• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Nemecký jazyk

Nemecký jazyk sa v školskom roku 2017/2018 vyučuje na 2. stupni ako 2. cudzí jazyk. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú nielen s učebnicou, pracovným zošitom, interaktívnou tabuľou, ale aj s rozprávkami, rolovými hrami, bájkami, riekankami, vyčítankami, piesňami a jazykolamami.

 

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili Jazykového kurzu. prostredníctvom ktorého si obohatili slovnú zásobu k týmto témam: domáce zvieratá, lesné zvieratá, zvieratá v ZOO, stromy, kvety, ovocie, zelenina a príroda. Aj v tomto školskom roku sa žiaci budú môcť zúčastniť tohto kurzu.

 

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do školských súťaží ako sú: Olympiáda v nemeckom jazyku, Nemecká pieseň, Môj slovník z reality, Čo vieš o krajine, ktorej jazyk sa učíš?

 

Okrem súťaží sa žiaci aktívne zapájajú do prípravy programov na školských podujatiach ako je Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov, či Májové slávnosti.

 

Tento školský rok prinesie novú aktivitu pre žiakov všetkých cudzích jazykov pod názvom Jazyková čajovňa. Žiaci ôsmych ročníkov budú mať možnosť predstaviť svojim spolužiakom, ktorí sa učia iný cudzí jazyk, zvyky, tradície a kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učia.   

 

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci aktívne zapájajú do prípravy a realizácie Európskeho dňa jazykov. V tento deň sa budú žiaci na vyučovacích hodinách venovať rôznym aktivitám, ako napr. zoznámenie sa s nemeckými reáliami, krížovkami, hádankami, jazykolamami, piesňami, riekankami, osemsmerovkami, prostredníctvom ktorých si rozširujú a upevňujú slovnú zásobu.  

 

Žiaci 7. – 9. ročníka radi pracujú s časopisom HURRA!, prostredníctvom ktorého si rozširujú slovnú zásobu z oblasti reálií, vedy, kultúry a športu.

 

Na 1. stupni si žiaci 1. – 4. ročníka osvojujú základy nemeckého jazyka v rámci záujmového útvaru Nemčina hrou na dané témy: predstavovanie, pozdravy, farby, číslovky,  pomenovanie členov rodiny, Vianoce, ovocie a zelenina, Veľká noc, zvieratá na farme.

 

Na 2. stupni v rámci záujmového útvaru Hovoríme po nemecky sa budú stretávať tí žiaci, ktorí budú pripravovať materiály do školského cudzojazyčného časopisu ŠAFRAN, zhotovovať projekty na rôzne témy, ktoré budú zverejnené na centrálnych nástenných novinách pre 2CUJ. V rámci krúžkovej činnosti sa žiaci budú pripravovať aj na jazykové súťaže. 

 

Tešia sa na Vás vyučujúce nemeckého jazyka: PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková.