• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Pracovné ponuky

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov –

informácia o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického zamestnanca

 

 

 

Názov zamestnávateľ

Základná škola

Adresa

Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Kontakt

 

PaedDr. Eva Bilišňanská, riaditeľka školy

051/7731863

skola@zskuppo.sk

Kategória

Kuchárka  

Kvalifikačné predpoklady

stredoškolské vzdelanie s maturitou, platný zdravotný preukaz

Požadované doklady

žiadosť

životopis

súhlas so spracovaním osobných údajov

motivačný list

fotokópie dokladov o vzdelaní

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);

Termín nástupu

ihneď

Iné požiadavky

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky

pracovný pomer na dobu určitú do 31.01.2019

Platové podmienky

hrubý plat od 600 €/mesačne

Ďalšie informácie

požadované dokumenty doručiť ihneď

vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

 

Žiadosť s potrebnými dokladmi zasielajte na hore uvedenú adresu školy alebo na mail: skola@zskuppo.sk