• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Francúzsky jazyk

10 dôvodov, prečo sa učiť po francúzskyhttp://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/a1143f2c5f0867aa2ffa4e03894da79536b8ccc7fb69e66106cb8736350bb83e.JPG

 

1. francúzštinou hovorí viac než 200 miliónov ľudí v 43 krajinách na 5 kontinentoch sveta


2. frankofónia spája 68 štátov a vlád, má najväčšiu sieť kultúrnych inštitúcií po celom svete, po angličtine je druhým najčastejše vyučovaným jazykom 


3. francúzština je medzinárodným jazykom v oblasti umenia, hudby, tanca, architektúry, filmu a samozrejme kulinárstva


4. francúzska literatúra je jednou z najbohatších a najvplyvnejších svetových literatúr, a preto čítať diela od Prousta, Huga, Moliera, či Sartra v origináli je neopísateľným zážitkom


5. Francúzsko je vďaka 70 miliónom turistov ročne najnavštevovanejšou turistickou destináciou, preto čo i len základné znalosti francúzskeho jazyka vám umožnia vidieť a spoznať Paríž a francúzske regióny inými očami, porozumieť francúzskej kultúre, mentalite a spôsobu života


6. francúzština je pracovným a oficiálnym jazykom OSN, EU, UNESCO, NATO, Medzinárodného olympijského výboru a niekoľkých právnych európskych inštitúcií


7. znalosť francúzštiny vám pomôže pri štúdiu ďalších jazykov, predovšetkým románskych - španielčina, taliančina, portugalčina a rumunčina, až 45% anglickej slovnej zásoby pochádza z francúzštiny


8. znalosť francúzštiny vám otvorí dvere do sveta medzinárodného obchodu, turistického priemyslu, diplomacie, výskumných inštitúcií, prekladateľstva a tlmočníctva a v neposlednom rade aj k učiteľskému povolaniu


9.  učiť sa francúzštinu vám prinesie radosť  zo štúdia krásneho, ľúbozvučného a bohatého jazyka, francúzština je jazykom analytickým, ktorý utvára a rozvíja kritické myslenie


10. francúzština je jazykom lásky a rozumu, je to životný štýl a spôsob myslenia. Je to láska na celý život...

 


 

 

V školskom roku 2017 / 2018 sa francúzština na našej škole vyučuje ako 2. cudzí jazyk v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Okrem práce s učebnicami a pracovnými listami budeme pokračovať v čítaní časopisov, literárnych textov a básničiek. Budeme tiež vytvárať projektové práce a prezentácie na rôzne témy. Postupne budeme spoznávať Francúzsko – jeho históriu, geografiu, zvyky a tradície, jedlá, piesne a zaujímavosti.

 

Pre všetkých záujemcov sa bude konať školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A – 5. až 7. ročník, a 1B – 8. a 9. ročník. Víťazi postúpia do vyšších kôl.  Školský rok 2016 / 2017 nám priniesol nasledujúce významné ocenenia :

- 2. miesto v krajskom kole OFJ, ktoré získala Andrea Miženková, žiačka bývalej 9.B triedy.

- 1. miesto v krajskom kole, postup na celoslovenské kolo a umiestnenie na 3. mieste CK OFJ získala Gabriela Benková zo súčasnej 8. B triedy.

- 2. miesto v celoslovenskej súťaži Môj slovník z reality získala Elenka Miženková zo súčasnej 5.C triedy.

- 1. miesto v regionálnom kole a 5. miesto v celoslovenskom kole Spievam po francúzsky získali Aneta Miženková, Alica Augustínová a Andrea Tančinová zo súčasnej 6.A triedy.

 

V uplynulom školskom roku sme už po druhýkrát absolvovali jazykový kurz určený žiakom 5. ročníka. Konal sa koncom apríla vo Vysokých Tatrách. Žiaci mali v tomto týždni posilnenú výuku 2. cudzieho jazyka v spojení  s pobytom v prírode.

 

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku je možné sa prihlásiť na krúžok Francúzština hrou. Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí si plánujú vybrať FJ ako 2. cudzí jazyk v 5. ročníku. Naučia sa tu základné slovíčka a frázy, riekanky, pesničky a číslovky. Na krúžku určenom pre 2. stupeň sa budú stretávať žiaci, ktorí chcú tvoriť články do školského jazykového časopisu, a tiež pripravovať sa na jazykové či talentové súťaže. Krúžok bude prebiehať každú utorok a stredu v čase 14:00 – 15:00.

 

Teším sa na vás, Z. Michelčíková