• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

   Olympiáda zo slovenského jazyka každoročne rozprúdi súťaživosť žiakov našej školy, pretože je vždy prvou z konajúcich sa olympiád. Neodradil ich ani tento skorý termín, t. j. 17.10. 2023 – ak sa zamyslíme nad týmto termínom, je to ozaj včasný termín na to, aby deviatak bol ozaj deviatakom, ôsmak ôsmakom. Necelé dva mesiace mali na prebratie sa z prázdnin a vedomostne sa naštartovať. Je ozaj chvályhodné, že sa do školského kola prihlásilo a zabojovalo 29 žiakov, z ktorých 14 boli úspešnými riešiteľmi, teda získali nad 40 bodov z možných 55 bodov v troch častiach, a to dvoch písomných – testu a transformácie textu a jednej ústnej časti – rétoriky. Práve rétorika  žiakov často odrádza, avšak tento rok všetci zabojovali a nikto sa nevzdal ústnej časti olympiády.

 

                                                  

Mgr. Katarína Pappová

Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnilo 219 žiakov našej školy z toho úspešných riešiteľov bolo 100 žiakov.  Celkovo sa na Slovensku do súťaže zapojilo 129 965 súťažiacich.

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

Hudobný talent je vzácna a obdivuhodná  schopnosť, ktorú majú niektorí ľudia prirodzene. Niektorí dokážu tvoriť hudbu spevom, iní hrou na nástroji s neuveriteľným pôvabom.

 

Naše hudobné talenty sa prezentovali v rôznych žánroch a štýloch. Zazneli tóny klasickej hudby, ale aj ľudovej a populárnej. Priniesli radosť a inšpiráciu do života zúčastnených žiakov.Za mnohými z nich sa skrýva množstvo tvrdej práce.

 

 

Všetkým talentovaným žiakom srdečne blahoželám, prajem veľa úspechov a ďakujem za krásny umelecký zážitok!

 

Mgr.Lenka Michaliková

Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát pre žiakov piateho a šiesteho ročníka.
Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťažilo sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee (čít. "vokebí").

 

 

Vyučujúce ANJ

V minulom školskom roku žiaci písali naozaj veľmi usilovne, o čom svedčí množstvo ocenení z literárnych súťaží. Na niektoré sme si museli počkať až do septembra, keďže mali uzávierky v máji a júni.

 

Tešíme sa, že žiakov stále práca so slovom baví a veríme, že budú písať naďalej!

Nikola Murinová

Koniec školského roka sa nám nezadržateľne blíži a s ním aj posledné možnosti súťažiť a zmerať si svoje sily s rovesníkmi. Tak tomu bolo aj v piatok 23. júna 2023, kedy sa v priestoroch Atletického areálu Fakulty športu PU v Prešove konala bežecká súťaž v rôznych vekových kategóriách pod názvom „Beh olympijského dňa“. Do súťaženia sa zapojili aj naši žiaci - Filip Duch, Richard Jakab a Samuel Kašpar v kategórii mladší žiaci (900 metrov), Michal Drimák, Richard Kaščák, Dávid Kirňák, Oliver Dzurik a Martin Basár v kategórii starší žiaci (1500 metrov) a Dominik Gladič, Ivan Klein v kategórii dorastenci (3000 metrov).  A hoci sa chlapcom nepodarilo dostať na „stupne víťazov“, na ovále bojovali veľmi statočne a nielenže ukázali športového nepoddajného ducha, ale najmä urobili niečo pre vlastné zdravie!!!!

 

Športu zdar.

Ferík M.

 22.jún 2023  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried 5.-9.ročníka zmerali a porovnali vlastné športové a pohybové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník - vybíjaná, 6.ročník -prehadzovaná, 7.ročník - basketbal, 8.ročník - basketbal, 9.ročník - basketbal. Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom, ktorý im zo svojich rúk odovzdala v zastúpení pani riaditeľky, Mgr.Renáta Klučárová, zástupkyňa riaditeľky školy. Víťazi jednotlivých ročníkov: 5.C,6.C,7.A,8.D,9.C. Víťazom, ale aj porazeným za fair play prístup srdečne blahoželáme.

 

Mgr.Zuzana Milá, Mgr.Marián Ferík, Mgr.Marek Gadžinovský

vyučujúci TSV

 

Téma lásky nás sprevádza celými dejinami. Láska má mnoho podôb – to je asi najčastejšia fráza spojená s týmto slovom. Preto sme na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec, ktorej tohtoročná téma bola láska, mohli vidieť rôznorodé práce. Keďže poznáme rôzne grafické techniky, práce boli zaujímavé nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke

 

Všetkým gratulujeme!

Nikola Varcholíková

Aj v tomto školskom roku dokázali žiaci na ZŠ Kúpeľnej v Prešove, že dokážu pri stvárnení témy vesmír vždy nachádzať nové podnety a vytvárať originálne práce. Porota na okresnom kole zaradila medzi najlepšie práce postupujúce na celoslovenské kolo v III. kategórii až 4 práce našich žiakov, a to Matúša Robu (7.D), Márie Kušnírovej (8.D), Alexandra Korža (8.D) a Emmy Ligusovej (9.C).III. kategórii ešte ocenila diplomom ďalšie 3 práce, a to Daniely Beňovej (8.A), Sofie Dolinskej (8.D) a Karolíny Pavlíkovej (9.C).II. kategórii ocenila diplomom prácu Adama Šuhaja (2.C).

 

Všetkým žiakom ku krásnym úspechom gratulujeme!

Nikola Varcholíková

Možností, ako zobraziť krajinu okolo nás výtvarným jazykom, je nespočetne. Téma krajina ponúka milión námetov, ktoré sa dajú stvárniť všetkými možnými technikami. Pri zobrazení drobného či väčšieho rastlinstva, ktoré niekedy, keď sa nepozeráme pod nohy, môžeme prehliadnuť, dokáže výtvarník použiť aj niekoľko výtvarných techník na jednom výkrese. Tak to urobil aj náš žiak Alexander Korž (8.D), ktorého za jeho snahu ocenila aj odborná porota v súťaži Csontváryho Túlavé Topánky 2023. Získal krásne 3. miesto v III. kategórii. 

 

Veríme, že Alex bude naďalej tvoriť krásne práce.

Gratulujeme!

Nikola Varcholíková

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK