• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Ruský jazyk

Predmet RUSKÝ JAZYK sa na našej škole vyučuje ako 2. cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch 2. stupňa.

 

Vyučovacie hodiny ruského jazyka sa nesú v príjemnom duchu. Žiaci našej školy spoznávajú Rusko ako rozmanitú krajinu, oboznamujú sa s kultúrou a históriou ruského národa, stretávajú významné ruské osobnosti vedy, umenia, kultúry či športu.

 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života sa pri vyučovaní ruského jazyka na našej škole kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, ktorá je založená na schopnosti nielen porozumieť cudziemu jazyku, ale zároveň vedieť vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písanou formou. Žiaci, okrem práce s učebnicou a pracovným zošitom, využívajú interaktívnu tabuľu, pracovné listy, hrajú situačné hry, učia sa riekanky, jazykolamy, riešia rôzne úlohy, spievajú pesničky, kooperujú pri vytváraní spoločných projektov.

 

Každoročne sa v rámci vyučovania ruského jazyka zapájame do súťaží a mimoškolských akcií. Naši žiaci obsadzujú krásne miesta v súťažiach ako Ruské slovo, Ruský film v škole, Olympiáda v ruskom jazyku, Petrohrad očami detí a pod. 

 

Tvorivosť a komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame aj prostredníctvom prípravy programov, s ktorými žiaci  vystupujú na školských podujatiach ako Deň otvorených dverí, Májová akadémia, Pieseň v cudzom jazyku, vedomostno-zábavná jazyková súťaž prešovských škôl JASPO a i.

 

Žiaci majú možnosť sa spolupodieľať na tvorbe cudzojazyčného školského časopisu ŠAFRAN.

 

Každoročne organizujeme pre žiakov Jazykový kurz, kde si zdokonalia ústny aj písomný prejav. Daný jazykový kurz je obohatený o stretnutia s prešovskými rusistami a pri vytváraní programu kurzu spolupracujeme s Prešovskou univerzitou (Inštitút rusistiky).

 

Užitočné webstránky:

https://www.interestingrussian.com/russian-worksheets/elementary-russian

https://www.liveworksheets.com/worksheets/language/ru

https://ru.islcollective.com/

https://www.youtube.com/@kukutiki

https://eralash.ru/library

https://www.jazyky-online.info/rustina/

 

Vyučujúce ruského jazykaPaedDr. Miroslava Chovancová

Mgr. Martina Kahanovská         

Mgr. Kristína Urdová

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK