• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Vedenie školy

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy:

 • PaedDr. Eva Bilišňanská


Zástupcovia riad. školy:

 • Mgr. Renáta Klučárová

 • Mgr. Jana Zánová

 • PaedDr. Mária Gabrielyová


 • PhDr. Anna Mrúzová - školský psychológ

 • Mgr. Tatiana Goliašová - vedúca ŠKD

 • Mgr. Slávka Krajňáková - vých. poradkyňa

 • Ing. Natália Poperníková - vedúca školskej jedálne