• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Záujmové útvary

Záujmové útvary v škol.roku 2019/2020

 

Vyučujúci Názov krúžku Deň Hodina Miesto Ročník
Augustínová Jana Pohybové hry pre 2.roč PIA 14:00-15:00 v.teloc. 2.roč.
Baňasová Michaela Biologicko-chemický krúžok ŠTV 14:00-15:00 uč.CH 7.-9. roč.
Beňková Marta Nemčina hrou ŠTV 14:00-15:00 5.C 1.-4.roč.
Bucková Eva Výtvarné všeličo ŠTV 13:00-14:00 4.A 1.roč.
Čeremeta Milan Volejbalový krúžok ŠTV 14:00-15:00 v.teloc. 5.-9.r
Fečíková Natália Tvorivá dielňa UT 13:40-14:40 103 3.D
Ferík Marián Futbal 1.roč. PO 14:00-15:00 v.telocv. 1.roč.
Ferík Marián Futbal 2.roč. PO 15:00-16:00 v.telocv. 2.roč.
Gaľanová Júlia Loptové hry UT 14:00-15:00 v.telocv. 2.B
Gorneková Zuzana Vitajte v anglickom jazyku UT 14:00-15:00 č.61 5.roč
Chovancová Miroslava Akí sme UT 14:30-15:30 8.C 6.-9.roč.
Kušnírová Lenka Krok za krokom za Štúrom ŠTV 14:00-15:00 č.77 9.B
Košela Jaroslav Šach PO- STR  13:00-15:00 104 1.-9.roč.
Leščinský Miroslav Matematika okolo nás UT 14:00-15:00 č.93 9.B
Leščinský Miroslav Matematika okolo nás STR 14:00-15:00 č.93 9.A
Leščinský Miroslav Matematika okolo nás ŠTV 13:00-14:00 č.93 9.C
Mikitová Martina Tvorivá ruština ŠTV 14:00-15:00 116 5.-9.roč.
Mašika Peter Španielčina hrou UT 12:35-13:35 5.C 3.,4.r.
Mihoková Alexandra Šikovné sovičky ŠTV 13:00-14:00 knižnica 1.roč.
Milá Zuzana Bedminton  ŠTV 14:00-15:00 m.telocv. 5.,6.roč.
Popjaková Mária Slovenčina, na slovíčko ŠTV 14:00-15:00 9.A 9.A
Papugová  Beáta Francúzština hrou UT 13:00-14:00 5.B 2.-4.roč.
Rennerová Iveta Hravá angličtina PIA 13:00-14:00 č.70 1.roč.
Semančík Maroš Školská televízia STR 14:00-15:00 knižnica 8.-9.r
Sidorjak Lukáš Geografický hľadáčik STR 14:30-15:30 93 5.-9.roč.
Tarkaničová Daniela Dopraváčik STr 13:00-14:00 2.C 1.roč.
Varcholíková Nikola Literárno-výtvarný STR 13:45-14:45 uč.VV 5.-9.roč.
Varcholíková Nikola Ovládame našu gramatiku UT 13:45-14:45 uč.VV 9.C
Žigová Terézia Bystré hlavičky STR 13:00-14:00 knižnica 1.roč.