• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rada školy

 Rada školy pri ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

 

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 1. Mgr. Jana Augustínová
 2. Mgr. Slávka Krajňáková

Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

 1. Mária Prihodová

Zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

 1. PhDr. Júlia Kalatová                
 2. Ing. Jaroslav Výboštek, PhD                   
 3. PaedDr. Miroslav Benko, MBA
 4. Ing. Daniela Jakubčová                            

Delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa:

 1. Ing. Renáta Fedorčíková
 2. Mgr. Emil  Chlapeček
 3. Mgr. Lenka Kohániová
 4. Ing. Rastislav Mochnacký