• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

3. ročník športovej akadémie

26.január 2018  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník- vybíjaná, 6.ročník-prehadzovaná,7.ročník-florbal,8.ročník-basketbal,9.ročník-volejbal.Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom,ktorý im zo svojich rúk odovzdala PaedDr.Eva Bilišňanská,riaditeľka školy.

 

3. ročník  športovej akadémie, o putovný pohár riaditeľky školy - výsledky

 

5.ročník: Vybíjaná                  

1.miesto 5.B                              

2.miesto  5.C    

3.miesto  5.A               

6.ročník: Prehadzovaná                      

1.miesto 6.A                             

2.miesto 6.B                             

3.miesto 6.C                                                                                

7.ročník: Florbal                    

1.miesto 7.D                          

2.miesto  7.B                             

3.miesto  7.C

4.miesto  7.A                                                

8.ročník: Basketbal                     

1.miesto 8.B                         

2.miesto  8.A                             

3.miesto  8.C                            

9.ročník: Volejbal                     

1.miesto 9.C                           

2.miesto  9.B       

3.miesto  9.A           

                

Mgr.Zuzana Milá,Mgr.Marián Ferík

            vyučujúci TSV

05.02.2018 04:00