• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Záujmové útvary

Záujmové útvary v škol.roku 2017/2018

 

P.č. Vyučujúci Názov krúžku Deň Hodina Miesto Ročník
1. Augustínová Jana Pohybové hry pre 4.roč. STR 14:00-15:00 v.teloc. 4.roč.
2. Balúchová Beáta  Mažoretky pokročilé PO      PIA 14:00-15:00       15:00-16:00 malá telocv. 3.-9.r.
3. Baňasová Jana Cvičenia z matematiky  STR 6h. 9.A 9.A
4. Beňková Marta Nemčina hrou UT 14:00-15:00 5.A 1.-4.roč.
5. Bucková Eva Výtvarný krúžok STR 13:00-14:00 3.C 3.r
6. Čech  Lego PO 13:30-14:30 102 1.-9.r
7. Čeremeta Milan Fyzikálny krúžok UT 13:45-14:45 fyz. 6.-9.r
8. Fečíková Natália Tvorivá dielňa UT 13:00-14:00 č.68 1.D
9. Ferík Marián Futbal 1.a 2.,roč. ŠTV 14:15-15:15 v.teloc. 1.-2.r.
10. Gaľanová Júlia Loptové hry UT 14:15-15:15 telocv. 3.B
11. Hantáková Anna Cvičenia z matematiky PO 12:45-13:45 9.C 9.C
12. Hermanovská Ivana Všetkovedko ŠTV 14:00-15:00 52 4.D
13. Hyrjová Anna Práca s časopisom ŠTV 13:00-14:00 3.D 2.C
14. Chovancová Miroslava Zdravstvuj Rossija STR 13:30-14:30 116 3.a 4.roč.
15. Kolarčíková Simona  Mažoretky prípravka  STR 14:00-15:00 telocv. 1.-4.roč.
16. Košela Jaroslav Šach   13:00-14:00 70/104 1-.4.r
17. Magdziaková Eva  Cvičenai zo SJL  STR 14:00-15:00 9.A 9.A
18. Mašika Peter Španielčina hrou ŠTV 12:35-13:35 116/117 3.,4.r.
19. Michelčíková Zuzana Francúzština hrou UT 14:00-15:00 knižnica 4.-6. roč.
20. Milá Zuzana Futbalový 3.4.roč. STR 13:00-14:00 veľ.teloc. 1.st
21. Pappová Katarína Potykaj si so slovenčinou STR 14:00-15:00 9.B 9.B
22. Popjaková Mária Hovoríme po nemecky Ut 14:10 -15:10 7.A 5.-9.r
23. Prčíková Andrea Šikovné ruky ŠTV 13:00-14:00 3.A 1.C
24. Prevužňáková Katarína Slovenčina v malíčku ŠTV 14:00-15:00 9.C 9.C
25. Prevužňáková Katarína Hudobno dramatický STR 14:15-15:15 5.B 5.-9.roč.
26. Rennerová Iveta Hravá angličtina STR 13:00-14:00 3.A 1.B
27. Semančík Maroš Školská televízia STR 14:30 -15:30   7.-9.r
28. Semančíková Michaela Biologicko-chemický krúžok STR 13:40-14:40 uč.CH 6.-9.r
29. Stašová Zuzana Príprava na monitor 4.roč. UT 13:45-14:45 4.A 4.r
30. Szmolková Zuzana  Anglický jazyk UT 14:00-15:00 61 7.-9.r.
31. Toderišková Jana Cvičenia z matematiky ŠTV 13:45-14:45 87 9.B
32. Vachmanská Jana Angličtina hrou  PO 13:00-14:00 4.A 2.B
33. Varcholíková Nikola Literárno - výtvarný ŠTV 14:00-15:00 Vv 5.-9.r.
34. Vašková Eva ANJ pre tretiakov STR 14:15-15:15 3.A 3.A
35. Zánová Jana Florbal PI 13:45-14:15 telocv. 5.-9.r.
36. Žigová Terézia Bystré hlavičky  UT 14:00-15:00 68 3.C