• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školská televízia

Májová akadémia - záznam

 

Základná škola, Kúpeľná 2, v Prešove vyslovuje úprimné slová vďaky... 

pri príležitosti Slávnostnej májovej akadémie k 50. výročiu založenia školy

 

 ,,Veľké úspechy si vyžadujú čas, zanietenie pre prácu, pomocnú ruku a slová povzbudenia,“                                                                            povedal neznámy autor

 

 

            Táto veta platí aj pre našu významnú udalosť a slávnosť, ktorou naša škola, ZŠ, Kúpeľná 2, v Prešove, zavŕšila oslavy 50. výročia založenia školy. Slávnostný program na Veľkej scéne DJZ v Prešove bol dňa 10.5.2024  oslavou dlhoročnej práce nespočetného počtu zanietených ľudí – všetkých  súčasných pedagogických zamestnancov a žiakov, v neposlednom rade však aj výsledkom práce nepedagogických zamestnancov. Bez týchto ľudí by takéto dielo nevzniklo, nevznikla by veľkolepá mozaika úchvatného diela vďačnosti a zážitku pre bývalých zamestnancov školy, rodičov a všetkých priateľov a podporovateľov školy.

 

            V mene riaditeľstva školy vyjadrujeme vďačnosť všetkým, ktorí prispeli svojou účasťou, podanou pomocnou rukou pri materiálnom a finančnom zabezpečení slávnosti. Bola to pre nás neoceniteľná pomoc, bolo to pre nás gesto ocenenia našej práce a gesto povzbudenia do našej ďalšej náročnej práce. Z celého srdca sa chceme zvlášť poďakovať všetkým pedagógom, nepedagogickým pracovníkom, rodičom a priateľom školy, súčasným, ale aj bývalým žiakom.

 

            Osobitné poďakovanie za finančnú podporu patrí zriaďovateľovi  školy v zastúpení p. Ing. Františka Oľhu, primátora mesta a p. Mgr. Petra Krajňáka, viceprimátora. Vážime si a ďakujeme za morálnu podporu a pozdrav škole p. Ing. Viliamovi Sopkovi, prednostovi MsÚ Prešov, poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva mesta Prešov a p. Mgr. Igorovi Hodžiovi, vedúcemu Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove.

 

Poďakovanie za finančnú podporu patrí p. JUDr. Richardovi Eliášovi, poslancovi NR SR a zároveň poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, v zastúpení p. PaedDr. Miroslav Benko, PhD, MBA,LL.A,  MUDr. Peter Cvengroš, MHA.,MPH,  JUDr. Pavel Hagyari a PaedDr. Viera Leščáková.                    

                                                                                        

Vážime si vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú žiakov, deti  a ich pedagógov ako neoceniteľnú súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, radosti, sny a skryté túžby.

 

Vďaka vám všetkým sa podarilo úžasné dielo! 

Ďakujeme ešte raz všetkým, že skrz podporu školy a žiakov napomáhate rozvoju budúcnosti ľudskej spoločnosti!

                                  

                                                                       PaedDr. Eva Bilišňanská, riaditeľka školy

                                                                                a jej kolektív zamestnancov 

 

05.06.2024 00:00
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK