• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Dňa 12.6.2024 sa v Parku kultúry a oddychu v Prešove konalo krajské kolo 32.ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách.

 

V I. kategórii našu školu reprezentovala Zoja Vozárová z 1.A triedy. Získala diplom za udržiavanie kultúrnych tradícií.

 

Blahoželáme a želáme veľa speváckych úspechov!

Mgr. Lenka Michaliková

Dňa 29.5.2024 sa na našej škole uskutočnila ústna časť Olympiády z anglického jazyka pre 4.ročník. Ústnej časti predchádzala písomná časť, ktorej sa zúčastnilo 25 žiakov. Na základe testu postúpilo do ďalšieho kola 7 najlepších. Na ústnej časti sa štvrtáci popasovali s opisom  obrázka, čo statočne zvládli. Traja najšikovnejší si domov odniesli krásne diplomy.

 

1.miesto: Timotej Filip Vinjar, 4.B

2.miesto: Zora Zvolenská, 4.D

3.miesto: Olívia Onofrejová, 4.A

 

Congratulations to the winners a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Vyučujúce ANJ

Dňa 12. 02. 2024 sa na Základnej škole na Kúpeľnej ulici v Prešove uskutočnil 5. ročník zábavno-vedomostnej súťaže JASPO, a to v piatich cudzích jazykoch – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk a španielsky jazyk. Ako zvyčajne, súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Prešov – Ing. Františka Oľhu.

V mesiaci apríl sa uskutočnili okresné kolá Matematickej olympiády v kategóriách  Z6 – Z8.

 

Najúspešnejšími riešiteľmi boli žiaci : Damián Fogaš z 7. C triedy, ktorý obsadil 2. miesto, Matúš Lazorčák z 7. A triedy 6. – 9. miesto, Tomáš Vaculčiak z 8.C triedy 6. – 7. miesto a Matej Fabián z 8.C  triedy 8. miesto.

 

Šimon Komara z 9. D triedy reprezentoval veľmi úspešne   našu školu v krajských kolách  až v troch kategóriách : Z 9  pre základné školy a B, C pre stredné školy .

 

Jeho umiestnenia sú výborné : kategória Z9  1. miesto

                                                         Kategória B    3. miesto

                                                         kategória C     2. – 3. miesto

 

Vďaka patrí p. uč. PaedDr. M. Leščinskému, ktorý Šimona na súťaže pripravoval.

Gratulujeme!

                                                                                                                               

RNDr. Jana Toderišková

 

Ríšo Velgos (8.D) nás na okresnom kole HK presvedčil, že je výborným recitátorom. Dňa 14.5.2024 navyše dokázal, že je aj skvelým rečníkom.

 

Súťaž v rétorike je veľmi náročná. V prvom kole musí rečník predstúpiť pred kolegov a odbornú porotu s vopred pripravenou úvahou, v druhom kole musí preukázať, že mu nerobí problém ani improvizácia. Tému si vytiahne priamo pred porotu a na prípravu má iba 15 minút. Rišo obe kolá zvládol na jednotku, získal 1. miesto v II. kategórii a postup na celoštátne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2024.

 

Gratulujeme mu k úspechu a držíme palce vo Zvolene!

Nikola Murinová

Vyjadriť svoj nesúhlas so zlom, ktoré, bohužiaľ, obklopuje aj mládež, je možné viacerými spôsobmi. Na negatívne udalosti v snahe predísť ich opakovaniu môžeme reagovať aj výtvarným prejavom, aj slovom. Alebo to môžeme spojiť do jedného a vytvoriť komiks. Na našej škole vzniklo v tomto šk. roku veľa  originálnych komiksov, ktoré ocenila aj odborná porota krajskej súťaže Moje nie zlu 2024. Dňa 7.5.2024 sme sa so žiakmi zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov na Malej scéne DJZ spojeného s prednáškou uznávaného tvorcu komiksov. Odniesli sme si veľa nových informácií a veľa nápadov.

 

Nikola Murinová

Nad Starou Ľubovňou sa opäť objavila dúha, ktorá pozostávala z literárnych a výtvarných prác detí z celého Slovenska. Jednou z prác bola aj poviedka Zrkadlovo od našej žiačky Alžbety Garberovej (8.A), ktorá získala MIMORIADNU CENU – CENU ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA. 

 

Dňa 3.5.2024 sme sa s Betkou zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov, z ktorého sme si odniesli hlboký kultúrny zážitok.

 

Betke blahoželáme a prajeme jej veľa nových nápadov!

Nikola Murinová

Nekonečný, záhadný, čarovný, strašidelný, zaujímavý.... Taký je vesmír.

 

Na výtvarnej výchove sme sa so žiakmi aj tento rok venovali vesmírnej tematike. 10 najoriginálnejších prác sme poslali do súťaže Vesmír očami detí a výsledková listina nás opäť potešila. Medzi 5 najlepších ocenených prác v 3. kategórii porota zaradila práce Kvetoslavy Kišacovej (5.C) a Daniely Beňovej (9.A).  Ich práce postupujú do celoslovenského kola.

 

Dievčatám gratulujeme a prajeme im veľa ďalšej tvorivej energie!

Nikola Murinová

        Dňa 22.4.2024 si naši tretiaci zmerali sily v hláskovacej súťaži  v anglickom jazyku, ktorá je vo svete známa pod názvom “Spelling Bee”. Vedieť správne vyhláskovať slová v anglickom jazyku je dôležité, pretože mnohé slová sa inak čítajú a inak píšu.  Súťažiaci mali správne vyhláskovať 10 anglických slov v čo najkratšom čase.  Zvíťazili traja najlepší a najrýchlejší:

 

PaedDr. Natália Fečíková, Mgr. Andrea Prčíková

Dňa 16.4.2024 sa v ABC-Centre voľného času konalo okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska.“ Speváci  dostali možnosť predviesť svoj talent na 32.ročníku súťaže v speve ľudových piesní.

 

Mgr.Lenka Michaliková

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK