• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská psychologička

KONZULTAČNÉ   HODINY  ŠKOLSKEJ  PSYCHOLOGIČKY

 

1. ZŠ Kúpeľná – konzultačné dni pre rodičov, diagnostika

Pondelok:      8,00 – 15,00

                 Streda:          8,00 – 15,00                 č. t. 773 28 60

 

2. ZŠ Kúpeľná – diagnostika, písanie záverov, prevencia mimo obvod

Utorok:         7,30 – 15,30                 č. t. 773 28 60

 

3. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Štvrtok:        8,00 – 15,00                 č. t. 758 17 85

 

4. Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Piatok:          7,30 – 15,30                 č. t. 771 55 26

 

                                     PhDr. Anna Mrúzová              

                                    šk. psychologička CPPPaP          

 

Úlohy školskej psychologičky v základnej škole