• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Žiacka školská rada

Žiacky parlament začal svoju činnosť v školskom roku 2015/2016. Na slávnostnom prvom zasadnutí jeho členovia schválili štatút,  ktorým sa riadia počas jednotlivých funkčných období. Členovia  žiackeho parlamentu sa  podieľajú na príprave niektorých akcií v škole, snažia sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých.

 

Štatút žiackeho parlamentu

 

Žiacka školská rada – 2023/2024

 

Dávid Hrižo – 5. C

Tomáš Kirňák – 5. A

Elena Zapotoková – 5. B

Tereza Kocová – 6. A

Tomáš Ligus – 6. B

Nela Kroláková  - 6. C

Nina Čeremšáková – 7. A

Ema Schneiderová – 7. B

Ema Vongrejová – 7. C

Alžbeta Garberová – 8. A

Marcos Štalmach – 8. B

Branislav Breza – 8. C

Tadeáš Krigovský – 8. D

Titus Janek – 9. A

Myron Kozák – 9. B

Arián Laurent Sopko – 9. C

Ema Michelčíková – 9. D

 

Pedagogickí koordinátori:

Mgr. Maroš Semančík, Mgr. Slávka Krajňáková

 

Podujatia organizované, resp. spoluorganizované ŽŠR v priebehu školského roka 2023/2024

 • Zbierka Biela pastelka
 • Ponožkový október
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre sociálne znevýhodnené rodiny
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Deň vianočných svetrov
 • Burza kníh
 • Valentínsky ples
 • Zbierka Deň narcisov
 • SWAP – výmena oblečenia
 • Májová akadémia
 • Záverečné hodnotiace zasadnutie

 

Prostredníctvom Vašich pripomienok a návrhov sa môžete aktívne zapojiť do diania v našej škole.

 

kontakt: parlamentzskuppo@gmail.com

 

„Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.“

 

Preambula zo Štatútu žiackeho parlamentu

 

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK