• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Anglický jazyk

V školskom roku 2019/2020 anglický jazyk vyučujú:

  PaedDr. Natália Fečíková

  PaedDr. Mária Gabrielyová 

  Mgr. Zuzana Gorneková                                                    

  Mgr. Miroslava Chovancová                      

  Mgr. Beáta Karašová

  Mgr. Lenka Kušnírová

  Mgr. Jana Pavlíková

  Mgr. Eva Magdziaková

  Mgr. Janka Vachmanská

  Mgr. Eva Vašková

               

Ponúkame slovnú zásobu pre žiakov /a aj rodičov/, ktorí pracujú s učebnicami Treetops 1, 2 a English World 1, 2.:

 

English World 1

English World 2

Treetops 1 – lekcia 1

Treetops 1 – lekcia 2

Treetops 1 – lekcia 3, 4

Treetops 2

 

https://www.englishpage.com/ - interaktívne cvičenia pre žiakov 8. a 9. ročníka zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie

http://www.english-4u.de/ - webová stránka pre žiakov na 2. stupni ZŚ, na ktorej nájdu zábavné aktivity na rozvoj čítania, počúvania, slovnej zásoby, gramatiky, pracovné listy, krížovky, atď.

http://dictionary.cambridge.org/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ, pomocou ktorého sa naučia rozmýšľať po anglicky

http://www.macmillandictionary.com/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ

https://www.eslgamesplus.com/ - stránka pre žiakov 1. stupňa, na ktorej nájdu zábavné aktivity, hry, osemsmerovky, kvízy a pracovné listy

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index - webová stránka s interaktívnymi cvičeniami, ktoré dopĺňajú učebnicu a pracovný zošit Project 1 – 5

http://www.funenglishgames.com/ - množstvo hier, pomocou ktorých si žiaci môžu zlepšiť svoju angličtinu

www.agendaweb.org –  stránka pre žiakov 1.aj 2.stupňa, na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov

www.newsinlevels.com – najnovšie správy zo sveta v anglickom jazyku ,  možnosť výberu podľa úrovne anglického jazyka

www.dvolver.com- ako si urobiť vlastný film

www.learningchocolate.com – slovná zásoba so správnou výslovnosťou slov a viet

www.oup.com  - Oxford University Press, najnovšie správy

www.letshavefunwithenglish.com  -  zábavná angličtina

www.english-test-online.com – testy v anglickom jazyku

https://anglictina.iedu.sk  - bývalá planéta vedomostí, možnosť prihlásiť sa

www.skolahrou.sk – anglická konverzácia pre malých i veľkých školákov

 

V tomto školskom roku sa žiaci môžu zapojiť do mnohých aktivít, napr. do  Olympiády v ANJ, do  súťaží -  JASPO 2020, English Star, Expert, Jazykový kvet, do Spellingovej súťaže pre 3. ročník, môžu odoberať anglické časopisy, prispievať do našich školských časopisov, navštevovať Miniknižnicu ANJ, žiaci 6.ročníka absolvujú v októbri  Jazykovo - plavecký kurz a vo februári  navštívia podobne ako ôsmaci divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

 

Aktivít bude oveľa viac, preto vyučujúce anglického jazyka želajú všetkým žiakom úspešný školský rok 2019 / 2020 !


 

Miniknižnica  ANGLICKÉHO JAZYKA
 

Sme hrdí na to, že okrem množstva kníh v slovenskom jazyku môžeme našich čitateľov potešiť aj slušnou zbierkou kníh v anglickom jazyku. Nie sú to len slovníky alebo gramatické príručky, ale nájdete u nás aj množstvo beletrie  pre všetky vekové kategórie. Pre najmenších sú to rôzne obrázkové slovníky či rozprávky.

 

Starších žiakov by mohli zaujať tituly ako Sherlock Holmes, James Bond, Ostrov pokladov, Denník princeznej 1-4, Denník Bridget Jonesovej a iné. Okrem zaujímavých knižných titulov v Miniknižnici ANJ usporadúvame rôzne súťaže, kvízy a výstavky v anglickom jazyku.

 

Sekciu anglickej literatúry má na starosti Mgr. Beáta Karašová, ktorá Vám rada poradí a pomôže vybrať si knihu, ktorá je vhodná pre vašu úroveň angličtiny. Miniknižnica je otvorená každú stredu počas veľkej prestávky a v poobedňajších hodinách od 14:00 do 15:00.

 

Teším sa na Vás                                                                      Váš knihovník Beáta Karašová