• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  21.11.2022

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  Veľký jazykový kvíz

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  28.9.2022

 • Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Biológia

Vyučujúci:

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/c9bbf68f7148a8404ad8994fa11ccbb47bf87e97eb7e8dddcd20cef178ac6a9a.JPG

 • RNDr. Jana Toderišková

 • PaedDr. Miroslav Leščinský

 • Mgr. Simona Fabuľová

 • Mgr. Lenka Dromblikovičová

 

Charakteristika učebného predmetu

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o konkrétnych prírodných celkoch a živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia rôznych procesov.

Žiakov vedieme k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku, ochrane jeho zdravia a životného prostredia.

Na hodinách biológie si žiaci pravidelne robia referáty z vybraného, čím sa zdokonaľujú v práci s odbornou literatúrou. Naši žiaci využívajú aj rôzne iné informačné zdroje (najmä internet) na vyhľadávanie a spracovanie konkrétnych informácií, obrázkov a videoklipov, na prípravu referátov a prezentácií s využitím programov PowerPoint, Prezi, PowToon (napr. plazy, cicavce, netopiere, sústavy orgánov človeka, minerály a horniny, a pod.).

Na vyučovacích hodinách využívame IKT (informačno-komunikačné technológie), prostredníctvom PowerPointových prezentácií na vysvetľovanie nového učiva s využitím obrázkov na názorné vyučovanie, videí a animácií na reálne zobrazenie procesov prebiehajúcich v prírode (napr. pohyb črievičky veľkej) a v telách živočíchov (napr. prúdenie krvi v cievach). Na vyučovacích hodinách a v rámci praktických cvičení z biológie naši žiaci v multimediálnej učebni resp. učebni biológie pozerajú dokumentárne videofilmy na vybrané témy (napr. zemetrasenie, cudzokrajné hlavonožce, cicavce). Na niektorých hodinách využívame aj internet na vyhľadávanie obrázkov živočíchov a rastlín, ktoré nemajú žiaci možnosť nájsť v učebniciach a atlasoch. Na hodinách biológie využívame aj interaktívnu učebnú pomôcku s názvom Planéta vedomostí s množstvom animácií, videí a cvičení.

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na biologickej olympiáde a súťaži Botanikiáda, kde dosahujú veľmi dobré výsledky.

Ciele predmetu

Obsah predmetu


E – učebnice

Biológia 5. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/biologia5/index.html

 

Biológia 6. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/index.html

 

Biológia 7. ročník

https://www.e-ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-zs/

 

Biológia 8. ročník

https://biochem0.webnode.sk/biologia/a9-rocnik/

 

Biológia 9. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/biologia8/index.html

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK