• Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Telesná a športová výchova

 

Vyučujúci TSV:   Mgr. Zuzana MILÁ

                           Mgr. Jana AUGUSTÍNOVÁ

                           Mgr. Lenka VIŠŇOVSKÁ

                           Mgr. Marián FERÍK

                           Mgr. Lukáš SIDORJAK

 

V predmete telesná a športová výchova (TSV) si žiaci osvojujú pohybové schopnosti, vedomostí, rozvíjajú pohybové  zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu a to nielen počas školskej dochádzky, ale aj v dospelosti. Snažíme sa viesť žiakov k efektívnemu využitiu voľného času, o čom svedčí aj veľký záujem zo strany žiakov o športové krúžky ( loptové hry- futbal, volejbal, pohybové aktivity- bedminton, florbal ). Svoje miesto má aj projekt Dajme spolu gól.

 

Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú školskú telesnú výchovu. Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových  zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, taktiež snaha o lepšie výkony, ale aj angažovanosť počas hodín TSV. V smere k žiakovi prevláda pozitívne  hodnotenie. Viac chváliť a motivovať, jednoznačne rešpektovať danosti jednotlivých  žiakov  individuálnym prístupom.

 

Podujatia a akcie z predmetu TSV, ktoré sa uskutočnia v školskom roku 2021/2022

 • 1. a 2.účelové cvičenie OŽAZ
 • Európsky týždeň športu
 • Športové súťaže v rámci škôl mesta Prešov - detská atletika, florbal, futbal, volejbal, basketbal, športová gymnastika, šach, atletika- cezpoľný beh
 • Putovný pohár riaditeľky školy- športový turnaj pre žiakov 2. stupňa

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK