• ENGLISHSTAR 2018

    ENGLISHSTAR 2018

    Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

  • Projekt Hviezdy Prešova

    Projekt Hviezdy Prešova

    Vyhlásenie najlepších žiakov

  • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

    VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

    NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

  • JASPO 2018

    JASPO 2018

    Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Slovenský jazyk/literatúra

„Ak máš reč premyslenú, ľahko nájdeš slová.“ 

                                                 HORATIUS Flaccus Quintus

 

Vyučujúci SJL v školskom roku 2018/2019:

Vedúca PK SJL: Mgr. Katarína Pappová

Vyučujúci: Mgr. Mária Popjaková

                  Mgr. Eva Magdziaková

                  Mgr. Maroš Semančík

                  Mgr. Katarína Lažová

                  Mgr. Nikola Varcholíková

                  Mgr. Zuzana Gorneková

                  Mgr. Lenka Kušnírová

 

Ako pominulé roky aj tento školský rok sa môžete zapojiť do rôznych recitačných či vedomostných súťaží pod vedením učiteľov SJL. Svoj talent v prednese môžete ukázať v súťaži Šaliansky Maťko – prednes povestí, Hviezdoslavov Kubín.

 

Pre žiakov vyšších ročníkov /8. – 9. roč./ pripravíme i tento rok školské kolo Olympiády SJL a súťaž v rétorike. Kreatívnych žiakov a možno i budúcich novinárov čaká súťaž Hodžov novinový článok a iné literárne súťaže, s ktorými sa môžete oboznámiť na hodinách SJL. Samozrejme, uvítame, ak prispeješ svojou tvorbou do školského časopisu SURFER.

 

   Ak chceš niečo dokázať, nečakaj, kým ťa vyzve učiteľ, ale pýtaj sa svojho slovenčinára!

 

                                          Čakáme! 

                                    Vaši slovenčinári