• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Anglický jazyk

V školskom roku 2017/2018 anglický jazyk vyučujú:

    

     PaedDr. Natália Fečíková

     PaedDr. Mária Gabrielyová                                                     

           Mgr. Miroslava Chovancová                      

           Mgr. Beáta Karašová

           Mgr. Lenka Kušnírová

           Mgr. Eva Magdziaková

           Mgr. Helena Popovičová

           Mgr. Andrea Prčíková

           Mgr. Zuzana Szmolková                               

           Mgr. Jana Vachmanská

            Mgr. Eva Vašková

 

„Jeden učiteľ nemôže zmeniť celý svet, ale môže zmeniť celý svet jednému žiakovi“.

(Albert Einstein).

 

             Vyučujúce anglického jazyka si uvedomujú, že neexistuje jeden univerzálny návod na perfektnú hodinu angličtiny, neexistuje ani ideálna metóda, ktorá by fungovala vždy, všade a za každých okolností. Jasne si však uvedomujeme, že  pred nami v laviciach sedia jedinečné osobnosti, ktoré túžia po niečom novom, chcú spoznávať svet, nové tradície, nových ľudí, a preto potrebujú získať základy anglického jazyka. Práve z tohto dôležitého dôvodu uprednostňujeme komunikačné vyučovanie  pre všetkých žiakov našej základnej školy.

 

            V rámci komunikačného vyučovania na hodinách anglického jazyka od prvého po deviaty ročník používame situácie podobné skutočnému životu, pri ktorých je potrebná komunikácia. Žiaci rozprávajú väčšinu času, často vstávajú zo svojich miest a pohybujú sa po triede, aby splnili úlohu. Plynulosť rozprávania je dôležitejšia ako presnosť a rôzne  gra-matické poučky. Komunikačné vyučovanie mimoriadne  rozvíja aj zručnosť počúvania, čítania a písania.

 

         K žiakom pristupujeme individuálne, umožňujeme im nahliadnuť do tajov angličtiny aj na krúžkoch anglického jazyka, na Jazykovo – plaveckom kurze, pripravujeme ich na Olympiádu, súťaže  Jazykový kvet, English Star, Expert, na Májovú akadémiu,  žiaci majú možnosť sa tvorivo rozvíjať v cudzojazyčnom časopise Šafran, vypožičiavať si knihy  v našej Miniknižnici ANJ a uskutočňovať rôzne iné aktivity, pri ktorých sa určite stretnú s anglickým jazykom aj v školskom roku 2017/2018.

               

Dobrý žiak cudzieho jazyka podľa Thanasoulousa (In Bérešová 2009):

 • ovláda rôzne štýly učenia sa – vyberá si z nich a uplatňuje tie, ktoré si úloha vyžaduje,
 • má aktívny prístup k úlohe – sám si volí ciele, vyhľadáva príležitosti komunikovať v cudzom jazyku,
 • je pripravený podstúpiť riziká – v snahe komunikovať a používať cudzí jazyk, parafrázuje, odvodzuje nové slová, používa gestikuláciu,
 • vie dobre odhadovať – pracuje s kontextom a z neho sa snaží pochopiť význam neznámych slov, skúša a učí sa z vlastných chýb,
 • zohľadňuje formu i obsah – hľadá súvislosti, vie identifikovať vlastné chyby a snaží sa ich opraviť,
 • snaží sa vytvoriť si systém pre cieľový jazyk – snaží sa myslieť v cieľovom jazyku, vytvára si svoj vlastný systém a ak nefunguje, mení ho,
 • má tolerantný a otvorený prístup k cudziemu jazyku – do určitej miery sa vie identifikovať s rodeným užívateľom jazyka.

 

 

Ponúkame slovnú zásobu pre žiakov /a aj rodičov/, ktorí pracujú s učebnicami Treetops 1, 2 a English World 1, 2.:

 

English World 1

English World 2

Treetops 1 – lekcia 1

Treetops 1 – lekcia 2

Treetops 1 – lekcia 3, 4

 

https://www.englishpage.com/ - interaktívne cvičenia pre žiakov 8. a 9. ročníka zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie

http://www.english-4u.de/ - webová stránka pre žiakov na 2. stupni ZŚ, na ktorej nájdu zábavné aktivity na rozvoj čítania, počúvania, slovnej zásoby, gramatiky, pracovné listy, krížovky, atď.

http://dictionary.cambridge.org/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ, pomocou ktorého sa naučia rozmýšľať po anglicky

http://www.macmillandictionary.com/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ

https://www.eslgamesplus.com/ - stránka pre žiakov 1. stupňa, na ktorej nájdu zábavné aktivity, hry, osemsmerovky, kvízy a pracovné listy

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index - webová stránka s interaktívnymi cvičeniami, ktoré dopĺňajú učebnicu a pracovný zošit Project 1 – 5

http://www.funenglishgames.com/ - množstvo hier, pomocou ktorých si žiaci môžu zlepšiť svoju angličtinu

www.agendaweb.org –  stránka pre žiakov 1.aj 2.stupňa, na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov

www.newsinlevels.com – najnovšie správy zo sveta v anglickom jazyku ,  možnosť výberu podľa úrovne anglického jazyka

www.dvolver.com- ako si urobiť vlastný film

www.learningchocolate.com – slovná zásoba so správnou výslovnosťou slov a viet

www.oup.com  - Oxford University Press, najnovšie správy

www.letshavefunwithenglish.com  -  zábavná angličtina

www.english-test-online.com – testy v anglickom jazyku

https://anglictina.iedu.sk  - bývalá planéta vedomostí, možnosť prihlásiť sa

www.skolahrou.sk – anglická konverzácia pre malých i veľkých školákov

 

Želáme úspešný školský rok 2017/2018!

Vyučujúce anglického jazyka na ZŠ Kúpeľná, Prešov.

 


 

MINIKNIŽNICA ANGLICKÉHO JAZYKA
 

          Sme hrdí na to, že okrem množstva kníh v slovenskom jazyku môžeme našich čitateľov potešiť aj slušnou zbierkou kníh v anglickom jazyku. Nie sú to len slovníky alebo gramatické príručky, ale nájdete u nás aj množstvo beletrie  pre všetky vekové kategórie. Pre najmenších sú to rôzne obrázkové slovníky či rozprávky.

Starších žiakov by mohli zaujať tituly ako Sherlock Holmes, James Bond, Ostrov pokladov, Denník princeznej 1-4, Denník Bridget Jonesovej a iné. Okrem zaujímavých knižných titulov v Miniknižnici ANJ usporadúvame rôzne súťaže, kvízy a výstavky v anglickom jazyku.

Sekciu anglickej literatúry má na starosti Mgr. Beáta Karašová, ktorá vám rada poradí a pomôže vám vybrať si knihu, ktorá je vhodná pre vašu úroveň angličtiny. Miniknižnica je otvorená každú stredu od 14:00-15:00 a pondelok cez veľkú prestávku.

 

Teším sa na vás!

Mgr. Beáta Karašová

 

Najaktívnejší čitateľ  2017- súťaž

Najaktívnejší čitateľ 2018 - súťaž

Najaktívnejší čitateľ 2018 - vyhodnotenie