• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Náboženská výchova

Vyučujúci:
Mgr. Maroš Semančík - rímskokatolícke náboženstvo
Mgr. Ľubomíra Kmecová - rímskokatolícke náboženstvo
Mgr. Mária Rusňačková - gréckokatolícke náboženstvo
Mgr. Božena Štefaníková - evanjelické náboženstvo