• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Francúzsky jazyk

    10 dôvodov, prečo sa učiť po francúzsky

 

 

1. francúzštinou hovorí viac než 200 miliónov ľudí v 43 krajinách na 5 kontinentoch sveta


2. frankofónia spája 68 štátov a vlád, má najväčšiu sieť kultúrnych inštitúcií po celom svete, po angličtine je druhým najčastejšie vyučovaným jazykom 


3. francúzština je medzinárodným jazykom v oblasti umenia, hudby, tanca, architektúry, filmu a samozrejme kulinárstva


4. francúzska literatúra je jednou z najbohatších a najvplyvnejších svetových literatúr, a preto čítať diela od Prousta, Huga, Moliera, či Sartra v origináli je neopísateľným zážitkom


5. Francúzsko je vďaka 70 miliónom turistov ročne najnavštevovanejšou turistickou destináciou, preto čo i len základné znalosti francúzskeho jazyka vám umožnia vidieť a spoznať Paríž a francúzske regióny inými očami, porozumieť francúzskej kultúre, mentalite a spôsobu života


6. francúzština je pracovným a oficiálnym jazykom OSN, EU, UNESCO, NATO, Medzinárodného olympijského výboru a niekoľkých právnych európskych inštitúcií


7. znalosť francúzštiny vám pomôže pri štúdiu ďalších jazykov, predovšetkým románskych - španielčina, taliančina, portugalčina a rumunčina, až 45% anglickej slovnej zásoby pochádza z francúzštiny


8. znalosť francúzštiny vám otvorí dvere do sveta medzinárodného obchodu, turistického priemyslu, diplomacie, výskumných inštitúcií, prekladateľstva a tlmočníctva a v neposlednom rade aj k učiteľskému povolaniu


9.  učiť sa francúzštinu vám prinesie radosť  zo štúdia krásneho, ľúbozvučného a bohatého jazyka, francúzština je jazykom analytickým, ktorý utvára a rozvíja kritické myslenie


10. francúzština je jazykom lásky a rozumu, je to životný štýl a spôsob myslenia. Je to láska na celý život...


 

V školskom roku 2019 / 2020 sa francúzština na našej škole vyučuje ako 2. cudzí jazyk v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Okrem práce s učebnicami a pracovnými listami budeme pokračovať v čítaní časopisov, literárnych textov a básničiek a využívať rôzne typy interaktívnych cvičení. Budeme tiež vytvárať projektové práce a prezentácie na rôzne témy. Postupne budeme spoznávať Francúzsko – jeho históriu, geografiu, zvyky a tradície, jedlá, piesne a zaujímavosti.

 

Pre všetkých záujemcov sa bude konať školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A – 5. až 7. ročník, a 1B – 8. a 9. ročník. Víťazi postúpia do vyšších kôl. 

 

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku je možné sa prihlásiť na krúžok Francúzština hrou. Krúžok je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka, ktorí si plánujú vybrať FJ ako 2. cudzí jazyk v 5. ročníku. Naučia sa tu základné slovíčka a frázy, riekanky, pesničky a číslovky. Krúžok bude prebiehať každý utorok v čase 13:00 – 14:00.

 

Teším sa na vás, B. Papugová