• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: 1. - 4. ročník

Workshop v Poprade

 

               Ani naša škola nezaháľala a hneď začiatkom nového školského roka, t.j. dňa 24. augusta 2023 „mala možnosť ochutnať kúsok“ z workshopov v Poprade, ktoré pre učiteľov pripravilo vydavateľstvo Aitec. Interaktívne pripravené aktivity pre učiteľov prvého stupňa, ktorí „načerpali“ čo najviac nových podnetov a tipov na zábavnejšie a efektívnejšie vyučovanie prostredníctvom zážitku a emócií „do svojich studničiek nápadov“. Okrem informácií a teórií svoje učiteľské fluidum obohatili o nové postupy edukácie žiakov, tvorivé, kreatívne a nápadité aktivity s autormi a redaktormi učebníc.

 

            Prvý workshop - Zážitkové vnímanie na hodinách čítania - sa venovalo rozvoju čitateľskej gramotnosti prostredníctvom najrôznejších metód – ako učiť cez zážitok, hru a prežívanie. Workshopom nás sprevádzala slovenská literárna teoretička, kritička, vysokoškolská pedagogička a spoluautorka novej Čítanky pre štvrtákov prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. a spoluautorky, lektorky a učiteľky s dlhoročnou praxou PaedDr. Janette Fabianová a Mgr. Katarína Zraková. Ukážkou „Projekt emócie“ k literárnemu textu, sme mali možnosť započúvať sa do nahrávky, ktorá je súčasťou novej pracovnej učebnice pre štvrtákov. Následne nadviazali na reflexiu o vypočutom texte a tvorivo pracovali na úlohách. Tiež sme vyrobili jednoduchý FLIPBOOK  na základe pracovného postupu publikovaného v pracovne učebnici a oboznámili sa funkciou a využitím jednotlivých piktogramov. Autorky nám predstavili postup aktívneho tvorivého písania  s Pisárom Bradom.

 

            Druhý workshop – Platňa je miesto, kde sa platí - sa venoval rozvíjaniu slovnej zásoby žiakov na hodinách slovenského jazyka. Workshopom nás sprevádzala autorka, učiteľka s dlhoročnou praxou Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., ktorá sa venovala novým postupom práce a tvorivým aktivitám pre rozvíjanie slovnej zásoby žiakov na hodinách slovenského jazyka. S autorkou sme sa zamýšľali nad kvalitou slovnej zásoby žiakov v 1. až 4. ročníku. Ukazovali ukážky učiva slovies netradičných úloh rozvíjajúcich slovnú zásobu žiakov. Tiež predstavila nám prácu s obrázkovým slovníkom ako kľúčovým prvkom rozvoja slovnej zásoby, pravopisu, tvorivosti a motivácie žiakov. Nazreli sme do nových a overených pracovných učebníc Slovenského jazyka pre primárne vzdelávanie od autorky a kolektívu.  

 

Cieľom tejto akcie od vydavateľstva Aitec bolo inšpirovať učiteľov, natoľko aby vyskúšali nové a tvorivé edukačné aktivity, ktoré žiakov vedú k poznaniu cez emócie a zážitok. Na záver bolo prekvapenie v podobe darčeka. Ku každému workshopu sme získali komplexnú digitálnu podporu na vyučovanie aitec offline a ďalšie dva produkty aitec offline podľa vlastného výberu. 

 

PhDr. Anna Hyrjová


 

 

 

 


 

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK