• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Slovenský jazyk/literatúra

 

„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.“

                                                                                       Jozef Štolc

 

Vyučujúci SJL v školskom roku 2017/2018:

Vedúca PK SJL: Mgr. Katarína Pappová

Vyučujúci: Mgr. Mária Popjaková

                  Mgr. Eva Magdziaková

                  Mgr. Maroš Semančík

                  Mgr. Katarína Prevužňáková

                  Mgr. Nikola Varcholíková

                  Mgr. Helena Popovičová

 

Oznam:

Pripravujeme školské kolo olympiády SJL, ktoré sa bude konať 23. 10. 2017, pretože okresné kolo SJL bude už v novembri, a to 29.11.2017. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa môžu prihlásiť, zapísať sa na dvere kabinetu SJL. Olympiáda pozostáva z troch častí, a to z písomnej časti – vedomostného testu, transformácie textu a ústnej časti –   rétoriky. Komisia školského kola: p. Pappová, p. Varcholíková, p. Prevužňáková.

 

Neváhajte, príďte si overiť svoje vedomosti!  Inšpirujte sa úspechom našej, teraz už, bývalej žiačky, Soni Sabolovej, ktorá získala 2. miesto v Celoslovenskom kole  OSJL.

Prihláseným žiakom prajeme veľa úspechov!

 

                                                                                                Mgr. Katarína Pappová