• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  21.11.2022

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

  Veľký jazykový kvíz

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  28.9.2022

 • Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Výrok, že rozprávky sú iba pre malé deti, nie je určite správny. Pôvod tohto žánru hovorí o presnom opaku. Po rozprávke by mal aspoň raz za čas siahnuť každý, aby sa skrz text dozvedel niečo o svojich predkoch, preniesol sa do magických svetov, nazrel na problém primitívnejším spôsobom, akým to robia postavy prostých ľudí odkázaných samých na seba. Popasovať sa s daným žánrom čo sa týka vlastnej tvorby vôbec nie je ľahké. Aby prišiel autor s niečím novým, musí zabudnúť na klišéovité formulky Kde bolo, tam bolo...A čo sa nestalo....Žili šťastne až do smrti. Musí im vdýchnuť nový impulz, ktorý presvedčí čitateľa, že idú s novou dobou.

 

Emke gratulujeme!

Nikola Varcholíková

Kde sú hranice medzi zábavou a nočnou morou?

Vybrali sme sa partia piatich kamarátov k dedinskému jazeru kúsok od cesty. Bol horúci letný deň. Nemali sme nič užitočnejšie na práci, rozhodli sme sa trochu si zaplávať. Zišli sme z hlavnej cesty. Našu stúpajúcu radosť by videl aj slepý.

(Zuzana Ištoňová: Dvojičky – úryvok)

 

Všetkým oceneným autorom srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu!

Nikola Varcholíková

Začiatok školského roka je pre žiakov náročný, mnohí si po dvojmesačnej pauze na školské povinnosti zvykajú veľmi ťažko. Ale nájdu sa aj takí, ktorí nemajú problém pustiť sa to tvorivého písania a odoslať text do 15. septembra do súťaže Literárna Senica Laca Novomeského. Jednou z nich je Emka Michelčíková (8.D).

 

Emke prajeme veľa ďalších tvorivých síl!

Nikola Varcholíková

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci veľmi ochotne „zapotili“ pri riešení školského kola Olympiády v ruskom jazyku. Svoje jazykové zručnosti si zmerali v písomnom teste pozostávajúcom z čítania s porozumením, počúvania s porozumením a kulturologického testu. Najúspešnejší z nich postúpili do ústnej časti, kde predviedli svoje komunikačné zručnosti vo voľnom dialógu s členmi školskej komisie, opise obrázku či besede so spolusúťažiacimi.

 

                                                                                        Vyučujúce ruského jazyka

 

Aj tento školský rok sa žiaci a žiačky dňa 23. novembra zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku. Mohli si overiť svoje vedomosti z oblasti gramatiky, čítania s porozumením, slovnej zásoby ba dokonca prezentovať svoje schopnosti pri konverzovaní s našimi pedagógmi. Najprv samostatne vypracovali písomnú časť, ktorá sa tento rok konala prostredníctvom online platformy. Následne postupujúci žiaci preukázali svoje schopnosti na ústnej časti, kde opisovali obrázky a konverzovali s porotou tvorenou učiteľkami anglického jazyka. 

 

Mgr. Simona Kančiová

Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je súťaž pre talentovaných žiakov, pre ktorých je nemecký jazyk cudzí jazyk (nie materinský).

 

 

                                      Mgr. Martina Vinjarová; Mgr. Mária Popjaková – vyučujúce NJ

Mesiac október už tradične patrí akcii Ruský film v škole. Nenechali sme si ujsť ani tento ročník, a tak sme si so žiakmi našej školy pozreli rozprávku Buratino: Zlatý kľúčik. Úlohou žiakov bolo vybrať si jeden moment z rozprávky, ktorý ich zaujal a nakresliť ho. Tie najkrajšie kresby sme zaslali do súťaže.

 

Mgr. Kristína Urdová

SLOVAKIA FITNESS CHALLENGE CUP 2022

Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnilo 192 žiakov našej školy z toho úspešných riešiteľov bolo 75 žiakov.  Celkovo sa na Slovensku do súťaže zapojilo 124 574 súťažiacich.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Mgr. Jana Baňasová

 

Každoročne sa na našej škole koná školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Toho roku sa uskutočnilo dosť skoro, a to už 13. októbra. Pozostávalo z troch častí, 1.písomnej časti – test prostredníctvom edupage a 2. písomnej  časti – transformácia textu, tretiu časť tvorila  ústna časť, ktorá  sa uskutočnila prezenčne.  Olympiády sa zúčastnilo 40 žiakov zo 42 prihlásených, čo nás milo prekvapilo, z toho 26 bolo úspešným riešiteľom, teda získali nad 40 bodov z 55 bodov.

 

Mgr. Katarína Pappová

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK