• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Anglický jazyk

V školskom roku 2018/2019 anglický jazyk vyučujú:

PaedDr. Natália Fečíková

PaedDr. Mária Gabrielyová 

Mgr. Zuzana Gorneková                                                    

Mgr. Miroslava Chovancová                      

Mgr. Beáta Karašová

Mgr. Lenka Kušnírová

Mgr. Jana Pavlíková

Mgr. Eva Magdziaková

Mgr. Janka Vachmanská

Mgr. Eva Vašková

               

Dobrý žiak cudzieho jazyka podľa Thanasoulousa (In Bérešová 2009):

 • ovláda rôzne štýly učenia sa – vyberá si z nich a uplatňuje tie, ktoré si úloha vyžaduje,
 • má aktívny prístup k úlohe – sám si volí ciele, vyhľadáva príležitosti komunikovať v cudzom jazyku,
 • je pripravený podstúpiť riziká – v snahe komunikovať a používať cudzí jazyk, parafrázuje, odvodzuje nové slová, používa gestikuláciu,
 • vie dobre odhadovať – pracuje s kontextom a z neho sa snaží pochopiť význam neznámych slov, skúša a učí sa z vlastných chýb,
 • zohľadňuje formu i obsah – hľadá súvislosti, vie identifikovať vlastné chyby a snaží sa ich opraviť,
 • snaží sa vytvoriť si systém pre cieľový jazyk – snaží sa myslieť v cieľovom jazyku, vytvára si svoj vlastný systém a ak nefunguje, mení ho,
 • má tolerantný a otvorený prístup k cudziemu jazyku – do určitej miery sa vie identifikovať s rodeným užívateľom jazyka.

 

 

Ponúkame slovnú zásobu pre žiakov /a aj rodičov/, ktorí pracujú s učebnicami Treetops 1, 2 a English World 1, 2.:

 

English World 1

English World 2

Treetops 1 – lekcia 1

Treetops 1 – lekcia 2

Treetops 1 – lekcia 3, 4

Treetops 2

 

https://www.englishpage.com/ - interaktívne cvičenia pre žiakov 8. a 9. ročníka zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie

http://www.english-4u.de/ - webová stránka pre žiakov na 2. stupni ZŚ, na ktorej nájdu zábavné aktivity na rozvoj čítania, počúvania, slovnej zásoby, gramatiky, pracovné listy, krížovky, atď.

http://dictionary.cambridge.org/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ, pomocou ktorého sa naučia rozmýšľať po anglicky

http://www.macmillandictionary.com/ - online výkladový slovník pre žiakov na 2. stupni ZŠ

https://www.eslgamesplus.com/ - stránka pre žiakov 1. stupňa, na ktorej nájdu zábavné aktivity, hry, osemsmerovky, kvízy a pracovné listy

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index - webová stránka s interaktívnymi cvičeniami, ktoré dopĺňajú učebnicu a pracovný zošit Project 1 – 5

http://www.funenglishgames.com/ - množstvo hier, pomocou ktorých si žiaci môžu zlepšiť svoju angličtinu

www.agendaweb.org –  stránka pre žiakov 1.aj 2.stupňa, na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov

www.newsinlevels.com – najnovšie správy zo sveta v anglickom jazyku ,  možnosť výberu podľa úrovne anglického jazyka

www.dvolver.com- ako si urobiť vlastný film

www.learningchocolate.com – slovná zásoba so správnou výslovnosťou slov a viet

www.oup.com  - Oxford University Press, najnovšie správy

www.letshavefunwithenglish.com  -  zábavná angličtina

www.english-test-online.com – testy v anglickom jazyku

https://anglictina.iedu.sk  - bývalá planéta vedomostí, možnosť prihlásiť sa

www.skolahrou.sk – anglická konverzácia pre malých i veľkých školákov

 

V tomto školskom roku sa žiaci môžu zapojiť do mnohých aktivít, napr. do  Olympiády z ANJ, do  súťaží -  JASPO 2019, English Star, Expert, Jazykový kvet, do Spellingovej súťaže pre 3. ročník, do Súťaže o najlepšieho čitateľa, môžu odoberať anglické časopisy Hello! a Hello Kids!, navštevovať Miniknižnicu ANJ,  žiaci 6.ročníka absolvujú v októbri  Jazykovo - plavecký kurz, žiaci 7. ročníka navštívia divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

 

Naši pedagógovia anglického jazyka ústretovo ponúkajú žiakom  možnosť  zdokonaľovania sa v anglickom jazyku aj návštevou krúžkov.

 

                                 Želáme úspešný školský rok 2018/2019!

                                           Vyučujúce anglického jazyka.


“Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.”

                                                                 J.K. Rowling

 

Miniknižnica  ANGLICKÉHO JAZYKA
 

Sme hrdí na to, že okrem množstva kníh v slovenskom jazyku môžeme našich čitateľov potešiť aj slušnou zbierkou kníh v anglickom jazyku. Nie sú to len slovníky alebo gramatické príručky, ale aj množstvo beletrie  pre všetky vekové kategórie. Pre najmenších máme rôzne obrázkové slovníky či rozprávky.

 

Starších žiakov by mohli zaujať tituly ako Sherlock Holmes, James Bond, Ostrov pokladov, Denník princeznej 1-4, Denník Bridget Jonesovej a iné. Okrem zaujímavých knižných titulov v Miniknižnici ANJ usporadúvame rôzne súťaže, kvízy a výstavky v anglickom jazyku.

 

Sekciu anglickej literatúry má na starosti Mgr. Beáta Karašová, ktorá vám rada poradí a pomôže vybrať si knihu, ktorá je vhodná pre vašu úroveň angličtiny. Miniknižnica ANJ je otvorená každý štvrtok počas veľkej prestávky a popoludní od 14:00 do 15:00.

 

Najaktívnejší čitateľ  2017- súťaž

Najaktívnejší čitateľ 2018 - súťaž

Najaktívnejší čitateľ 2018 - vyhodnotenie

Zaujímavosti anglicky hovoriacich krajín - súťaž