• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Záver školského roka 2023/2024

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

Deň sv. Floriána

Dňa 7.5.2015 sa pri príležitosti sv. Floriána uskutočnila prezentácia Prešovského hasičského zboru na pešej zóne. Podujatie pripravili Krajské riaditeľstvo spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove v spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove a Mestským úradom pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov.

 

Mgr. Labudová Eva, Mgr. Koláriková Viktória, Mgr. Goliašová Tatiana, Mgr. Garberová Ľudmila

ENGLISH STAR

Dňa 13.5.2015 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže ENGLISH STAR pod vedením PaedDr. Márie Gabrielyovej.

51 žiakov 1.-7. ročníka sa otestovalo  z vedomostí v anglickom jazyku, testy boli naozaj mimoriadne náročné.  Všetkým zúčastneným držíme palce a netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie.

Deň matiek

Dňa 11. mája 2015 pripravili žiaci II.D pre svoje mamky besiedku ku Dňu Matiek. Prezentovali sa spevom, prednesom poézie, prózy, ľudovými tancami, hrou na gitare, dramatizáciou v slovenskom aj v anglickom jazyku. Privítali medzi sebou aj vzácneho hosťa, pani riaditeľku PaedDr. Evu Bilišňanskú. Spolu s mamkami prežili príjemné popoludnie. 

 

Triedna učiteľka Mgr. Beáta Karašová

Exkurzia do Dolného Kubína

Dňa 30.4.2015 sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Jasenovej, Dolnom Kubíne a na Oravskom Podzámku . V Jasenovej sme navštívili rodný dom Martina Kukučína. V ňom sme sa dozvedeli, ako Martin Kukučín vyrastal a aký bol jeho osobný a literárny život. Po prehliadke jeho domu sme sa vybrali na Historický cintorín do Dolného Kubína, kde je pochovaný okrem Hviezdoslava aj Janko Matúška a iné osobnosti Oravy.

Exkurzia Pavlovce

Dňa 6. mája 2015 sa triedy IV.A a IV.D zúčastnili exkurzie v Pavlovciach. Akciu viedol jeden z lesníkov štátnych lesov, ktorý nás oboznámil s náučným chodníkom, cez ktorý budeme prechádzať a tabuľami, ktoré nás budú informovať o zaujímavostiach lesa. Hneď po vystúpení z autobusu nás čakala príroda plná prekvapení. Zuniaci potôčik, spev vtákov a vôňa lesa nám dodávala chuť vykročiť doň. Cez vstupnú bránu sme vykročili na náučný chodník Tajch, po ktorom sme sa dostali až ku Škole v prírode „Diely.“ Žiaci si mohli vyskúšať výškomer na stromy a tiež odmerať ich vek. Na vopred pripravenom ohníku sme si sily doplnili opekaním slaninky. Celý deň sa niesol v dobrej nálade nových zaujímavých informácií.

Nové vydanie relácie AKTUALITY

Pozrite si nové vydanie relácie AKTUALITY.  Boli sme pri tých najdôležitejších udalostiach, ktoré sa na našej škole udiali v mesiacoch marec a apríl.

DRAMAFEST 2015

Dňa 28.4. sa žiaci anglického jazyka zúčastnili 8.ročníka dramatického festivalu v anglickom jazyku DRAMAFEST 2015, ktorý sa organizuje pod záštitou Prešovskej univerzity.

 

Festival sa uskutočnil v Divadle Alexandra Duchnoviča a žiaci našej školy prezentovali svoje anglické divadielko po názvom IMPERFECT PROPOSAL (“Nevydarené požiadanie o ruku“). Porota vyzdvihla najmä jeho vtipné spracovanie.

 

Už teraz sa tešíme na 9. ročník Dramafestu !

Mgr. Lucia Augustínová

 

 JAZYKOVÝ KVET, KRAJSKÉ FINÁLE 2015

Dňa 17.4.2015 sa žiaci 8.C a 6.A  zúčastnili krajského finále súťaže JAZYKOVÝ KVET so svojím anglickým divadielkom s názvom „Imperfect Proposal“ („Nevydarené požiadanie o ruku“), kde im porota udelila 2.miesto.

 

Mgr. Lucia Augustínová

Na kolobežke a bicykli bezpečne 2015

Apríl 2015 sa v našom ŠKD niesol v znamení bezpečnosti na cestách. Deti si pod vedením svojich pani vychovávateliek zlepšovali vedomosti o správaní sa na ceste, pravidlách cestnej premávky a všetkom, čo s tým súvisí. Vyvrcholením bola súťaž Na kolobežke a bicykli bezpečne, ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých oddelení.

Exkurzia – čistička odpadových vôd v Kendiciach

Dňa 28.4.2015 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd. Cieľom tejto exkurzie bolo, aby žiaci zistili dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre každodenný život človeka. Úlohou žiakov bolo pozorne počúvať výklad sprievodcu VVS, aby vedeli vysvetliť princíp fungovania čističky odpadových vôd. Súčasťou čističky je aj laboratórium, kde žiaci videli ako sa stanovujú jednotlivé chemické látky v odobratých vzorkách vody. 

 

RNDr. Michaela Semančíková

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK