• Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská psychologička

KONZULTAČNÉ   HODINY  ŠKOLSKEJ  PSYCHOLOGIČKY

 

1. ZŠ Kúpeľná – konzultačné dni pre rodičov, diagnostika

Pondelok:      8,00 – 15,00

                 Streda:          8,00 – 15,00                 č. t. 773 28 60

 

2. ZŠ Kúpeľná – diagnostika, písanie záverov, prevencia mimo obvod

Utorok:         7,30 – 15,30                 č. t. 773 28 60

 

3. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Štvrtok:        8,00 – 15,00                 č. t. 758 17 85

 

4. Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Piatok:          7,30 – 15,30                 č. t. 771 55 26

 

                                     PhDr. Anna Mrúzová              

                                    šk. psychologička CPPPaP          

 

Úlohy školskej psychologičky v základnej škole

ETIKA  PRÁCE  ŠKOLSKÉHO  PSYCHOLÓGA

Š I K A N O V A N I E  V  Š K O L Á CH

Základné stratégie pri práci so žiakmi  s poruchou ADHD v základnej škole

Rodina, jej funkcie a význam pre zdravý vývin osobnosti dieťaťa

RECEPT NA BEZPEČIE V ONLINE SVETE

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK