• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Záujmové útvary

Záujmové útvary v škol.roku 2020/2021

 

P.č. Vyučujúci Názov krúžku Deň Hodina Miesto Ročník
1. Augustínová Jana Pohybové hry pre 3.roč STR 14:10-15:00 v.teloc. 3.roč.
2. Beňková Marta Nemčina hrou ŠTV 13:35-14:35 6.C 1.-4.roč.
3. Bucková Eva Výtvarné všeličo STR 13:00-14:00 2.A 2.roč.
4. Čeremeta Milan Volejbalový krúžok ŠTV 14:10-15:00 v.teloc. 6.-9.r
5. Gaľanová Júlia Loptové hry UT 13:45 -14:45 m.telocv. 3.roč.
6. Chovancová Miroslava Zdravstvuj Rossija UT 14:30-15:30 č.84 2.-4.roč.
7. Kušnírová Lenka Tvorivé písanie v ANJ PO 12:45-13.45 č.61 5.-9.roč.
8. Leščinský Miroslav Matematika okolo nás ŠTV 14:00-15:00 č.93 9.C
9. Mašika Peter Španielčina hrou UT 13:45-14:45 č.117 4.r.
10. Matisová Gabriela Hravé čítanie ŠTV 13:30-14:30 č.69 1.roč.
11. Mikitová Martina Slovenčinárske finty STR 14:15-15:15   9.C
12. Milá Zuzana Bedminton  UT 13:30-14:30 v.telocv. 1.st.
13. Pappová Katarína Potykaj si so slovenčinou! PIA 12:45-13:45 č.62 9.B
14. Papugová  Beáta Francúzština hrou I. PIA 12:00-13:00   1.-2.roč.
15. Papugová  Beáta Francúzština hrou II. PIA 13:00-14:00 6.B 3.-4.roč
16. Popjaková Mária Slovenčina, na slovíčko STR 14:10-15:10 9.A 9.A
17. Rennerová Iveta Angličtina hrou PO 13:00-14:00 č.70 1.roč.
18. Semančík Maroš Školská televízia PIA 14:00-15:00 knižnica 7.-9.r
19. Semančík Maroš Všetkými desiatimi na počítači ŠTV 14:00-15:00 č.52 8.-9.roč.
20. Sidorjak Lukáš Geografický hľadáčik ŠTV 14:00-15:00 č.93 5.-9.roč.
21. Šofranková Katarína Šach       1.-4.roč.
22. Toderiškova Jana Matematika okolo nás PO 14:00-15:00 č.52,62 9.B
23. Toderiškova Jana Matematika okolo nás PIA 12:35-13:35 č.52,63 9.A
24. Varcholíková Nikola Literárno-výtvarný STR 14:30-15:30 uč.VV 5.-9.roč.
25. Vozárová Juliána Ruština bez hraníc UT 14:15-15:15 č.116 7.-9.roč.
26. Žigová Terézia Bystré hlavičky PO 13:00-14:00 knižnica 2.D