• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Život je pohyb, 22.5.2019

Výrokom tohto známeho gréckeho filozofa sme sa inšpirovali i na hodine telesnej výchovy. Tradičné prípravné športové hry, atletiku, či loptové hry sme vystriedali aktivitami na stanovištiach, kde sme zahrnuli niekoľko športových aktivít. Spojenie dvoch tried vzájomne vzbudzovalo žiakov k nevzdávaniu sa a odvedeniu výborného výkonu.