• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Dňa 27.2.2020 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V rámci školy preukázali svoje spevácke schopnosti žiaci 1.-8. ročníka. 

 

   Dňa 20.2.2020 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník  zábavno – vedomostnej súťaže JASPO 2020 / Jazyková súťaž pre prešovské školy/ , a to v piatich cudzích jazykoch – v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom. Aj tento ročník sa konal pod záštitou pani primátorky Prešova Ing. Andrey Turčanovej.

 

 

Pozývame všetky základné školy na JASPO 2021 !

Mgr. Eva Magdziaková

Dňa 11.02.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 3. miesto získal Peter Žarnay (7.A).

 

Žiakovi srdečne blahoželáme!

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

 

Dňa 6.2.2020  sa v priestoroch našej  školy v spolupráci s ABC CVČ v Prešove konalo Okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 

Mgr. R. Klučárová, Mgr. L.Sidorjak

Dňa 15. januára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého súčasťou boli aj naši dvaja šikovní žiaci v kategórii 1A a B. Súťažiaci, ktorých bolo v jubilejnom 30.ročníku až rekordných 48 si zmerali sily najprv v písomnej testovej časti a následne svoje jazykové vedomosti a zručnosti predviedli v ústnej časti pri opise obrázku a situačnej hre. Žiaci preukázali bohatú slovnú zásobu, plynulosť i pohotovosť pri otázkach skúšajúcej komisie. Napriek veľkej konkurencii žiačka našej školy Ili Ivančová v kategórii 1B obhájila fantastické 3.miesto a Filip Miženko v kategórii 1A obsadil 9.miesto. Sme na nich nesmierne hrdí, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do ďalších  rokov.

 

Mgr. Jana Pavlíková

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori z triednych kôl 2. – 4. ročníka predviedli svoj talent v prednese poézie a prózy. Ich texty boli ukážkové, zanechali v nás estetický a umelecký zážitok.

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

PaedDr. Eva Bucková, PaedDr. Natália Fečíková, Mgr. Alena Žabecká

5.2.2020 odzneli pútavé, zábavné, ale i poučné prednesy žiakov našej školy, a to vo forme poézie i prózy. Žiaci súťažili na druhom stupni v dvoch kategóriách, a to v druhej a tretej.

 

Všetci sme trpezlivo a so záujmom počúvali prednášané úryvky známych i menej známych slovenských, ale aj zahraničných autorov. Prednášajúci svojím kultivovaným prednesom vzbudili v nás príjemný umelecký estetický zážitok. I preto nemali komisie 2. a 3. kategórie ľahké rozhodnúť sa nad víťazom. Každý už zvíťazil tým, že našiel odvahu prísť a  predstaviť sa so svojím úryvkom.

Dňa 16.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 1. miesto získal Peter Žarnay (7.A) a v kategórii 1B 5. miesto získal Richard Gmitter (9.B).                      

Obom žiakom srdečne blahoželáme a Petrovi Žarnayovi držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2020.

 

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

Po úspešnom absolvovaní školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 11.12.2019, víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu na okresnom kole dňa 28.1.2020 v krásnych historických priestoroch Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove.

 
Mgr. Nikola Varcholíková

27.január 2020  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové  a pohybové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách.

 

 Mgr.Zuzana Milá,Mgr.Marián Ferík