• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Biológia

Vyučujúci:

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/c9bbf68f7148a8404ad8994fa11ccbb47bf87e97eb7e8dddcd20cef178ac6a9a.JPG

 • RNDr. Jana Toderišková

 • PaedDr. Miroslav Leščinský

 • Mgr. Simona Fabuľová

 • Mgr. Lenka Dromblikovičová

 

Charakteristika učebného predmetu

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o konkrétnych prírodných celkoch a živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia rôznych procesov.

Žiakov vedieme k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku, ochrane jeho zdravia a životného prostredia.

Na hodinách biológie si žiaci pravidelne robia referáty z vybraného, čím sa zdokonaľujú v práci s odbornou literatúrou. Naši žiaci využívajú aj rôzne iné informačné zdroje (najmä internet) na vyhľadávanie a spracovanie konkrétnych informácií, obrázkov a videoklipov, na prípravu referátov a prezentácií s využitím programov PowerPoint, Prezi, PowToon (napr. plazy, cicavce, netopiere, sústavy orgánov človeka, minerály a horniny, a pod.).

Na vyučovacích hodinách využívame IKT (informačno-komunikačné technológie), prostredníctvom PowerPointových prezentácií na vysvetľovanie nového učiva s využitím obrázkov na názorné vyučovanie, videí a animácií na reálne zobrazenie procesov prebiehajúcich v prírode (napr. pohyb črievičky veľkej) a v telách živočíchov (napr. prúdenie krvi v cievach). Na vyučovacích hodinách a v rámci praktických cvičení z biológie naši žiaci v multimediálnej učebni resp. učebni biológie pozerajú dokumentárne videofilmy na vybrané témy (napr. zemetrasenie, cudzokrajné hlavonožce, cicavce). Na niektorých hodinách využívame aj internet na vyhľadávanie obrázkov živočíchov a rastlín, ktoré nemajú žiaci možnosť nájsť v učebniciach a atlasoch. Na hodinách biológie využívame aj interaktívnu učebnú pomôcku s názvom Planéta vedomostí s množstvom animácií, videí a cvičení.

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na biologickej olympiáde a súťaži Botanikiáda, kde dosahujú veľmi dobré výsledky.

Ciele predmetu

Obsah predmetu


E – učebnice

Biológia 5. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/biologia5/index.html

 

Biológia 6. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/index.html

 

Biológia 7. ročník

https://www.e-ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-zs/

 

Biológia 8. ročník

https://biochem0.webnode.sk/biologia/a9-rocnik/

 

Biológia 9. ročník

https://e-ucebnice.sk/stare/biologia8/index.html

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK