• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Šaliansky Maťko 2018

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 teší čoraz väčšiemu záujmu. Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do tejto súťaže v prednese povesti. Školské kolo sa konalo 18.12.2018. Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do 3 kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci 2. a 3. ročníka, v druhej kategórii súťažili žiaci zo 4. a 5. ročníka a v poslednej tretej kategórii sa predstavili žiaci 6. a 7. ročníka.

 

I. kategória (2.,3.roč.)

1.miesto: Jonáš Haľko III.B

2.miesto: Nina Vužňáková III.C

3.miesto: Bibiana Šingľárová III.D

 

II.kategória (4.,5.roč.)

1.miesto: Ema Michelčíková 4.E

2.miesto: Zuzana Galdunová 4.A

3.miesto: Sebastián Mačura 5.C

 

III.kategória (6.,7.roč.)

1.miesto: Aneta Miženková 7.A

2.miesto: Elena Miženková 6.C

3.miesto: Miriam Vybošteková 6.A

 

Gratulujeme víťazom, ale ďakujeme aj zúčastneným, ktorí nemusia smútiť, lebo ďalšie školské kolo je tu opäť o rok. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 29.1.2019, v prípade úspechu ich čaká krajské či celonárodné kolo. Preto im poprajme veľa úspechov, aby aj naďalej takto úspešne reprezentovali našu školu.

 

Mgr. Jana Reváková

06.01.2019 17:00