• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rada školy

 Rada školy pri ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

 

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 1. Mgr. Jana Augustínová
 2. Mgr. Slávka Krajňáková

Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

 1. Mária Prihodová

Zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

 1. PhDr. Alena Schlosserová, PhD                
 2. Mgr. Adriana Višňovská                   
 3. Ing. Tomáš Havír
 4. Ing. Erika Terpáková                            

Delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa:

 1. Ing. Renáta Fedorčíková
 2. Mgr. Emil  Chlapeček
 3. Mgr. Lenka Kohániová
 4. Ing. Rastislav Mochnacký