• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Ruský jazyk

 

V školskom roku 2017/2018 sa predmet RUSKÝ JAZYK vyučuje ako 2. cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch 2. stupňa. Vyučovacie hodiny ruského jazyka prebiehajú v príjemnej atmosfére. Žiaci našej školy spoznávajú Rusko ako rozmanitú krajinu, začínajú chápať ruský národ, jeho kultúru a históriu, ale získavajú informácie aj o súčasnom dianí Ruska v jeho rôznych oblastiach. Na hodinách ruského jazyka sa žiaci stretávajú s rôznymi známymi osobnosťami, oboznamujú sa s ruskými národnými, ale aj modernými piesňami.

 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života sa pri vyučovaní ruského jazyka na našej škole kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, ktorá je založená na schopnosti nielen porozumieť cudziemu jazyku, ale zároveň vedieť vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písanou formou. Žiaci, okrem práce s učebnicou a pracovným zošitom, využívajú interaktívnu tabuľu, pracovné listy, hrajú situačné hry, učia sa riekanky, jazykolamy, riešia rôzne úlohy, spievajú pesničky.

 

Minuloroční piataci sa zúčastnili týždenného Jazykového kurzu, ktorý bol zameraný na podporu vyučovania 2. cudzích jazykov. Žiaci si obohatili slovnú zásobu, odbúrali zábrany v ústnej komunikácii v ruskom jazyku, osvojili si gramatické javy, ktoré im robili ťažkosti a v neposlednom rade – utužili priateľstvá medzi sebou a vzťahy s vyučujúcimi. Aj v tomto školskom roku budú mať naši piataci možnosť zúčastniť sa tohto kurzu.

 

Každoročne sa v rámci vyučovania ruského jazyka zapájame do súťažímimoškolských akcií a naši žiaci obsadzujú krásne miesta v súťažiach ako Ruské slovo, ARS Poetica, Jazykový kvet, Ruský film v škole, Olympiáda ruského jazyka, Petrohrad očami detí, Môj slovník z reality. V minulom školskom roku sme získali tieto umiestnenia:

Ruský film v škole – 3. miesto – celoslovenské kolo: Kristína Kubicová

Olympiáda RJ – 3. miesto – krajské kolo: Lucia Farkašová

Môj slovník z reality – 2. miesto – celoslovenské kolo: Kristína Kubicová

Môj slovník z reality – 3 miesto – krajské kolo a 2. miesto – celoslovenské kolo: Vanesa Böszörmenyiová

 

Aj v školskom roku 2017/2018 máme záujem zapojiť sa do súťaží týkajúcich sa ruského jazyka a veríme, že sa našim žiakom bude dariť minimálne rovnako dobre ako ten minulý, ak nie lepšie.

 

V tomto školskom roku sa objavuje nová aktivita na našej škole. Žiaci všetkých cudzích jazykov sa môžu stretnúť na priateľských posedeniach s názvom Jazyková čajovňa, kde žiaci 8-mych ročníkov predstavia kultúru, zvyky a tradície krajiny, ktorej jazyk sa učia, svojim spolužiakom, ktorí sa učia iný cudzí jazyk. Ruštinári predstavia svoju krajinu spomedzi všetkých ako prví už v novembri.

 

Talent žiakov sa rozvíja aj v príprave programov, s ktorými vystupujú na školských podujatiach ako Deň otvorených dverí, Májové slávnosti, Pieseň v cudzom jazyku, Jazyková čajovňa .

 

Aj naďalej budú mať žiaci možnosť spolupodieľať sa na tvorbe školského jazykového časopisu ŠAFRAN a rozvíjať svoju tvorivosť a zároveň si vyskúšať ako sa taký časopis tvorí.

 

Hneď na začiatku školského roka sa naši žiaci môžu v ruskom jazyku zdokonaľovať a obohacovať svoje vedomosti. Všetci ruštinári sa totiž aktívne zapájajú do prípravy a samotnej realizácie Európskeho dňa jazykov u nás v škole. Bohato prispievajú výtvarnými prácami, projektovou a prezentačnou činnosťou. Priestory školy sa tak pod rukami učiteľov a žiakov každoročne premenia na „náučný cestovateľský chodník“.

 

V tomto roku sa žiaci môžu zapojiť do záujmových útvarov:

Zdravstvuj Rossija! (3 a 4. roč.) – Mgr. Miroslava Chovancová 

Hudobno – dramatický krúžok (5. – 9. roč.) – Mgr. Katarína Prevužňáková

 

Tešia sa na Vás vyučujúce ruského jazyka: PaedDr. Eva Bilišňanská,  Mgr. Miroslava Chovancová a Mgr. Katarína Prevužňáková