• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Španielsky jazyk

Buenos dias – Dobrý deň                       

        

        Štúdium španielčiny na základnej škole je zamerané na získanie základných gramatických vedomostí, ale aj slovnú zásobu a skladbu jazyka. Poskytne žiakovi  viac, ako základy pochopenia zložitejších gramatických konštrukcií. Uľahčí mládeži štúdium tohto jazyka i na stredných školách a gymnáziach. V školskom roku 2023 / 2024 sa španielčina na našej škole vyučuje ako 2. cudzí jazyk v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Pre získanie prvotných poznatkov zo španielčiny ponúkame tým najmenším záujmový útvar (krúžok) “Španielčina hrou“, kde sa žiaci oboznámia so základnými gramatickými prvkami španielčiny, naučia sa výslovnosť, vedia sa pozdraviť i rozlúčiť, vedia sa predstaviť, povedať svoje meno, odkiaľ sú i koľko majú rokov, vedia predstaviť seba, či svojich najbližších a priateľov, naučia sa základné číslovky, názvy farieb, či mená obľúbených zvierat.

 

Španielčina – jazyk minulosti, prítomnosti, no hlavne budúcnosti.

 1. V jednoduchosti je krása. Maličké deti vnímajú jazyk inak, ako dospelí. Pre deti je dôležitejší samotný zvuk, intonácia a prezentácia jazyka prostredníctvom ktorých prijímajú význam slov. Španielsky jazyk je považovaný za najjednoduchší a jazyk s najkrajšou intonáciou spomedzi 6-tich oficiálnych jazykov Spojených národov ( t.j.: čínsky, španielsky, anglický, arabský, ruský, francúzsky). Pre deti je teda jednoduché naučiť sa španielsky jazyk relatívne rýchlo a detský mozog dokáže následne veľmi rýchlo prijať aj iné svetové jazyky.
 2. Jazyk budúcich businessmanov. Španielčina sa stáva populárna pre vyššie kruhy, ktoré očakávajú čoskorý nárast exportu z krajín Severnej Ameriky. Španielsky hovoriace a hispánske krajiny sú už dnes považované za nových ekonomických drakov a následných konkurentov dnes zdražujúcej sa Číny. Okrem toho sa španielčina začína používať aj v krajinách, kde sa vo firmách rozšíril počet pracovníkov prichádzajúcich zo španielsky hovoriacich krajín (USA – 35 miliónov, Anglicko – 2,5 milióna, Kanada 1 milión, Nemecko 140 000 )
 3. Svetový jazyk s nízkou konkurenciou. Španielsky jazyk je druhý najpoužívanejší jazyk sveta, ktorý je potrebný v akejkoľvek krajine. Počet tlmočníkov v tomto jazyku je stále nedostatočný a to v rámci celej Európskej únie. Porovnanie: francúzskym jazykom hovorí 68 miliónov ľudí a až 350 miliónov cudzincov. To znamená, že na jedného Francúza sa snaží hovoriť 5 cudzincov jeho jazykom. Španielskym jazykom hovorí 330 miliónov ľudí a iba 60 miliónov cudzincov. Z toho najmenší počet cudzincov (iba približne 1 percento) sú práve z Európskej únie.
 4. Podobnosť iným jazykom. Ak sa budete trošku snažiť o pár mesiacov, zistíte, že rozumiete po portugalsky, alebo že taliančina a francúzština sa vám učí veľmi jednoducho a má veľa príbuzných slov. Španielsky hovoriaci jedinec sa teda celkom ľahko dohovorí s talianom, či portugalcom. Okrem toho španielčina pozná pôvod veľkého množstva anglických alebo cudzích slov, ktoré boli prebraté z latinčiny, čím sa Vám otvorí nový svet lingvistiky.
 5. Zážitky z cestovania. Populárne destinácie, v ktorých sa komunikuje po španielsky, Vám budú otvárať dvere do úplne nových miest a priateľstiev, ak začnete komunikovať ich rečou. Ak sa chcete dostať do centra diania, ktoré nie je otvorené pre iba anglicky hovoriacich turistov a chcete nahliadnuť do skutočného života španielsky hovoriacich krajín, doporučujeme, aby vaše dieťa využilo rozšírenie si svojich vedomostí aj o poznatky španielčiny. Užívateľovi je takto umožnený kontakt so španielsky hovoriacou populáciou, pričom aj španielsky hovoriaci jedinec je potešený, že nemusí komunikovať prostredníctvom tretieho jazyka, ale priamo jeho rodným jazykom.
 6. Uplatnenie v praxi. Rozvoj predovšetkým komunikačných technológií, cestovania a s ním späté možnosti uplatnenia sa nie len na domácom  trhu práce, poskytujú užívateľovi španielčiny podstatne viac príležitosti. Jedinec ovládajúci popri angličtine, či nemčine (ako hlavnom cudzom jazyku) španielsky jazyk, si otvára dvere do ďalších dimenzií, v ktorých je v súčasnosti na Slovensku na tomto poli zaznamenávané vákuum. Následné štúdia Vašich detí, či už v oblasti elektrotechniky, ekonomiky, medicíny, práva, politiky, či iných spoločenských vied obohatené o tento atraktívny jazyk dvojnásobne zvyšujú pracovné uplatnenie v oblastiach, ktoré si Vaše ratolesti pre svoj budúci život vyberú.

 

       Krajiny s jazykom španielskym ( usporiadané podľa počtu obyvateľov ):
Mexiko, Španielsko, Kolumbia, Argentína, Venezuela, Peru, Chile, Ekvádor, Guatemala, Kuba, Dominikánska Republika, Bolívia, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Costa Rica, Paraguaj, Puerto Rico, Uruguaj, Panama, Equatorial Guinea
       Krajiny kde sa s veľkou časťou populácie dohovoríte po španielsky ( v zátvorke aké percento v danej krajine hovorí po španielsky rodným alebo druhým jazykom):
Anglicko ( 6% ), Francúzsko ( 10 % ), Maroko ( 17 % ), Spojené Štáty Americké ( 17%), Andorra (68% ), Belize (43%), Brazília ( viac ako 60%), Filipíny ( 5 %), Gibraltár (50%).

 

Hasta pronto queridos niños      – Do skorého videnia, milé deti.

(asta   pronto    keridos  nyňos)

 

Vyučujúci: Mgr. Peter Mašika

 


Užitočné stránky: (je potrebné niektoré stránky skopírovať a vložiť do nového web-okna)

 

http://www.pekegifs.com – hry, rozprávky, príslovia, poézia, hlavolamy, jazykolamy, krížovky, filmy, hudba, rôzne doplňovačky, koledy, želania, pamäťové hry, puzzle, vtipy, hádanky, testy, PC-omaľovánky, niečo pre malé parádnice, skrátka všetko pre deti, ktoré milujú španielčinu.  Obsahovo podobná stránka: https://arbolabc.com/

 

http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm - Pomôcka k časovaniu slovies; stránka poskytujúca všetky možné tvary časovania španielskych slovies. Po zadaní slovesa, automat vygeneruje správne tvary slovesa v osobe a čísle v požadovanom čase. “Conjugador verbal = časovač slovies“.

 

https://spaceplace.nasa.gov/sp/  - stránka jazykovo pokročilejšia avšak určená mladým vedcom, objaviteľom  a technikom navštevujúcim školy základného vzdelania. Podstránky obsahujú aj mnohé animácie vedecko-technického charakteru vysvetľujúce rôzne prírodné javy, poskytuje návody na jednoduché výrobky i aktivity. Stránka je v španielčine s možnosťou prepnutia do anglického jazyka.

 

https://www.amarilloverdeyazul.com/  - eko-stránka s množstvom recyklo-nápadov pre jazykovo pokročilejších

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK