• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Záujmové útvary

Záujmové útvary v škol.roku 2018/2019

P.č. Vyučujúci Názov krúžku Deň Hodina Miesto Ročník
1. Augustínová Jana Pohybové hry  PIA 13:30-14:30 v.teloc. 1.roč.
2. Baňasová Jana Cvičenia z matematiky  STR 14:00-15:00 9.A 9.A
3. Baňasová Michaela Biologicko-chemický krúžok Ut 14:00-15:00 uč.CH 7.-9.r
4. Beňková Marta Nemčina hrou ŠTV 13:40-14:40 71 1.-4.roč.
5. Bucková Eva Monitor ŠTV 13:45-14:45 4.C 4.r
6. Čeremeta Milan Stolnotenisový kúžok PO 13:45-14:45 malá t. 6.-9.r
7. Fečíková Natália Tvorivá dielňa PO 13:00-14:00 2.D 2.D
8. Ferík Marián Futbal 1.,2.roč. ŠTV 14:30-15:30 v.teloc. 1.roč.
9. Gaľanová Júlia Loptové hry UT 13:30-14:30 v.telocv. 1.B,3.r
10. Gorneková Zuzana Tvorivá angličtina UT 14:00-15:00 84 1.-4.roč.
11. Hantáková Anna Cvičenia z matematiky STR 13:45 -14:45 9.C 9.C
12. Chovancová Miroslava Zdravstvuj Rossija ŠTV 14:30-15:30 116 6.-9.roč.
13. Jankaničová Dana Hravé učenie  ŠTV 13:00-14:00 103 2.roč.
14. Makuchová Adriána Mažoretky UT/PIA 15:00-16:00 v.telocv 1.-6.roč.
15. Košela Jaroslav Šach PO-STR 13:00-14:00 104 1.-4. roč.
16. Kundľa Milan Volejbal UT/PIA 14:30-15:30     16:00-17:00 v.telocv. 5.-9.roč.
17. Leščinský Miroslav Cvičenia z matematiky Ut 14:00-15:00 9.B 9.B
18. Mašika Peter Španielčina hrou STR 13:30-14:30 7.C 3.,4.r.
19. Mihoková Alexandra Šikovné sovičky STR 14:30-15:30     knižnica 1.roč.
20. Milá Zuzana Futbal 3.,4.roč. STR 14:30-15:30 v.telocv 3.,4.roč.
21. Pappová Katarína Potykaj si so slovenčinou UT 14:00-15:00 9.C 9.C
22. Papugová  Beáta Francúzština hrou ŠTV 14:00-15:00 117 1.4.roč.
23. Pavlíková Jana Buďme lepší v angličtine ŠTV 13:45-14:45 61 5.6.7.roč.
24. Rennerová Iveta Angličtina hrou  UT 14:00-15:00 28 1.roč.
25. Reváková Jana Cvičenia zo SJL ŠTV 07:05-07:55 9.B 9.B
26. Semančík Maroš Cvičenia zo SJL UT 14:15-15:15 9.A 9.A
27. Semančík Maroš Školská televízia PIA 14:30 -15:30 knižnica 8.-9.r
28. Stašová Zuzana Šikovné ruky ŠTV 13:00-14:00 č.28 1.roč.
29. Vachmanská Jana Učíme sa hrou PO 14:00 -15:00 103 3.B
30. Varcholíková Nikola Literárno-výtvarný UT 14:30-15:30 uč.VV 5.-9.roč.
31. Vašková Eva Bystré hlavičky STR 14:15-15:15 4.A 4.A
32. Žigová Terézia Rozum vo vrecku  PIA 13:00-14:00 69 4.roč.