• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rada školy

 Rada školy pri ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

 

 Mgr. Jana Augustínová

zástupca pedagogických zamestnancov

 Mgr. Slávka Krajňáková

zástupca pedagogických zamestnancov

 PhDr. Alena Schlosserová, PhD

        zástupca rodičov

 Mgr. Adriana Višňovská

zástupca rodičov

 Ing. Tomáš Havír

zástupca rodičov

 Ing. Erika Terpáková

zástupca rodičov

 Mária Príhodová

zástupca nepedagogických zamestnancov

 PhDr. Janette Langová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 Ing. Štefan Kužma

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 PhDr. Mikuláš Komanický

delegovaný zástupca zriaďovateľa

 Ing. Rastislav Mochnacký

delegovaný zástupca zriaďovateľa