• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  21.11.2022

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  Veľký jazykový kvíz

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  28.9.2022

 • Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Dejepis

 

 

„História je svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“

                                                                           (Marcus Tullius Cicero)

 

Dejepis na našej škole v školskom roku 2022/2023 vyučujú Mgr. Slávka Krajňáková a Mgr. Beáta Papugová.

 

Dejepis patrí k  spoločenskovedným predmetom. Žiaci si v ňom postupne osvojujú historické udalosti jednotlivých období od praveku až po modernú dobu. Spoznávajú tiež významné osobnosti, ako aj kultúru a umenie. Na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti  v jednotlivých historických obdobiach si žiaci postupne osvojujú demokratické spôsoby konania. Dejepis takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako aj k úcte k iným národom a etnikám. Rovnako sa učia rešpektovať kultúrne odlišnosti jednotlivcov, či rôznych skupín a spoločenstiev.

 

Ak ťa zaujímajú dejiny a chceš sa dozvedieť viac:

https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily/

https://www.youtube.com/c/Ekon%C3%B3mia%C4%BEudskoure%C4%8Dou

 

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK