• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Informatika

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov a celoškolských programov. 

 

 Na hodinách informatiky sa zameriavame na štúdium základných univerzálnych pojmov súčasných moderných technológií. Žiaci nadobúdajú vedomosti a zručnosti praktickým riešením úloh v jednotlivých programoch, vyhľadávajú informácie na internete, učia sa základy programovania.

 

 Čo povedali žiaci na hodinách informatiky:

 • veľkosť  monitora sa meria v uhlopriečkach; uhlopriečky sa merajú v palcoch.
 • ROM- vytvára ju výrobca, to znamená, že informácie sú akoby napálené na batériu, ktorá pri vypnutí elektrického prúdu, zabezpečí, že ROM ide ďalej.
 • farebná karta  slúži  na zlepšovanie farebnosti monitora
 • zdroj  je tá časť počítača odkiaľ alebo kam vedú farebné drôtiky
 • zdroj to je tá vec hore vľavo
 • matičná doska je doska, na ktorej sa nachádzajú skoro všetky častice

 

 Vyučujúci  informatiky v školskom roku 2023/2024

 

 

 

A

B

C

D

5.

Baňasová

Blahovský

Baňasová

Blahovský

Baňasová

Blahovský

 

6.

Baňasová

Vinjarová

Baňasová

Blahovský

Baňasová

Blahovský

 

7.

Baňasová

Vinjarová

Baňasová

Vinjarová

Baňasová

Vinjarová

 

8.

Vinjarová

Baňasová

 

Baňasová

 

Vinjarová

9.

Vinjarová

Baňasová

Blahovský

Baňasová

 

Baňasová

Blahovský

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK