• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Žiacky parlament

Žiacky parlament začal svoju činnosť v školskom roku 2015/2016. Na slávnostnom prvom zasadnutí jeho členovia schválili štatút,  ktorým sa riadia počas jednotlivých funkčných období. Členovia  žiackeho parlamentu sa  podieľajú na príprave niektorých akcií v škole, snažia sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých.

 

Štatút žiackeho parlamentu

 

Zloženie ŽP v školskom roku 2017/2018

Miriam Výbošteková    5. A

Niko Christodolou         5.B

Lea Horáková               5.C

Aneta Miženková          6.A

Eva Pullmannová          6.B

Jakub Blaškovan          6.C

Tamara Eliášová           7.A

Nevena Kraviarová       7.B

Natália Kačmárová       7.C

Jakub Kočiš                  7.D

Ester Halagová             8.A

Tomáš Sabol                 8.B

Soňa Staroňová            8.C

Laura Švecová              9.A

Dorián Vrbovský            9.B

Alexandra Tomášová    9.C

 

Pedagogickí koordinátori:

Mgr. Maroš Semančík, Mgr. Slávka Krajňáková

 

 

Podujatia organizované resp. spoluorganizované ŽP v priebehu školského roka 2017/2018

 • Zbierka Biela pastelka
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre sociálne znevýhodnené rodiny
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Priebežné vyhodnocovanie zberu papiera – udeľovanie výherného voucheru
 • Burza kníh
 • Mimoriadne zasadnutie ŽP v Košiciach
 • Valentínsky ples
 • Zbierka Deň narcisov
 • Zbierka Modrý gombík
 • Májová akadémia
 • Záverečné hodnotiace zasadnutie 

 

Prostredníctvom Vašich pripomienok a návrhov sa môžete aktívne zapojiť do diania v našej škole.

 

kontakt: parlamentzskuppo@gmail.com

 

„Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.“

 

Preambula zo Štatútu žiackeho parlamentu