• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  a končí sa 30. júna 2020.

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

29.október 2019

(utorok)

30.október -

31.október 2019

4.november 2019

(pondelok)

 vianočné

20. december 2019

(piatok)

23.december 2019 -

7. január 2020

8. január 2020

(streda)

 polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

  jarné         

     

 Banskobystrický,

 Trenčiansky,

 Žilinský kraj

21.február 2020

(piatok)

24.február -

28.február 2020

2.marec 2020

(pondelok)

 Bratislavský,

 Nitrianský,

 Trnavský kraj

14.február 2020

(piatok)

17.február -

21.február 2020

24.február 2020

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj

28. február 2020

(piatok)

2.marec -

6.marec 2020

9.marec 2020

(pondelok)

 veľkonočné

8.apríl 2020

(streda)

9.apríl -

14.apríl 2020

15.apríl 2020

(streda)

 letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl - 31.august 2020

2. september 2020

(streda)