• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Ešte pred posledným odbitím školského zvončeka sa žiaci našej školy dočkali ocenenia za úspech v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pod názvom ENGLISHSTAR. Súťaž, ktorá zábavnou formou nabáda žiakov k učeniu sa anglického jazyka sa našim žiakom veľmi páčila, o čom svedčia aj úsmevy detí na fotografiách z oceňovania... a teraz ... Hor sa na prázdniny!

 

Mgr.Miroslava Chovancová, Mgr.Lenka Kušnírová

Dňa 12.4.2018  v priestoroch KSS sv. Mikuláša v Prešove  v spolupráci s ABC CVČ v Prešove a Katedrou geografie a AG FHPV PU  sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.

 

Mgr. R. Klučárová

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Spevácky talent preukázali žiaci v speve ľudových piesní.

 

Mgr. Eva Vašková, Mgr. Beáta Karašová a Mgr. Ladislav Markovič

Dňa 27.03.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže s názvom Ruské slovo v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Lucia Farkašová (VIII.A), ktorá svojím prednesom získala v neľahkej konkurencii 3. miesto. Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Víťazke ešte raz gratulujeme!

 

Mgr. Katarína Prevužňáková

Dňa 21.3.2018 sa v Knižnici cudzích jazykov konal kvíz: ,,Anglické rozprávky“. Kvízu sa zúčastnilo 9 žiakov z 3. až 5.ročníka. Ich úlohou bolo preložiť názvy 15 rozprávok z anglického jazyka do slovenského jazyka. Víťazi poznali 5 až 10 rozprávok, čo nebolo jednoduché, pretože veľakrát nešlo o doslovný preklad.

 

Mgr. Beáta Karašová

Dňa 23.marca 2018 sa konal 54.ročník Chemickej olympiády na ZŠ Matici slovenskej v Prešove. Tohto roku bola teoretická časť venovaná téme „Kyslík“ a praktickú časť tvorila analytická chémia.  S týmito neľahkými úlohami sa potrápila žiačka, Timea Vraňuchová z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila na 7. mieste z  32 žiakov Prešovského kraja.

 

Srdečne blahoželáme !

RNDr. Michaela Semančíková

Dňa 15.3.2018  v rámci Európskeho týždňa financií sa žiaci 9.A, 9.B a 9.C zapojili do online medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti.

Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov.

 

Srdečne blahoželáme !

Mgr.Anna Hantáková

Dňa 15.3.2018 sa v ŠKD konala spevácka  súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci ZŠ Kúpeľná. Spolu sa súťaže zúčastnilo 10 súťažiacich. Súťaž prebiehala v príjemnej veselej atmosfére.

 

vychovávateľka: Mgr. Martina Smažilová

Rozprávka je ,,nesmrteľným“ útvarom prežívajúcim jednotlivé generácie, bez toho, aby zostarla, ošúchala sa, alebo sa jednoducho vytratila.

   

Mgr. Júlia Gaľanová

 

Ani tento rok sme neostali bez recitácie. Je u nás zvykom robievať triedne kolá HK, po ktorých najlepší zástupcovia z tried prídu predviesť svoje „umenie“ v školskom kole HK. Zaujímavé ukážky poézie či prózy nám predviedli žiaci prvého i druhého stupňa. Súťaží sa v troch kategóriách. Niektoré príbehy nám  vyčarili úsmev na tvári, pobavili nielen žiakov, ale i nás učiteľov, ktorí sme v dňoch 6. a 8. marca boli v úlohe porotcov. Nejeden z nás odchádzal, ozaj, v tento deň s umeleckým estetickým zážitkom.

 

Mgr. Katarína Pappová