• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rodičovská rada

Školský rok: 2019/2020

Zloženie rodičovskej rady pri ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko triedneho dôverníka

1.A

JUDr. Ivana Vaculčiaková

1.B

Martin Humeník

1.C

JUDr. Martina Matúšová

1.D

Mgr. Martina Rohrbock

2.A

Mgr. Matúš Šarišský

2.B

PaedDr.ThLc.Ľudovít Andrej Tobiáš

2.C

Ing. Martin Brilla, LL.M

2.D

Ing. Adrián Jutka

3.A

Alexander Nazarej

3.B

Mgr. Zuzana Szittyaiová

3.C

František Lorinc

3.D

Mgr. Jana Gerenčerová

4.A

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

4.B

Ing. Monika Štalmachová

4.C

Ing. Miroslav Vaculčiak

4.D

Monika Robová

5.A

Ing. Viktória Smreková

5.B

Lenka Kočišková

5.C

PhDr. Mária Humeniková,PhD.

5.D

Ing. Barbara Vargová

6.A

PaedDr. Beáta Duchová

6.B

PaedDr. Milena Švedová, PhD.

6.C

Branislav Gerbera

7.A

Ing. Jaroslav Vyboštek, PhD.

7.B

Mgr. Iveta Hrebenárová

7.C

MUDr. Miroslava Mamráková

8.A

Mgr. Viktória Janeková

8.B

Mgr. Henrieta Tabačáková

8.C

PhDr.Alena Schloserová,PhD.

9.A

Mgr. Rastislav Demjan

9.B

Rudolf Wittner

9.C

Mgr. Gašparovičová