• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

     V stredu 13.3.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola mesta Prešov v basketbale žiačok 2.stupňa základných škôl. Naše družstvo v zložení Amy Baršayová, Nicole Bebková, Eli Ivančová, sestry Kamila a Simona Slivkové, Marianna Kimák Fejková, Natália Kyrcová, Eva Pullmannová, Denisa Tartaľová, Viktória Vasiliková, Emma Višňovská, Michaela Ondrejčáková, Michaela Remetová  obsadilo krásne 2.miesto.

 

Srdečne blahoželáme

                                         Mgr.Zuzana Milá

Dňa 28.novembra sa žiaci 5. až 8. ročníka v počte 20 žiakov súťažili na našej škole v celoslovenskej súťaži „Expert geniality show“.  Do súťaže  sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Aj naši žiaci si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky.

 

Všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov . PaedDr. M. Gabrielyová, RNDr. M. Baňasová

       Február – marec sa u nás nesie v duchu poézie a prózy. V jednotlivých triedach odzneli ukážky známych i menej známych autorov, na základe ktorých učitelia slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom triednych kôl vybrali najlepších recitátorov. Títo žiaci sa nám predviedli 28.2., a to ozaj predviedli – ich texty boli  skutočne ukážkové, niektoré nás pobavili, iné poučili, zanechali v nás estetický zážitok. Komisie II. a III. kategórie mali ťažkú úlohu, no predsa rozhodli a zvíťazili tí najlepší.

 

Víťazom blahoželáme!

 

Mgr. Katarína Papppová

Dňa 6.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo HK. Najlepší zástupcovia z triednych kôl prišli predviesť svoje „umenie“ v prednese poézie a prózy. Niektoré ukážky nám  vyčarili úsmev na tvári, pobavili nielen žiakov, ale i nás učiteľov. Zaujímavé príbehy a básničky nám obohatili tento deň o umelecký i estetický zážitok.

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

Mgr. Eva Bucková, Mgr. Beáta Karašová, Mgr. Alena Žabecká

Dňa 12. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Spevácky talent preukázali žiaci v speve ľudových piesní. Súťažilo sa v troch kategóriách. V I.kategórii sa predstavili žiaci 1.ročníka, 2.ročníka a 3.ročníka. V II.kategórii súťažili žiaci 4.ročníka, 5.ročníka a 6.ročníka. V poslednej III.kategórii si zmerali svoje sily žiaci 7.ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka.

           Organizačný tím učiteľov cudzích jazykov na ZŠ Kúpeľná 2 v Prešove, ktorý navrhol, vytvoril, realizoval a usporiadal dňa 8. februára 2019  pre prešovské základné školy a Gymnáziá 2. ročník  zábavno - vedomostnej súťaže JASPO 2019  /Jazyková súťaž Prešov 2019/ v anglickom, nemeckom, francúzskom a v španielskom jazyku v priestoroch školy pod záštitou pani primátorky Ing. Andrey Turčanovej.

29. januára 2019 sa v priestoroch knižnice Slniečko uskutočnilo oblastné kolo 26. ročníka súťaže v prednese povestí  - Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií.

 

Pripravila : Paed Dr. Eva Bucková

     

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 teší čoraz väčšiemu záujmu. Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do tejto súťaže v prednese povesti. Školské kolo sa konalo 18.12.2018. Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do 3 kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci 2. a 3. ročníka, v druhej kategórii súťažili žiaci zo 4. a 5. ročníka a v poslednej tretej kategórii sa predstavili žiaci 6. a 7. ročníka.

 

Mgr. Jana Reváková

Žiaci 8. a 9. ročníka sa pod vedením p. uč. M. Chovancovej a p. uč. K. Klimkovej aj v tomto roku zapojili do krásnej a na našej škole veľmi obľúbenej celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. V tomto školskom roku sme spoločne pozerali rozprávku Бобик в гостях у Барбоса (Bobik je na návšteve u Barbosa), po ktorej nasledovalo vyplnenie kvízu a tvorivá dielňa. Naše žiačky svojimi šikovnými rukami vytvorili kresby, ktoré boli zaslané do tejto súťaže. Ich talent ani tentokrát nezostal nepovšimnutým, o čom svedčia aj ich nádherné umiestnenia v spomínanej súťaži.

 

Mgr. M. Chovancová a Mgr. K. Klimková

Vedeli ste, že v staroveké Grécko usporadúvalo Olympijské hry na počet boha Dia? Odkiaľ pochádza výraz „Trójsky kôň“ a čo pôvodne predstavoval? Mnohí žiaci to už netušia a história ich veľmi nenadchla. Stále sa však nájde zopár nadšencov, ktorí nevidia históriu len ako chronologický súpis udalostí, ale čosi viac.

 

Mgr. Beáta Papugová