• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Dejepis

 

 

„História je svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“

                                                                           (Marcus Tullius Cicero)

 

Dejepis na našej škole v školskom roku 2023/2024 vyučujú Mgr. Slávka Krajňáková a Mgr. Beáta Papugová.

 

Dejepis patrí k  spoločenskovedným predmetom. Žiaci si v ňom postupne osvojujú historické udalosti jednotlivých období od praveku až po modernú dobu. Spoznávajú tiež významné osobnosti, ako aj kultúru a umenie. Na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti  v jednotlivých historických obdobiach si žiaci postupne osvojujú demokratické spôsoby konania. Dejepis takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako aj k úcte k iným národom a etnikám. Rovnako sa učia rešpektovať kultúrne odlišnosti jednotlivcov, či rôznych skupín a spoločenstiev.

 

Ak ťa zaujímajú dejiny a chceš sa dozvedieť viac:

https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily/

https://www.youtube.com/c/Ekon%C3%B3mia%C4%BEudskoure%C4%8Dou

 

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK