• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Záujmové útvary

Záujmové útvary v škol.roku 2021/2022

 

P.č. Vyučujúci Názov krúžku Deň Hodina Miesto Ročník
1. Bucková Eva Výtvarný krúžok ŠTV 13:00-14:00 3.A/D/ 3.A
2. Čeremeta Milan Volejbalový krúžok STR 14:10-15:10 m.telocv. 5.-9.r
3. Ferík Marián Futbal PO 14:00-15:00 v.telocv. 2.roč.
4. Gaľanová Júlia Loptové hry STR 14:15 -15:15 v.telocv. 4.B
5. Gondová Terézia Mladý alchymista UT 14:00-15:00 uč. chémie 8. roč.
6. Hantáková Anna Život v číslach STR 14:30-15:30 9.A 9.A
7. Hyrjová Anna Počítačový krúžok VIKI ŠTV 13:30-14:30 52 2.D
8. Leščinský Miroslav Matematika okolo nás ŠTV 14:00-15:00 9.C 9.C
9. Mikitová Martina Slovenčinárske finty STR 13:30-14:30 9.B 9.B
10. Milá Zuzana Bedminton  PO 13:30-14:30 m.telocv. 4.roč.
11. Pappová Katarína Tykáme si so SJL UT 14:00-15:00 9.A 9.A
12. Popjaková Mária Slovenčina trochu inak  STR 13:45-14:45 5.B 5.B
13. Rennerová Iveta Šikovníček PIA 13:15 -14:15 1.A 1.A
14. Semančík Maroš Školská televízia PIA 14:00-15:00 knižnica 7.-9.roč.
15. Sidorjak Lukáš Florball ŠTV 14:00-15:00 v.telocv. 5.-9.roč.
16. Toderišková Jana Matematika okolo nás UT 12:45-13:45 9.B 9.B
17. Vachmanská Jana Z každého rožka troška STR 14:00-15:00 2.B 2.B
18. Varcholíková Nikola Literárno-výtvarný STR 14:15-15:15 uč.VV 5.-9.roč.
19. Varcholíková Nikola Slovenčina na slovíčko UT 14:15-15:15 9.C 9.C
20. Višňovská Lenka/ Poláková Dajme spolu gól UT 14:10-15:00 v.telocv. 2.roč.
21. Žigová Terézia Bystré hlavičky STR 14:00-15:00 č.69 3.D