• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Telesná a športová výchova

 TSV: Vyučujúci:Mgr.Zuzana Milá

                        Mgr. Marián Ferík

 

Aj v tomto školskom  roku  2018/2019 sa žiaci na hodinách TSV pod vedením vyučujúcich budú venovať nielen nácviku a zdokonaľovaniu  rôznych herných  činností v jednotlivých disciplínach a športoch, ale taktiež správnemu držaniu tela, rozvoju  silových, vytrvalostných a koordinačných schopností. Vytvárať si pozitívny postoj k pohybu, cvičeniu a zdravému životnému  štýlu. Okrem „rozvrhových“ hodín  žiaci absolvujú  aj základný plavecký výcvikový kurz (3.roč.), zdokonaľovací  plavecko-jazykový kurz (6.roč.) a základný lyžiarsky výcvikový kurz (7.roč). Nielen na hodinách TSV, ale aj formou  činnosti v záujmových útvaroch (pohybové hry pre 4.roč., loptové hry, stolnotenisový krúžok, šach, volejbal, futbal 1.- 4-roč) môžu  žiaci  rozvíjať svoj talent, zručnosti, schopnosti a tak napredovať vo svojom  osobnostnom pohybovom  vývine.

                                                                                                         

Vyučujúci TSV