• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

    OSJL ako jedna z prvých olympiád v školskom roku, ktorá odštartovala ďalšie olympiády z iných predmetov, sa konala už 7.11.2019.

 

                                                                       Mgr. Katarína Pappová

V minulom školskom roku sa (toho času už bývalá) žiačka našej školy Vanesa Böszörmenyiová zúčastnila celoslovenského jazykovo-tvorivého projektu Môj slovník z reality a svojimi šikovnými rukami vytvorila slovník z oblasti „Oblečenie“, ktorý bol zaslaný do spomínaného projektu.

 

Mgr. Miroslava Chovancová

          Dňa 29.5.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili súťažno-zábavného podujatia v ZŠ Šmeralova a Mirka Nešpora v Prešove. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách: beh na 50m, prekážkový beh na 20-30m, hod do diaľky kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, plávanie na 25m. Naši žiaci Dávid KirňakZuzana Vargová sa umiestnili na krásnom 3.mieste v kategórii hod do diaľky kriketovou loptičkou. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník športovej olympiády.

    

Mgr.Veronika Repková

Dňa 22. marca 2019 sa žiačky a žiaci francúzskeho jazyka zapojili do speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2019 (SPF 2019). Súťaž bola organizovaná pod záštitou Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Francúzskej aliancie v Košiciach a Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

 

 

Mgr. Beáta Papugová

„Storakým spôsobom môžeš jedno povedať“

                                                             Ľ. Štúr

 

30. apríl popoludní sa niesol u nás v duchu uvažovania,  prezentovania vlastných myšlienok i vyrozprávania  skúseností i zážitkov prostredníctvom školského kola Rétoriky.

 

                                                     Mgr. Katarína Pappová

 

Dňa 24.4.2019 si žiaci tretieho ročníka zmerali sily v hláskovaní anglických slov. Ich úlohou bolo vyhláskovať 10 vylosovaných slov. Dôležitá bola nielen správnosť, ale aj rýchlosť.

 

PaedDr. Natália Fečíková  a Mgr. Jana Vachmanská

        Vo štvrtok 25.4.2019 sa uskutočnilo za účasti 10 družstiev krajské kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Naše družstvo v zložení Nicole Bebková,sestry Kamila a Simona Slivkové,Marianna Kimák Fejková,Eva Pulmannová,Denisa Tartaľová,Viktória Vasilíková,Emma Višňovská,Michaela Ondrejčáková,Andrea Tančinová ,Tamara Mesarčová,Michaela Kopčáková,obsadilo krásne 4.miesto.Srdečne blahoželáme.

 

Mgr.Zuzana Milá

Po postupe z krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, sa žiačky našej školy zúčastnili celoslovenského kola, ktoré sa konalo 5. apríla v Košiciach v Kulturparku. Do súťaže bolo zapojených 177 žiakov/študentov a 67 pedagógov zo 64. škôl celého Slovenska. Aj naše žiačky si odniesli pekné ceny a dosiahli veľmi dobré výsledky:
Ili Ivančová, Jana Saksunová, VIII.B - 2. miesto, II. kategória, spev (duet)
Dievčatám srdečne blahoželáme.
 
 
Mgr. K. Klimková

V stredu 20.3.2019 sa uskutočnilo finále okresného kola mesta Prešov vo volejbale žiačok 2.stupňa základných škôl. Naše družstvo v zložení Nicole Bebková,sestry Kamila a Simona Slivkové,Marianna Kimák Fejková,Eva Pulmannová,Denisa Tartaľová,Viktória Vasilíková,Emma Višňovská,Michaela Ondrejčáková,Andrea Tančinová ,Tamara Mesarčová,obsadilo krásne 1.miesto.
Srdečne blahoželáme.


Postupujeme na krajské kolo!
 
                       Mgr.Zuzana Milá

Dňa 14.marca sa žiačky 8. a 9. ročníka zúčastnili krajského kola 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy: Ruské slovo, ktoré sa konalo v Prešove v Múzeu rusínskej kultúry. 
Do súťaže sa zapojilo 75 žiakov zo 17. škôl Prešovského kraja.
 
Mgr. K. Klimková