• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Dňa 11.02.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 3. miesto získal Peter Žarnay (7.A).

 

Žiakovi srdečne blahoželáme!

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

 

Dňa 6.2.2020  sa v priestoroch našej  školy v spolupráci s ABC CVČ v Prešove konalo Okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 

Mgr. R. Klučárová, Mgr. L.Sidorjak

Dňa 15. januára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého súčasťou boli aj naši dvaja šikovní žiaci v kategórii 1A a B. Súťažiaci, ktorých bolo v jubilejnom 30.ročníku až rekordných 48 si zmerali sily najprv v písomnej testovej časti a následne svoje jazykové vedomosti a zručnosti predviedli v ústnej časti pri opise obrázku a situačnej hre. Žiaci preukázali bohatú slovnú zásobu, plynulosť i pohotovosť pri otázkach skúšajúcej komisie. Napriek veľkej konkurencii žiačka našej školy Ili Ivančová v kategórii 1B obhájila fantastické 3.miesto a Filip Miženko v kategórii 1A obsadil 9.miesto. Sme na nich nesmierne hrdí, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do ďalších  rokov.

 

Mgr. Jana Pavlíková

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori z triednych kôl 2. – 4. ročníka predviedli svoj talent v prednese poézie a prózy. Ich texty boli ukážkové, zanechali v nás estetický a umelecký zážitok.

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

PaedDr. Eva Bucková, PaedDr. Natália Fečíková, Mgr. Alena Žabecká

5.2.2020 odzneli pútavé, zábavné, ale i poučné prednesy žiakov našej školy, a to vo forme poézie i prózy. Žiaci súťažili na druhom stupni v dvoch kategóriách, a to v druhej a tretej.

 

Všetci sme trpezlivo a so záujmom počúvali prednášané úryvky známych i menej známych slovenských, ale aj zahraničných autorov. Prednášajúci svojím kultivovaným prednesom vzbudili v nás príjemný umelecký estetický zážitok. I preto nemali komisie 2. a 3. kategórie ľahké rozhodnúť sa nad víťazom. Každý už zvíťazil tým, že našiel odvahu prísť a  predstaviť sa so svojím úryvkom.

Dňa 16.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 1. miesto získal Peter Žarnay (7.A) a v kategórii 1B 5. miesto získal Richard Gmitter (9.B).                      

Obom žiakom srdečne blahoželáme a Petrovi Žarnayovi držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2020.

 

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

Po úspešnom absolvovaní školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 11.12.2019, víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu na okresnom kole dňa 28.1.2020 v krásnych historických priestoroch Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove.

 
Mgr. Nikola Varcholíková

27.január 2020  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové  a pohybové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách.

 

 Mgr.Zuzana Milá,Mgr.Marián Ferík

                                              

Keď sa v roku 1991 v meste Šaľa zrodila iniciatíva usporiadať recitačnú súťaž s názvom Šaliansky Maťko, nikto asi nečakal, že bude mať taký ohromný úspech. Prečo je to tak? Možno preto, lebo si žiaci merajú sily v recitácii povestí. Teda príbehov, ktoré sa vymykajú obyčajnému životu, ale nie natoľko, aby ich človek neprežíval tak, akoby bol jednou z hlavných postáv.

 

 

Mgr. Zuzana Gorneková

V tomto školskom roku dňa 18. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil v poradí štvrtý ročník hudobnej šúťaže  pod názvom „Hudobné talenty“. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách.  Porota v zložení Mgr. L. Markoviča a Mgr. I. Hermanovskej mala aj tentokrát  veľmi ťažkú úlohu vybrať výhercu. Silné zastúpenie bolo v kategóriách spev, ale aj v hre na hudobnom nástroji. Veríme, že aj tí žiaci, ktorí nevyhrali nadobudli skúsenosti a budú ďalej svoj talent rozvíjať. Výhercovia v kategórii spev zase uplatnia svoje nadanie v mimoškolskej súťaži -Slávici z lavice.

 

 

Napísala Mgr. Ivana Hermanovská