• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Testovanie 5-2019

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

školský rok 2019/2020

Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

5. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 5 – 2019

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka . Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

 

Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.