• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Exkurzia – čistička odpadových vôd v Kendiciach

Dňa 28.4.2015 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd. Cieľom tejto exkurzie bolo, aby žiaci zistili dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre každodenný život človeka. Úlohou žiakov bolo pozorne počúvať výklad sprievodcu VVS, aby vedeli vysvetliť princíp fungovania čističky odpadových vôd. Súčasťou čističky je aj laboratórium, kde žiaci videli ako sa stanovujú jednotlivé chemické látky v odobratých vzorkách vody. 

 

RNDr. Michaela Semančíková

Deň Zeme

Aj na našej škole sme si pripomenuli 22. apríla Deň Zeme rôznymi aktivitami. Žiaci 1. – 4. ročníka zhotovovali výtvarné práce, plagáty, tvorili výrobky z odpadového materiálu. Riešili rôzne matematické úlohy, zamerané na ochranu životného prostredia. Zapojili sa do úpravy okolia školy. Tvorili slohové práce, básne a prezentácie o Zemi.

 

Pripravili: Mgr. Ivana Hermanovská, Mgr. Anna Hyrjová

 

Olympiáda v ruskom jazyku

V dňoch 21. 04. – 22.04. 2015 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku v Bratislave.  Anna Mária Lipková, žiačka 8. B triedy a získala 1. miesto v kategórii A1.

 

Srdečne blahoželáme!

Jazykový kvet 2015, krajské finále

V piatok 17. apríla sa v ABC – Centre voľného času konalo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Ide o súťaž v recitácii poézie a prózy, ale aj v dramatizácii diel v cudzom jazyku. Žiaci ôsmeho ročníka sa rozhodli naštudovať a dramaticky stvárniť úryvok z knihy Antoina de Saint Exupéryho – Malý princ. Monika Bednárová z VIII.A triedy si zahrala líšku a Miroslav Doucha z VIII.C sa predstavil porote ako Malý princ. Zo súťaže si odniesli      1. miesto a postup na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v Nitre dňa 15. mája 2015. Blahoželáme a držíme im palce!

 

Mgr. Zuzana Michelčíková

FYZIKÁLNA SÚŤAŽ - ELEKTROTECHNIK

Dňa 20.apríla sa 7 žiakov 9.ročníka zapojilo do praktickej a vedomostnej súťaže  ,, ELEKTROTECHNIK “ . Súťaž organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Andrej Lipták obsadil 3.miesto a Marek Horenský 2.miesto,  žiaci  boli odmenení  peknými vecnými cenami.

 

Srdečne blahoželáme !

Ing., Mgr. Anna Hantáková

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 13. a 14. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu v ňom reprezentovala Andrea Miženková, žiačka 7.B triedy. Súťažila v kategórii 1A, určenej pre žiakov 5. - 7. ročníka, a obsadila krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Zuzana Michelčíková

Deň Zeme - 22.apríl 2015

Oslávne medzinárodný deň aktivitami ochraňujúcimi našu ZEM.

 

 

Krajské finále súťaže Jazykový kvet

Dňa 17.4.2015 (piatok) sa žiaci piateho ročníka (V.B, V.D) zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet, kde stvárnili dramatizáciu Popolušky v ruskom jazyku. Po namáhavej práci v záujmovom útvare si zo súťaže odniesli druhé miesto. Už teraz sú plní inšpirácie a odhodlania na ďalšiu prácu v budúcom školskom roku. BLAHOŽELÁME!

 

                               Mgr. Juliána Bardzaková

Okresné kolo Biologickej olympiády

Dňa 9. apríla 2015 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kat. E v ABC Centre voľného času. Našu školu reprezentovali dve žiačky 8. ročníka Lucia Kurucová a Petra Amrichová. Lucia Kurucová obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12.5.2015 na ZŠ Šrobárova.

 

Blahoželáme a držíme palce!

RNDr. Jana Toderišková

Ekodni jar – Deň lesa Sigord

15. apríla 2015 sa  žiaci IV.B a IV.C  zúčastnili veľmi peknej akcie na Sigorde.  Pracovníci štátnych lesov nás pozvali pri príležitosti mesiaca lesov na náučný chodník na Sigorde. Lesní pedagógovia nás privítali v stredu ráno v slnečnom, ale chladnom jarnom lese na náučnom chodníku na Sigorde.