• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Testovanie 9-2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020)

sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční

1. apríla 2020 (streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15. apríla 2020 (streda).