosti  Dňa zdravia 7.4. 2016 bolo pre deti pripravené športové popoludnie na školskom dvore. Vo veselej atmosfére sa deti zapojili do pohybovo- tanečnej aktivity. Touto akciou sme sa snažili u deti vzbudiť záujem o zdravý životný  štýl.

2016-04-13 00:00

Dňa  6 .4. 2016 vystúpilo 3. oddelenie so zmodernizovanou dramatizáciou rozprávky ,, Tri citróny“ pre všetky oddelenia ŠKD.  Deti hereckým prejavom ukázali svoje schopnosti pracovať s umeleckým textom,  ktorý prezentovali svojím vystúpením.

2016-04-13 06:23

Tradične s príchodom jari pre nás v rámci projektu  „Starší  mladým a naopak" pripravili seniori výstavku  ručných  prác s témou  „Veľká noc". Konala sa v priestoroch  Kancelárie sociálneho poradenstva  na MsÚ v Prešove.  Seniorky sa tam prezentovali  svojimi  výrobkami. Pre deti  to bol veľmi  pekný  zážitok  a  ako  darček  dostali  nádherné  maľované  vajíčko.

 

Eva Motyľová

2016-04-04 06:00

V týždni od 14. – 18.3.2016 sme sa my, žiaci siedmeho ročníka, zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v Ždiari. Výučbu lyžovania viedli naše  pani učiteľky – Mgr. J. Zánová, Mgr. Z. Milá,  Mgr. A. Hantáková a 2 inštruktori z Pedagogickej fakulty v Prešove.  O naše zdravie sa staral aj p. doktor.

2016-03-27 05:11

Mesiac marec spájame s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti žiaci I. B a I. C navštívili knižnicu Slniečko. V príjemnej atmosfére ich p. knihovníčka oboznámila s históriou knižnice, pozornosť venovala maľbám, ktoré zdobili steny. Otvorila cestu do sveta rozprávok a fantázie. S radosťou na perách, očakávaním v očiach počúvali a netrpezlivo čakali na Pasovanie za čitateľa. Odovzdávanie preukazov bolo sprevádzané potleskom všetkých prítomných. Zanechalo to v žiakoch nezabudnuteľný zážitok. Už teraz sa tešia ďalšej návšteve.

2016-03-23 07:00

Mesiac marec sa už tradične spája s knihou, s krásou písaného, ale aj hovoreného slova. 10.3.2016 si žiaci druhého stupňa pripomenuli krásu hovoreného slova v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.

2016-03-20 06:00

8.marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii  žiaci druhého  až štvrtého ročníka súťažili v prednese poézie a prózy. Výkony žiakov boli veľmi dobré a porota v zložení pani učiteľka Mgr. A. Žabecká, Mgr. J. Kráľová, Mgr. I. Hermanovská a Paed Dr. E. Bucková mala veľmi ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších.

 

2016-03-12 00:00

Dňa 24. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila dejepisná súťaž s názvom „Staré grécke báje a povesti“. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci šiesteho ročníka. Súťaž vzbudila u žiakov záujem. Žiaci, ktorí sa prihlásili mali za úlohu pred súťažou si prečítať knihu „ Grécke báje a povesti“. Súťaž otvorili p. uč. Krajňáková a poslucháčka z Prešovskej univerzity, ktoré sa prezliekli za grécke bohyne. Každému z 15 žiakov dali test, ktorý mal vyplniť. Súťažiaci mali na jeho vyplnenie 45 minút. Všetci boli šikovní a odpovede odovzdali v predstihu. Počas súťaže bolo v knižnici ticho, aby sa mohli žiaci plne sústrediť.

2016-03-08 14:00

Dňa 1.3.2016  sme  sa zábavali – spievali a tancovali prostredníctvom celoklubovej akcie  ŠKD Superstar. Z každého oddelenia predviedli účinkujúce deti  skvelý spevácky výkon. Prevedenie piesne hodnotila slovne  porota – žiačky z druhého stupňa našej základnej  školy . Chválili a povzbudzovali jednotlivé výkony speváčok. Porota hodnotila spev, celkový prejav a výber piesne .

2016-03-03 12:37

Nový rok 2016 privítal naše deti a ich rodičov v športovom duchu. Dňa 15.januára sme spolu zažili príjemné športové popoludnie .

2016-02-22 06:42

Dňa 11.2.2016 sa žiaci III.A a III.B triedy zúčastnili akcie v rámci Európskeho dňa 112.

2016-02-17 07:17

Fašiangy- obdobie veselosti a zábavy tohto roku vyvrcholilo 9.2.2016. V Prešove sme ho spolu s deťmi z ŠKD a našimi mažoretkami strávili vo Fašiangovom sprievode. Deti a pani vychovávateľky si pripravili masky a nacvičili fašiangovú pieseň aj vinš pre pani primátorku. Za svoj výkon  boli deti odmenené pagáčikmi a obrovským potleskom divákov.

Fašiangový program, v ktorom vystúpilo viac ako dvadsať folklórnych súborov a folklórnych skupín, vyvrcholilo na pódiu  “pochovaním” basy.

Deťom sa vinšovanie veľmi páčilo a tak si to po návrate do školy  zopakovali. Vo vestibule  zaspievali a zavinšovali ešte raz vedeniu školy a prítomným rodičom, za čo sa im ušla sladká odmena.

2016-02-17 07:00

Dňa 26.1.2016 sa v Detskej knižnici Slniečko v Prešove konal 23. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Stretli sa tam priaznivci povestí zo šíreho okolia. V ich podaní ožívali známe i menej známe historické osobnosti, hrady a zabudnuté miesta.

2016-02-04 15:00

Žiaci  5.-9.ročníkov písali 18.1.2016  test z anglického jazyka  za 1.polrok 2015/2016 na počítačoch v programe Socrative,  čo im podľa ich slov nerobilo veľký problém,  pretože sú zruční v informatike a samozrejme museli ukázať polročné vedomosti z angličtiny. Testy pripravili vyučujúce anglického jazyka, teda niktorý žiak sa nemohol pochváliť, že ho  dopredu  už niekedy videl  alebo vypracoval. Testové úlohy so žiakmi rozoberali vyučujúce na nasledujúcich hodinách,  preto každý žiak vie presne, kde má nedostatky v anglickom jazyku a ako ich odstrániť. Len treba chcieť.

2016-01-26 17:00

Máme víťaza v celoslovenskej súťaži vyhlásenej vydavateľskou a dovoznou spoločnosťou Korrekt s.r.o.

Martin Sopko zo 7.A si zaspomínal na minuloročný Jazykovo-plavecký kurz.

2016-01-26 16:00

22.12.2015 sa uskutočnil 1.ročník Vianočnej športovej akadémie.Počas predprázdninového dopoludnia si žiaci 5.-9.ročníka zmerali sily v loptových hrách.5.ročník – vo vybíjanej,6.ročník-v prehadzovanej,7.ročník-v basketbale,8.ročník-v basketbale,9.ročník-vo volejbale.Víťazi jednotlivých ročníkov získali  putovný pohár,ktorý do súťaže venovala a víťazom osobne odovzdala riaditeľka školy PaedDr.Eva Bilišňanská  Žiaci prežili neopakovateľnú športovú atmosféru a so želaním športovať čo najviac aj počas vianočných prázdnin sa rozišli domov.Pozrite si fotky z tohto krásneho športového dopoludnia v galérii.

2016-01-11 07:07

15.-16.12.2015 sa v priestoroch telocvične na ZŠ Sibírska konal už 51.ročník Vianočného volejbalového turnaja s medzinárodnou účasťou, ktorý zorganizovalo ABC CVČ.  Slávnostné otvorenie obidvoch súťažných dní  spestrili naše mažoretky svojimi vianočnými choreografiami.

2016-01-11 06:26

Mesiac december má už tradične svoje čaro hlavne tým, že sa blížia Vianoce. Aj  deti  z II.odd.  ŠKD navštívili pri tejto príležitosti  DC Sabinovská Prešov v rámci projektu „ Starší mladým a naopak“. Seniori pripravili výstavku ručných prác s vianočnou tematikou, ktorá deti veľmi zaujala a ocenili šikovnosť a vynaliezavosť. Milým prekvapením bolo pre nás malé občerstvenie a sladkosť. Deti sa zavďačili tým, že pripravili pre seniorov kultúrny program a spestrili tak ich vianočne posedenie .

2015-12-22 00:00

V uplynulé dni sme na našej škole privítali lektora španielskeho jazyka Javiera Bafalluy Gestiho. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijal a aktívne sa aj zúčastnil vyučovacích hodín v niektorých triedach. Pre našich žiakov si pripravil rôzne aktivity, ale aj veľmi zaujímavú prezentáciu španielskych reálií. Naši žiaci si mali takto možnosť prvý krát vyskúšať svoje znalosti jazyka s rodeným španielom, čo v nich zanechalo veľmi pozitívne dojmy, ale aj nádeje opätovného stretnutia. Témy z oblasti gastronómie, architektúry, športu, sviatkov, kultúry, či bežného života boli nepochybne obohatením vyučovacích hodín o nové poznatky a inšpiráciou pre spestrenie vyučovacích hodín. Veríme Javier, že tvoja návšteva medzi nami nebola posledná a rád sa medzi nás niekdy vrátiš.

2015-12-22 15:00

Opäť k nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne, vyšívané striebornými vlasmi starej matere. Áno sú to VIANOCE. Máme tu krásny čas vianočný, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi. Keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. 

2015-12-22 00:00

V čase predvianočného zhonu aj tento rok pripravili pani vychovávateľky a deti z každého oddelenia Vianočnú akadémiu. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro. Už len tradičné pozeranie rozprávok ako sú Mrázik a Tri oriešky pre Popolušku dodáva nevšedný pocit celej rodine. Potom ako pani babka Perinbabka povytriasala svoju perinu, domy vyzerajú ako pocukrované perníkové chalúpky.

2015-12-22 12:28

Dňa 14.12.2015 sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Stretli sa tam všetci priaznivci prednesu 4. – 7. ročníka. V ich podaní ožívali známe i menej známe historické osobnosti, hrady a zabudnuté miesta. Všetkým patrí veľká pochvala! 

2015-12-20 00:00

V dňoch 7.a 9.12.prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, zúčastnilo sa ho 26 žiakov v kategórii 1A, 13 žiakov v kategórii 1B.Neľahké písomné testy preriedili rady súťažiacich, ústne kolo dalo zabrať  určite všetkým prítomným.

2015-12-20 00:00

Žiaci 5.A a 5.B  dňa 8.12. strávili spolu so svojimi vyučujúcimi netradičnú hodinu anglického jazyka v Klubovni  Puzzle na Svätoplukovej ulici v Prešove. Boli zvedaví, ako bude vyzerať tých 45 minút anglického jazyka v novootvorenej klubovni. Priestory Klubovne ich zaujali, aktivity ešte viac. Vďaka zanieteným mladým pracovníčkam sa naučili nové hry v anglickom jazyku, pozreli krátke vianočné anglické video  a súťažnou formou odpovedali na  vtipné otázky. Všetci sa zhodli na tom, že hodina bola zaujímavá, netradičná a určite nie posledná.

2015-12-17 08:00

S veľkou chuťou súťažiť si 9. decembra 2015 žiaci tretích ročníkov zmerali sily v hláskovaní slov v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť tretiakov. Žiaci mali za úlohu vyhláskovať 7 anglických slov. Meral sa im čas a posudzovala sa správnosť hláskovania. Všetci sa pripravovali na súťaž zodpovedne a aj napriek tréme sa im veľmi darilo. Bola to ich prvá súťaž v angličtine, ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o jazyk a nadchnúť ich do budúcna pre olympiády v tomto jazyku.

2015-12-15 12:30

Dňa 3.decembra 2015 sa v knižnici Slniečko, na Hlavnej ulici, konalo podujatie „Celé Slovensko číta deťom“.

 

2015-12-15 00:00

Každý človek – dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. 10. decembra v rámci Dňa ľudských práv triedne učiteľky, majúc na zreteli túto myšlienku, vhodným ,,detským jazykom“ žiakom sprístupnili informácie o Deklarácii práv dieťaťa. Pozornosť upriamili na sebaúctu, toleranciu voči iným národom, rasám, kultúram. Podnetné informácie obohatili aj samotní žiaci, ktorí prezentovali svoje názory prostredníctvom aktivít a kresieb. Hovorili o spôsoboch, akými sa podieľajú na chode školy, tvorbe triednych pravidiel a samozrejme o ich rešpektovaní a dodržiavaní. Získali tak pohľad na svet, na veci, ktoré ich zaujímali.

2015-12-14 00:00

V čase keď Mikuláš rozdáva darčeky, pripravili pani vychovávateľky deťom z ŠKD zábavné popoludnie s Mikulášom. Samozrejme nechýbal  Mikuláš , anjel a čert a nechýbalo ani prekvapenie o ktoré sa v závere postaralo vedenie našej školy. Súťažili zástupcovia všetkých oddelení  spojené do družstiev a ostatné deti povzbudzovali.  

2015-12-10 06:25

Dňa 7. decembra 2015, sa žiaci 2. a 3. ročníka našej školy  zúčastnili školského kola prednesu povesti, pod názvom Šaliansky Maťko . Svoje výkony prezentovali v peknom prostredí školskej knižnice.  Prednesom tak vyjadrili vzťah k našej národnej histórii a kultúre.

2015-12-10 06:21

V krásne mrazivé ráno 25.11.2015 sa žiaci III.D a IV.C vybrali na exkurziu do NKP Solivar v Prešove. Táto národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. Žiakov upútalo rozprávanie pána sprievodcu a takisto budovy, cez ktoré prechádzali. Všetko, čo videli vo veľkom, si mohli prezrieť v podobe makiet v poslednej budove – múzeu. Pán sprievodca im na maketách názorne ukázal náročnú prácu v Solivaroch. Žiaci boli obohatení o ďalšie zážitky a s novými informáciami sa vracali späť do školy.

2015-12-01 09:26

V októbri sa žiaci 3.C, 4.A, 4.B a žiaci 5. a 6. ročníka pod vedením p.uč. anglického jazyka Mgr. Augustínovej, Mgr. Prčíkovej a Mgr. Vachmanskej zapojili do súťaže „Vyhraj Celeste do školy" prostredníctvom projektu „ EnglishOne".

2015-12-01 10:23

Dopravná výchova v mesiaci november neminula ani našich prváčikov a v dňoch 12.a 19.11.2015 navštívili Mestskú políciu v Prešove. Skúsení policajti preverili poznatky detí z oblasti bezpečnosti  cestnej premávky v Zasadacej miestnosti , v ktorej  sa konajú zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Deti sa oboznámili s prácou Mestskej polície, vyskúšali si povinnú výstroj a výzbroj policajta. Zaujímavou časťou bola návšteva pracoviska, z ktorého Mestská polícia monitoruje časti mesta Prešov. Pracovníci obsluhujúci kamery deťom ukázali rôzne časti mesta, bezpečnosť v meste, sledovanie dopravnej situácie, vrátili sa aj niekoľko hodín späť a sledovali situácie nočného Prešova.

2015-11-27 06:35

V rámci dopravnej výchovy žiaci  ŠKD 6.-10.oddelenia  navštívili Akadémiu vzdelávania v Prešove. Autoškola VaV zabezpečila pre našich žiakov zaujímavé a veľmi náučné hodiny zamerané na bezpečnosť v cestnej premávke a nástrahy, s ktorými sa deň čo deň stretávame na cestách. Pod vedením skúsených inštruktoriek si žiaci nie len teoreticky , ale aj prakticky mohli overiť svoje schopnosti v podaní prvej pomoci pri rôznych poraneniach až po nepriamu masáž srdca a umelé dýchanie.  Za svoju snahu boli deti odmenené vecnými cenami.

2015-11-27 06:17

ABC CVČ každoročne oceňuje najúspešnejších jednotlivcov aj kolektívy z Prešova v oblasti športu, hudby, ale aj vo vedomostnej oblasti.  Naše mažoretky si  ocenenie Talent roka 2015 prevzali 23.11.2015 v historickej sále  PKO a predviedli divákom svoje súťažné choreografie.  Ocenenie všetky dievčatá potešilo a veríme, že bude výbornou motiváciou do ďalšej práce.

2015-11-24 13:00

November  v Sabinove už tradične patrí mažoretkám. Inak tomu nebolo ani tohto roku. 14.novembra 2015 ožila sabinovská športová hala ženskou krásou spojenou s pohybom. Mažoretky z celého Slovenska a z Maďarska sa stretli na príjemnej medzinárodnej súťaži. V množstve súťažných vystúpení sa predviedli aj naše dievčatá a so všetkými svojimi vystúpeniami získali ocenenia najvyššie. Srdečne blahoželáme všetkým dievčatám a ďakujeme trénerkám za trpezlivosť a rodičom a vedeniu školy za pochopenie a ústretovosť.

2015-11-24 14:31

Dňa 6. novembra 2015 sa v našej škole konal deň s témou: „Dopravná výchova inak“. V tento piatkový deň žiaci 2. a 3. ročníkov so svojimi pani učiteľkami privítali Štátnu políciu z Okresného riaditeľstva policajného zboru Prešov na školskom pozemku. Policajtky na úseky prevencie mjr. JUDr. Katarína Šmelková a pplk. JUDr. Magdaléna Fečová informovali a voviedli žiakov do tajov prevencie pre mladistvých a dopravných skutkov každodenného života. Prínosom boli nové nepoznané informácie súvisiace s prácou polície a s úskaliami každodenného života. 

2015-11-24 05:00

Počas prvých dvoch novembrových týždňov absolvovali naši tretiaci základný plavecký výcvik na ZŠ Mirka Nešpora. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, s ohľadom na ich doposiaľ nadobudnuté plavecké zručnosti. Tí, ktorí s plávaním nemali veľkú skúsenosť, sa hravou formou adaptovali na vodné prostredie a postupne si osvojovali základné plavecké zručnosti ,splývanie, ponáranie, vydychovanie do vody, jednoduché plavecké pohyby.

2015-11-24 06:14

Aj tohto roku sa žiaci našej školy v rámci záujmových krúžkov Zdravstvuj, Rossija a Pestrá ruština pod taktovkou vedúcich učiteliek zapojili do celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. Po minuloročnej rozprávke Cvetik-semicvetik pre nás organizátori súťaže tohto roku pripravili zaujímavú rozprávku Seraja šejka. Po dôkladnom prezretí rozprávky bolo úlohou žiakov zachytiť ľubovoľnou technikou na výkresy pre nich najpútavejší, najkrajší moment rozprávky.

2015-11-24 04:16

„Arbeit macht frei.“
Práca oslobodzuje. Tak znie motivačné heslo nad vstupnou bránou do komplexu červených tehlových budov najskôr koncentračného, potom vyhladzovacieho tábora Osvienčim – Brezinka (v nemčine Auschwitz – Birkenau), ktoré sa v slnečnom jesennom dni strácajú medzi zlatožltými listami stromov. Návštevník môže byť zmätený, práve totiž začal prehliadku miesta nepredstaviteľnej hrôzy a najväčšieho utrpenia, aké moderné európske dejiny dosiaľ zaznamenali, a slnečný októbrový deň človeka skôr naladí na jesennú prechádzku.

2015-11-18 18:37

Cieľom olympiády zo SJL je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

2015-11-18 13:24

Dňa  26.10.2015 v priestoroch telocvične ZŠ Kúpeľná sa konalo súťažno – zábavne popoludnie  MISS ŠKD. 10 finalistiek sa pobilo o trón kráľovnej krásy, šikovnosti ale aj inteligencie. Musím podotknúť, že všetky finalistky sa tvrdo pripravovali a prešli si ťažkým výberom. Príprave celej MISS venovali veľa svojho voľného času, ale ani na chvíľu nezanevreli učeniu sa a venovaniu sa školským povinnostiam.

2015-11-10 00:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bola v našej školskej knižnici dňa 26.10.2015 zrealizovaná výstavka fotografií desiatich školských knižníc z celého sveta, ktoré sú niečím zaujímavé. O každej z týchto knižníc si žiaci mali možnosť prečítať zopár zaujímavých faktov a rozšíriť si tak svoj prehľad.

2015-11-09 06:06

V októbri sa naše mažoretky zúčastnili medzinárodnej súťaže mažoretiek v Púchove, ktorá sa každoročne koná v Púchove. Súťažili v disciplínach mini baton senior, Klasický baton skupina kadet, Flag skupina junior a Mixh skupina senior a opäť úspešne. Po náročnom dni si domov doniesli tri prvé miesta a jedno druhé miesto. V roku 2015 ich čaká ešte súťaž v Sabinove, kde im budeme držať palce, aby opäť obhájili svoje umiestnenia na MSR a ME 2015.

2015-11-06 05:12

Úspechy našich mažoretiek sú známe nielen v našej škole, ale vedia o nich aj na prešovskej radnici. 23.10.2015 boli naše dievčatá spolu s trénerkami  pozvané na mestský úrad, kde ich v  zastúpení p. primátorky prijal vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ PaedDr.J.Muránsky  a Ing.E.Vokál.

2015-11-06 07:00

Nadišla jeseň a s ňou aj mesiac október – mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti deti  z 1. a 2.ročníka pripravili pre dôchodcov z DC na Sabinovskej ulici v Prešove kultúrny program . Veselé piesne, básne a ľudový tanec  sa starkým veľmi  páčili a odmenili nás hlasným potleskom a sladkosťou. 

2015-11-06 00:00

Práve mesiac október bol mesiacom úcty k starším a pripomenul nám,, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
    
Náklonnosť a úctu k nim však prejavujeme po celý rok. Úcta k starším má  byť  spontánna a nenásilná. A k tejto úcte vedieme aj žiakov našej základnej školy.

2015-10-30 05:00

21. októbra sme oslávili Deň jablka. Jabĺčko patrí medzi najzdravšie ovocie a určite si takýto deň zaslúži. Prváci sa nedali zahanbiť a svedomito sa pripravili. Priniesli jabĺčka rôznej farby, veľkosti, odrody. Triedy premenili na jabĺčkové kráľovstvá. Po rozhovore o zaujímavostiach, prečo konzumovať toto ovocie, nasledovali jabĺčkové úlohy a súťaž o najkrajšie či najväčšie jablko. V rámci výtvarnej výchovy sa žiaci premenili na výtvarníkov. Namaľovali a vymodelovali tieto plody. Samozrejme nechýbala i ochutnávka, ktorú všetci netrpezlivo očakávali. Sami posúďte.      

2015-10-26 00:00

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Vyvážená strava  je veľmi dôležitá, a preto je potrebný dostatok minerálov, vitamínov, bielkovín, vláknin, naopak, veľa mastného, sladkého a soli škodí. Často zabúdame aj na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v období rastu nevyhnutné.   Všetko  však treba jesť s mierou. Stará ľudová múdrosť vraví : Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.

2015-10-26 00:00

V popoludňajších hodinách, dňa  12.13.14.októbra sa deti z Škd, v sprievode svojich p. vychovávateliek zúčastnili exkurzie u hasičov. Deťom poukazovali  všetko čo patrí k ich práci. Ukázali nám, aké nástroje a náradie používajú, akú majú výstroj a ako sa spúšťajú na tyči. Dovolili nám prezrieť si hasičské autá zvnútra. O zážitok sa postaral aj ozajstný výjazd ,kde sa deti mohli na vlastné oči presvedčiť, ako rýchlo sa hasiči spustili po tyči, obliekli a nasadli do hasičského auta. Ďakujeme im za príjemne strávené popoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.    

2015-10-22 05:00

Dňa 16.10.2015 sa žiaci 3.C a 3.D zúčastnili predstavenia „Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti“ v detskom oddelení Knižnice P.O.Hviezdoslava Slniečko. Bolo to podujatie programu „Listování- Dni českej kultúry“.  

2015-10-20 08:00

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka chutné ovocie a zeleninu. Žiť zdravo sa učia aj deti v ŠKD, ktoré sa zapojili do aktivít zameraných na zdravú výživu. Najprv sme si predstavili rôzne druhy ovocia a zeleniny, porozprávali sme sa o nich. Kto mohol, priniesol do ŠKD rôzne druhy týchto plodov, aby sme si ich mohli pozrieť v skutočnosti. Pri poznávaní ovocia a zeleniny sme zapojili všetky zmysly. S deťmi sme viedli rozhovor o správnej životospráve. Deti si pripravili ochutnávku ovocia a zeleniny so zatvorenými očami. Na záver sme si všetci pochutnali.

2015-10-15 00:00

Dňa 9.10.2015 nás navštívili študenti z Fakulty zdravotníctva PU v Prešove v rámci projektu Zdravý úsmev. Žiakov I. stupňa oboznámili s prostriedkami dentálnej hygieny a správnou starostlivosťou o zubnú kefku, zuby i ďasná. Cieľom projektu je naučiť žiakov správne sa starať o svoj chrup.

2015-10-13 06:00

V rámci Európskeho týždňa mobility (16.9. – 22.9.2015) si  naši štvrtáci overili vedomosti aj zručnosti v oblasti dopravnej výchovy. Pod vedením inštruktorov Vzdelávacej akadémie VaV si zopakovali konštrukciu a povinnú výbavu bicykla, predpisy cyklistov, chodcov. V ďalšej časti prednášky sa venovali zdravotnej príprave. Žiaci na figuríne  prakticky predviedli stabilizáciu raneného, masáž srdca a iné veľmi zodpovedné činnosti pri záchrane ľudského života. Ďakujeme  

2015-10-13 00:00

1. október  2015 bol v X. odd. ŠKD  venovaný ovocným a zeleninovým plodom. Donesené ovocie a zeleninu sme spoznávali hmatom, čuchom, chuťou, opisnými  hádankami a zrakom. Pri tejto činnosti sme strávili v ŠKD ďalšie príjemné a zaujímavé popoludnie.  Veď posúdte sami  ...

2015-10-09 06:00

Dňa 7. októbra 2015 žiaci štvrtých ročníkov navštívili významné miesta našej národnej histórie, ktoré pripomínajú udalosti z čias 1. a 2. svetovej vojny na našom území.

2015-10-09 06:00

2. október 2015 bol pre všetkých prvákov našej školy veľkým dňom. Na slávnostnej Imatrikulácii prvákov boli prijatí do radov žiakov našej školy.

2015-10-08 10:00

Dňa 1.10.2015 navštívil  Prešov  veľvyslanec  Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth. V Britskom centre v Knižnici P. O. Hviezdoslava   sa uskutočnila prezentácia s názvom „British Days“. Cieľom tejto akcie bolo spropagovať výučbu anglického jazyka, poukázať na možnosť štúdia v zahraničí, jazykové pobyty a ukázať žiakom, ako sa  zlepšovať v cieľovom jazyku. 

2015-10-07 00:00

O tom, že „Prešov číta rád“ nás presvedčili aj naši tretiaci na besede so spisovateľkou Petrou Nagyovou –Džerengovou.  V rámci festivalu  Prešov číta rád  pripravila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – pobočka Slniečko autorské čítanie Petry Nagyovej –Džerengovej  z jej tvorby – Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity. Pani spisovateľka ochotne odpovedala na zvedavé otázky detí týkajúce sa nie len tvorby, ale aj jej detstva a súčasného života.

2015-10-07 00:00

24.9.2015 sa žiaci 3.C zúčastnili krásnej akcie v Ekoparku Holá Hora, v rámci Ekofestu 2015.Pripravili ju študenti Prešovskej univerzity a zamestnanci Ekoparku. Priblížili nám migráciu vtákov do južných krajín a zároveň predviedli ich odchyt a krúžkovanie. Do siete sa im podarilo chytiť sýkorku veľkú a tak si žiaci mohli pohladkať práve chyteného vtáčika. Spoločne sme vyzdobili kŕmidlá pre vtákov, ktoré budú umiestnené na stromoch v Ekoparku. Ďakujeme za krásnu akciu, súťaže, hádanky a sladkú odmenu za splnené úlohy

2015-10-07 00:00

24.septembra 2015 sa naši štvrtáci zúčastnili športového podujatia v rámci projektu „Starší mladým a naopak“. Súťažilo sa vo  vynovenom areáli  zariadenia pre seniorov „Náruč“ v Prešove. Zmiešané družstvá seniorov a žiakov si zmerali svoje sily v štyroch disciplínach . Aj keď nám trochu popršalo,  na dobrej nálade a športových výkonoch to neubralo. 

2015-10-04 06:00

Zdravie detí je pre nás dôležité a preto sme  si v rámci zdravej výživy pripravili „Deň mlieka „ . Žiaci ŠKD a 1.až 4.ročníka zhotovili rôzne postavičky z obalov z mliečnych výrobkov, z ktorých sme vo vestibule urobili výstavku. 

2015-10-04 07:00

Na našej škole sa vyučuje päť cudzích jazykov, preto sme si týždeň od 21.9.- 25.9. pomenovali ako Európsky týždeň jazykov.

2015-10-02 05:00

Prezentácia mažoretiek

2015-09-22 00:00

Ovocie a zelenina majú dôležité miesto v jedálničku detí . Aj keď je v súčasnosti dostupný široký výber ovocia a zeleniny, deti  ju konzumujú málo. Práve preto sa pani vychovávateľky 5.,7. a 9. oddelenia rozhodli, že deťom pripravia veselé popoludnie s ochutnávkou ovocia a zeleniny pod názvom Trhovisko. Prípravy sa začali ešte v jednotlivých oddeleniach, kde sa diskutovalo, recitovalo a spievalo na  tému zdravá výživa a vitamíny.

2015-09-22 08:00

S príchodom nového školského roka pripravilo Mesto Prešov v spolupráci so ZŠ, ZUŠ, ABC CVČ, ale tiež s rôznymi  umeleckými tanečnými kolektívmi a  športovými  družstvami , ktoré pôsobia v Prešove a v blízkom okolí ,kultúrne podujatie pod názvom Do školy s úsmevom 2015. Ako každoročne aj tohto roku sa do tejto skvelej akcie zapojili  naše mažoretky.

2015-09-04 13:00

Aj dnes 2.9.2015 nás slniečko sprevádzalo na ceste do školy. Opäť sme sa stretli v škole plní zážitkov a dojmov z prázdnin. V tomto  školskom roku sa bude na našej škole vzdelávať 786 žiakov. Pani riaditeľka PaedDr. Eva BIlišňanská nás všetkých milo  privítala. Osobitnú pozornosť venovala 111. prvákom, ktorí do školy vstúpili prvý krát. Učiteľom zaželala veľa tvorivosti a trpezlivosti a žiakom šťastný a úspešný celý školský rok.

2015-09-08 14:00

20.-23.8.2015 sa v Brne konali Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe, na ktorých sa zišli mažoretky z celej Európy. Naše mažoretky si z majstrovstiev Slovenska odniesli nominácie na Majstrovstvá Európy a tak koniec augusta prežili spolu na týždennom sústredení, ktoré bolo prípravou na najdôležitejšiu súťaž roka 2015.

2015-09-02 00:00

Záver školského roka je príležitosťou na zhodnotenie celoročnej práce našich žiakov. Tí sa v školskom roku 2014/2015 pod vedením vyučujúcich zapojili do jazykových, humanitných, prírodovedných a športových súťaží. Žiakom za ich úspešné umiestnenia v okresných a krajských kolách odovzdala hodnotné knižné odmeny naša pani riaditeľka, PaedDr. Eva Bilišňanská. 

2015-07-03 00:00

 „ Ako  sa stalo, že sme pretrvali?“

 

Žiačka 9.B triedy Nina Šimková sa v júni zúčastnila  celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok  na tému „Ako sa stalo, že sme pretrvali?“. Umiestnila sa v striebornom pásme a bola pozvaná na slávnostné vyhodotenie, ktoré sa konalo v Pállfyho paláci v Bratislave dňa 23.6.2015. 

2015-06-25 00:00

Dňa 19.júna 2015 sa uskutočnila súťaž - KRÁĽOVNÁ KRUHU.

2015-06-23 08:00

Dňa 12.6.2015 sa v areáli našej základnej školy konalo celoškolské športové dopoludnie pod názvom „Šport nás spája“. Akcia plná emócií, nasadenia, úžas- ných individuálnych, či kolektívnych výkonov, a taktiež ducha fair play, sa niesla pod patronátom pani riaditeľky PaedDr. Evy Bilišňanskej, ktorá okrem iného zabezpečila krásne teplé slnečné počasie. Realizačný tím pod vedením Mgr. Jany Zánovej, zástupkyne školy, pripravil jednotlivé stanovištia so špor-tovými disciplínami. Slávnostné otvo renie sa konalo za účasti zástupcu rodi- čovskej rady a príslušníkov štátnej i dopravnej polície.

2015-06-18 10:00

V  dňoch 4. a 5.6.2015 sa žiaci prvých ročníkoch zúčastnili školského výletu v ZOO Košice. Obdivovali krásu a rozmanitosť živočíšnej ríše. Oboznámili sa s miestom výskytu, so  spôsobom života a potravou, ktorou sa zvieratká živia. Mali možnosť vidieť kŕmenie tučniakov. Zo slnečného  výletu si priniesli množstvo zážitkov.

2015-06-17 10:00

Dňa 25.5.2015 sa 5. členné družstvo žiačok 8. a 9. ročníka zúčastnilo súťaže Družstvo mladých zdravotníkov II. stupňa. Súťaž každoročne organizuje Slovenský červený kríž a tohto roku sa súťaž uskutočnila na ZŠ  Májové námestie 2 v Prešove. Súťažiaci si overili svoje vedomosti o SČK a vyskúšali si svoje zručnosti v poskytovaní 1. pomoci. Využili aj svoje jazykové schopnosti pri ošetrovaní cudzinca. Vďaka svojim zručnostiam a vedomostiam naše družstvo obsadilo zaslúžené 1. miesto.

2015-06-15 07:00

Škola v prírode sa konala v dňoch 1.-5. júna 2015 v Tatranskej Lomnici hotel Tulipán. Švp sa zúčastnili žiaci z tried IV.A a IV.C, spolu s 3 pedagogickými zamestnancami a lekárom.

So všetkými službami hotela ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim sme boli spokojní. Najväčší zážitok bol z turistických vychádzok, športových hier a návštevy SKI Múzeum v Tatranskej Lomnici.

2015-06-15 05:00

Pri príležitosti MDD vychovávateľky ŠKD pripravili  športovo-zábavné popoludnie . Deti súťažili v rôznych disciplínach, za ktoré boli odmenené sladkou odmenou.  Na záver to vyvrcholilo detskou diskotékou.

2015-06-11 09:00

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili literárnej exkurzie do Liptovského Mikuláša. Prečítajte si ich vyjadrenia k takejto forme vyučovania slovenského jazyka a,samozrejme, zážitky, ktoré si odniesli.

2015-05-27 12:00

Dňa 20.mája 2015 v krásne slnečné popoludnie rozhodli sa deti ŠK zasúťažiť si a pohybom prispieť k zdravému vývoju svojho organizmu.  Konalo sa školské kolo športovej súťaže v preskoku cez švihadlo pod názvom „Kráľovná švihadla“.  Tejto súťaže predchádzali triedne kolá v oddeleniach ŠKD a víťazi postúpili do šk. kola.

2015-05-25 08:00

Cyklisti z Prešova a Martina pripravili  debatu pre deti zo ZŠ Kúpeľná o tom čo má vedieť malý cyklista. O bicykli, o dopravnej premávke alebo  aj o tom, čo si so sebou zobrať na bicyklový výlet. Deti dostali pracovné zošity mladého cyklistu, v ktorom sú vysvetlené všetky dôležité pojmy ako aj základné pravidlá bezpečného pohybovania sa na ceste.

2015-05-21 15:00

Dňa 13.5.2015 sa deti z  10. oddelenia ŠKD a mažoretky, ktoré pôsobia na našej škole zúčastnili vystúpenia pre DC Sabinovská v Prešove.  S kultúrnym programom, ktorý  pripravili pod vedením svojich vychovávateliek, vystúpili pri príležitosti  Dňa matiek .  Naše snaženie bolo odmenené veľkým potleskom a deti dostali za svoju snahu aj sladkú odmenu.

2015-05-20 07:00

Dňa 7.5.2015 sa v ŠKD v  rámci projektu  „ Starší mladým a naopak“ uskutočnila akcia   „  Štrikujeme so starou mamou „.  Privítali sme členky z DC  Sabinovská. Tie nám ochotne ukázali svoje ručné práce a samozrejme vysvetlili ako postupovať pri začiatkoch či už štrikovania, háčkovania alebo vyšívania. Hlavne vyšívanie sa deťom veľmi zapáčilo. Na veľké prekvapenie sa pripojili aj chlapci a išlo im to výborne. Dohodli sme sa, že sa takto budeme stretávať aspoň dva krát mesačne, aby sme sa ešte viac zdokonalili a deti sa mohli pochváliť čo už doma zvládli

2015-05-20 06:00

V týždni od 11. – 15. apríla 2016 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili jazykovo-plaveckého kurzu. Ubytovaní boli v hoteli Sorea v Staroľubovnianskych kúpeľoch, kde mali k dispozícii bazén na plavecký výcvik a odborné učebne na výučbu anglického jazyka. Sprevádzali ich pani učiteľky anglického jazyka (p. uč. Tkáčová, p. uč. Gabrielyová a p. uč. Černická) a učitelia telesnej výchovy (p. uč. Ferík a p. uč. Milá). O ich zdravie sa starala pani zdravotníčka Knišová.

2016-04-22 06:26

Dňa 13.5.2015 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže ENGLISH STAR pod vedením PaedDr. Márie Gabrielyovej.

51 žiakov 1.-7. ročníka sa otestovalo  z vedomostí v anglickom jazyku, testy boli naozaj mimoriadne náročné.  Všetkým zúčastneným držíme palce a netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie.

2015-05-15 08:00

Dňa 7.5.2015 sa pri príležitosti sv. Floriána uskutočnila prezentácia Prešovského hasičského zboru na pešej zóne. Podujatie pripravili Krajské riaditeľstvo spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove v spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove a Mestským úradom pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov.

2015-05-15 10:00

Dňa 11. mája 2015 pripravili žiaci II.D pre svoje mamky besiedku ku Dňu Matiek. Prezentovali sa spevom, prednesom poézie, prózy, ľudovými tancami, hrou na gitare, dramatizáciou v slovenskom aj v anglickom jazyku. Privítali medzi sebou aj vzácneho hosťa, pani riaditeľku PaedDr. Evu Bilišňanskú. Spolu s mamkami prežili príjemné popoludnie. 

2015-05-14 09:00

Dňa 30.4.2015 sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Jasenovej, Dolnom Kubíne a na Oravskom Podzámku . V Jasenovej sme navštívili rodný dom Martina Kukučína. V ňom sme sa dozvedeli, ako Martin Kukučín vyrastal a aký bol jeho osobný a literárny život. Po prehliadke jeho domu sme sa vybrali na Historický cintorín do Dolného Kubína, kde je pochovaný okrem Hviezdoslava aj Janko Matúška a iné osobnosti Oravy.

2015-05-13 00:00

Dňa 6. mája 2015 sa triedy IV.A a IV.D zúčastnili exkurzie v Pavlovciach. Akciu viedol jeden z lesníkov štátnych lesov, ktorý nás oboznámil s náučným chodníkom, cez ktorý budeme prechádzať a tabuľami, ktoré nás budú informovať o zaujímavostiach lesa. Hneď po vystúpení z autobusu nás čakala príroda plná prekvapení. Zuniaci potôčik, spev vtákov a vôňa lesa nám dodávala chuť vykročiť doň. Cez vstupnú bránu sme vykročili na náučný chodník Tajch, po ktorom sme sa dostali až ku Škole v prírode „Diely.“ Žiaci si mohli vyskúšať výškomer na stromy a tiež odmerať ich vek. Na vopred pripravenom ohníku sme si sily doplnili opekaním slaninky. Celý deň sa niesol v dobrej nálade nových zaujímavých informácií.

2015-05-10 09:00

Apríl 2015 sa v našom ŠKD niesol v znamení bezpečnosti na cestách. Deti si pod vedením svojich pani vychovávateliek zlepšovali vedomosti o správaní sa na ceste, pravidlách cestnej premávky a všetkom, čo s tým súvisí. Vyvrcholením bola súťaž Na kolobežke a bicykli bezpečne, ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých oddelení.

2015-04-30 06:00

Aj na našej škole sme si pripomenuli 22. apríla Deň Zeme rôznymi aktivitami. Žiaci 1. – 4. ročníka zhotovovali výtvarné práce, plagáty, tvorili výrobky z odpadového materiálu. Riešili rôzne matematické úlohy, zamerané na ochranu životného prostredia. Zapojili sa do úpravy okolia školy. Tvorili slohové práce, básne a prezentácie o Zemi.

2015-04-28 10:00

V dňoch 21. 04. – 22.04. 2015 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku v Bratislave.  Anna Mária Lipková, žiačka 8. B triedy a získala 1. miesto v kategórii A1.

2015-04-27 10:00

Dňa 17.4.2015 (piatok) sa žiaci piateho ročníka (V.B, V.D) zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet, kde stvárnili dramatizáciu Popolušky v ruskom jazyku. Po namáhavej práci v záujmovom útvare si zo súťaže odniesli druhé miesto. Už teraz sú plní inšpirácie a odhodlania na ďalšiu prácu v budúcom školskom roku. BLAHOŽELÁME!

2015-04-20 07:00

15. apríla 2015 sa  žiaci IV.B a IV.C  zúčastnili veľmi peknej akcie na Sigorde.  Pracovníci štátnych lesov nás pozvali pri príležitosti mesiaca lesov na náučný chodník na Sigorde. Lesní pedagógovia nás privítali v stredu ráno v slnečnom, ale chladnom jarnom lese na náučnom chodníku na Sigorde.

2015-04-17 11:00

Dňa 31.3.2015 sa deti z materskej školy Mamajáčik  zúčastnili otvorenej hodiny v našej škole v 1.A triede. Prostredníctvom rozprávok  previedla triedna učiteľka  našich žiakov  a budúcich prváčikov jednotlivými bránami „ Kráľovstva abecedy „.  Naši prváci ukázali  čo sa už doteraz naučili a po splnení jednotlivých  úloh spolu s kamarátmi z MŠ tak ,ako to už v rozprávkach býva došli do víťazného konca hodiny. Budúci prváci  odchádzali s krásnymi spomienkami a maličkou pozornosťou späť do škôlky. 

2015-04-10 06:00

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc, deti prvého ročníka navštívili  knižnicu  Slniečko. Milá pani knihovníčka porozprávala o tom, aké sú knižky krásne a zaujímavé, aj o tom, aké dôležité je naučiť sa správne čítať. Deťom vysvetlila pravidlá požičiavania kníh a ako sa s knihami zaobchádza. Deti príjemne strávili hodinku v knižnici, v krásne pomaľovanej rozprávkovej miestnosti smelo odpovedali na otázky pani knihovníčky a zapájali sa do  rozhovorov.  Návšteva knižnice bola zaujímavá a do budúceho života veľmi užitočná. Ďakujeme pani knihovníčke za poučné informácie a milý prístup.

2015-03-30 07:00

SPŠ elektrotechnická organizovala matematickú súťaž ELEKTROMATIK pre 4‐členné tímy žiakov 7., 8. a 9.ročníka základných škôl. Jej hlavným poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o matematiku a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať  svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl a záverečného školského kola.

2015-03-24 08:00

20. marec 2015 bol v našej škole venovaný vode. Deň vody sme si pripomenuli už pri vstupe do školy nápaditou výzdobou chodieb a tried, modrým oblečením žiakov a pedagógov a zaujímavými aktivitami v triedach, ale aj mimo školy. Výsledky tejto veľmi vydarenej akcie boli potom vystavené na chodbe školy, kde si ich prezreli naši žiaci, ale aj malí škôlkári, s ktorými spolupracujeme.

2015-03-24 06:00

Dňa 20.3.2015 si žiaci prvých a druhých ročníkov  pripomenuli pekný ľudový zvyk z jarného obdobia vynášanie Moreny. Rozlúčka so zimou pálenie Moreny sa uskutočnila na moste rieky Torysa  pri zimnom štadióne. Pre žiakov to bol nezvyčajný zážitok.

Morena, Morena, kde si prebývala?

2015-03-24 05:00
2015-03-24 05:00

Dňa 16.3.2015 žiaci IV.C plnili súťažné úlohy v knižnici Slniečko. Každý žiak prečítal jednu z desiatich ponúknutých ukážok ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského.

,,A čo bolo ďalej?...“

Vymysleli vtipné pokračovanie rozprávky, a tak pripravili svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia. Príbehy dokončovali tvorivo veršovanou poéziou, komiksom  ...

Celá trieda bola obohatená príjemnými zážitkami.

2015-03-23 06:00

Dňa 10. marca sa v ABC – Centre voľného času konalo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Ide o súťaž v recitácii poézie a prózy, ale aj v dramatizácii diel v cudzom jazyku. Žiaci ôsmeho ročníka sa rozhodli naštudovať a dramaticky stvárniť úryvok z knihy Antoina de Saint Exupéryho – Malý princ. Monika Bednárová z VIII.A triedy si zahrala líšku a Miroslav Doucha z VIII.C sa predstavil porote ako Malý princ. Úvodné nadšenie z účasti na súťaži vystriedala náročná a zdĺhavá práca. Od naštudovania scenára po neustále opakovanie replík, opravovanie výslovnosti a nekonečné prehrávanie jednotlivých scén. Divadielko však dostávalo čoraz konkrétnejšiu podobu a herci objavili radosť z dobre vykonanej práce. Tá sa ešte znásobila, keď si pár dní pred predstavením vyskúšali kostýmy a tak trochu „naozaj“ sa premenili na postavy z príbehu.

2015-03-19 10:00

Žiaci siedmeho ročníka, ktorí sa venujú štúdiu francúzskeho jazyka, sa vo februári oboznámili so slovnou zásobou k téme jedlo. Či už išlo o ovocie, zeleninu alebo bežné potraviny, každá hodina sa skončila škvŕkaním v žalúdkoch... A keďže vo štvrtok je francúzština prvá vyučovacia hodina, vznikol nápad zorganizovať si spoločné raňajky v škole. Každý mal za úlohu priniesť svoje obľúbené ovocie či zeleninu, ale aj obľúbené raňajkové jedlo. Piateho marca som do triedy vchádzala s košíkom raňajkových dobrôt a trošku s malou dušičkou, ako to celé dopadne. Moje prekvapenie však nemalo hraníc – okrem čerstvého pečiva, vianočky, chlebíka vo vajíčku a ešte teplých hrianok sa na stole objavili kakao a čaj, rôzne syry, nátierky a džemy, ale aj saláma, slanina či dokonca lečo! Nechýbali ani cereálie s mliekom a samozrejme ovocie a zelenina rôzneho druhu. Dievčatá všetko pekne naaranžovali, a každému pri stole vyrobili malú menovku. Zapriali sme si „bon appétit“, a pustili sme sa do všetkých tých dobrôt... podmienka bola jediná: konverzovať vo francúzštine!

2015-03-19 08:00
2015-03-19 10:00

Poznáte kvíz Milionár?

Podobnú súťaž- Booklionaire- si mohli vyskúšať žiaci 7.a 8. ročníka pri príležitosti Mesiaca knihy v našej Miniknižnici anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Lenky Dromblikovičovej.

2015-03-19 06:00

Dňa 12.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Svoje umelecké nadanie predviedlo v tento deň 23 žiakov II. kategórie – 4., 5., a 6. ročník a 20 žiakov III. kategórie – 7., 8., a 9.ročník.

2015-03-16 00:00

Mesiac marec je už tradične spätý s knihami a umeleckým prednesom poézie a prózy. Tento rok sa školské kolo 1. kategórie Hviezdoslavovho Kubína konalo 11. marca a súťaže sa zúčastnili víťazi triednych kôl 1., 2. a 3. ročníka. Porota si vypočula prednes diel slovenských autorov. Všetci zúčastnení sa veľmi snažili a preto mala porota veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

2015-03-16 04:00

6.marca 2015 sa v jedálni našej základnej školy uskutočnil karneval pre žiakov 1.stupňa. Krásne masky sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originalitou. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky a pani vychovávateľky. Odmenou pre deti boli sladkosti a ovocný džús. Odmenou pre nás bol ich úsmev na tvári a spokojnosť.

2015-03-11 08:00

V dňoch od 16. do 20. februára 2015 sme hodiny matematiky a informatiky venovali rozvíjaniu finančnej gramotnosti našich žiakov. Počas týchto dní žiaci pracovali s pracovnými listami venovanými tejto tematike, diskutovali s učiteľmi, zamýšľali sa nad financiami bežnej rodiny. Žiaci piateho a šiesteho ročníka medzi sebou súťažili „v nakupovaní“. Najúspešnejší žiaci jednotlivých tried sa zúčastnili medzitriedneho- ročníkového kola.

2015-02-28 12:00

Na hodine geografie mali žiaci 5.B triedy vytvoriť zmenšený model sopky. Túto úlohu nám zadala naša pani učiteľka - Mgr. R. Klučárová. Zaujímavé modely sopiek priniesli žiaci P. Kaduková, V. Orlický a P.Gabriely. Sopky boli vymodelované z modelovacej plastelíny. Vo vnútri modelov sa nachádzala fľaša zo skla. Zo sopky vychádzala láva, ktorá bola urobená zo sódy bikarbóny, octu a červeného farbiva. Sopky boli fantastické a dúfam, že zaujmú i vás! Ďakujeme našej pani učiteľke  a spolužiakom za zaujímavú vyučovaciu hodinu.

2015-02-27 09:00

Dňa 18. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska 2015. Spevácky talent preukázalo 49 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách.

2015-02-23 04:00

Veselo na Valentína - ŠKD

2015-02-19 06:00

Dňa 11.2.2015 organizovalo Denné centrum pre seniorov na Sabinovskej ulici v Prešove pre svojich klientov Fašiangovú zábavu. Naše pani vychovávateľky spolu s deťmi z ŠKD pri tejto príležitosti nacvičili program, ktorým prispeli k fantastickej  atmosfére.

2015-02-16 07:00

Dňa 11.2. 2015 v tento symbolický dátum žiaci našej školy navštívili ochranné zložky poskytovania pomoci pri záchrane života. V zastúpení odborne kvalifikovaných pracovníkov, sa dozvedeli zásady používania tiesňovej linky 112, ale aj reálne prípady ohrozenia života, majetku a životného prostredia. Mali možnosť obhliadnuť si dopravné prostriedky jednotlivých zložiek, ale aj skutočné pomôcky pri zachraňovaní mimoriadnej situácie. Za aktívnu spoluprácu boli žiaci odmenení bezpečnostnými prvkami na cestách a informačnou brožúrou vydanou MV SR.

2015-02-14 08:00

V dňoch 2.- 6. 2.2015 sa vyučovania na našej škole zúčastnili zahraničné lektorky Bella z Indonézie a Nadja z Ukrajiny z projektu EDUCATE SLOVAKIA. Hodín s nimi sa odvážne zúčastnili aj žiaci 2. až 7. ročníka. Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali konverzačné hodiny v anglickom a ruskom jazyku na témy: tímová práca a spolupráca medzi národmi. Taktiež sa dozvedeli o typických sviatkoch, národných kostýmoch a spôsobe života v daných krajinách. Hymnou celého týždňa sa stala pieseň Banana. Tešíme sa na ďalších lektorov v januári 2016.

2015-02-13 08:00

Dňa 9.1.2015 pani vychovávateľky pripravili deťom zimné hry v prírode. Čerstvo napadaný sneh bol ideálny na súťaže, v ktorých deti súťažili.

2015-01-14 03:00

Deň otvorených dverí 11.1.2015 bol výnimočný pre budúcich prvákov, žiakov aj učiteľov našej školy. Pani riaditeľka PaedDr. Eva Bilišňanská privítala všetkých prítomných v rozprávkovom prostredí, v ktorom žiaci tejto školy predviedli veľa zaujímavostí v poznaní spevu, tanca a jazykov. V mini prehliadke školy, prváckych a jazykových tried si budúci prváci spolu s rodičmi mohli vyskúšať prácu s počítačmi a interaktívnymi tabuľami.

2015-01-13 13:00

V krásnom predvianočnom čase si ŠKD pod vedením pani vychovávateliek pripravili dňa 17.decembra 2014 o 16:00 hod. pestrý program v podaní detí, plný spevu, tanca a príjemnej atmosféry. Program bol spojený s burzou, kde si prítomní mohli zakúpiť drobnosti pre potešenie v čase vianočnom.

2014-12-21 00:00

V dňoch 8. – 9. 12.2014 v Zichyho paláci v Bratislave

Cenu ĽudiaĽuďom získala Antónia Barnová

žiačka 9.A v šk. r. 2013/2014

Za dlhodobú starostlivosť o opustených psíkov v útulku

2014-12-16 00:00

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

2014-12-05 08:00

V tomto roku sa naša škola prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Z viacerých možných aktivít sme si vybrali aj súťaž „ Živá“ červená stužka. Na túto aktivitu sme vybrali žiakov šiestych ročníkov, ktorí pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Mariána Feríka nacvičili rozostavenie žiakov na školskom dvore. V piatok, 28.11.2014 sme sa so žiakmi presunuli do neďalekej  Záhrady umenia . Celú akciu natáčal Mgr. Maroš Semančík, ktorý má na starosti školskú televíziu. Žiaci sa rozostavili , obliekli sa do červených tričiek a búnd a už sa fotilo. To ,že je to naozaj „živá“ stužka je badať na jej tvare, ale šiestaci sa veľmi snažili.

2014-12-01 08:00

Vedeli ste, že aj chrbtica má svoj deň? Svetová spoločnosť pre zdravú chrbticu – WSS si od roku 2000 pripomína Svetový deň chrbtice. Cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy, ako aj podporiť povedomie o štruktúre ľudského tela.

2014-10-30 14:00

70. výročie SNP sme si pripomenuli na začiatku  školského roka so žiakmi deviatych ročníkov. Pripravili sme si prezentáciu o priebehu celého SNP a využili sme možnosť navštíviť múzeum, kde bola pripravená výstava k 70. výročiu SNP. Žiakov táto téma veľmi zaujala a do priebehu vyučovacej hodiny sa aktívne zapájali. Ocenili možnosť vidieť autentické uniformy, predmety z tohto obdobia.

2014-10-31 10:00

Záchranný systém 112

2015-02-14 08:00

Naše mažoretky, spolu so speváckym krúžkom pripravili pre klientov Domova sociálnych služieb program, s ktorým sa predstavili  v týchto chladných novembrových dňoch. Program bo l venovaný uplynulému Mesiacu úcty starším  a blížiacim sa Vianociam. Dievčatá pod vedením Viki Kolárikovej predstavili časť svojho bohatého repertoára, čím si hneď získali divákov.  Mažoretky, ktoré trénuje Eva Labudová a Andrea Stašíková ,  zatancovali choreografie s ktorými si vybojovali mnoho ocenení na rôznych súťažiach v tomto roku. Bohatý program potešil všetkých, ktorí sa tohto pekného vystúpenia zúčastnili a dievčatá boli za svoje výkony odmenené potleskom .

2014-11-22 00:00

Už 6 rokov patrí november medzinárodnej súťaži mažoretiek Sabinovská palička. Ani na tohtoročnej nemohli naše mažoretky chýbať. Dievčatá sa snažili celý rok a na súťaž sa veľmi tešili. Podporiť nás ako vždy prišli rodičia a známi a tak dievčatá tancovali s veľkým nasadením. Ocenenia, ktoré získali svedčia o tom, že celoročná práca nebola zbytočná a že sa oplatí trénovať. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslia a vždy nám držia palce.

2014-11-22 06:00

V  termíne od  3.-14.novembra 2014  žiaci  tretieho  ročníka  absolvovali  plavecký  výcvik  na  ZŠ Mirka  Nešpora.  Počas  dvoch  týždňov sa  žiakom  venovali  inštruktori  plávania.  Na  začiatku  výcviku  sa  žiaci  zoznamovali  s vodou  prostredníctvom  hier,  učili  sa  splývať,  plávať  pod  vodou  a postupne  zvládali  základné  plavecké  činnosti,  ktoré  sú  podmienkou  správneho  nácviku  plaveckých  spôsobov.  Po  absolvovaní  kurzu  bolo  70 žiakom  odovzdané  „Mokré  vysvedčenie“  s údajom  o tom,  či  plávajú  ako  delfín, kapor  alebo  korytnačka.

2014-11-20 06:00

Pri  vyučovaní  anglického  jazyka  aj  v tomto  školskom  roku  pokračujeme  v spolupráci  s Prešovskou  univerzitou, konkrétne  s doc. Zuzanou  Strakovou, PhD., ktorej  žiačky,  poslucháčky  štvrtého ročníka  pedagogickej  fakulty,  praxujú  na  našej  škole.

2014-11-20 07:00

V dňoch 11. a 12.novembra 2014  sa prváci a druháci  tešili z návštevy Mestskej polície v Prešove.

 

Žiaci mali  možnosť vidieť, v akých priestoroch v rámci Prešova pracujú príslušníci Mestskej polície, v akých uniformách ich môžeme stretnúť, akým výstrojom a výzbrojou disponuje každý mestský policajt. K povinnej výstroji a výzbroji Mestských policajtov patrí aj reflexná vesta, terčík, putá, obušok... Toto všetko si žiaci mohli na sebe  aj vyskúšať.

2014-11-19 06:00

 

Pri príležitosti Medzinárodného  dňa študenstva minister školstva SR p. Peter Pellegrini ocenil

 

Marka Barníka-Krivánka bývalého žiaka 9.B v šk. roku 2013/2014

 

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku a získanie diplomu 1. kategórie A2.

2014-11-15 07:00
2014-11-01 09:00
2014-10-30 11:00

Školský rok sme začali veselo a nábor nových členiek sme spestrili prezentáciou našich mažoretiek pred školou. Ukázali sme, že s príchodom nového šk. roka sme pripravené trénovať ďalej, zdokonaľovať sa a nezabúdame pri tom ani na zábavu.

2014-09-03 11:00

27.9.2014 sa v Bratislave konala medzinárodná súťaž mažoretiek, ktorej sa naše mažoretky zúčastnili už po štvrtýkrát.

2014-09-28 12:00

Naše mažoretky na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta

2014-10-23 09:00

Stavba roka 2014

2014-11-01 07:00

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnila súťaž žiakov 4. ročníka v hláskovaní anglických slov.

2014-10-16 19:00

Od roku 1981 si zástancovia zdravej výživy  pripomínajú 16.10. Svetový deň výživy. Aj žiaci našej školy sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľkami. Venovali sa tvorbe tematicky zameraných plagátov a  prezentácií, rozprávali sa  o zásadách zdravej výživy, riešili osemsmerovky, pripravili  ochutnávky  z ovocia a zeleniny. Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady  zdravého  stravovania a tie potom prispejú k zdravému životnému štýlu. 

2014-10-16 16:00

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie projektu ,,Zdravá výživa". Do projektu sa zapojili žiaci 5. ročníkov. Žiaci mali splniť tieto úlohy: 1.vytvoriť potravinovú pyramídu z potravín, 2.vybrať jednu zdravú a nezdravú potravinu a porovnať ich význam pre človeka, 3.vytvoriť jedálny lístok pre žiakov ZŠ Kúpeľná. Pri výbere najlepších prác sa kládol dôraz na estetickú stránku, odbornosť a výber použitého materiálu.

2014-10-16 17:00

19.9.2014 pre deti ŠKD pripravili pani vychovávateľky športové popoludnie spojené so súťažou Farebné žabky. Súťažili deti  prvých ročníkov a ostatné deti  ich povzbudzovali.  Po náročnej súťaži boli najúspešnejší odmenení.

2014-09-20 11:00

Ovocie a zelenina v podobe, v akej ich nepoznáme. O jeseni je známe, že je plná farieb, krás a tiež obdobím zberu zeleniny a ovocia.

2014-11-01 06:00

Dňa 24. septembra 2014 boli žiaci tretích ročníkov na exkurzii v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.

2014-11-01 09:00

Dukliansky priesmyk je známy z obdobia 2. svetovej vojny Karpatsko-duklianskou vojenskou operáciou v roku 1944. Pamätník bitky o Dukliansky priesmyk pri Vyšnom Komárniku a cintorín príslušníkov 1. československého armádneho zboru je národnou kultúrnou pamiatkou, na cintoríne sú hroby s menami 1 265 padlých bojovníkov.

2014-11-01 07:00

Dňa 21. 10. 2014 deti ŠKD navštívili Hasičský a záchranný zbor v Prešove. Ujovia hasiči  porozprávali, ako nám pomáhajú a chránia. Ukázali nám, čo patrí k ich práci. Aké nástroje a  náradie používajú, ako sa spúšťajú na tyči, akú majú výstroj.  Deti si vyskúšali aj prilby. Stretnutie s nimi bolo pre nich poučné a návšteva u hasičov zanechala u detí veľký dojem.

        S množstvom  zážitkov sme sa rozlúčili a pekne im poďakovali. Želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.

2014-10-30 14:00

Ako každý rok aj tento rok sa na našej škole dňa 3.10.2014 v popoludňajších hodinách  konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Bol to zvláštny deň, aj keď mali sa sebou už mesiac pôsobenia v školských laviciach, až v tento deň boli pasovaní do prváckeho cechu. Stali sa ozajstnými žiakmi našej školy.Museli splniť 3 úlohy. Prvou úlohou bolo zaspievanie prváckej hymny. Druhou úlohou bolo zloženie sľubu prváka. Treťou úlohou bolo preukázanie šikovnosti žiakov v tanci alebo v speve.

2014-11-01 07:00

27. október - Medzinárodným dňom školských knižníc

2014-11-01 06:00

Naši deviataci sa rozhodli podniknúť netradičnú vec v našej škole - rozlúčkový večierok v štýle retro. Konal sa 26. júna v školskej jedálni a pozvali naň všetkých učiteľov. Nebola to len taká hocijaká rozlúčka. Tancovali aj takí, na ktorých by ste ani nepomysleli. Programom naši deviataci prekvapili všetkých: prezentácie zo života tried, tance, piesne, jednoducho veselá rozlúčka. Nakoniec však došlo aj na slzy. Rozlúčka sa dotkla zaiste všetkých sŕdc a za to patrí všetkým účinkujúcim poďakovanie.

2014-10-01 11:18

Dňa 18.9.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavého dopoludnia v rámci projektu „Starší mladým a naopak“, ktorého cieľom je prehlbovanie vzťahov medzi deťmi a seniormi. Počas celého dopoludnia sa aktivity niesli v dobrej atmosfére plnej radosti a súťaživosti.

2014-10-05 08:20

Dňa 1.10.2014  VaV a PKO pripravili skutočné „ VaV“ pre našich druhákov pred Mestským úradom v Prešove.

Deti tu mohli sledovať zásahy policajtov pri zadržiavaní podozrivej osoby, ukážky policajnej kynológie-  vyhľadávanie výbušnín, disciplínu policajného psa...

Ďalšie „VaV“  u detí zaznelo pri zásahu Hasičského zboru v Prešove. Obdivuhodná bola súčinnosť hasičov pri vykliesňovaní raneného z havarovaného auta. Za pár minút s využitím hasičského náradia a techniky , zmenili auto na nepoužiteľný vrak. Naozaj horúco bolo pri ukážke hasenia horiaceho auta.

Ďakujeme  VaV a PKOzapútavé aj poučné ukážky.

2014-10-05 09:20

Po dlhých letných prázdninách sa opäť začala škola. Slávnostné otvorenie nového školského roka bol významným dňom najmä pre prváčikov. V tento dôležitý deň nechýbali ani rodičia a ostatní príbuzní, ktorí s veľkým záujmom sledovali svoje ratolesti.

 

V príhovoroch novej pani riaditeľky PaedDr. Evy Bilišňanskej, zástupkýň pani Mgr. Márie Tkáčovej, Mgr. Jany Zánovej a Mgr. Renáty Klučárovej popriali žiakom a učiteľom veľa úspechov.

 

2014-09-10 00:00
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK