• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Termínovník školských akcií

Plán školských aktivít v mesiaci február

 

Názov aktivity

Dátum konania

1. stupeň ZŠ Kúpeľná 2

Hviezdoslavov Kubín 2.- 4.roč.

10.2. (13:00 hod.)

Šikovné dievča 3. roč.

27.2. (9:00 hod.)

Vychádzka:  Svetlo a tieň – okolie školy   

1. roč.

Vychádzka: Voda a pôda – Okolie školy a rieky Torysy    

2. roč.

Vychádzka:  Historické pamiatky v obci  – Centrum mesta  

3. roč.

ŠKD – Moje rodné mesto Prešov (vedomostný kvíz)

3. týždeň

ŠKD – Vesmír očami detí (celoklubová akcia)

4. týždeň

ŠKD – Fašiangy, Turíce (aktivity v oddeleniach)

február

ŠKD – Moja kreditka (finančná gramotnosť – aktivity v oddeleniach)

február

2. stupeň ZŠ Kúpeľná 2

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 7. roč.

10.2. – 14.2.

Okresné kolo BO kat. C.

10.2.

Školské kolo FO

14.2.

Okresné kolo DO

14.2. (6.,7.,8. roč.)

JASPO

20.2.

Medzinárodný deň materinského jazyka

21.2.

Týždeň finančnej gramotnosti

24.2. -28.2.

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2020

27.2.

Veselá abeceda: Ruské centrum PU v PO

28.2. (5. roč. RUJ)

Kompletizácia prihlášok na SŠ

do 28.2. (9.roč.)