• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Projekt z nemeckého jazyka

 

Experimentieren auf  Deutsch (metódou CLIL) je názov projektu, ktorý sa realizuje v našej škole od novembra do konca júna tohto školského roka 2017/2018. Projekt je realizovaný v spolupráci s Goetheho inštitútom, Nadáciou Volkswagen Slovakia a Štátnym pedagogickým ústavom. Do realizácie projektu sa zapojila naša škola pod vedením Mgr. Márie Popjakovej v rámci predmetu nemecký jazyk za 2. stupeň; za 1. stupeň absolvovala školenie Mgr. Zuzana Stašová. Celoslovenskou garantkou projektu za nemecký jazyk  je Ing. Beáta Menzlová zo Štátneho  pedagogického  ústavu v Bratislave, ktorá realizovala so svojím tímom školenie pre koordinátorov projektu.

 

Cieľom projektu je zapájať cudzí jazyk, v našej škole nemecký jazyk, do prírodovedných predmetov -  biológie, fyziky a chémie formou experimentov. Projekt sa realizuje v rámci záujmového útvaru „Hovoríme po nemecky“ so žiakmi 6. a 7. ročníka. Žiaci majú k dispozícii pracovné listy, do ktorých si vpisujú v nemeckom jazyku svoje výsledky z pozorovania pri predvádzaní pokusov. Na začiatku projektu dostali žiaci aj Preukaz mladého vedca, do ktorého si vpisujú informácie o tom, ktorý pokus bol pre nich najzaujímavejší. Box s pomôckami na realizáciu projektu sme dostali od usporiadateľa projektu.

 

Počas 1. polroka sme realizovali tieto pokusy: 

1. Výroba oxidu uhličitého – chémia               

2. Zmyslové orgány – hmat – biológia                                                                        

3. Hmotnosť telies vo vode – fyzika