• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

„Storakým spôsobom môžeš jedno povedať“

                                                             Ľ. Štúr

 

30. apríl popoludní sa niesol u nás v duchu uvažovania,  prezentovania vlastných myšlienok i vyrozprávania  skúseností i zážitkov prostredníctvom školského kola Rétoriky.

 

                                                     Mgr. Katarína Pappová

 

Dňa 24.4.2019 si žiaci tretieho ročníka zmerali sily v hláskovaní anglických slov. Ich úlohou bolo vyhláskovať 10 vylosovaných slov. Dôležitá bola nielen správnosť, ale aj rýchlosť.

 

PaedDr. Natália Fečíková  a Mgr. Jana Vachmanská

        Vo štvrtok 25.4.2019 sa uskutočnilo za účasti 10 družstiev krajské kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Naše družstvo v zložení Nicole Bebková,sestry Kamila a Simona Slivkové,Marianna Kimák Fejková,Eva Pulmannová,Denisa Tartaľová,Viktória Vasilíková,Emma Višňovská,Michaela Ondrejčáková,Andrea Tančinová ,Tamara Mesarčová,Michaela Kopčáková,obsadilo krásne 4.miesto.Srdečne blahoželáme.

 

Mgr.Zuzana Milá

Po postupe z krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, sa žiačky našej školy zúčastnili celoslovenského kola, ktoré sa konalo 5. apríla v Košiciach v Kulturparku. Do súťaže bolo zapojených 177 žiakov/študentov a 67 pedagógov zo 64. škôl celého Slovenska. Aj naše žiačky si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky:
Ili Ivančová, Jana Saksunová, VIII.B - 2. miesto, II. kategória, spev (duet)
Dievčatám srdečne blahoželáme.
 
 
Mgr. K. Klimková

V stredu 20.3.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola mesta Prešov vo volejbale žiačok 2.stupňa základných škôl. Naše družstvo v zložení Nicole Bebková,sestry Kamila a Simona Slivkové,Marianna Kimák Fejková,Eva Pulmannová,Denisa Tartaľová,Viktória Vasilíková,Emma Višňovská,Michaela Ondrejčáková,Andrea Tančinová ,Tamara Mesarčová,obsadilo krásne 1.miesto.
Srdečne blahoželáme.


Postupujeme na krajské kolo!
 
                       Mgr.Zuzana Milá

Dňa 14.marca sa žiačky 8. a 9. ročníka zúčastnili krajského kola 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, ktoré sa konalo v Prešove v Múzeu rusínskej kultúry. 
Do súťaže sa zapojilo 75 žiakov zo 17. škôl Prešovského kraja.
 
Mgr. K. Klimková

     V stredu 13.3.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola mesta Prešov v basketbale žiačok 2.stupňa základných škôl. Naše družstvo v zložení Amy Baršayová, Nicole Bebková, Eli Ivančová, sestry Kamila a Simona Slivkové, Marianna Kimák Fejková, Natália Kyrcová, Eva Pullmannová, Denisa Tartaľová, Viktória Vasiliková, Emma Višňovská, Michaela Ondrejčáková, Michaela Remetová  obsadilo krásne 2.miesto.

 

Srdečne blahoželáme

                                         Mgr.Zuzana Milá

Dňa 28.novembra sa žiaci 5. až 8. ročníka v počte 20 žiakov súťažili na našej škole v celoslovenskej súťaži „Expert geniality show“.  Do súťaže  sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky.

 

Všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov . PaedDr. M. Gabrielyová, RNDr. M. Baňasová

       Február – marec sa u nás nesie v duchu poézie a prózy. V jednotlivých triedach odzneli ukážky známych i menej známych autorov, na základe ktorých učitelia slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom triednych kôl vybrali najlepších recitátorov. Títo žiaci sa nám predviedli 28.2., a to ozaj predviedli – ich texty boli  skutočne ukážkové, niektoré nás pobavili, iné poučili, zanechali v nás estetický zážitok. Komisie II. a III. kategórie mali ťažkú úlohu, no predsa rozhodli a zvíťazili tí najlepší.

 

Víťazom blahoželáme!

 

Mgr. Katarína Papppová

Dňa 6.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo HK. Najlepší zástupcovia z triednych kôl prišli predviesť svoje „umenie“ v prednese poézie a prózy. Niektoré ukážky nám  vyčarili úsmev na tvári, pobavili nielen žiakov, ale i nás učiteľov. Zaujímavé príbehy a básničky nám obohatili tento deň o umelecký i estetický zážitok.

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

Mgr. Eva Bucková, Mgr. Beáta Karašová, Mgr. Alena Žabecká