• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Nemecký jazyk

„Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom.“

J.W. Goethe, nemecký spisovateľ

Prečo je dobré pre Slovákov ovládať nemecký jazyk? Tu je zopár faktov:

 • Nemčina ako cudzí jazyk ponúka veľa  možností na profesionálne uplatnenie
 • Nemecko je podľa počtu obyvateľov druhý najväčší štát Európy
 • Učiť sa nemčinu znamená učiť sa živý jazyk, ktorý ako materinský jazyk používa viac ako 100 miliónov ľudí. Ako cudzím jazykom ním okrem toho hovorí ďalších 55 miliónov ľudí
 • Približne štvrtina slovenských výrobkov sa predáva práve do Nemecka. Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, preto aj slovenskí zamestnávatelia logicky potrebujú zamestnancov hovoriacich po nemecky. To isté platí aj pre 3000 nemeckých a rakúskych firiem pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu, ktoré znalosť nemčiny ako druhého cudzieho jazyka popri an­gličtine veľmi oceňujú

 

Nemecký jazyk sa v školskom roku 2019/2020 vyučuje na 2. stupni ako 2. cudzí jazyk. Na vyučovacích hodinách sa žiaci učia nielen z modernej učebnice – Beste Freunde A1.1 a A1.2, pracovných zošitov, ale majú aj možnosť pracovať s modernými technológiami či klasickými rozprávkami, rolovými hrami, bájkami a riekankami.

 

Na 1. stupni si žiaci 1. – 4. ročníka osvojujú základy nemeckého jazyka v rámci záujmového útvaru Nemčina hrou na dané témy: predstavovanie, pozdravy, farby, číslovky, pomenovanie členov rodiny, Vianoce, ovocie a zelenina, Veľká noc, zvieratá na farme.

 

Na 2. stupni v rámci záujmového útvaru Nemčina hrou sa budú stretávať tí žiaci, ktorí budú pripravovať materiály do školského cudzojazyčného časopisu ŠAFRAN, zhotovovať projekty na rôzne témy, ktoré budú zverejnené na centrálnych nástenných novinách pre 2CUJ.

 

Žiaci 7. – 9. ročníka  pracujú aj s časopisom HURRA!, prostredníctvom ktorého si rozširujú slovnú zásobu z oblasti reálií, vedy, kultúry a športu. 

 

Okrem týchto aktivít majú možnosť naši žiaci aktívne sa  zapojiť do prípravy a realizácie Európskeho dňa jazykov, Medzinárodného dňa školských knižníc, do školských kôl súťaží Olympiáda v nemeckom jazykuNemecká pieseňMôj slovník z realityČo vieš o krajine, ktorej jazyk sa učíš? JASPO – zábavno-vedomostná súťaž v cudzích jazykoch.

 

Pri výučbe nemeckého jazyka vám budú aj v tomto školskom roku nápomocné vyučujúce nemeckého jazyka:

 PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

 

Ak si chcete samostatne precvičiť slovnú zásobu alebo niečo zaujímavé v nemčine prečítať a pobaviť sa, skúste sa pozrieť na tieto stránky.                 Viel Spaß beim Lernen!

 

 

http://www.spieleinderschule.org/              www.hueber.de                

www.jazyky-online.info                            www.aufgaben.schubert.de

www.aufgaben.schubert.de                      www.prekladatel.com/krizovky