• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Žiacky parlament

Žiacky parlament začal svoju činnosť v školskom roku 2015/2016. Na slávnostnom prvom zasadnutí jeho členovia schválili štatút,  ktorým sa riadia počas jednotlivých funkčných období. Členovia  žiackeho parlamentu sa  podieľajú na príprave niektorých akcií v škole, snažia sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých.

 

Štatút žiackeho parlamentu

 

Činnosť ŽP je z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie dočasne pozastavená.

 

Zloženie ŽP v školskom roku 2020/2021

 

Samuel Štefan                        5.A

Pavol Rusiňák                        5.B

Katka Ščerbáková                  5.C

Richard Velgos                      5.D     

Titus Janek                             6.A

Myron Kozák                         6.B

Tamara Humeníková             6.C

Šimon Komara                       6.D

Nina Kaduková                      7.A

Nina Pullmannová                 7.B

Jakub Bujňák                         7.C

Miriam Výbošteková             8.A

Tereza Mušinská                    8.B

Daniel Hnatič                         8.C

Tadeáš Gabriely                     9.A

Eva Pullmannová                   9.B

Tamara Blaškovanová           9.C

 

Pedagogickí koordinátori:

Mgr. Maroš Semančík, Mgr. Slávka Krajňáková

 

 

 

 

Podujatia organizované, resp. spoluorganizované ŽP v priebehu školského roka 2019/2020

 

 • Zbierka Biela pastelka
 • Ponožkový október
 • „Bubnovačka – aby bolo deti lepšie počuť 2019“
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre sociálne znevýhodnené rodiny
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Priebežné vyhodnocovanie zberu papiera – udeľovanie výherného voucheru
 • Burza kníh
 • Mimoriadne zasadnutie ŽP
 • Valentínsky ples
 • Zbierka Deň narcisov
 • Zbierka Modrý gombík
 • Májová akadémia
 • Záverečné hodnotiace zasadnutie

 

Prostredníctvom Vašich pripomienok a návrhov sa môžete aktívne zapojiť do diania v našej škole.

 

kontakt: parlamentzskuppo@gmail.com

 

„Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.“

 

Preambula zo Štatútu žiackeho parlamentu