• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 teší čoraz väčšiemu záujmu. Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do tejto súťaže v prednese povesti. Školské kolo sa konalo 18.12.2018. Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do 3 kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci 2. a 3. ročníka, v druhej kategórii súťažili žiaci zo 4. a 5. ročníka a v poslednej tretej kategórii sa predstavili žiaci 6. a 7. ročníka.

 

Mgr. Jana Reváková

Žiaci 8. a 9. ročníka sa pod vedením p. uč. M. Chovancovej a p. uč. K. Klimkovej aj v tomto roku zapojili do krásnej a na našej škole veľmi obľúbenej celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. V tomto školskom roku sme spoločne pozerali rozprávku Бобик в гостях у Барбоса (Bobik je na návšteve u Barbosa), po ktorej nasledovalo vyplnenie kvízu a tvorivá dielňa. Naše žiačky svojimi šikovnými rukami vytvorili kresby, ktoré boli zaslané do tejto súťaže. Ich talent ani tentokrát nezostal nepovšimnutým, o čom svedčia aj ich nádherné umiestnenia v spomínanej súťaži.

 

Mgr. M. Chovancová a Mgr. K. Klimková

Vedeli ste, že v staroveké Grécko usporadúvalo Olympijské hry na počet boha Dia? Odkiaľ pochádza výraz „Trójsky kôň“ a čo pôvodne predstavoval? Mnohí žiaci to už netušia a história ich veľmi nenadchla. Stále sa však nájde zopár nadšencov, ktorí nevidia históriu len ako chronologický súpis udalostí, ale čosi viac.

 

Mgr. Beáta Papugová

Aj tento rok si žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku v rámci informatickej súťaže iBOBOR.  Súťažiaci, ktorí sa umiestnili  na 1., 2. a 3. mieste v celoslovenskom rebríčku, si odniesli domov diplom.Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.


Mgr. Anna Ruszová

Mgr. Jana Baňasová

V dňoch 12.12.2018 a 13.12.2018  sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zoznam úspešných riešiteľov uvádzame v prílohe.

 

Úspešní riešitelia Pytagoriády 2018

 

Dňa 05.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. O postup bojovalo 43 žiakov v kategórii  E,F,G. Z každej kategórie do okresného kola, ktoré bude 7.2.2019   postupujú prví traja súťažiaci. 

 

     SRDEČNE BLAHOŽELÁME

         Mgr. R. Klučárová

V posledných novembrových dňoch sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády z ruského jazyka /kat. A1, A2/.  Záujem a chuť žiakov zapojiť sa do olympiády vyvrcholili v podobe dvoch príjemne strávených popoludní venovaných ruskému jazyku, počas ktorých si žiaci otestovali množstvo svojich schopností a vedomostí z oblasti gramatiky, čítania či počúvania s porozumením, ale aj kulturológie a hovorenej reči.

 

Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Katarína Klimková

Dňa 29.11. – 30.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si tak mohli overiť získané vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením, počúvania s porozumením, 13 konverzačných tém a opisu obrázkov. Aj napriek tomu, že nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, naši žiaci preukázali výborné vedomosti, komunikačné zručnosti a pri opise obrázkov i kreativitu v danom jazyku.

 

PaedDr. Marta Beňková, Mgr. Mária Popjaková

 

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Napriek tomu, že dnešná doba dáva do popredia jazyky a moderné technológie, veľa detí má kladný vzťah k spevu, či hre na hudobný nástroj. Preto sa aj v tomto školskom roku uskutočnila na našej škole hudobná súťaž dňa 19. 11. 2018 pod názvom „Hudobné talenty“. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách.

 

Výhercom blahoželáme !

Napísala Mgr. Ivana Hermanovská  

 

 

 

Výsledky školského kola OAJ 2018/2019

 

Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2019.

 

Blahoželáme všetkým účastníkom školského kola OAJ a víťazom budeme držať prsty.

  

Mgr. Eva Magdziaková