• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Žiacky parlament

Žiacky parlament začal svoju činnosť v školskom roku 2015/2016. Na slávnostnom prvom zasadnutí jeho členovia schválili štatút,  ktorým sa riadia počas jednotlivých funkčných období. Členovia  žiackeho parlamentu sa  podieľajú na príprave niektorých akcií v škole, snažia sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých.

 

Štatút žiackeho parlamentu

 

Zloženie ŽP v školskom roku 2018/2019

Miriam Výbošteková    5. A

Niko Christodolou         5.B

Lea Horáková               5.C

Aneta Miženková          6.A

Eva Pullmannová          6.B

Jakub Blaškovan          6.C

Tamara Eliášová           7.A

Nevena Kraviarová       7.B

Natália Kačmárová       7.C

Jakub Kočiš                  7.D

Ester Halagová             8.A

Tomáš Sabol                 8.B

Soňa Staroňová            8.C

Laura Švecová              9.A

Dorián Vrbovský            9.B

Alexandra Tomášová    9.C

 

Pedagogickí koordinátori:

Mgr. Maroš Semančík, Mgr. Slávka Krajňáková

 

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/bd9e4ec857f1866891aedc6ce50ed377.jpg

 

Podujatia organizované resp. spoluorganizované ŽP v priebehu školského roka 2018/2019

 • Zbierka Biela pastelka
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre sociálne znevýhodnené rodiny
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Priebežné vyhodnocovanie zberu papiera – udeľovanie výherného voucheru
 • Burza kníh
 • Mimoriadne zasadnutie ŽP v Košiciach
 • Valentínsky ples
 • Zbierka Deň narcisov
 • Zbierka Modrý gombík
 • Májová akadémia
 • Záverečné hodnotiace zasadnutie 

 

Prostredníctvom Vašich pripomienok a návrhov sa môžete aktívne zapojiť do diania v našej škole.

 

kontakt: parlamentzskuppo@gmail.com

 

„Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.“

 

Preambula zo Štatútu žiackeho parlamentu