• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Matematika

" Matematika je veda poriadku. " S. Weinberg

 

PK matematiky a informatiky v školskom roku 2020/2021 bude pracovať v tomto zložení:

 

Vedúca PK :RNDr. Jana Toderišková, aprobácia M- BIO; 30 rokov praxe                  

Členovia PK: PaedDr. Miroslav Leščinský, aprobácia M- BIO; 15 rokov praxe

                        Ing.Mgr. Anna Hantáková, aprobácia M – FYZ; 23 rokov

                        Mgr. Jana Baňasová, aprobácia MAT-INF; 19 rokov praxe

                        Mgr. Beáta Teiszová , aprobácia MAT – THD - INF ; 13 rokov praxe

                        Mgr. Lukáš Sidorjak, aprobácia GEG – THD ;   2 roky praxe

 

Vyučujúci  matematiky v školskom roku 2020/2021

 

ročník

Vyučujúci

 

A

B

C

D

5.

Leščinský

Teiszová

Hantáková

Teiszová

6.

Hantáková

Hantáková

Baňasová

Teiszová

7.

Baňasová

Baňasová

Toderišková

 

8.

Hantáková

Toderišková

Leščinský

 

9.

Toderišková

Toderišková

Leščinský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci  informatiky v školskom roku 2020/2021

 

Vyučujúci

ročník

A

B

C

D

5.

Baňasová

Baňasová

Theiszová

Theiszová

Baňasová

Theiszová

6.

Theiszová

Sidorjak

Theiszová

Sidorjak

Theiszová

Sidorjak

Baňasová

Theiszová

7.

Baňasová

Theiszová

Baňasová

Theiszová

Baňasová

Theiszová

 

8.

Baňasová

Theiszová

Baňasová

Theiszová

Baňasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto školskom roku pracujú v škole aj  matematické krúžky :

   Cvičenia z matematiky v 9.A  vedúca krúžku p. Toderišková

   Cvičenia z matematiky v 9.B  vedúca krúžku p. Toderišková

   Cvičenia z matematiky v 9.C  vedúci krúžku p. . Leščinský

 

Aj v tomto školskom roku sa budú môcť žiaci zapojiť do Matematickej olympiády, Pytagoriády,  korešpondenčných  súťaží, Pikomat a Maks, súťaží Mamut a Lomihlav

A súťaže z informatiky i –Bobor.

Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíja myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania. Žiakov vedie k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že teória vzniká riešením praktických problémov a úloh. Základné poslanie predmetu matematika je určené aj jej potrebou pri výklade a riešení problémov v ďalších predmetoch, ako je fyzika, chémia, prírodopis, technická výchova, ale aj v predmetoch humanitného zamerania ako je zemepis, dejepis, jazyky a ďalšie predmety.

 

Didaktický systém vyučovania matematiky na 2. stupni základnej školy nadväzuje na učivo 1. stupňa a spolu s ním tvorí jednotný otvorený systém smerom k všetkým trom typom stredných škôl a vytvára predpoklady na úspešné absolvovanie matematického vzdelávania v rámci povinnej deväťročnej školskej dochádzky.

 

 Ako sa učiť matematiku

 1. Odstráň negatívne „vyrušovače“ – mobil , počítač. Ak neprítomne pozeráš  do zošita alebo píšeš SMS-ky, akoby si tam ani nebol, takže to nerob.
 2. Pýtaj sa učiteľa keď nerozumieš. Počúvaj čo a prečo hovorí. Príklady píš spolu s ním a pozorne sleduj celý postup.
 3. Bez počítania to nejde. Doma sa do toho pozri a prepočítaj zopár príkladov. Zaistíš si tým, že ti nič neunikne.
 4. Učivo, ktoré si vynechal si dopíš. Poraď sa so spolužiakom, alebo sa spýtaj učiteľa.
 5. Pozor, učivá na seba nadväzujú
 6. Vykonaj kontrolu chýb
 7. Pri výpočtoch používaj ceruzku a gumu
 8. Nauč sa vzorce a pojmy a nebudeš musieť namáhavo loviť v pamäti pri každom príklade. Dramaticky tak  znížiš šancu, že sa pomýliš.
 9. Nevzdávaj sa, chce to úsilie
 10. Chci sa to naučiť, je to hlavne na tebe!