• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Termínovník školských akcií

Plán školských aktivít v mesiaci november

Názov aktivity

Dátum konania

1. stupeň ZŠ Kúpeľná 2

Súťaž: Šikovný chlapec/dievča

7.11. (4. roč.)

Hudobné talenty

18.11. (3. a 4. roč) 13:30 hod.

Vystúpenie súboru Šarišanček

20.11. (2 .- 4.,6.7. roč.)

Zdravý úsmev

22.11.

Základný plavecký výcvik ( III.A, III.B)

25. - 29.11.

Vedomostná súťaž VšetkoVedko

28.11. (2. - 4. roč.)

Týždeň boja proti drogám

3. týždeň

Vychádzka: Návšteva mestského úradu

3. týždeň (1. roč.)

Vychádzka:  Orientácia podľa svetových strán (okolie školy)

3. roč.

Beseda: S príslušníkmi polície

3. týždeň (3. roč.)

Vychádzka: Skúmanie vesmíru (Planetárium)

4. roč.

ŠKD

 

Šarkaniáda (celoklubová akcia)

13.11.

Starší mladým a naopak

20.11.

2. stupeň ZŠ Kúpeľná 2

Školské kolo OAJ

6.11. – písomná časť

11.11. – ústna časť

Školské kolo OSJL

7.11. (13:00 hod.)

Súťaž: i - BOBOR

15.11.

Deň otvorených dverí - GJAR

12.11. (9. roč.)

Beseda: Rozvoj finančnej gramotnosti

12.11. (9.A - 5. a 6.VH)

13.11. (9.B - 3. a 4.VH)

13.11. (9.C - 5. a 6.VH)

Testovanie 5

20.11. (5. roč.)

Školské kolo ORUJ,ONEJ, OFRJ, OSPJ

25. – 29.11.

Školské kolo GEO

26. 11. (6.VH)

Vychádzka: Petrohrad (Ruské centrum PU v PO - žiaci ruského jazyka)

26. – 27.11. (9.roč.)

Beseda: Trestná činnosť a zodpovednosť mladistvých

27.11. (8. roč. - 5. a 6.VH)

Expert

28. 11.

Súťaž: Lomihlav (Košice)

29.11.

Súťaž: Supermatik 7.

30.11.

Vychádzka: Návšteva krajského múzea

november (5. roč.)

Kvíz: Po stopách antických bájí

november (6. roč.)

Exkurzia: Týždeň vedy a techniky

november (8. roč.)