• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Mgr. Slávka Krajňáková

Konzultačný deň a hodiny: http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/826b39c5d20633ab055adf0fec281cb6504ee7d0364c93450dcb2de457fea99b.png

- pondelok 10:00 – 11:40

Kabinet vých. poradcu je na 1.poschodi, č. dverí 94.

 

V prípade potreby si stretnutie môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu krajnakova.slavka@zskuppo.sk

 

Dôležité internetové stránky:

www.svsmi.sk - tu nájdete prehľad stredných škôl,  odborov a  ich  naplnenosť

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu - sprievodca svetom povolaní

www.svetprace.sk

Buď aktívny aj ty....     


Pri výbere strednej školy sa informuj:

- u výchovného poradcu

- poraď sa s rodičmi

- pýtaj sa aj kamarátov, ktorí tam prípadne už študujú

 

Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení

 • osobnostných

 • vzdelávacích

 • profesionálnych

 • sociálnych potrieb detí

 • kariérového poradenstva

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom:

 • pedagogické

 •  psychologické

 •  sociálne

 •  psychoterapeutické

 •  reedukačné

 •  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.

 

Prihláška na strednú školu

Zápisný lístok

Harmonogram priímacieho pokračovania