• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Slovenský jazyk/literatúra

 

Vyučujúci SJL v školskom roku 2019/2020:

Vedúca PK SJL: Mgr. Katarína Pappová

Vyučujúci: Mgr. Mária Popjaková

                  Mgr. Eva Magdziaková

                  Mgr. Maroš Semančík

                  Mgr. Martina Mikitová

                  Mgr. Nikola Varcholíková

                  Mgr. Zuzana Gorneková

                  Mgr. Lenka Kušnírová

 

„Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame“

                                                                                                  Seneca

 

    Využime teda svoj čas efektívne a pripravme sa na školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Táto olympiáda sa koná ako jedna z prvých olympiád v školskom roku, pretože okresné kolo sa bude konať už 27. novembra. Sledujte teda, ôsmaci a deviataci,  oznam na dverách kabinetu SJL, kde bude zverejnený dátum konania školského kola OSJL. Olympiáda SJL pozostáva z dvoch častí, a to písomnej časti – vedomostný test a transformácia textu, ústnej časti – rétorika.

 

   Milí piataci, šiestaci a siedmaci, v predvianočnom období nás potešíte  svojimi povesťami, ktorými nás zavediete  do histórie,  komnát a tajov hradných pánov –  pripravíme pre Vás školské kolo Šaliansky Maťko.

 

  Ani druhý polrok nebude bez prednesu a súťaženia, pretože Vás čaká súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, súťaž v rečnení Rétorika a mnoho ďalších literárnych súťaží, s ktorými Vás radi oboznámia vaši slovenčinári.

 

Vaši slovenčinári!