• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Úspechy našich žiakov

UMIESTNENIE ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

Trieda Meno a priezvisko Súťaž Umiestnenie
okr. kolo kraj. kolo celosl. kolo medzin. kolo
MATEMATIKA
II.B Gabika Ceperková Klokanko 2     1.m  
II.B Damián Fogáš Klokanko 2     2.m  
II.C Jakub Geletič Klokanko 2     3.m  
III.D Richard Velgos Klokanko 3     1.m  
III.B Pavol Rusiňák Klokanko 3     1.m  
III.C Katarína Ščerbáková Klokanko 3     2.m  
III.B Jonáš Haľko Klokanko 3     3.m  
III.C Braňo Breza Klokanko 3     3.m  
IV.E Dávid Kirňák Klokanko 4     1.m  
IV.C Zuzana Vargová Klokanko 4     2.m  
IV.E Jakub Kvokačka Klokanko 4     3.m  
V.B Gregor Haľko Pytagoriády 2.m      
V.B Natália Kroláková Pytagoriády úsp. riešiteľ      
V.A Richard Staš Pytagoriády úsp. riešiteľ      
V.C Liliana Fabianová Pytagoriády úsp. riešiteľ      
V.C Sebastián Mačura Pytagoriády úsp. riešiteľ      
VI.A Krištof Max Kandera Pytagoriády úsp. riešiteľ      
VI.A Viliam Satvár Pytagoriády úsp. riešiteľ      
V.B Natália Kroláková Matematická olympiáda 2.m      
V. Tomáš Marcin Matematická olympiáda 11. - 14.m      
V.C Sebastián Mačura Matematická olympiáda 17. - 19.m      
VI.A Viliam Satvár Matematická olympiáda úsp. riešiteľ      
VII.A Zuzana Vorobelová Matematická olympiáda úsp. riešiteľ      
IX.A Jana Mašlejová Matematická olympiáda 3.m      
SLOVENSKÝ JAZYK
VIII.A Sofia Murčinková Dúha 2018/2019     3.m  
VIII.D Andrea Ondrejová Rétorika 1.m      
VII.B Nevena Kraviarová Dúha 2018/2019     čestné uz.  
ANGLICKÝ JAZYK
IX.C Michal Kimpan JASPO 2.m      
VIII.B Zina Višňovská JASPO 2.m      
VIII.A Ili Ivančová JASPO 2.m      
II.B Nayla Tiami Bányász ENGLISH STAR       ocenenie
II. Mi Ngueyen Ngoc ENGLISH STAR       ocenenie
VIII.A Ili Ivančová ENGLISH STAR       ocenenie
VIII.A Jana Saksunovíá ENGLISH STAR       ocenenie
NEMECKÝ JAZYK
VI.A Peter Žarnay Olympiáda v NEJ 3.m      
VIII.B Richard Gmitter JASPO 2.m      
IX.A Jana Mašlejová JASPO 2.m      
IX.A Alexandra Tomášová JASPO 2.m      
RUSKÝ JAZYK
IX.A Lucia Farkašová Ruské slovo 1.m      
VIII.A Ili Ivančová Ruské slovo 1.m      
VIII.A Jana Saksunová Ruské slovo 1.m      
IX.A Soňa Vraňuchová Olympiáda v RUJ   3.m    
VIII.C Tatiana Tomášová Ruský film v škole     1.m  
IX.A Vanesa Böszörmenyová Ruský film v škole     2.m  
IX.A Vanesa Böszörmenyová Môj slovník z reality     1.m  
VIII.A Ili Ivančová Ruské slovo     1.m  
VIII.A Jana Saksunová Ruské slovo     1.m  
FRANCÚZSKY JAZYK
VIII.A Tamara Demjanová JASPO 2.m      
VIII.A Emma Višňovská JASPO 2.m      
IX.B Gabriela Benková JASPO 2.m      
IX.B Gabriela Benková Olympiáda v FRJ   4.m    
VII.A Hana Vorobelová Olympiáda v FRJ   2.m    
ŠPANIELSKY JAZYK
IX.A Dominka Kmečová JASPO 1.m      
IX.A Ester Mesárošová JASPO 1.m      
IX.C Oliver Oľšavský JASPO 1.m      
DEJEPIS 
VI.A Mathias Višňovský Dejepisná olympiáda 14.m      
VI.C Daniel Hnatič Dejepisná olympiáda 12.m      
VIII.A Tamara Eliášová Dejepisná olympiáda 9.m      
VIII.C Martin Leško Dejepisná olympiáda 8.m      
IX.A Ester Halagová Dejepisná olympiáda 7.m      
IX.A Jana Mašlejová Dejepisná olympiáda 2.m      
IX.A Jana Mašlejová Dejepisná olympiáda   17.m    
GEOGRAFIA
VII.B Eva Pullmannová Geografická olympiáda kat. F 8.m      
V.B Natália Kroláková Geografická olympiáda kat. G 5.m      
V.C Sebastián Mačura Geografická olympiáda kat. G 13.m      
V.B Mária Radvanská Geografická olympiáda kat. G 14.m      
IX.A Jana Mašlejová Geografická olympiáda kat. E 1.m      
IX.A Šimon Sedlák Geografická olympiáda kat. E 4.m      
VIII.C Dominik Terpák Geografická olympiáda kat. E 8.m      
IX.A Jana Mašlejová Geografická olympiáda kat. E   7.m    
CHÉMIA
IX.B Veronika Puškášová Chemická olympiáda 8.m      
FYZIKA
VIII.B Richard Gmitter Fyzikálna olympiáda 1.m      
BIOLÓGIA
VIII.B Nevena Kraviarová Biologická olympiáda 3.m      
VI.A Tadeáš Havír Biologická olympiáda 6.m      
IX.B Veronika Puškášová Biologická olympiáda - C 12.m      
VIII.B Richard Gmitter Biologická olympiáda - E 1.m      
VIII.B Richard Gmitter Biologická olympiáda - E   5.m    
INFORMATIKA
V.B Natália Kroláková iBOBOR - Bobrík        
V.A Richard Staš iBOBOR - Bobrík        
VII.A Jonáš Partila iBOBOR - Benjamín        
VI.A Tadeáš Havír iBOBOR - Benjamín        
IX.A Jana Mašlejová iBOBOR - Kadet        
IX.A Soňa Vraňuchová iBOBOR - Kadet        
VIII.B Klaudia Leščinská iBOBOR - Kadet        
IX.A Ester Halagová iBOBOR - Kadet        
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VII.B Vanesa Štofková Vesmír očami detí ocená práca      
IX.A Ester Halagová Szaboóv grafický Lučenec        
VIII.C Martin Leško  Moje mesto pred 100 rokmi 3.m      
VIII.B Ella Korečková Moje mesto pred 100 rokmi 3.m      
VIII.B Nevena Kraviarová Moje mesto pred 100 rokmi 3.m      
VII.B Eva Pullmannová Moje mesto pred 100 rokmi 3.m      
IX.C Júlia Musilová Moje mesto pred 100 rokmi 3.m      
TELESNÁ VÝCHOVA
IX.C Amy Baršayová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VIII.C Nicole Bebková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VI.A Eli Ivančová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VIII.A Kamila Slivková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VIII.A Simona Slivková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.C Marianna Kimák Fejková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.B Natália Kyrcová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VII.C Eva Pullmannová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.C Denisa Tartaľová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.A Viktória Vasiliková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
VIII.A Emma Višňovská Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.B Michaela Ondrejčáková Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
IX.C Michaela Remetová Baketbal / Volejbal 2.m / 1.m      
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
2.D Adam Sedlák Biblická súťaž kat.A 3.m      
2.D Nela Horáková Biblická súťaž kat.A 3.m      
2.D Tadeáš Gerenčár Biblická súťaž kat.A 3.m      
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ  VŠETKOVEDKO
II.A Lenka Nováková Všetkovedko 2 1.m
II.D Adam Sedlák Všetkovedko 2 2.m
II.B Gabriela Ceperková Všetkovedko 2 3.m
III.A Samuel štefan Všetkovedko 3 1.m
III.A Róbert Lovacký Všetkovedko 3 2.m
III.B Samuel Kašpar Všetkovedko 3 2.m
III.C Hugo Kováč Všetkovedko 3 2.m
III.C Katarína Ščerbáková Všetkovedko 3 2.m
III.C Branislav  Breza Všetkovedko 3 3.m
III.B Pavol Rusiňák Všetkovedko 3 3.m
IV.E Jakub Kvokačka Všetkovedko 4 1.m
IV.E Šimon Komara Všetkovedko 4 2.m
IV.C Zuzana Vongrejová Všetkovedko 4 3.m
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ   EXPERT GENIALITY SHOW 2019
V.B  Tomáš Marcin Expert Geniality Show     13.m  
VIII.B Zina Višňovská Expert Geniality Show     31.m  
V.B  Natália Kroláková Expert Geniality Show     67.m