• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Občianska náuka

V školskom roku 2019/2020 vyučujú Občiansku náuku:
Mgr. Slávka Krajňáková
Mgr. Katarína Pappová
Mgr. Ladislav Markovič

 

Občianska náuka prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

 

 


http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/df8b0ff1667c7e524607ad1482f594be.jpg

Štátne sviatky

1. január

Deň vzniku Slovenskej republiky

5. júl

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

29. august

Výročie SNP

1. september

Deň Ústavy Slovenskej republiky

17. november

Deň boja za slobodu a demokraciu

 

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.

Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú uvedené sviatky:

Dni pracovného pokoja

6. január

Zjavenie Pána (Traja králi)

 

Veľký piatok

 

Veľkonočný pondelok

1. máj

Sviatok práce

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom

15. september

Sedembolestná Panna Mária

1. november

Sviatok všetkých svätých

24. december

Štedrý deň

25. december

Prvý sviatok vianočný

26. december

Druhý sviatok vianočný

 
 

 

Zaujímavé webové stránky.

 

http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=vseob_lud_prava

http://www.unicef.sk/

http://www.nrsr.sk/web/