• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Matematika

" Matematika je veda poriadku. " S. Weinberg

 

PK matematiky a informatiky v školskom roku 2023/2024 bude pracovať v tomto zložení:

 

Vedúca PK : RNDr. Jana Toderišková, aprobácia MAT- BIO; 33 rokov praxe                  

Členovia PK: PaedDr. Miroslav Leščinský, aprobácia MAT- BIO; 18rokov praxe

                        Ing.Mgr. Anna Hantáková, aprobácia MAT – FYZ; 26 rokov

                        Mgr. Jana Baňasová, aprobácia MAT-INF; 22 rokov praxe

                        Mgr. Janka Poklembová  MAT  43 rokov praxe

                        Mgr. Kristián Blahovský  TSV – THD  ; 1 rok praxe

                        Mgr. Martina Vinjarová, NEJ – ESV – INF ; 18 rokov praxe

 

X

Vyučujúci matematiky  v školskom roku 2023/2024

 

A

B

C

D

5.

 

p. Baňasová

p. Leščinský

p. Toderišková

          X

6.

 

p. Toderišková

p. Hantáková

p. Poklembová

          X

7.

p. Leščinský

p.Toderišková

p. Toderišková

          X

8.

p. Leščinský

p. Poklembová

p. Hantáková

p. Poklembová

9.

p. Hantáková

p. Hantáková

p. Baňasová

p. Leščinský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V tomto školskom roku pracujú v škole aj  matematické krúžky :

Matematika okolo nás   - 9.A, vedúca krúžku Mgr. Anna Hantáková

Matematika okolo nás   - 9.B, vedúca krúžku Mgr. Anna Hantáková

Matematika okolo nás   - 9.C, vedúca krúžku Mgr. Jana Baňasová

Matematika okolo nás   - 9.C, vedúci krúžku PaedDr. Miroslav Leščinský

 

 

 

Aj v tomto školskom roku sa budú môcť žiaci zapojiť do Matematickej olympiády, Pytagoriády, korešpondenčných  súťaží, Pikomat a Maks, súťaží Mamut a Atomat

A súťaže z informatiky i –Bobor.

 

Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíja myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania. Žiakov vedie k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že teória vzniká riešením praktických problémov a úloh. Základné poslanie predmetu matematika je určené aj jej potrebou pri výklade a riešení problémov v ďalších predmetoch, ako je fyzika, chémia, prírodopis, technická výchova, ale aj v predmetoch humanitného zamerania ako je zemepis, dejepis, jazyky a ďalšie predmety.

 

Didaktický systém vyučovania matematiky na 2. stupni základnej školy nadväzuje na učivo 1. stupňa a spolu s ním tvorí jednotný otvorený systém smerom k všetkým trom typom stredných škôl a vytvára predpoklady na úspešné absolvovanie matematického vzdelávania v rámci povinnej deväťročnej školskej dochádzky.

 

 Ako sa učiť matematiku

 

 1. Odstráň negatívne „vyrušovače“ – mobil , počítač. Ak neprítomne pozeráš  do zošita alebo píšeš SMS-ky, akoby si tam ani nebol, takže to nerob.
 2. Pýtaj sa učiteľa keď nerozumieš. Počúvaj čo a prečo hovorí. Príklady píš spolu s ním a pozorne sleduj celý postup.
 3. Bez počítania to nejde. Doma sa do toho pozri a prepočítaj zopár príkladov. Zaistíš si tým, že ti nič neunikne.
 4. Učivo, ktoré si vynechal si dopíš. Poraď sa so spolužiakom, alebo sa spýtaj učiteľa.
 5. Pozor, učivá na seba nadväzujú
 6. Vykonaj kontrolu chýb
 7. Pri výpočtoch používaj ceruzku a gumu
 8. Nauč sa vzorce a pojmy a nebudeš musieť namáhavo loviť v pamäti pri každom príklade. Dramaticky tak  znížiš šancu, že sa pomýliš.
 9. Nevzdávaj sa, chce to úsilie
 10. Chci sa to naučiť, je to hlavne na tebe!

 

E – učebnice  matematiky

https://viki.iedu.sk/resources/browser/ucebnice

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK