• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Olympiáda v ANJ, 16.1.2018

Dňa 16.1.2018 sa Zina Višňovská (7.B) a Boris Karpják (9.C), víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku, zúčastnili okresného kola. Obaja súťažiaci s chuťou a entuziazmom ukázali komisiám všetko, čo v nich je a spomedzi všetkých súťažiacich sa umiestnili nasledovne:

Zina Višňovská – kat. 1A – 2. miesto (17 súťažiacich)

Boris Karpják – kat. 1B – 8. miesto (23 súťažiacich)

Našim žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Miroslava Chovancová

08.02.2018 00:00