• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Aj napriek náročnej situácii sa žiaci a žiačky našej školy dňa 22. novembra zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku. Mohli si overiť svoje vedomosti z oblasti gramatiky, čítania s porozumením, slovnej zásoby ba dokonca prezentovať svoje schopnosti pri konverzovaní s našimi pedagógmi.

 

 

Vyučujúce ANJ

V dňoch 1., 5. a 6. 10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2021. V porote sa vystriedali Mgr. Andrea Prčíková, Mgr. Zuzana Stašová, Mgr. Jakub Novotný a Mgr. Ladislav Markovič. 

V minulom školskom roku sa na našej škole konala medzinárodná súťaž ENGLISH STAR, kde sa zišlo 58 žiakov zo všetkých ročníkov. Úlohy sa týkali nielen slovnej zásoby ale aj gramatiky. Súťaž sa nám podarilo vyhodnotiť začiatkom tohto školského roku a výsledky nás náramne potešili. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme k úspechom!

 

Na konci minulého školského roka som sa zúčastnila súťaže English Star. Nebola som na tejto súťaži prvýkrát, a preto som vedela, čo ma čaká, aj keď úlohy sa každým rokom menia. Úlohy boli zamerané na slovnú zásobu a gramatiku, ktoré sme preberali v tom roku, ale aj na opakovanie. Otázky neboli, podľa mňa, ťažké, ale boli veľmi dobre vymyslené na zopakovanie celého učiva. Keď budem mať možnosť, určite sa zapojím do tejto súťaže aj v tomto školskom roku a všetkým ju určite odporúčam!  (Veronika Babiková, 9. B)

Vnímať jednotlivé druhy umenia rovnako zanietene určite nedokáže veľa ľudí. Niekto má skôr hudobný talent, iný zasa výtvarný, ďalší dokáže presvedčivo stvárniť umelecký text pomocou zvukových prostriedkov reči. Existujú však druhy umenia, pri ktorých sú viaceré zložky bezvýhradne späté. Príkladom je komiks. Aj keď ide v prvom rade o výtvarný prejav, nevznikol by bez príbehu, ktorý musí obsahovaťKeďže sa veľmi ťažko hľadá človek, ktorý zvládne vymyslieť aj scenár, aj ho výtvarne spracovať, mnohokrát musí vzniknúť spolupráca dvoch ľudí, a to scenáristu a výtvarníka.

 

Nikola Varcholíková

„Jediná vec horšia ako presúvať sa po piesku v šľapkách bola presúvať sa po piesku naboso. Sľubovaná neprítomnosť kamienkov sa potvrdila, ale do chodidiel sa okrem páľavy vrývali ostré úlomky mušlí. Keď ich občas nahnevane vhodil do vody, preľaknutý šplechotom ponoru si sľuboval, že sa nabudúce zachová rozumnejšie. Slizké riasy nenápadne sa zakrádajúce po hladine v ňom vyvolávali odpor. Ponoriť sa do hlbín a bezmocne čakať na úskok by bolo nanajvýš hlúpe, premýšľal premeriavajúc si s uspokojením budúce obete.“

 

úryvok poviedky Naboso od Hany Vorobelovej (9.A)

Medzinárodná súťaž ENGLISH STAR sa konala 17.júna 2021  od 8,00 v školskej jedálni, kde  sa zišlo 58 žiakov zo všetkých ročníkov. Naše úlohy 8.ročníka sa týkali prevažne slovnej zásoby a boli doplnené obrázkami, takže preverili aj našu čitateľskú gramotnosť. Ani  úlohy z gramatiky mi nerobili problém, všetko sme sa učili.

Som zvedavá na výsledky! 

  Sofia Lihosithová, 8.C

Naši žiaci sa v uplynulom období zúčastnili celoslovenskej súťaže usporiadanej Štátnou ochranou prírody SR pod názvom: Jarné príbehy z prírody. Úlohou žiakov bolo namaľovať alebo nakresliť obrázok s tematikou súvisiacou s flórou alebo faunou, ktorý by súčasne vyjadroval ich lásku k prírode a teda aj nutnosti jej ochrany. Obrázok mal byť sprevádzaný stručným autorským príbehom žiakov zachytávajúcim vyobrazenú maľbu, či koláž. Cieľom súťaže bolo pozdvihnúť povedomie nevyhnutnej starostlivosti o prírodu v radoch budúcej generácie a šíriť lásku k prírode a jej obyvateľom.

 

Mgr. Peter Mašika

koordinátor environmentálnej výchovy

Nejedeného žiaka počas nekonečne sa vlečúcej vyučovacej hodiny prepadla neznesiteľná chuť na niečo pod zub. Väčšinou na niečo poriadne sladké. Vtedy myseľ dieťaťa dokáže pospájať obľúbené sladkosti do nekonečných možných kombinácií.

 

 

Nikola Varcholíková

 

Deti z 9. oddelenia majú predstavu o tom, čo sa deje s našou planétou Zem, čo spôsobuje klimatickú zmenu, aké sú jej príčiny ale aj dôsledky. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“.

 

Našou úlohou bolo stvárniť záchranu planéty Zem alebo proces, ktorým sa k tomu vieme spoločne dopracovať. Verím, že v súťaži budú výtvarné práce detí ocenené, nakoľko mali mnoho zaujímavých a kreatívnych nápadov. Som presvedčená, že sa tiež vzájomne inšpirovali a zobrali si príklad aj jeden od druhého, ako chrániť našu planétu Zem.

 

Vychovávateľka: Bc. Lucia Vardžiková

Fantázia detí niekedy nepozná hranice. Veľmi pestro s ňou dokážu pracovať najmä vtedy, keď potrebujú vymyslieť výhovorku, prečo nesplnili úlohu, ktorú od nich rodičia či učitelia vyžadovali. Škoda, že to je s fantáziou horšie na hodinách výtvarnej výchovy a literatúry. Učitelia často počúvajú frázy: „nemáme nápady“,  „nám sa nechce“, „nedá sa“, „nejde to“ a pod. Pritom je toľko možností stvárnenia daných tém! Ešte že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí sa nenechajú úplne pohltiť svetom reálnym, v ktorom je všetko presne určené, a sú si vedomí, že svet fantázie je pestrofarebný ako dúha.

 

 

Nikola Varcholíková