• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Dejepis

 

„História je svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“

                                                                           (Marcus Tullius Cicero)

 

Dejepis na našej škole v školskom roku 2017/2018 vyučujú Mgr. Slávka Krajňáková a Mgr. Zuzana Michelčíková.

 

Dejepis patrí k  spoločenskovedným predmetom. Žiaci si v ňom postupne osvojujú historické udalosti jednotlivých období od praveku až po modernú dobu. Spoznávajú tiež významné osobnosti, ako aj kultúru a umenie. Na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti  v jednotlivých historických obdobiach si žiaci postupne osvojujú demokratické spôsoby konania. Dejepis takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako aj k úcte k iným národom a etnikám. Rovnako sa učia rešpektovať kultúrne odlišnosti jednotlivcov, či rôznych skupín a spoločenstiev.

 

V minulom školskom roku sa naši žiaci pod vedením p. uč. Krajňákovej zúčastnili Dejepisnej olympiády. V okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo februári 2017 naši žiaci získali nasledovné miesta:

Jozef Kuruc (8.A) – 1. miesto (postup do KK)

Richard Klimko (8.C) – 2. miesto (postup do KK)

Nevena Kraviarová(6.B) – 5. miesto

 

Na krajskom kole Dejepisnej olympiády žiak Jozef Kuruc (8.A)  získal 6. miesto.

8. novembra 2016 sa v školskej knižnici pre žiakov 6. ročníka uskutočnila súťaž „Staré grécke báje a povesti“ pod vedením p. Krajňákovej a Michelčíkovej.

výsledky:

Zuzana Džačárová (6.B)  – 1. miesto

Sofia Murčinková (6.A) – 2. miesto

Jana Saksunová  (6.A) – 3. miesto

 

Obe tieto súťaže nás čakajú aj v školskom roku 2017/2018. Dejepisná olympiáda je určená pre žiakov 6. - 9. ročníka. Pre šiestakov je v novembri 2017 pripravená súťaž Staré grécke báje a povesti.

 

Žiaci 5. - 9. ročníka majú možnosť navštíviť v rámci vychádzok a exkurzií zaujímavé miesta ako je Krajské múzeum v Prešove, Štátny okresný archív, Židovskú synagógu, stredoveký Prešov,  prešovské kostoly, Liptovský Mikuláš či Oravu.

 

Taktiež majú možnosť vytvoriť množstvo zaujímavých projektov – Zvyky a tradície našej rodiny, praveké maľby, výtvarné práce rôznych umeleckých období a podobne.

 


 

Zaujímavé webové stránky

 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=_FLS5eJoH_U&list=PL2A56A7F5DD36744B&spfreload=10

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/DO.alej

http://www.virtualtravel.sk/sk/hrady-zamky/