• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Vlastivedná exkurzia - Bardejov, Bardejovské Kúpele

Dňa 24. septembra 2014 boli žiaci tretích ročníkov na exkurzii v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.

Vlastivedná exkurzia Dukla – Svidník

Žiaci 4. ročníkov sa dňa 8.10. 2014 zúčastnili na vlastivednej exkurzii na Dukle a Svidníku.

Dukliansky priesmyk je známy z obdobia 2. svetovej vojny Karpatsko-duklianskou vojenskou operáciou v roku 1944. Pamätník bitky o Dukliansky priesmyk pri Vyšnom Komárniku a cintorín príslušníkov 1. československého armádneho zboru“ je národnou kultúrnou pamiatkou, na cintoríne sú hroby s menami 1 265 padlých bojovníkov.

Imatrikulácia prvákov

Ako každý rok aj tento rok sa na našej škole dňa 3.10.2014 v popoludňajších hodinách  konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Bol to zvláštny deň, aj keď mali sa sebou už mesiac pôsobenia v školských laviciach, až v tento deň boli pasovaní do prváckeho cechu. Stali sa ozajstnými žiakmi našej školy.Museli splniť 3 úlohy. Prvou úlohou bolo zaspievanie prváckej hymny. Druhou úlohou bolo zloženie sľubu prváka. Treťou úlohou bolo preukázanie šikovnosti žiakov v tanci alebo v speve.

70. výročie SNP

70. výročie SNP sme si pripomenuli na začiatku  školského roka so žiakmi deviatych ročníkov. Pripravili sme si prezentáciu o priebehu celého SNP a využili sme možnosť navštíviť múzeum, kde bola pripravená výstava k 70. výročiu SNP. Žiakov táto téma veľmi zaujala a do priebehu vyučovacej hodiny sa aktívne zapájali. Ocenili možnosť vidieť autentické uniformy, predmety z tohto obdobia.
 

16. október - Svetový deň chrbtice

Vedeli ste, že aj chrbtica má svoj deň? Svetová spoločnosť pre zdravú chrbticu – WSS si od roku 2000 pripomína Svetový deň chrbtice. Cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy, ako aj podporiť povedomie o štruktúre ľudského tela.

Naše mažoretky na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta

Koniec prázdnin sa pre naše mažoretky niesol v znamení cestovania, vrcholovej súťaže a zábavy pri mori. Ako to všetko dokázali? Po úspešných Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe si vybojovali účasť na Majstrovstvá Európ, po prvýkrát spojených s Majstrovstvami sveta.

AJ - súťaž v hláskovaní

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnila súťaž žiakov 4. ročníka v hláskovaní anglických slov.

Zdravá výživa

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie projektu ,,Zdravá výživa". Do projektu sa zapojili žiaci 5. ročníkov. Žiaci mali splniť tieto úlohy: 1.vytvoriť potravinovú pyramídu z potravín, 2.vybrať jednu zdravú a nezdravú potravinu a porovnať ich význam pre človeka, 3.vytvoriť jedálny lístok pre žiakov ZŠ Kúpeľná. Pri výbere najlepších prác sa kládol dôraz na estetickú stránku, odbornosť a výber použitého materiálu.

Svetový deň výživy

Od roku 1981 si zástancovia zdravej výživy  pripomínajú 16.10. Svetový deň výživy. Aj žiaci našej školy sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľkami. Venovali sa tvorbe tematicky zameraných plagátov a  prezentácií, rozprávali sa  o zásadách zdravej výživy, riešili osemsmerovky, pripravili  ochutnávky  z ovocia a zeleniny. Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady  zdravého  stravovania a tie potom prispejú k zdravému životnému štýlu. 

Deň výhier VaV a PKO

Dňa 1.10.2014  VaV a PKO pripravili skutočné „ VaV“ pre našich druhákov pred Mestským úradom v Prešove.

Deti tu mohli sledovať zásahy policajtov pri zadržiavaní podozrivej osoby, ukážky policajnej kynológie-  vyhľadávanie výbušnín, disciplínu policajného psa...