• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská jedáleň

Jedálny lístok

 

Jedálny lístok na dni 25.6. 2018 - 29.6. 2018

Jedálny lístok na dni 18. 6. 2018 - 22. 6. 2018

 


OZNAM

Z dôvodu ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni môžete odhlasovať stravu najneskôr do 25.06.2018 do 14. hodiny

Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné!

 


PODMIENKY PRIHLÁSENIA STRAVNÍKA NA STRAVOVANIE NA ŠK. ROK 2018/2019

Img

 
 
 
Pri ONLINE odhláškach  použiť ako užívateľa priezvisko a meno stravníka, všetko spolu a malými písmenami bez diakritiky ako napr.: hraskojanko. Heslo pre prvotné prihlásenie je také isté t.j. : hraskojanko /môžte ho následne zmeniť/
 
 

Organizácia školského stravovania

ostatná aktualizácia: 19. 8. 2016
 

Možnosti úhrady stravného:

* trvalý príkaz    * internetbanking   * vklad na účet
Platbu za stravné je potrebné realizovať mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na účet 4008101728 / 7500,
IBAN : SK76 7500 0000 0040 0810 1728.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :
 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol - VS stravníka môžete nájsť na stránke internetového objednávania v časti *informácie
 
 

Poplatky za jeden obed 

I. stupeň 

I. stupeň 

         
Žiaci ZŠ: 1,11 € 1,19 €
Žiaci ZŠ - diéta:    1,31 €

1,41 €

Žiak ZŠ z rodiny s rizikom soc.

vylúčenia (hmotná núdza):   

0,11 € 0,19 €
 Iné fyzické osoby (napr. dôchodcovia a iné) 2,64 €

 

Odporúčaná výška úhrady stravného pri trvalom príkaze :

I. stupeň

II. stupeň

Žiaci ZŠ: 22 € 24 €
Žiaci ZŠ - diéta:   26 €   28 €

Žiak ZŠ z rodiny s rizikom

soc. vylúčenia (hmotná núdza) :

2,50 € 4 € 

 

Rozpis stravného pre školský rok 2017-2018 podľa počtu stravných dní
  HMOTNÁ NÚDZA  DIÉTA 
Mesiac - počet stravných dní I. stupeň II. stupeň  I. stupeň II. stupeň  I. stupeň  II.stupeň
SEPTEMBER     19 dní 21,09 € 22,61 € 2,09 € 3,61 € 24,89 € 26,79 €
OKTÓBER        20 dní 22,20 € 23,80 € 2,20 € 3,80 € 26,20 € 28,20 €
NOVEMBER     20 dní 22,20 € 23,80 € 2,20 € 3,80 € 26,20 € 28,20 €
DECEMBER      16 dní 17,76 € 19,04 € 1,76 € 3,04 € 20,96 € 22,56 €
JANUÁR          18 dní 19,98 € 21,42 € 1,98 € 3,42 € 23,58 € 25,38 €
FEBRUÁR        16 dní 17,76 € 19,04 € 1,76 € 3,04 € 20,96 € 22,56 €
MAREC           18 dní 19,98 € 21,42 € 1,98 € 3,42 € 23,58 € 25,38 €
APRÍL             19 dní 21,09 € 22,61 € 2,09 € 3,61 € 24,89 € 26,79 €
MÁJ               21 dní 23,31 € 24,99 € 2,31 € 3,99 € 27,51 € 29,61 €
JÚN               21 dní 23,31 € 24,99 € 2,31 € 3,99 € 27,51 € 29,61 €

Možnosti odhlasovania zo stravy:

* online na web-stránke školy
* telefonicky na tel. č. :  +421 910 216 002, +421 51 77 32 103
* mailom na :  sjkupelna@gmail.com 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu  ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva na základe čipu, ktorého cena je 3 €.

Žiak/dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.

 

Diétne stravovanie – bezlepková diéta (celiakia) :

Diétna strava sa poskytuje žiakom, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára (gastroenterológa)  zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, čo je potrebné preukázať lekárskym potvrdením.

Rozpis diét v ZŠ a MŠ mesta Prešov - kliknite sem

 

V záujme motivácie žiakov k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu naše stravovacie zariadenie bude v závislosti od jedálneho lístka poskytovať výber z troch druhov šalátov. Žiaci si môžu šaláty servírovať  sami zo šalátového pultu podľa vlastného výberu a  bez obmedzenia v množstve.

Samozrejmosťou  je aj zdravý pitný režim, vždy je na výber voda s citrusmi alebo bylinkami, ovocný nápoj alebo bylinkový čaj.

Zároveň uplatňujeme aj celospoločenský program podpory zdravia  Ovocie a zelenina do škôl.

 

 

Teší sa na Vás a dobrú chuť v tomto školskom

 roku Vám želá kolektív zamestnancov školského stravovacieho zariadenia v Základnej škole na Kúpeľnej ulici č.2 v Prešove