• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

            Dňa 29. marca 2021 sa online formou prostredníctvom portálu Edupage uskutočnil 30. ročník Krajského kola  Olympiády francúzskeho jazyka (KK OFJ), na ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Aj napriek dlhodobo prebiehajúcej dištančnej forme vyučovania nestratili elán vzdelávať sa a realizovať v rôznych školských aktivitách. Svoje vedomosti a nadšenie pre francúzštinu preukázali v oblastiach počúvania, čítania a písania s porozumením z tém každodenného života.

 

Mgr. Beáta Papugová

Literárna súťaž projektu Sestry Prešovského kraja „Daj fotke príbeh“

 

„Hlavnou náplňou bolo spomínanie. Čím pevnejšie si uvedomoval neodvratný koniec, tým väčšmi sa zameriaval na prežívanie v jeho očiach tak jagavých chvíľ strávených s ňou a tým častejšie mu v mysli poletovali nové, zdanlivo zabudnuté spomienky. Vynárali sa preto, že sa o ne okrem ich uschovávateľa zaujímal aj niekto ďalší. Počuť ho pri rozprávaní mohol ktokoľvek, ale iba ona mu skutočne, pozorne a so záujmom po dlhej dobe prehliadania načúvala. Neprerušovala ho, precítili spolu každý okamih a starkému sa vďaka nej podarilo cenu svojich zážitkov niekoľkokrát znásobiť. Vlastne takú hodnotu už mali, no v najhorších dňoch vyplnených napätím medzi ním a synom mu ich dôležitosť unikala...“

 

úryvok z poviedky Teplo pohľadu od žiačky Hany Vorobelovej (9.A)

Dňa 16.3.2021 sa žiačka našej školy  Eva Pullmannová  zúčastnila krajského kola Matematickej olympiády.

V silnej konkurencii  58. súťažiacich  sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila  15. miesto.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.

 

                                                                                                   Jana Toderišková

Nekonečný. Pestrofarebný. Záhadný. Čarovný. Strašidelný... Prívlastkov, ktoré by sme mohli k slovu vesmír pridať, je veľmi veľa. To, že ide o stále nepreskúmané územie, ponúka našej fantázií obrovský priestor na jej realizáciu. Napríklad aj pomocou výtvarných výrazových prostriedkov. Pri hodnotení výtvarných prác s vesmírnou tematikou na hodinách výtvarnej výchovy máme stále k dispozícii najväčšie množstvo úplne odlišných prác. Nielen obsahovo, ale aj v rámci výberu techník. Keďže je väčšina prác naozaj inšpiratívna a zaslúžia si byť videné aj širšou verejnosťou, každoročne vyberiem potrebné množstvo a zúčastníme sa veľmi známej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Začiatkom februára 2021 bol vyhlásený už jej XXXVI. ročník.

 

 

Nikola Varcholíková

Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Napriek tomu, že KK ORJ malo v tomto školskom roku virtuálnu podobu, žiaci preukazovali svoje znalosti ruského jazyka v testoch zameraných na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a poznatky z ruskej kultúry. V ústnej časti žiaci konverzovali s odbornou porotou na zadanú tému a opisovali obrázky, ktorými si pripomenuli 75. výročie víťazstva nad fašizmom (vo Veľkej vlasteneckej vojne). Našu školu vzorne reprezentovala žiačka Emma Duchová (7.A), ktorá po dlhodobej svedomitej online príprave získala 2. miesto.   

 

Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Miroslava Chovancová

            Aj napriek náročnej situácii a dištančnému vzdelávaniu sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2021 online formou. Svoje schopnosti a vedomosti preukázali v úlohách zameraných na historické obdobia praveku, staroveku, stredoveku, novoveku a moderných dejín.

 

Mgr. Beáta Papugová

Úlohou všetkých pedagógov je nielen neustále vzdelávať žiakov v predmete, ktorý vyučujú, ale zároveň ich pripraviť na život po stránke morálnej, naučiť ich využívať voľný čas zmysluplne a myslieť pri tom na svoje zdravie. Preto sa na našej skole realizuje množstvo zaujímavých aktivít, ktorých účelom je predchádzať zlým návykom, poškodzovaniu vlastného zdravia a šikanovaniu u žiakov. Počas takýchto aktivít sa veľakrát spolužiaci dozvedia o sebe niečo nové, nájdu si nové záujmy a vytvoria medzi sebou pevnejšie priateľstvá.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Aj v šk. roku 2020/2021 sa veľa žiakov našej školy - nádejných spisovateľov - určite tešilo na množstvo literárnych súťaží. Po necelých dvoch mesiacoch za školskými lavicami, 21. októbra 2020, vyhlásilo vydavateľstvo Orbis Pictus Istroplitana 6. ročník literárnej súťaže v tvorivom písaní pod názvom SLOVO 2020. V školskom roku 2019/2020 získala v III. kategórii 1. miesto Hanka Vorobelová (9.A), preto sme sa rozhodli, že sa do súťaže zapojíme aj tento rok a dokážeme, že v Prešove vyrastá veľa nových talentov v písaní. To sa potvrdilo, keďže minulý utorok, 23.2.2021, zverejnili súťažné príspevky, ktoré vybrala porota a dala tak možnosť spomedzi najlepších príspevkov hlasovať aj širokej verejnosti. Porotu zaujala v tomto ročníku poviedka s názvom Rozmanitosť spomienok, ktorú napísala žiačka 9. A triedy Klára Vaščáková. Klára súťažila taktiež v III. kategórii (II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza)). Motto tohto ročníka súťaže znelo „Mám ťa rád takého, aký si“. Klára sa rozhodla vyjadriť vzťah k mame. Určite nejedna dospievajúca dievčina neraz mame vyčíta množstvo „trapasov“, ktoré jej spôsobuje, ale nakoniec si uvedomí, že by mamka pre ňu urobila aj to posledné.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

5. februára 2021 sa konala 15. celoslovenská súťaž recitátorov a spevákov –  „Ruské slovo“. Súťaže sa zúčastnilo 240 žiakov z 89 základných a stredných škôl na Slovensku. Tohtoročná téma súťaže bola venovaná rodine a jej tradičným hodnotám. Vďaka on-line vysielaniu mohli diváci sledovať vystúpenia recitátorov, spevákov a milovníkov ruskej kultúry v rôznych častiach Slovenska i zahraničia.

 

Našu školu v prednese poézie reprezentovala žiačka Eva Pullmannová (IX.B), ktorá predniesla báseň o vrúcnom vzťahu medzi mamkou a dcérkou. Evka obsadila krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Juliána Vozárová, PhD.

 

Tak ako každoročne aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V sťažených podmienkach a za prísnych opatrení  18. februára 2021 žiaci I. kategórie t. j. 2. – 4. ročníka, za prítomnosti trojčlennej poroty zloženej z pani učiteliek Mgr. J. Augustínovej, PaedDr. E. Buckovej a Mgr. B . Karašovej súťažili so svojimi ukážkami. Porota mala ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších.

 

Paed Dr. Eva Bucková