• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Projekt z nemeckého jazyka

 

Experimentieren auf  Deutsch (metódou CLIL) je názov projektu, ktorý sa realizuje v našej škole od novembra do konca júna tohto školského roka 2017/2018. Projekt je realizovaný v spolupráci s Goetheho inštitútom, Nadáciou Volkswagen Slovakia a Štátnym pedagogickým ústavom. Do realizácie projektu sa zapojila naša škola pod vedením Mgr. Márie Popjakovej v rámci predmetu nemecký jazyk za 2. stupeň; za 1. stupeň absolvovala školenie Mgr. Zuzana Stašová. Celoslovenskou garantkou projektu za nemecký jazyk  je Ing. Beáta Menzlová zo Štátneho  pedagogického  ústavu v Bratislave, ktorá realizovala so svojím tímom školenie pre koordinátorov projektu.

 

Cieľom projektu je zapájať cudzí jazyk, v našej škole nemecký jazyk, do prírodovedných predmetov -  biológie, fyziky a chémie formou experimentov. Projekt sa realizuje v rámci záujmového útvaru „Hovoríme po nemecky“ so žiakmi 6. a 7. ročníka. Žiaci majú k dispozícii pracovné listy, do ktorých si vpisujú v nemeckom jazyku svoje výsledky z pozorovania pri predvádzaní pokusov. Na začiatku projektu dostali žiaci aj Preukaz mladého vedca, do ktorého si vpisujú informácie o tom, ktorý pokus bol pre nich najzaujímavejší. Box s pomôckami na realizáciu projektu sme dostali od usporiadateľa projektu.

 

Počas 1. polroka sme realizovali tieto pokusy: 

1. Výroba oxidu uhličitého – chémia               

2. Zmyslové orgány – hmat – biológia                                                                        

3. Hmotnosť telies vo vode – fyzika